K.S.Ü.
Yabancı Diller Yüksekokulu
2014–2015 İngilizce Hazırlık Programı
Değerli Öğrencilerimiz, Üniversitemize Hoş Geldiniz
Üniversitemizin aşağıdaki bölümlerinde İngilizce Hazırlık Programı zorunlu olarak uygulanmaktadır.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Tekstil Mühendisliği (I. Öğretim)
Bu bölümlerin dışında, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çevre Mühendisliği veya Biyosistem
Mühendisliği Bölümlerine kayıtlı öğrencilerimiz isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Eğitimi alabilirler. Bu öğrencilerimizin kendi
bölümlerine isteğe bağlı hazırlık eğitimi almak istediklerine dair dilekçeyle başvurmaları gerekmektedir.
İngilizce Hazırlık Programında iki farklı kurda (A: Başlangıç, B: İleri Düzey) yıllık olarak toplam 32 hafta boyunca, A kuru:768
saat / B kuru:704 saat olmak üzere yoğun bir İngilizce eğitimi sunulmaktadır.
Zorunlu İngilizce Hazırlık Programından muaf olmak isteyen öğrencilerimizin 11 Eylül 2014 tarihinde yapılacak olan
İngilizce Yeterlik
(Muafiyet)
Sınavı’ndan
başarılı
olmaları
gerekmektedir.
Sınav
örneğine
http://yabancidiller.ksu.edu.tr/belgeler.aspx adresindeki İngilizce Hazırlık Sınıfı Örnek Muafiyet Soruları bölümünden
ulaşabilirsiniz. Sınava katılmak için Yabancı Diller Yüksekokulu’na şahsen, telefonla veya e-posta yoluyla başvuru yapmanız
gerekmektedir. Sınavda başarısız olan veya sınava giremeyen öğrencilerin hazırlık programına devam etmeleri zorunludur.
Hazırlık eğitimi 15.09.2014 tarihinde başlayacaktır. Öğrencilerimizin İngilizce düzeylerini belirlemek amacıyla 22.09.2013
(Pazartesi) günü yapılacak olan Düzey Belirleme (Placement) Sınavı’na katılım zorunludur.
İngilizce Hazırlık Programından azami ölçüde faydalanabilmeniz için derslerinize devamlılık sağlamanız büyük önem arz
etmektedir. KSÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetmeliği uyarınca devamsızlık üst sınırı toplam ders saatinin %15’ini
kapsamaktadır. Bu sınırı aşarak devamsızlıktan kalan öğrenciler, takip eden eğitim-öğretim yılında bölümlerine devam
edememektedir ve bir yıl daha hazırlık eğitimi almak zorundadır.
İngilizce Hazırlık Programı içeriğini tanımanız ve ilk haftadan itibaren uyum sağlayabilmeniz için aşağıdaki açıklamaları dikkate
almanız faydanıza olacaktır.
YAPMANIZ GEREKENLER
1-5 Eylül 2014: İngilizce Yeterlik (Muafiyet) Sınavı Başvuruları
Sınava girebilmek için Yabancı Diller Yüksekokulu Sekreterliği’ne şahsen, telefonla veya e-posta yoluyla başvuruda bulunmanız
gerekmektedir. Başvuru dilekçesi örneğine http://yabancidiller.ksu.edu.tr/belgeler.aspx adresindeki Muafiyet Sınavı Başvuru
Dilekçesi bölümünden ulaşabilirsiniz. Sınav başvurusunda bulunmayan öğrenciler sınava kesinlikle alınmayacaktır. Gerekli
iletişim bilgileri belge sonunda yer almaktadır.
11 Eylül 2014: İngilizce Yeterlik (Muafiyet) Sınavı
Sınav örneğine http://yabancidiller.ksu.edu.tr/belgeler.aspx adresindeki İngilizce Hazırlık Sınıfı Örnek Muafiyet Soruları
bölümünden ulaşabilirsiniz. İngilizce Yeterlik (Muafiyet) Sınavında başarılı olan öğrencilerimiz bölümlerine devam edecek; söz
konusu sınavda başarılı olamayan veya sınava girmeyen öğrencilerimiz aşağıdaki programa tabi tutulacaktır.
15 Eylül 2014: Hazırlık Eğitimi Başlangıcı
İlk günden itibaren yoklama alınacaktır.
Hangi sınıfta olduğunuzu internet sitemizden (http://www.yabancidiller.ksu.edu.tr) ve yüksekokul 2. kattaki panolardan
öğrenebilirsiniz.
DİKKAT:
Devamsızlık hakkı sadece %15’tir (Toplam devamsızlık hakkı A kuru için 115 saat; B kuru için 105 saattir). İlk hafta
devamsızlık yapan öğrenciler en az 22 saat devamsız sayılırlar.
Devamsızlıktan kalanlar sınıf tekrarı yapmakla yükümlüdür. (Hazırlık eğitimini tekrar alırlar.)
TAKVİM
15 Eylül 2014 (Pazartesi):
09.00-12.00: Hazırlık Eğitimi Başlangıcı - Ders
16 Eylül 2014 (Salı):
09.30-12.00: Oryantasyon Semineri (Yer: Senem Ayşe ve Cahit Zarifoğlu Konferans Salonları - Belirtilen salonlar İktisadi ve İdari
Bilimler Fakülte Binası içinde yer almaktadır.)
17 Eylül 2014 (Çarşamba):
09.00-12.00: Ders
18 Eylül 2014 (Perşembe):
09.00-12.00: Ders
19 Eylül 2014 (Cuma):
09.00-12.00: Ders
22 Eylül 2014 (Pazartesi):
10.00: Düzey Belirleme Sınavı
23 Eylül 2014 (Salı):
08.00-15.00: Ders (Sınıf dağılımları, kur seviyeleri ve ders programlarının ilanı ve kurlara göre listesi duyurulacak olan ders
kitaplarının temin edilmesi)
İLETİŞİM
Fatih Taşan, Bölüm Sekreteri
Telefon: 0344 280 1195
YADYO Resmi Web Sitesi:
E-posta: [email protected]
http://www.yabancidiller.ksu.edu.tr
MUTLU, SAĞLIKLI VE BAŞARILI BİR EĞİTİM HAYATI DİLERİZ.
Download

KAMPANYA