kpss
formatında
iki bin iki yüz soru
2014
LİSE VE ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN
KPSS
GENEL KÜLTÜR
2
01
kpss
’
94
soru
de
2
SORU BANKASI
Komisyon
KPSS ORTAÖĞRETİM / ÖN LİSANS GENEL KÜLTÜR SORU BANKASI
ISBN 978-605-364-604-4
Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.
© Pegem Akademi
Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları
Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.ne aittir.
Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri,
kapak tasarımı; mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt
ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz.
Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır.
Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında
yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları
satın almamasını diliyoruz.
“Bu kitapta yer alan geçmiş yıllarda ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlardaki ÇIKMIŞ
SORULAR'ın her hakkı ÖSYM'ye aittir. Hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir
kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da
kullanılması, yayımlanması ÖSYM'nin yazılı izni olmadan yapılamaz. Pegem Akademi
Yayıncılık telif ücreti ödeyerek bu izni almıştır.”
4. Baskı: Mart 2014, Ankara
Yayın-Proje Yönetmeni: Ayşegül Eroğlu
Türkçe Redaksiyon: Bahar Sarımehmetoğlu
Dizgi-Grafik Tasarım: Cemal İnceoğlu
Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı
Baskı: Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Ltd. Şti.
İvedik Organize Sanayi 28. Cadde 770. Sokak No: 105/A
Yenimahalle / ANKARA
(0312-394 55 90)
Yayıncı Sertifika No: 14749
Matbaa Sertifika No: 13987
İletişim
Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA
Yayınevi: 0312 430 67 50 - 430 67 51
Yayınevi Belgeç: 0312 435 44 60
Dağıtım: 0312 434 54 24 - 434 54 08
Dağıtım Belgeç: 0312 431 37 38
Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60
E-ileti: [email protected]
SUNU
Değerli Adaylar,
Bu kitap Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür Testi Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık alanı kapsamındaki soruları güven veren bir bilgi birikimi ile etkin bir şekilde çözebilmeniz için
hazırlanmıştır.
Sorulmuş ve sorulması olası soruların titizlikle incelenmesiyle, ÖSYM formatına uygun sorular ve
çözümleriyle bilgilerin açık ve anlaşılır olmasına dikkat edilerek faydanıza;
- özgün,
- güncel,
- öğrenme ve öğretme tekniklerine uygun,
- zaman kazandırıcı çözüm tekniklerini içeren
yapısıyla sınava hazırlamada öncü bir kitap olma göreviyle hizmetinize sunulmuştur.
Yoğun bir emek ve birikimin ürünü olan bu kitapla ilgili görüşlerinizi ve önerilerinizi bizimle
[email protected] aracılığı ile paylaşabilirsiniz.
Hayalinizdeki resme ulaşmada önemli bir tercih, tamamlayıcı bir renk ve büyük bir adım olmak dileğiyle…
Başarılar.
v
TARİH − İÇİNDEKİLER
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi - 1 ....................................................................... 1
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi - 2 ....................................................................... 5
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi - 3 ....................................................................... 9
Türk - İslam Tarihi - 1 ..................................................................................... 13
Türk - İslam Tarihi - 2 ..................................................................................... 17
Türk - İslam Tarihi - 3 ..................................................................................... 21
Türkiye Tarihi - 1 ............................................................................................ 25
Türkiye Tarihi - 2 ............................................................................................ 29
Türkiye Tarihi - 3 ............................................................................................ 33
Osmanlı Kuruluş Dönemi............................................................................... 37
Osmanlı Yükselme Dönemi ........................................................................... 42
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti - 1 .................................................................. 47
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti - 2 .................................................................. 51
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti - 3 .................................................................. 55
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti - 4 .................................................................. 59
Osmanlı Duraklama Dönemi Siyasi Tarihi ..................................................... 63
Osmanlı Gerileme Dönemi Siyasi Tarihi ........................................................ 67
Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri - 1 .............................. 71
Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri - 2 .............................. 75
Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri - 3 .............................. 79
Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri - 4 .............................. 83
Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri - 5 .............................. 87
Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri - 6 .............................. 91
Avrupa Tarihi.................................................................................................. 95
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti - 1 .................................................................. 99
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti - 2 ................................................................ 103
I. Dünya Savaşı - 1 ...................................................................................... 107
I. Dünya Savaşı - 2 .......................................................................................111
Mondros Ateşkes Anlaşması ve Cemiyetler ................................................ 115
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi (Genelgeler - Kongreler) - 1 .................... 119
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi (Genelgeler - Kongreler) - 2 .................... 123
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi (Genelgeler - Kongreler) - 3 .................... 127
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi (Genelgeler - Kongreler) - 4 .................... 131
I. TBMM Dönemi - 1. ................................................................................... 135
I. TBMM Dönemi - 2 .................................................................................... 140
Kurtuluş Savaşı (Muharebeler - Antlaşmalar) Dönemi - 1 ........................... 145
Kurtuluş Savaşı (Muharebeler - Antlaşmalar) Dönemi - 2 ........................... 148
Kurtuluş Savaşı (Muharebeler - Antlaşmalar) Dönemi - 3 ........................... 152
Kurtuluş Savaşı (Muharebeler - Antlaşmalar) Dönemi - 4 ........................... 156
PEGEM AKADEMİ
PEGEM AKADEMİ
vi
Atatürk İnkılapları - 1 ................................................................................... 159
Atatürk İnkılapları - 2 ................................................................................... 164
Atatürk İnkılapları - 3 ................................................................................... 168
Atatürk İnkılapları - 4 ................................................................................... 172
Atatürk İnkılapları - 5 ................................................................................... 176
Atatürk İnkılapları - 6 ................................................................................... 180
Atatürk İlkeleri - 1......................................................................................... 184
Atatürk İlkeleri - 2......................................................................................... 189
Atatürk İlkeleri - 3......................................................................................... 193
Atatürk İlkeleri - 4......................................................................................... 197
Türk Dış Politikası ve II. Dünya Savaşı - 1 .................................................. 201
Türk Dış Politikası ve II. Dünya Savaşı - 2 .................................................. 206
Türk Dış Politikası ve II. Dünya Savaşı - 3 .................................................. 209
İnkılap Tarihi ................................................................................................ 213
XX. Yüzyılın Başlarında Dünya ................................................................... 217
Soğuk Savaş Dönemi .................................................................................. 221
Yumuşama Dönemi ..................................................................................... 225
Küreselleşen Dünya .................................................................................... 229
Karma Test - 1 ............................................................................................. 233
Karma Test - 2 ............................................................................................. 237
Karma Test - 3 ............................................................................................. 242
Karma Test - 4 ............................................................................................. 246
Karma Test - 5 ............................................................................................. 251
Karma Test - 6 ............................................................................................. 255
Karma Test - 7 ............................................................................................. 259
vii
COĞRAFYA − İÇİNDEKİLER
Türkiye'nin Coğrafi Konumu - 1 ................................................................... 267
Türkiye'nin Coğrafi Konumu - 2 ................................................................... 271
Türkiye'de Dağlar, Ovalar ve Platolar .......................................................... 275
Türkiye'de Akarsuların Genel Özellikleri ve Akarsuların
Oluşturduğu Yer Şekilleri ............................................................................. 279
Türkiye'de Kaynaklar - Barajlar - Göller ve Denizler.................................... 283
Türkiye'de Diğer Yer Şekilleri (Rüzgâr - Buzul - Karstik - Kıyı Tipleri) ......... 287
Türkiye'de Toprak Tipleri.............................................................................. 291
Tarama Testi - 1 ........................................................................................... 295
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü - 1 ............................................................ 299
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü - 2 ............................................................ 303
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü - 3 ............................................................ 307
Türkiye'de Doğal Afetler (Erozyon - Heyelan - Çığ - Sel vb.) ...................... 311
Türkiye'nin Nüfus Özellikleri - 1 ................................................................... 315
Türkiye'nin Nüfus Özellikleri - 2 ................................................................... 319
Türkiye'de Tarım - 1 ..................................................................................... 323
Türkiye'de Tarım - 2 ..................................................................................... 328
Türkiye'de Tarım - Hayvancılık - Ormancılık ................................................ 332
Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları ................................................... 336
Türkiye'de Sanayi ve Ticaret ....................................................................... 340
Türkiye'de Turizm ve Ulaşım ....................................................................... 344
Tarama Testi - 2 ........................................................................................... 348
Karadeniz Bölgesi........................................................................................ 352
Marmara Bölgesi ......................................................................................... 356
Ege Bölgesi ................................................................................................. 360
Akdeniz Bölgesi ........................................................................................... 364
Tarama Testi - 3 ........................................................................................... 368
Güneydoğu Anadolu Bölgesi ....................................................................... 372
Doğu Anadolu Bölgesi ................................................................................. 376
İç Anadolu Bölgesi ....................................................................................... 380
Tarama Testi - 4 ........................................................................................... 384
Karma Test - 1 ............................................................................................. 388
Karma Test - 2 ............................................................................................. 392
Karma Test - 3 ............................................................................................. 396
Karma Test - 4 ............................................................................................. 400
Genel Tarama Testi - 1 ................................................................................ 404
Genel Tarama Testi - 2 ................................................................................ 412
Genel Tarama Testi - 3 ................................................................................ 419
PEGEM AKADEMİ
PEGEM AKADEMİ
viii
ANAYASA − İÇİNDEKİLER
Hukukun Temel Kavramları - 1 .................................................................... 429
Hukukun Temel Kavramları - 2 .................................................................... 433
Hukukun Temel Kavramları - 3 .................................................................... 437
Anayasal Gelişmeler ve Temel Kavramlar - 1.............................................. 441
Anayasal Gelişmeler ve Temel Kavramlar - 2.............................................. 445
Anayasal Gelişmeler ve Temel Kavramlar - 3.............................................. 449
Anayasanın Temel İlkeleri - 1 ...................................................................... 453
Anayasanın Temel İlkeleri - 2 ...................................................................... 457
Yasama - 1 .................................................................................................. 461
Yasama - 2 .................................................................................................. 466
Yasama - 3 .................................................................................................. 470
Yürütme - 1 .................................................................................................. 474
Yürütme - 2 .................................................................................................. 478
Yargı - 1 ....................................................................................................... 482
Yargı - 2 ....................................................................................................... 486
Temel Hak ve Hürriyetler - Olağanüstü Dönem - 1 ...................................... 490
Temel Hak ve Hürriyetler - Olağanüstü Dönem - 2 ...................................... 494
İdare Hukuku - 1 .......................................................................................... 499
İdare Hukuku - 2 .......................................................................................... 503
Uluslararası Örgütler ................................................................................... 507
Karma Test - 1 ............................................................................................. 511
Karma Test - 2 ............................................................................................. 515
Deneme - 1 .................................................................................................. 519
Deneme - 2 .................................................................................................. 523
Tarih Cevap Anahtarı ................................................................................... 527
Coğrafya Cevap Anahtarı ............................................................................ 530
Anayasa Cevap Anahtarı............................................................................. 532
TARİH
T A
R
İ
H
1
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi - 1
1.
5.
I.Hun
Aşağıdakilerden hangisi Türk göçlerinin
ekonomik nedenleri arasında gösterilemez?
II.Göktürk
III.Uygur
Yukarıdaki Türk devletlerinden hangilerinin
kendilerine ait alfabeleri vardır?
A) Yalnız I
2.
Türkler çeşitli nedenlerle ana yurtlarından göç etmek
zorunda kalmışlardır.
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
6.
A)
Kuraklık
B)
Otlakların azalması
C)
Yağışların yetersizliği
D)
Cihan hâkimiyeti düşüncesi
E)
Nüfusun artışı
A)
Yerleşik hayata geçmeleri
Yabancı devletlerle yapılan savaşlarda başarılı
olamayan Türklerin, başka kavimlerin yönetimi
altında yaşamayı reddederek göç etmeleri
aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi
gösterir?
B)
Maniheizm dinini benimsemeleri
A)
Bağımsızlık
C)
Verasetle yönetilmeleri
B)
Egemenlik
D)
Matbaayı kullanmaları
C)
Yayılmacılık
E)
Kalıcı mimari eserler bırakmaları
D)
Cihan hakimiyeti
E)
Ordu – millet anlayışı
Uygurları, Göktürk ve Hun Devleti’nden ayıran
özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi
gösterilemez?
7.
3.
•
Aşağıdakilerden hangisinde Töre’yi oluşturan üç
ana kaynak bir arada doğru olarak verilmiştir?
Siyasi başarılarından çok kültürel ve medeni
faaliyetleriyle tanınmıştır.
•
İlk defa din değiştiren Türk devletidir.
A)
Boy – Budun – İl
•
B)
Tengri – Han – Hatun
Sulama kanalları
yapmışlardır.
C)
Halk – Kurultay – Hakan
D)
Buyruk – Tudun – Toy
E)
Han – Hatun – Buyruk
tarımsal
üretim
Yukarıda özellikleri verilen Türk devleti
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hun
8.
4.
açarak
B) Kutluk
D) Peçenek
C) Uygur
E) Göktürk
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk
devletlerinin özellikleri arasında gösterilemez?
Kutluk Devleti’ne ait Türk kültür ve medeniyeti ile
toplum hayatı hakkında bilgi veren millî bir ruhla
oluşturulmuş ilk yazılı belge aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Gök Tanrı inancına sahip olmaları
A)
Orhun Abideleri
B)
Devlet işlerini Kurultayda görüşmeleri
B)
Yenisey Yazıtları
C)
Ölümden sonra yaşam inancına sahip olmaları
C)
Karabalgasun Yazıtları
D)
İkili teşkilatla yönetilmeleri
D)
Manas Destanı
E)
Güçlü bir merkezi otorite benimsemeleri
E)
Ergenekon Destanı
1
1
9.
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi - 1
14. Türklere ait olan dünyanın en eski halısı
aşağıdakilerden hangisinde ortaya çıkarılmıştır?
Büyük Hun Devleti ile Çinliler arasında yapılan
mücadelelerin temel sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
İpek Yolu’na egemen olma isteği
B)
Cihan hâkimiyeti düşüncesi
C)
Cihat anlayışı
D)
Çin’in yayılmacı politikası
E)
Çıkar çatışmaları
A)
Pazırık kurganında
B)
Andronova’da
C)
Tagar’da
D)
Esik kurganında
E)
Çatalhöyük’te
I.
Kopuz
II.
Çevgan
10.
I.Hun
II.
15.
Avar
III. Macarlar
Yukarıdaki devletlerden hangileri hem Orta
Asya’da hem de Avrupa’da kurulan Türk devletleri
arasında gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
III. Kithara
Yukarıdakilerden hangilerine İslamiyet Öncesi
önemli Türk enstrümanları arasında gösterilebilir?
C) I ve II
A) Yalnız I
E) I, II ve III
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
11. Aşağıdakilerden hangisi Kurultay üyeleri arasında
yer almaz?
A)
Hükümdar
B)
Yabgu
C)
Buyruk
I.
Bedizci
D)
Hatun
II.
Fresko
E)
Baksı
III. Kopuz
16.
Orta Asya Türk kültürü içinde yer alan bu
kavramlardan hangileri sanatla ilgilidir?
A) Yalnız I
12. Devletin her türlü siyasi, sosyal ve ekonomik
sorunlarının görüşüldüğü meclise kurultay denirdi.
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Kurultay üyelerine verilen isim aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Şad
B) Kengeş
D) Tarkan
C) Toygun
E) Toy
17. İslamiyet Öncesi Türk topluluklarında kölelik
anlayışının görülmemesi;
13. Aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklaması
yanlış verilmiştir?
I.
yazılı hukukun gelişmemiş olması,
A)
Buyruk – Bakan
II.
özel mülkiyet anlayışının gelişmemiş olması,
B)
Tarkan – Askeri görevli
III. göçebe bir yaşamın benimsenmiş olması
C)
Tudun – Vergi memuru
durumlarından hangileriyle açıklanabilir?
D)
Tekin – Hükümdarın erkek çocuğu
A) Yalnız II
E)
Bitikçi – Yargıç
2
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi - 1
1.
ÇÖZÜMLER
7.
Verilen seçenekler içerisinde Göktürkler 38 harfli, Uygurlar
ise 18 harfli olmak üzere alfabe kullanan Türk devletleri
arasında yer alır. Ayrıca unutulmamalıdır ki Türk tarihinde
yazılı süreç Göktürk Devleti ile başlamıştır.
Cevap D
Uygurlar, Orta Asya’da din değiştiren ilk Türk topluluğu
olmuşlardır (Maniheizm ve Budizm). Kabul ettikleri dinî
anlayışın bir sonucu olarak da yerleşik yaşama geçmişler,
tarımla uğraşmışlar ve sulama kanalları inşa etmişlerdir.
Bu yaşam şekliyle bağlantılı olarak da kültürel ve medeni
faaliyetler konusunda (alfabe, matbaa, minyatür, fresk,
yazılı hukuk kuralları...) gelişim göstermişlerdir.
Cevap C
2.
Verilen seçenekler içerisinde C seçeneği sorumuzun
doğru yanıtıdır. “Tanrı bağışı olan Kut”un Gök Tanrı
tarafından Hakan’a verilmesi, bununda kan yoluyla
hanedanın tüm üyelerine geçmesi ülkeyi hanedanın ortak
malı yapmıştır. Bu anlayış Türk Devletleri arasındaki bir
farklılık değil ortak bir özelliktir.
8.
Cevap C
Kutluk (II. Göktürk) Devleti’ne (682-745) ait ilk yazılı
belgeler, Tonyukuk (725), Kül Tigin (732) ve Bilge Kağan
(735) adına dikilen Orhun Abideleri’dir.
Cevap A
3.
İslamiyet Öncesi Türk topluluklarında sosyal hayatı
düzenleyen sözlü hukuk kurallarına töre ismi verilir. Türk
töresinin kaynakları ise halkın örf adıyla ortaya koyduğu
esaslar; Han’ın yasama faaliyetleri sonucu ortaya çıkmış
kurallar ve Kurultay kararlarıdır.
Cevap C
9.
4.
İslamiyet Öncesi’nde gerek ülkenin hanedanın ortak malı
olarak kabul edilmesi gerekse bunun bir sonucu olarak
ortaya çıkan ikili yönetim anlayışı Türk tarihinde yoğun taht
kavgalarının yaşanmasına yol açmıştır. Bu ise merkezi
otoriteyi olumsuz etkilemiş, kurulan Türk devletlerinin bu
nedene bağlı olarak yıkılmasına yol açmıştır.
Gerek Teoman gerekse Mete Han Dönemi’nde görülen
Hun-Çin savaşlarının en temel sebebi İpek Yolu’na
egemen olma isteğinden kaynaklanmıştır.
Cevap A
Cevap E
5.
10. Hunlar MÖ III. yy.da Asya’da Büyük Hun (Asya Hun),
Verilen seçenekler içerisindeki cihan hakimiyeti düşüncesi
Türk göçlerine etki eden ekonomik değil, siyasi bir
sebeptir. Bu anlayış aynı zamanda Türk cihan hakimiyeti
mefkuresi olarak da adlandırılır.
Kavimler Göçü’nden sonrada Avrupa’da Avrupa Hun
ismiyle devlet kurmuşlardır.
Cevap D
6.
Avarlar MS IV. yy.da Asya’da, Göktürklere karşı verdikleri
mücadeleyi kaybettikten sonra ise MS VI. yy.da Avrupa’da
devlet kurmuşlardır.
Cevap C
Türklerin başka kavimler yönetimi altında yaşamayı
reddederek göç etmesi bağımsız yaşama verdikleri
önemin göstergesidir. Ayrıca kimi zaman birbirleri ile
yaptıkları mücadeleden sonra bağımsız yaşama arzusuyla
göç ettiği de olmuştur. Örneğin Avarlar, Göktürklere
karşı giriştikleri mücadeleyi kaybettikten sonra Göktürk
hakimiyeti altında yaşamaktansa Avrupa’ya göç edecektir.
11. İslamiyet Öncesi önemli devlet meselelerinin görüşüldüğü
kurum Kurultaydır. Kurultaya ise Hakan, Hatun, Aygucu,
Buyruk, Yabgu, Boy Beyleri, asker ve idari yüksek
görevliler ve halkın ileri gelenleri katılır.
Cevap E
Cevap A
3
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi - 1
ÇÖZÜMLER
12. Şad: Hanedandan olan Tiginlerin ülkenin bazı bölgelerine
yönetici olarak (vali) gönderildikleri zaman taşıdıkları
unvandır.
Kengeş ve Toy: Kurultay dışında devlet meselelerinin görüşüldüğü meclislere verilen isimdir.
Tarkan: Ordu komutanıdır.
Toygun: Kurultay üyelerine verilen isimdir.
Cevap C
13. İslamiyet Öncesi’nde Bitikçi, Saray Katibi, Yargan,
Yargucu, Yargıç karşılığı kullanılan kavramlardır. Bitikçinin
açıklanması karşılığı olarak verilen yargıç ifadesi yanlış
eşleştirilmiştir.
Cevap E
14. Pazırık’ta beşinci kurganda bulunan halı; inceliği, kalitesi
ve motiflerinin zenginliği ile bilinen (MÖ 3.yy.) en eski
düğümlü halıdır. St. Petersburg Ermitaj Müzesinde
bulunan halının üzerinde süvari ve geyiklerden oluşan
bordürler vardır.
Cevap A
15. Kopuz: Halk şairlerinin çaldığı saz.
Çevgan: Çıngıraklı Asa
Kithara: Türk Kanunu.
Verilen üç seçenekte Türklerin İslam Öncesi kullandığı
enstrümanlar arasındadır.
Cevap E
16. Bedizci: Ressam.
Fresk: Yaş sıva üzerine yapılan duvar resmi.
Kopuz: Halk şairlerinin çaldığı saz.
Verilen üç seçenek de İslamiyet Öncesi Türk sanatı ile ilgilidir.
Cevap E
17. Göçebe bir yaşam şeklinin benimsenmesi, bunun doğal
bir sonucu olarak da özel mülkiyet anlayışının çok sınırlı
oluşu kölelik kavramının görülmemesine yol açmıştır.
Yazılı hukuk geliştikten sonra da Türklerde kölelik kurumu
oluşmamıştır.
Cevap D
4
Download

SORU BANKASI