1
Škola:
Adresa:
Druh školy:
Zřizovatel:
Ředitel:
Kontakt:
E-mail:
www:
Cizí jazyky:
Ubytování:
Stravování:
Kód oboru
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť
Lesní čtvrť 1364, 761 37 Zlín
SŠ
Kraj
RNDr. Jan Chudárek
575 585 505
[email protected]
www.gymzl.cz
AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
Ne
600 Kč/měs.; 25 Kč nebo 27 Kč/oběd
Název oboru
STŘEDNÍ ŠKOLA: IZO 102 319 863
79-41-K/41
Gymnázium
79-41-K/81
Gymnázium
Poznámka:
Délka
Ukončení
vzdělání vzdělání
4
8
MZ
MZ
2014/15
přijato
104
56
2015/16
plán
112
56
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
0
0
ČJ,M
ČJ,M
Forma
vzdělání
DE
DE
Stupeň
vzdělání
SVMZ
SVMZ
Pro žáky Prospěch
PŠD
ZŠ5
1,8
1,2
ZPS
Ano
Ano
PLP
Ne
Ne
Dny otevřených dveří: 21. 11. 2014 a 22. 11. 2014 a 10. 2. 2015.
Pro nové žáky realizujeme na úvod adaptační kurzy. Jsme fakultní škola PřF UP Olomouc. Výuka probíhá převážně v odborných učebnách a laboratořích. Široká nabídka cizích jazyků a
volitelných předmětů (v nabídce je téměř 40 předmětů). Výuka CJ probíhá blokově a zajišťuje návaznost ze ZŠ. Škola je vybavena nejmodernější didaktickou technikou. Žáci mohou na
škole konat zkoušky DSD (NJ), DELF (FJ) a škola připravuje na Cambridské zkoušky (AJ).
2
Škola:
Adresa:
Druh školy:
Zřizovatel:
Ředitel:
Kontakt:
E-mail:
www:
Cizí jazyky:
Ubytování:
Stravování:
Kód oboru
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín
SŠ
Kraj
Mgr. Alena Štachová
577 007 444
[email protected]
www.gjszlin.cz
AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ, L
Ne
26 Kč/oběd nebo 28 Kč/oběd
Název oboru
STŘEDNÍ ŠKOLA: IZO 108 011 119
79-41-K/41
Gymnázium "Škola s dobrým výhledem"
Gymnázium se sportovní přípravou "Škola v
79-42-K/41
pohybu"
79-41-K/81
Gymnázium "Otevřená škola"
Poznámka:
Délka
Ukončení
vzdělání vzdělání
2014/15
přijato
2015/16
plán
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
vzdělání
Stupeň
vzdělání
Pro žáky Prospěch
ZPS
PLP
4
MZ
78
84
0
ČJ,M
DE
SVMZ
PŠD
0
Ano
Ne
4
MZ
26
28
0
ČJ,M,TZ
DE
SVMZ
PŠD
0
Ne
Ano
8
MZ
28
28
0
ČJ,M
DE
SVMZ
ZŠ5
0
Ano
Ne
Dny otevřených dveří: 7. 11. 2014 - určen pro zájemce o studijní obor 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou. Další Dny otevřených dveří: 21. 11. 2014 a 22. 11. 2014, 29. 1. 2015 a
18. 2. 2015.
Posíleny hodinové dotace cizích jazyků, zahraniční lektoři, příprava k jazykovým zkouškám z AJ, NJ, FJ, možnost výuky vybraných předmětů v cizích jazycích. Nadstandardní vybavení školy
didaktickou a počítačovou technikou. Poznávací zahraniční pobyty. Seznamovací pobyty pro žáky 1. ročníku a primy. Možnost absolvovat lyžařské výcvikové kurzy v zahraničí. Zapojení
školy do mezinárodních projektů a projektů ESF. Knihovna se studovnou, s počítači připojenými k internetu. Možnost ubytování v Domově mládeže, cca 200 m od školy. Škola je
partnerskou školou PřF UP Olomouc a MU Brno. V rámci Jazykové školy nabídka jazykových kurzů v odpoledních hodinách k rozšíření znalostí (sleva pro žáky školy). Možnost vykonat
mezinárodně uznávané jazykové zkoušky - škola je certifikovaným centrem British Council (Cambridgeské zkoušky), licencovaným partnerem Goethe Institut (Zertifikat Deutsch, FIT) a ve
spolupráci s Francouzskou ambasádou pořádá zkoušky DELF. V rámci nepovinného předmětu nabídka výuky čínštiny ve spolupráci s Konfuciovou akademií při UP Olomouc a latiny.
3
Škola:
Adresa:
Druh školy:
Zřizovatel:
Ředitel:
Kontakt:
E-mail:
www:
Cizí jazyky:
Ubytování:
Stravování:
Kód oboru
Gymnázium Otrokovice
tř. Spojednců 907, 765 13 Otrokovice
SŠ
Kraj
Mgr. Ivo Kramář
577 926 230
[email protected]
www.gyotr.cz
AJ, FJ, NJ, ŠJ, RJ, L
Lze zajistit
550 Kč/měs.
Název oboru
STŘEDNÍ ŠKOLA: IZO 102 319 936
79-41-K/41
Gymnázium
79-41-K/81
Gymnázium
Poznámka:
Délka
Ukončení
vzdělání vzdělání
4
8
MZ
MZ
2013/14
přijato
30
25
2014/15
plán
28
28
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
0
0
ČJ,M
ČJ,M
Forma
vzdělání
DE
DE
Stupeň
vzdělání
SVMZ
SVMZ
Pro žáky Prospěch
PŠD
ZŠ 5
0
0
ZPS
Ano
Ano
PLP
Ne
Ne
Dny otevřených dveří: 7. 11. 2014 (9.00 - 17.00 hod.), 8. 11. 2014 (9.00 - 12.00 hod.), 4. 12. 2014 (9.00 - 17.00 hod.), 15. 1. 2015 (9.00 - 17.00 hod.), 12. 2. 2015 (9.00 - 17.00 hod.), 21. 2.
2015 Gofest a 25. 2. 2015 (9.00 - 17.00 hod.).
Pro přihlášené žáky gymnázium organizuje bezplatný přípravný kurz. Škola nabízí osobnostní kurzy pro přijaté žáky, studijní pobyty v EU, lyžařský kurz v Alpách. Studenti se mohou
připravovat na mezinárodní certifikáty v AJ. Škola má vlastní divadelní soubor Variace a pěvecký sbor. Gymnázium nabízí širokou škálu jazyků a volitelných předmětů.
4
Škola:
Adresa:
Druh školy:
Zřizovatel:
Ředitel:
Kontakt:
E-mail:
www:
Cizí jazyky:
Ubytování:
Stravování:
Kód oboru
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín
Školní 822, 763 21 Slavičín
SŠ
Kraj
Mgr. Josef Maryáš
577 342 724
[email protected]
www.gjpsosslavicin.cz
AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ, L
Ne
23 Kč a 26 Kč/oběd gymnázium; 27 Kč/oběd SOŠ
Název oboru
STŘEDNÍ ŠKOLA: IZO 108 011 020
79-41-K/41
Gymnázium
79-41-K/81
Gymnázium
75-41-M/01
Sociální činnost
23-45-L/01
Mechanik seřizovač
23-56-H/01
Obráběč kovů*
23-68-H/01
Mechanik opravář motorových vozidel
36-52-H/01
Instalatér*
65-51-H/01
Kuchař - číšník
26-51-H/01
Elektrikář
64-41-L/51
Podnikání
64-41-L/51
Podnikání
Poznámka:
Délka
Ukončení
vzdělání vzdělání
4
8
4
4
3
3
3
3
3
2
3
MZ
MZ
MZ
MZ
VL
VL
VL
VL
VL
NA-MZ
NA-MZ
2014/15
přijato
19
16
0
16
5
6
12
5
5
19
9
2015/16
plán
25
25
0
25
8
8
12
8
8
20
20
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
vzdělání
Stupeň
vzdělání
Pro žáky Prospěch
ZPS
PLP
0
0
ČJ,M
ČJ,M
DE
DE
SVMZ
SVMZ
PŠD
ZŠ5
1,5
1,1
Ano
Ano
Ne
Ne
0
0
0
0
0
0
0
0
ČJ,M
0
0
0
0
0
ČJ,M
ČJ,M
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DA
SVMZ
SVVL
SVVL
SVVL
SVVL
SVVL
SVMZ
SVMZ
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
VYU
VYU
2,5
0
0
0
0
0
0
0
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Dny otevřených dveří: 21. 11. 2014 (8.00 - 17.00 hod.), 22. 11. 2014 (8.00 - 12.00 hod.) a 11. 2. 2015 (8.00 - 17.00 hod.).
Moderně zrekonstruovaný areál školy za více jak 50 mil Kč. Zahraniční stáže studentů a učitelů se školami v Německu, Francii, Itálii, Řecku, Anglii, Slovensku, přípravné kurzy k PZ, praxe
ve firmách, k dispozici sportovní areál, tenisové kurty, školní bufet, lékařská péče v budově školy,jazyková učebna, 6 PC učebnen s neomezeným přístupem na internet, e-learningová
možnost výuky přes intranet školy, interaktivní a projektové formy výuky, příprava na statni jazykové zkoušky, kroužky - přírodovědný, výtvarný, divadelní, sportovní, stacionáře - lyžařské,
cyklistické, vodácké, turistické, přírodovědné, cizojazyčné, rozmanitost výběru seminářů a volitelných předmětů, pro instalatéry svářečské kurzy, pro automechaniky získání řidičského
oprávnění. B,C, celoživotní vzdělávání - autorizovaná osoba pro obor Obráběč kovů a Elektrikář.
*Obory 23-56-H/01 Obráběč kovů a 36-52-H/01 Instalatér jsou zařazeny do systému Podpory řemesel v odborném školství, žáci jsou finančně dotováni z prostředků Zlínského kraje. Obory
Mechanik seřizovač, Elektrikář, Mechanik opravář mají finanční podporu od regionálních firem.
Ve schvalovacím řízení pro školní rok 2015/2016 je zařazení oboru 18-20-M/01 Informační technologie, čtyřleté denní studium, ukončené MZ.
5
Škola:
Adresa:
Druh školy:
Zřizovatel:
Ředitel:
Kontakt:
E-mail:
www:
Cizí jazyky:
Ubytování:
Stravování:
Kód oboru
Gymnázium Valašské Klobouky
Komenského 60, 766 26 Valašské Klobouky
SŠ
Kraj
RNDr. Eva Cepková
577 320 572
[email protected]
www.gymnazium-vk.cz
AJ, NJ, RJ
Ne
520 Kč/měs.; 26 Kč/oběd
Název oboru
STŘEDNÍ ŠKOLA: 102 319 928
Gymnázium
79-41-K/41
Obchodní akademie
63-41-M/02
6
Délka
Ukončení
vzdělání vzdělání
4
4
2014/15
přijato
MZ
MZ
30
15
2015/16
plán
Roční
školné
28
26
Přijímací
zkoušky
0
0
Forma
vzdělání
ČJ,M
ČJ,M
DE
DE
Stupeň
vzdělání
SVMZ
SVMZ
Pro žáky Prospěch
PŠD
PŠD
1,2
1,8
ZPS
PLP
Ano
Ano
Ne
Ne
Poznámka:
Dny otevřených dveří: 21. 11. 2014 (8.00 - 16.00 hod.), 22. 11. 2014 (8.00 - 11.00 hod.) a 13. 2. 2015 (8.00 - 16.00 hod.).
Bezbariérový přístup; stravování ve školní jídelně.
Škola poskytuje všeobecné zaměření výuky v gymnaziálním oboru, po němž následuje vysokoškolské studium a odborné studium ekonomického zaměření - absolventi buď nastoupí do
praxe nebo pokračují ve studiu na VŠ.
Škola také nabízí kurzy pro dospělé: jazykové, ICT, ...
Škola:
Adresa:
Druh školy:
Zřizovatel:
Ředitel:
Kontakt:
E-mail:
www:
Cizí jazyky:
Ubytování:
Stravování:
Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín
náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín
SŠ, VOŠ
Kraj
Mgr. Pavel Hýl
577 006 555
[email protected]
http://www.oazlin.cz
AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ
900 Kč/měs.
580 Kč/měs; 29 Kč/oběd
Kód oboru
Název oboru
STŘEDNÍ ŠKOLA: IZO 102 319 944
63-41-M/02
Obchodní akademie
zaměření
Podniková ekonomika
zaměření
Cestovní ruch
zaměření
Mezinárodní obchod
68-43-M/01
Veřejnosprávní činnost
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA: IZO 110 026 969
63-43-N/06
Účetnictví a finanční řízení
Marketing pro střední stupeň řízení
63-41-N/07
Poznámka:
Délka
Ukončení
vzdělání vzdělání
2014/15
přijato
2015/16
plán
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
vzdělání
Stupeň
vzdělání
Pro žáky Prospěch
ZPS
PLP
4
MZ
87
90
0
ČJ,M
DE
SVMZ
PŠD
0
Ano
Ne
4
MZ
28
30
0
ČJ,M
DE
SVMZ
PŠD
0
Ano
Ne
3
3
A
A
18
29
40
40
3 000
3 000
0
0
DE
DE
VO
VO
MAT
MAT
0
0
Ano
Ano
Ne
Ne
Dny otevřených dveří: 21. 11. 2014 (10.00 - 17.00 hod.) a 22. 11. 2014 (9.00 - 12.00 hod.) , 19. 2. 2015 (14.00 - 17.00 hod.)
Další kontakty: K. Mertová, tel. 577 006 551
7
Škola:
Adresa:
Druh školy:
Zřizovatel:
Ředitel:
Kontakt:
E-mail:
www:
Cizí jazyky:
Ubytování:
Stravování:
Kód oboru
Střední průmyslová škola Zlín
tř. Tomáše Bati 4187, 762 47 Zlín
SŠ
Kraj
Ing. Radomír Nedbal
577 005 312
[email protected]
www.spszl.cz
AJ, NJ, RJ
Domovy mládeže SPŠ polytechnické Zlín (900,- Kč/měs. a 1.200,- Kč/měs.)
660 Kč/měs.; 30 Kč/oběd
Název oboru
STŘEDNÍ ŠKOLA: IZO 102 319 995
Strojírenství
23-41-M/01
Elektrotechnika
26-41-M/01
Stavebnictví
36-47-M/01
Technické lyceum
78-42-M/01
Poznámka:
Délka
Ukončení
vzdělání vzdělání
4
4
4
4
MZ
MZ
MZ
MZ
2014/15
přijato
60
51
81
30
2015/16
plán
60
60
90
30
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
0
0
0
0
ČJ,M
ČJ,M
ČJ,M
ČJ,M
Forma
vzdělání
DE
DE
DE
DE
Stupeň
vzdělání
SVMZ
SVMZ
SVMZ
SVMZ
Pro žáky Prospěch
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
0
0
0
0
ZPS
Ano
Ano
Ano
Ano
PLP
Ano
Ano
Ano
Ano
Dny otevřených dveří: 21. 11. 2014 (10.00 - 17.00 hod.), 22. 11. 2014 (9.00 - 13.00 hod.), 13. 1. 2015 (13.30 - 17.00 hod.) a 17. 2. 2015 (13.30 - 17.00 hod.). Bezbariérový přístup do školy.
Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.
8
Škola:
Adresa:
Druh školy:
Zřizovatel:
Ředitel:
Kontakt:
E-mail:
www:
Cizí jazyky:
Ubytování:
Stravování:
Kód oboru
Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín
Nad Ovčírnou 2528, 760 01 Zlín
SŠ
Kraj
Ing. Jiří Charvát
Mgr. Miroslav Gajdošík, tel.: 577 573 112
[email protected]
www.spspzlin.cz; http://www.facebook.com/spspzl
AJ, RJ
DM1: 900 Kč/měs., DM2: 1 200 Kč/měs.
ubytovaní: celodenní á 75 Kč = 1 500 Kč/měs., neubytovaní: oběd á 28 Kč/den
Název oboru
STŘEDNÍ ŠKOLA: IZO 108 040 909
1)
32-41-M/01
Zpracování usní, plastů a pryže
zaměření
Zpracování a design výrobků
63-41-M/01
Ekonomika a podnikání
zaměření
Asistent podnikatele
1) 2)
Délka
Ukončení
vzdělání vzdělání
2014/15
přijato
2015/16
plán
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
vzdělání
Stupeň
vzdělání
Pro žáky Prospěch
ZPS
PLP
4
MZ
10
15
0
ČJ,M
DE
SVMZ
PŠD
0
Ano
Ano
4
MZ
11
15
0
ČJ,M
DE
SVMZ
PŠD
0
Ano
Ano
4
MZ
51
60
0
ČJ,M
DE
SVMZ,
SVVL 2)
PŠD
0
Ano
Ano
PŠD
0
Ano
Ano
PŠD
0
Ano
Ano
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
0
0
0
0
0
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
23-45-L/01
Mechanik seřizovač
zaměření
zaměření
Programování CNC strojů
Technolog plastikářské výroby
26-41-L/01
Mechanik elektrotechnik 1) 2)
4
MZ
28
30
0
ČJ,M
DE
34-53-L/01
Reprodukční grafik pro média 2)
4
MZ
28
28
0
ČJ,M
DE
23-51-H/01
23-56-H/01
26-51-H/02
34-52-H/01
34-57-H/01
Strojní mechanik * 1)
Obráběč kovů * 1)
1)
Elektrikář - silnoproud
Tiskař na polygrafických strojích
Knihař
3
3
3
3
3
VL
VL
VL
VL
VL
18
28
11
8
3
30
30
24
14
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DE
DE
DE
DE
DE
Poznámka:
*Obory 23-51-H/01 Strojní mechanik a 23-56-H/01 Obráběč kovů jsou zařazeny do systému Podpory řemesel v odborném školství, žáci jsou finančně dotováni z prostředků Zlínského kraje.
1)
Až 2000,- Kč/měsíc je možné získat ze stipendia firmy Barum Continental, spol. s r.o. - u oborů Zpracování usní, plastů a pryže, Mechanik seřizovač,Mechanik elektrotechnik, Obráběč
kovů, Strojní mechanik, Elektrikář – silnoproud.
2)
Žáci oborů Mechanik seřizovač, Mechanik elektrotechnik a Reprodukční grafik pro média mohou po 3. ročníku studia získat i výuční list v příbuzném oboru.
Dny otevřených dveří: 21. – 22. 11. 2014 (8.00 – 17.00 hod.), 13. 1. 2014 (13.00 – 17.00 hod.) a 10. 2. 2014 (13.00 – 17.00 hod.), v jiných termínech po telefonické dohodě.
Další kontakty: Eva Klimková tel. 577 573 102.
Pokud žák trpí dysfunkcí, je třeba vhodnost zvoleného oboru projednat s lékařem a rovněž i s vedením školy. Zdravotní způsobilost na zvolený obor musí být potvrzena lékařem na přihlášce.
Škola je zapojena do programu Erasmus +.
SVMZ,
SVVL 2)
SVMZ,
SVVL 2)
SVVL
SVVL
SVVL
SVVL
SVVL
9
Škola:
Adresa:
Druh školy:
Zřizovatel:
Ředitel:
Kontakt:
E-mail:
www:
Cizí jazyky:
Ubytování:
Stravování:
Kód oboru
Střední průmyslová škola Otrokovice
tř. T. Bati 1266, 765 02 Otrokovice
SŠ
Kraj
Mgr. Libor Basel
577 925 303
[email protected]
www.spsotrokovice.cz
AJ, NJ, RJ
1 000 Kč/měs.
638 Kč/měs.; 26 Kč/oběd
Název oboru
STŘEDNÍ ŠKOLA: IZO 108040895
28-44-M/01
Aplikovaná chemie
23-45-M/01
Dopravní prostředky
65-51-H/01
Kuchař - číšník
zaměření
Kuchař - číšník pro pohostinství
23-68-H/01
Mechanik opravář motorových vozidel
zaměření
Automechanik
23-55-H/02
Karosář *
zaměření
Autoklempíř
28-52-H/01
Chemik
zaměření
Gumař - plastikář
26-57-H/01
Autoelektrikář
26-51-H/01
Elektrikář
36-52-H/01
Instalatér *
36-64-H/01
Tesař *
36-67-H/01
Zedník *
28-42-L/51
Chemik operátor
23-43-L/51
Provozní technika
Poznámka:
Délka
Ukončení
vzdělání vzdělání
2014/15
přijato
2015/16
plán
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
vzdělání
Stupeň
vzdělání
Pro žáky Prospěch
ZPS
PLP
4
4
3
MZ
MZ
VL
32
10
27
30
30
17
0
0
0
CJ,MA
CJ,MA
0
DE
DE
DE
SVMZ
SVMZ
SVVL
PŠD
PŠD
PŠD
2
2
3
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
3
VL
27
24
0
0
DE
SVVL
PŠD
3
Ano
Ano
3
VL
6
12
0
0
DE
SVVL
PŠD
3
Ano
Ano
3
VL
27
24
0
0
DE
SVVL
PŠD
3
Ano
Ano
3
3
3
3
3
2
2
VL
VL
VL
VL
VL
NA-MZ
NA-MZ
8
0
12
0
0
0
23
12
12
24
12
12
15
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
SVVL
SVVL
SVVL
SVVL
SVVL
SVMZ
SVMZ
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
VYU
VYU
3
3
3
3
3
2,5
2,5
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
*Obory 23-55-H/02 Karosář, 36-52-H/01 Instalatér, 36-64-H/01 Tesař a 36-67-H/01 Zedník jsou zařazeny do systému Podpory řemesel v odborném školství, žáci jsou finančně dotováni z
prostředků Zlínského kraje.
Dny otevřených dveří: 7. 11. 2014 (8.00 - 17.00 hod.), 8. 11. 2014 (8.00 - 12.00 hod.), Den řemesel 7. 11. 2014 (8.00 - 12.00 hod.), Noc alchymistů 11. 12. 2014 (17.00 - 19.30 hod.). Den
otevřených laboratoří a dílen 2. 12. 2014 po dohodě.
Konzultační odpoledne 14. 1. 2015, 28. 1. 2015, 4. 2. 2015, 11. 2. 2015 vždy 13.00 - 17.00 hod.
10
Škola:
Adresa:
Druh školy:
Zřizovatel:
Ředitel:
Kontakt:
E-mail:
www:
Cizí jazyky:
Ubytování:
Stravování:
Kód oboru
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín
Broučkova 372, 760 01, Zlín
SŠ, VOŠ
Kraj
Mgr. Hynek Steska
577 008 120, 577 008 111
[email protected]
www.szszlin.cz
AJ, NJ
1 300 Kč/měs.
87 Kč/den; 33 Kč/oběd
Název oboru
STŘEDNÍ ŠKOLA: IZO
53-41-M/01
Zdravotnický asistent
53-41-H/01
Ošetřovatel
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA: IZO
53-41-N/1.
Diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/2.
Diplomovaný zdravotnický záchranář
Poznámka:
Délka
Ukončení
vzdělání vzdělání
2014/15
přijato
2015/16
plán
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
vzdělání
Stupeň
vzdělání
Pro žáky Prospěch
ZPS
PLP
4
3
MZ
VL
58
16
60
25
0
0
ČJ,M
0
DE
DE
SVMZ
SVVL
PŠD
PŠD
0
0
Ne
Ne
Ano
Ano
3
3
A
A
27
34
35
35
3 000
3 000
0
0
DE
DE
VO
VO
MAT
MAT
0
0
Ne
Ne
Ano
Ano
Dny otevřených dveří: 21. 11. 2014 (13.00 - 17.00 hod.), 22. 11. 2014 (9.00 - 12.00 hod.), 15. 1. 2015 (13.00 - 17.00 hod.).
11
Škola:
Adresa:
Druh školy:
Zřizovatel:
Ředitel:
Kontakt:
E-mail:
www:
Cizí jazyky:
Ubytování:
Stravování:
Kód oboru
Střední odborná škola Luhačovice
Masarykova 101, 763 26 Luhačovice
SŠ
Kraj
PaedDr. Karel Milička
577131067
[email protected]
www.sosluhac.cz
AJ, NJ, RJ
1 100 Kč/měs.
600 Kč/měs., 30 Kč/oběd
Název oboru
STŘEDNÍ ŠKOLA: IZO 110 500 326
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
zaměření
Management umění a reklamy
72-41-M/01
Informační služby
zaměření
Informační služby ve firmách a institucích
82-51-L/01
Uměleckořemeslné zpracování kovů
zaměření
Design a zpracování kovů
82-51-L/02
Uměleckořemeslné zpracování dřeva
zaměření
Design a zpracování dřeva
Uměleckořemeslné zpracování kamene a
82-51-L/04
keramiky
zaměření
Design a tvorba keramiky
65-51-H/01
Kuchař - číšník
zaměření
Kuchař - číšník
zaměření
Číšník - servírka
zaměření
Kuchař - kuchařka
Poznámka:
Délka
Ukončení
vzdělání vzdělání
2014/15
přijato
2015/16
plán
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
vzdělání
Stupeň
vzdělání
Pro žáky Prospěch
ZPS
PLP
4
MZ
25
25
0
ČJ,M
DE
SVMZ
PŠD
0
Ano
Ne
4
MZ
10
20
0
ČJ,M
DE
SVMZ
PŠD
0
Ano
Ne
4
MZ
9
10
0
TZ
DE
SVMZ
PŠD
0
Ne
Ano
4
MZ
8
10
0
TZ
DE
SVMZ
PŠD
0
Ne
Ano
4
MZ
4
10
0
TZ
DE
SVMZ
PŠD
0
Ne
Ano
3
VL
23
25
0
0
DE
SVVL
PŠD
0
Ne
Ano
Dny otevřených dveří: 7. 11. 2014 (10.00 - 16.00 hod.), 8. 11. 2014 (9.00 - 14.00 hod.), 21. 11. 2014 (10.00 - 16.00 hod.), 22. 11. 2014 (9.00 - 14.00 hod.), 13. 12. 2014 (9.00 - 14.00 hod.),
17. 1. 2015 (9.00 - 14.00 hod.).
Přijímací zkoušky: U ŠVP Management umění a reklamy a Informační služby ve firmách a institucích jsou jednotné (ČJ, M).
U oborů uměleckých se koná pouze talentová zkouška ve dnech 5.-6.1.2015 (možno absolvovat přípravné kurzy). U RVP Kuchař - číšník rozhoduje pouze prospěch ze ZŠ.
S přihláškou lze zaslat i doklad o účasti na olympiádách nebo soutěžích souvisejících s oborem (jsou součástí hodnotících kritérií).
Od 3. 8. 2005 je škola zařazena do mezinárodní sítě škol UNESCO.
12
Škola:
Adresa:
Druh školy:
Zřizovatel:
Ředitel:
Kontakt:
E-mail:
www:
Cizí jazyky:
Ubytování:
Stravování:
Střední škola oděvní a služeb Vizovice
Tyršova 874, 763 12 Vizovice
SŠ
Kraj
Mgr. Eva Šťastná
577 599 311
[email protected]
www.souviz.cz
AJ, NJ
1 000 Kč/měs.
1 700 Kč/měs.; 30 Kč/oběd
Kód oboru
Název oboru
STŘEDNÍ ŠKOLA: IZO
34-56-L/01
Fotograf
69-41-L/01
Kosmetické služby
31-58-H/01
Krejčí
69-51-H/01
Kadeřník
Délka
Ukončení
vzdělání vzdělání
4
4
3
3
2014/15
přijato
2015/16
plán
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
MZ
MZ
VL
VL
12
17
7
67
24
25
10
75
0
0
0
0
Forma
vzdělání
ČJ,M
ČJ,M
0
0
DE
DE
DE
DE
Stupeň
vzdělání
Pro žáky Prospěch
ZPS
PLP
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
0
0
0
0
Ne
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
SVVL VYU, MAT
0
Ne
Ano
SVMZ
0
Ne
Ano
SVMZ
SVMZ
SVVL
SVVL
69-51-H/01
Kadeřník
1
VL
23
20
0
0
DE-ZKS
69-41-L/52
Vlasová kosmetika
2
NA-MZ
14
25
0
OSP
DE
Poznámka:
Den otevřených dveří: 5. 11. 2014, (8.00 - 17.00 hod.), 11. 11. 2014 (8.00 - 17.00 hod.), 21. 11. 2014 (8.00 - 17.00 hod.), 10. 12. 2014 (8.00 - 17.00 hod.), 22. 11. 2014 (8.00 - 12.00 hod.),
14. 1. 2015 (8.00 - 17.00 hod.), každý pátek (8.00 - 12.00 hod.) - viz www stránky.
VYU
13
Škola:
Adresa:
Druh školy:
Zřizovatel:
Ředitel:
Kontakt:
E-mail:
www:
Cizí jazyky:
Ubytování:
Stravování:
Kód oboru
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín
Štefánikova 3015, 761 42 Zlín
SŠ
Kraj
Mgr. Ivan Kovář
577 210 084
[email protected]
www.gaozl.cz
AJ, NJ
Ne
500 Kč/měs.; 25 Kč/oběd
Název oboru
STŘEDNÍ ŠKOLA: IZO 107 870 479
65-41-L/01
Gastronomie
zaměření
Gastronomie s hotelovým provozem
65-51-H/01
Kuchař - číšník
zaměření
Kuchař(ka)
zaměření
Číšník, servírka
zaměření
Kuchař(ka) - číšník, servírka
36-57-E/01
Malířské a natěračské práce
36-64-E/01
Tesařské práce
36-67-E/01
Zednické práce
65-51-E/01
Stravovací a ubytovací služby
66-51-E/01
Prodavačské práce
75-41-E/01
Pečovatelské služby
78-62-C/02
Praktická škola dvouletá *)
65-41-L/51
Gastronomie **)
Poznámka:
Délka
Ukončení
vzdělání vzdělání
2014/15
přijato
2015/16
plán
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
vzdělání
Stupeň
vzdělání
Pro žáky Prospěch
ZPS
PLP
4
MZ
14
30
0
ČJ,M
DE
SVMZ
PŠD
0
Ne
Ano
3
VL
44
60
0
0
DE
SVVL
PŠD
0
Ne
Ano
3
3
3
3
3
3
2
2
VL
VL
VL
VL
VL
VL
JI
NA-MZ
1
3
6
13
14
0
8
26
7
7
7
14
7
7
16
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
SVVL
SVVL
SVVL
SVVL
SVVL
SVVL
SV
SVMZ
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
VYU
0
0
0
0
0
0
0
0
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Dny otevřených dveří: 21. 11. 2014 (9.00 - 17.00 hod.), 22. 11. 2014 (9.00 - 13.00 hod.) a 22. 1. 2015 (9.00 - 17.00 hod.).
Další kontakty: I. Machů tel. 577 210 283, 577 210 606.
*) Obor 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá je určen pro žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním
postižením.
**) Obor 65-41-L/51 Gastronomie je určen pro absolventy tříletého oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař - číšník.
14
Škola:
Adresa:
Druh školy:
Zřizovatel:
Ředitel:
Kontakt:
E-mail:
www:
Cizí jazyky:
Ubytování:
Stravování:
Kód oboru
Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o.
Česká 4787, 760 05 Zlín
SŠ
Soukromý subjekt
Mgr. Alena Kulíšková
577 438 565
[email protected]
www.sspgs-zlin.cz
AJ, NJ
700 Kč/měs.
600 Kč/měs.; 30 Kč/oběd
Název oboru
STŘEDNÍ ŠKOLA: IZO 110 012 356
75-31-M/01
Předškolní a mimoškolní pedagogika
75-41-M/01
Sociální činnost
53-41-H/01
Ošetřovatel
Maturitní zkouška z jednotlivého předmětu
Poznámka:
Délka
Ukončení
vzdělání vzdělání
2014/15
přijato
2015/16
plán
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
vzdělání
Stupeň
vzdělání
Pro žáky Prospěch
ZPS
PLP
4
4
3
MZ
MZ
VL
28
17
11
30
30
24
17 000
15 000
0
ČJ,M
ČJ,M
0
DE
DE
DE
SVMZ
SVMZ
SVVL
PŠD
PŠD
PŠD
1,8
2,0
2,6
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
1
MZ
10
20
5 500
0
DA
MZ
PŠD
0
0
0
Dny otevřených dveří: 12. 11. 2014 (9.00 - 15.00 hod.), 21. 11. 2014 (10.00 - 17.00 hod.), 9. 12. 2014, 10. 2. 2015 (vždy 9.00 - 16.00 hod.)
U studijních oborů se předpokládá dobrý zdravotní stav.
Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika - požadujeme logopedické vyšetření. Pedagogický obor připravuje žáky na práci učitelky v MŠ nebo v jiném zařízení pro děti předškolního a
mladšího školního věku, vychovatele nebo pedagogy volného času ve školských zařízeních volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání aj.
Obor Sociální činnost - absolventi se uplatní jako asistenti speciálních pedagogů, pečovatelé, asistenti handicapovaného jedince.
Obor Ošetřovatel - absolventi se uplatní ve zdravotnických a sociálních zařízeních, v domácí ošetřovací péči.
15
Škola:
Adresa
Druh školy:
Zřizovatel:
Ředitel:
Kontakt:
E-mail:
www:
Cizí jazyky:
Ubytování:
Stravování:
Kód oboru
Střední škola hotelová Zlín, s.r.o.
Dřevnická 1788, 760 01 Zlín
SŠ
Soukromý subjekt
Ing. Hana Palacká
577 210 750
[email protected]
www.strednihotelova.cz
AJ, NJ, RJ
1 000 Kč/měs.
520 Kč/měs.; 26 Kč/oběd
Název oboru
STŘEDNÍ ŠKOLA: IZO 107 870 321
65-42-M/01
Hotelnictví
18-20-M/01
Informační technologie
64-41-L/51
Podnikání
Poznámka:
Délka
Ukončení
vzdělání vzdělání
4
4
3
MZ
MZ
NA-MZ
2014/15
přijato
18
5
21
2015/16
plán
24
15
30
Roční
školné
14 500
15 000
10 000
Přijímací
zkoušky
ČJ,M
ČJ,M
0
Forma
vzdělání
DE
DE
DA
Stupeň
vzdělání
SVMZ
SVMZ
SVMZ
Pro žáky Prospěch
PŠD
PŠD
VYU
2,0
2,0
0
ZPS
Ne
Ne
Ano
PLP
Ano
Ne
Ne
Obor 18-20-M/01 Informační technologie ve Zlíně nabízí pouze naše škola, ŠVP- Informatika v cestovním ruchu
Obor 64-41-L/51 Podnikání DS-sobotní výuka
Obor 65-42-M/01 Hotelnictví možnost zahraničních praxí
Dny otevřených dveří: 21. 11. 2014 (10.00 - 17.00 hod.), 22. 11. 2014 (10.00 - 13.00 hod.), každá středa leden, únor po telefonické domluvě předem, 11. 2. 2014 (10.00 - 17.00 hod.).
V oblasti odborných praxí má škola hodnocení Příklad dobré praxe. Absolventi nejsou vedeni na Úřadu práce. Škola je zapojena do mezinárodních projektů. Škola je charakteristická
individuálním přístupem k žákům a rodičům. Možnost splátkového kalendáře u školného, snížení školného při vyznamenání.
16
Škola:
Adresa:
Druh školy:
Zřizovatel:
Ředitel:
Kontakt:
E-mail:
www:
Cizí jazyky:
Ubytování:
Stravování:
Kód oboru
Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o
Tovačovského 337, 767 01 Kroměříž, odloučené pracoviště T.G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín
SŠ, VOŠ
Soukromý subjekt
Mgr. David Martinek
577 210 227, 577 215 314
[email protected]
www.spos.cz
AJ, NJ
Domov mládeže, 1 200Kč/měs.
Domov mládeže, 75 Kč/celodenní pro ubytované
Název oboru
STŘEDNÍ ŠKOLA: IZO 108 021 041
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
64-41-L/51
Podnikání
64-41-L/51
Podnikání
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA: IZO 110 033 965
65-43-N/01
Cestovní ruch
63-41-N/04
Daňová a finanční správa
63-41-N/04
Daňová a finanční správa
Poznámka:
Délka
Ukončení
vzdělání vzdělání
2014/15
přijato
2015/16
plán
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
vzdělání
Stupeň
vzdělání
Pro žáky Prospěch
ZPS
PLP
4
2
3
MZ
NA-MZ
NA-MZ
16
0
15
25
25
25
14 000
12 000
11 000
PO
PO
PO
DE
DE
DA
SVMZ
SVMZ
SVMZ
PŠD
VYU
VYU
2,0
2,0
2,0
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
3
3
3
A
A
A
12
14
14
25
25
25
17 000
13 000
13 000
0
0
0
DE
DE
KOM
VO
VO
VO
MAT
MAT
MAT
0
0
0
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Dny otevřených dveří:
Kroměříž: 21. 11. 2014 (10.00 – 16.00 hod.), 5. 12. 2014 (9.00 – 16.00hod.), 6. 12. 2014 (9.00 - 12.00 hod.), 16. 1. 2015 (9.00 – 16.00 hod.), 17. 1. 2015 (9.00 – 12.00 hod.),
13. 2. 2015 (9.00 – 16.00 hod.)
Zlín: 21. 11. 2014 (10.00 – 16.00 hod.), 22. 11. 2014 (9.00 – 12.00 hod.), 18. 12. 2014 (10.00 – 16.00 hod.), 15. 1. 2015 (10.00 – 16.00 hod.), 12. 2. 2015 (10.00 – 16.00 hod.)
17
Škola:
Adresa:
Druh školy:
Zřizovatel:
Ředitel:
Kontakt:
E-mail:
www:
Cizí jazyky:
Ubytování:
Stravování:
Kód oboru
Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o.
nám. T.G.Masaryka 2433, 760 01 Zlín
SŠ
Soukromý subjekt
Ing. Slavka Krystová Florková, MBA
603 482 549
[email protected]
www.sosoom-zlin.cz
AJ, RJ
Ne
Ne
Název oboru
STŘEDNÍ ŠKOLA: IZO
68-42-M/01
Bezpečnostně právní činnost
68-42-L/51
Bezpečnostní služby
68-42-L/51
Bezpečnostní služby
18
Délka
Ukončení
vzdělání vzdělání
4
3
3
MZ
NA-MZ
NA-MZ
2014/15
přijato
31
0
0
2015/16
plán
32
10
10
Roční
školné
16 800
16 400
16 400
Poznámka:
Dny otevřených dveří: 12. 11. 2014, 21. 11. 2014, 22. 11. 2014, 10.12. 2014, 14.1. 2015, 11. 2. 2015
Škola:
Adresa:
Druh školy:
Zřizovatel:
Ředitel:
Kontakt:
E-mail:
www:
Cizí jazyky:
Ubytování:
Stravování:
Střední škola obchodně technická s.r.o.
nám. T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín
SŠ
Soukromý subjekt
Mgr. Marta Fojtíková
576 037 216
[email protected]
www.ssot.cz
AJ, NJ
900 Kč/měs.*
28 Kč/oběd*
Kód oboru
Název oboru
STŘEDNÍ ŠKOLA: IZO 107 870 568
63-41-M/01
Ekonomika a podnikání
zaměření
Technické a informační služby
66-41-L/01
Obchodník
zaměření
Obchodní a marketingové služby
23-51-H/01
Strojní mechanik**
zaměření
Zámečník
26-51-H/02
Elektrikář-silnoproud***
36-67-H/01
Zedník**
64-41-L/51
Podnikání
64-41-L/51
Podnikání
66-41-L/01
Obchodník
zaměření
Obchodní a marketingové služby
Poznámka:
Délka
Ukončení
vzdělání vzdělání
2014/15
přijato
2015/16
plán
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
PS,TV
0
0
Přijímací
zkoušky
Forma
vzdělání
DE
DA
DIS
Forma
vzdělání
Stupeň
vzdělání
SVMZ
SVMZ
SVMZ
Stupeň
vzdělání
Pro žáky Prospěch
PŠD
VYU
VYU
ZPS
0
0
0
Pro žáky Prospěch
PLP
Ne
Ne
Ne
ZPS
Ano
Ano
Ano
PLP
4
MZ
15
30
9 000
ČJ,M,PO
DE
SVMZ
PŠD
1,7
Ano
Ne
4
MZ
17
30
7 000
ČJ,M,PO
DE
SVMZ
PŠD
1,9
Ano
Ne
3
VL
12
18
0
0
DE
SVVL
PŠD
0
Ne
Ano
3
3
2
3
5
VL
VL
NA-MZ
NA-MZ
MZ
10
6
18
15
16
16
12
30
30
30
0
0
13 500
9 500
9 500
0
0
OSP,PO
OSP,PO
OSP,PO
DE
DE
DE
DA
DA
SVVL
SVVL
SVMZ
SVMZ
SVMZ
PŠD
PŠD
VYU
VYU
PŠD
0
0
0
0
0
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
*Ubytování a stravování v Domově mládeže v těsné blízkosti školy.
**Obory 23-51-H/01 Strojní mechanik a 36-67-H/01 Zedník jsou zařazeny do systému Podpory řemesel v odborném školství, žáci jsou finančně dotováni z prostředků Zlínského kraje.
***Žáci oboru 26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud jsou dotováni z prostředků školy.
Dny otevřených dveří: 12. 11. 2014 (10.00 - 17.00 hod.), 21. 11. 2014 (10.00 - 18.00 hod.), 22. 11. 2014 (8.00 - 12.00 hod.), 4. 12. 2014 (10.00 - 17.00 hod.), 14. 1. 2015 (10.00 - 17.00
hod.), 19. 2. 2015 (10.00 - 17.00 hod.).
Další kontakty: Ing. Viteker tel. 576 037 212, Ing. Talaš, tel. 573 776 940.
19
Škola:
Adresa:
Druh školy:
Zřizovatel:
Ředitel:
Kontakt:
E-mail:
www:
Cizí jazyky:
Ubytování:
Stravování:
Kód oboru
Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, s.r.o.
Filmová 174, 760 01 Zlín
SŠ
Soukromý subjekt
Mgr. Martina Růžičková
776 283 020
[email protected]
www.creativehill.cz
AJ, NJ
1 200 Kč/měs.
1 250 Kč/měs.; 57 Kč/oběd
Název oboru
Délka
Ukončení
vzdělání vzdělání
STŘEDNÍ ŠKOLA: IZO 181 044 684
82-41-M/17
Multimediální tvorba
zaměření
Vývoj multimediálních aplikací
zaměření
Mediální tvorba
zaměření
Multimédia a design
20
4
MZ
2014/15
přijato
64
Roční
školné
2015/16
plán
60
Přijímací
zkoušky
18 000 ZSV, ICT*
Forma
vzdělání
DE
Stupeň
vzdělání
SVMZ
Poznámka:
Součástí přijímacího řízení je také talentová zkouška, při které žáci prezentují svá díla (fotografie, kresby, návrhy počítačových her, atd.).
Dny otevřených dveří: 31. 10. 2014, 1.11. 2014 (vždy 9.00 - 17.00 hod.)
Prospěchové a sociální stipendium.
Škola:
Adresa:
Druh školy:
Zřizovatel:
Ředitel:
Kontakt:
E-mail:
www:
Cizí jazyky:
Ubytování:
Stravování:
Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s.
Dřevnická 1788, 760 01 Zlín
VOŠ
Soukromý subjekt
Mgr. Ivo Sedláček
577 143 580, 577 243 248
[email protected]
www.skolaumeni.cz
AJ
Ne
Ne
Kód oboru
Název oboru
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA: IZO 110 034 261
82-41-N/14
Užitá malba
82-41-N/15
Sochařská tvorba
82-41-N/16
Grafická tvorba
82-41-N/17
Výtvarná fotografie a nová média
82-47-N/04
Hudebně dramatické umění
Poznámka:
Délka
Ukončení
vzdělání vzdělání
3
3
3
3
3
A
A
A
A
A
2014/15
přijato
7
0
10
0
6
Roční
školné
2015/16
plán
6
6
6
6
6
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
Přijímací
zkoušky
TZ
TZ
TZ
TZ
TZ
Forma
vzdělání
DE
DE
DE
DE
DE
Stupeň
vzdělání
VO
VO
VO
VO
VO
Pro žáky Prospěch
PŠD
0
Pro žáky Prospěch
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
Dny otevřených dveří jako takové nemáme. Je možno na základě telefonické domluvy termínu si dohodnout konzultaci přímo s příslušným vedoucím oboru.
0
0
0
0
0
ZPS
PLP
Ano
ZPS
Ne
PLP
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
21
Škola:
Adresa:
Druh školy:
Zřizovatel:
Ředitel:
Kontakt
E-mail:
www:
Cizí jazyky:
Ubytování:
Stravování:
Střední odborné učiliště Valašské Klobouky
Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky
SŠ
Kraj
Mgr. Přemysl Jaroš
577 006 451
[email protected]
www.souvk.cz
AJ, NJ
800 Kč/měs.
1 500 Kč/měs.; 27 Kč/oběd
Kód oboru
Název oboru
STŘEDNÍ ŠKOLA: IZO 107 870 801
23-68-H/01
Mechanik opravář motorových vozidel
zaměření
Automechanik
41-55-H/01
Opravář zemědělských stojů
65-51-H/01
Kuchař - číšník
39-41-H/01
Malíř a lakýrník*
53-41-H/01
Ošetřovatel
36-67-H/01
Zedník*
65-51-E/01
Stravovací a ubytovací služby
zaměření
Kuchař ve stravovacích službách
23-51-E/01
Strojírenské práce
36-67-E/01
Zednické práce
75-41-E/01
Pečovatelské služby
64-41-L/51
Podnikání
22
Délka
Ukončení
vzdělání vzdělání
2014/15
přijato
Roční
školné
2015/16
plán
Přijímací
zkoušky
Forma
vzdělání
Stupeň
vzdělání
Pro žáky Prospěch
ZPS
PLP
3
VL
9
12
0
0
DE
SVVL
PŠD
0
Ne
Ano
3
3
3
3
3
3
VL
VL
VL
VL
VL
VL
10
9
0
9
7
6
12
17
12
12
12
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DE
DE
DE
DE
DE
DE
SVVL
SVVL
SVVL
SVVL
SVVL
SVVL
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
0
0
0
0
0
0
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
3
3
3
2
VL
VL
VL
NA-MZ
0
5
3
34
8
8
8
34
0
0
0
0
0
0
0
0
DE
DE
DE
DE
SVVL
SVVL
SVVL
SVMZ
PŠD
PŠD
PŠD
VYU
0
0
0
0
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Poznámka:
*Obory 36-67-H/01 Zedník a 39-41-H/01 Malíř a lakýrník jsou zařazeny do systému Podpory řemesel v odborném školství, žáci jsou finančně dotováni z prostředků Zlínského kraje.
Obor 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel - ŘP sk. B,C svářečské osvědčení CO2, obor 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů - ŘP sk. B,C,T svářečská škola osvědčení
CO2+elektrický oblouk, obor 65-51-H/01 Kuchař - číšník - možnost absolvování barmanského kurzu.
Dny otevřených dveří: 17. 10. 2014 (8.00 - 16.00 hod.), 21. 11. 2014, 22. 11. 2014, 16. 1. 2015.
Další kontakty: Bc. Josef Zvonek, tel.577 006 458, Bc. Libor Kostka, tel. 577 006 468.
Škola:
Adresa:
Druh školy:
Zřizovatel:
Ředitel:
Kontakt:
E-mail:
www:
Cizí jazyky:
Ubytování:
Stravování:
Střední odborné učiliště a Středisko praktického vyučování stavební s.r.o.
Zádveřice č. 5, 763 12 Zádveřice - Raková
SŠ
Soukromý subjekt
Ing. Josef Kůra
577 453 530
[email protected]
www.soustavebnizlin.cz
Ne
Ne
Ne
Kód oboru
STŘEDNÍ ŠKOLA: 150 017 090
36-64-H/01
Tesař
36-67-H/01
Zedník
36-64-E/01
Tesařské práce
36-67-E/01
Zednické práce
Název oboru
Délka
Ukončení
vzdělání vzdělání
3
3
3
3
VL
VL
VL
VL
2014/15
přijato
Roční
školné
2015/16
plán
2
0
3
0
6
4
6
4
Přijímací
zkoušky
0
0
0
0
0
0
0
0
Forma
vzdělání
DE
DE
DE
DE
Stupeň
vzdělání
SVVL
SVVL
SVVL
SVVL
Pro žáky Prospěch
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
0
0
0
0
ZPS
Ano
Ano
Ano
Ano
PLP
Ano
Ano
Ano
Ano
Poznámka:
Dny otevřených dveří: 21. 11. 2014 a 14. 01. 2015 (vždy 10.00 - 16.00 hod.), sobota 22. 11. 2014 (9.00 - 12.00 hod.). Všechny uvedené obory typu H i E budou mimo odměnu za
produktivní činnost finančně podporovány při dodržení stanovených kritérií. Ubytování a stravování je poskytováno na základě individuální dohody se žáky. Školné se neplatí.
Download

Kam na školu ve Zlínském kraji 2015-2016