Gymnázium J.A.Komenského, Nové Strašecí, Komenského nám. 209
Komenského náměstí č.p. 209, Nové Strašecí - Nové Strašecí, 27101
IČ:
47019697
Ředitel: Mgr. Richard Spiegl, tel. 311 242 501
Ubytování:
REDIZO: 600007961
Kontakt: Eva Smržová, tel. 313 572 402
Stravování: Cena: 500 Kč
Typ školy: státní
Fax:
Zřizovatel: Kraj
Email:
[email protected] , [email protected]
Cizí jazyky: L, FJ, NJ, RJ, AJ
Web:
www.gymnnovstra.cz
Poznámka ke škole: DOD: 21. 11. 2013, 17. 12. 2013 možnost návštěvy tříd během vyučování, stravování: jídelna ZŠ, výběr ze 3 jídel, 26,-Kč/oběd, široká nabídka volitelných
a nepovinných předmětů ( dramatický klub, hudební klub, sportovní hry,...), bohatá mimoškolní činnost
IZO 000068969
Kód oboru
Název oboru
79-41-K/41
Gymnázium
Délka
studia
Ukonč.
studia
4,0
MT
2013/2014 2013/2014
1.kolo přihl.
přijato
85
53
2014/2015
plánováno
Roční
školné
60
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro
žáky
žádné
DE
-
PŠD
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
Ano
Ne
Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník, nám. J. Žižky 186
Žižkovo nám. č.p. 186, Rakovník - Rakovník I, 26901
IČ:
47019671
Ředitel: PhDr. Zdeňka Voráčková, tel. 313 251 316
Ubytování: Cena: 800 Kč
REDIZO: 600009697
Kontakt: PhDr. Zdeňka Voráčková, tel. 313 251 310 , 604 207 646
Stravování: Cena: 450 Kč
Typ školy: státní
Fax:
313 251 319
Zřizovatel: Kraj
Email:
[email protected], [email protected]
Cizí jazyky: ŠJ, AJ, NJ, RJ, L, FJ
Web:
www.gzw.cz
Poznámka ke škole: DOD: 27.11. 2013 a 5.2.2014 vždy od 16:00 hod. Gymnázium má 90% úspěšnost v přijímání absolventů na VŠ, má 100% aprobovanost učitelů, cíleně
modernizuje své vybavení a učební metody, dlouhodobě spolupracuje se zahraničními školami.
IZO 000068951
Kód oboru
Název oboru
79-41-K/81
79-41-K/41
Gymnázium (8leté)
Gymnázium (4leté)
Délka
studia
Ukonč.
studia
8,0
4,0
MT
MT
2013/2014 2013/2014
1.kolo přihl.
přijato
35
76
28
49
2014/2015
plánováno
30
60
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro
žáky
ČJ, M
žádné
DE
DE
-
ZŠ5
PŠD
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
1,80
Ano
Ano
Ne
Ne
Integrovaná střední škola, Jesenice, Žatecká 1
Žatecká č.p. 1, Jesenice - Jesenice, 27033
IČ:
00069663
Ředitel: Mgr. Eva Tomková, tel. 313 599 325
Ubytování: Cena: 800 Kč
REDIZO: 600170268
Kontakt: Mgr. Eva Tomková, tel. 313 599 391
Stravování: Cena: 540 Kč
Typ školy: státní
Fax:
313 599 285
Zřizovatel: Kraj
Email:
[email protected]
Cizí jazyky: AJ, NJ
Web:
issjesenice.cz
Poznámka ke škole: DOD: 17.10., 19.10., 28.11., 30.11., 4.12., 7.12., 10.12.2013, 18.1., 25.1., 1.2.2014. Kromě vlastního vzdělávání nabízíme rozširující aktivity, které
pomohou absolventům zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce - získání řidičského oprávnění sk.B, T, svářečský kurz, Europass, účast v soutěžích odb. dovedností, zapojení do
projektů s partnerskými školami, účast na zahraničních stážích. Individuálním přístupem k žákům se snažíme vytvářet příjemné prostředí, poskytující podporu nejen v oblasti
vzdělání, ale i v každodenním životě.
IZO 110037600
Kód oboru
Název oboru
41-41-M/01
75-41-M/01
29-54-H/01
41-51-H/01
41-52-H/01
29-51-E/01
41-51-E/01
41-52-E/01
64-41-L/51
64-41-L/51
Agropodnikání
Sociální činnost
Cukrář
Zemědělec - farmář
Zahradník
Potravinářská výroba
Zemědělské práce
Zahradnické práce
Podnikání
Podnikání
Délka
studia
Ukonč.
studia
4,0
4,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2,0
MT
MT
VL
VL
VL
VL
VL
VL
MT
MT
2013/2014 2013/2014
1.kolo přihl.
přijato
0
7
9
5
5
2
5
0
20
0
0
0
9
3
3
0
5
0
20
0
2014/2015
plánováno
0
30
24
24
24
14
14
14
30
30
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro
žáky
žádné
žádné
žádné
žádné
žádné
žádné
žádné
žádné
žádné
žádné
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DA
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
VYU
VYU
NA
NA
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Integrovaná střední škola, Rakovník, Na Jirkově 2309
Lubenská č.p. 2309, Rakovník - Rakovník II, 26901
IČ:
47019450
Ředitel: Mgr. Karel Mencl, tel. 313 513 653
REDIZO: 600170250
Kontakt: Alice Suchánková, tel. 313 515 336
Typ školy: státní
Fax:
313 515 336
Zřizovatel: Kraj
Email:
[email protected]
Cizí jazyky: AJ, NJ
Web:
http://sweb.cz/issrakovnik
Poznámka ke škole: DOD: 4. 12. 2013 a 15.1.2014. Cena za oběd 30,- Kč/den
Ubytování: Cena: 800 Kč
Stravování: Cena: 1 400 Kč
IZO 107820544
Kód oboru
Název oboru
65-42-M/02
33-56-H/01
36-56-H/01
36-67-H/01
65-51-H/01
66-51-H/01
64-41-L/51
Cestovní ruch
Truhlář
Kominík
Zedník
Kuchař - číšník
Prodavač
Podnikání
Délka
studia
Ukonč.
studia
4,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2,0
MT
VL
VL
VL
VL
VL
MT
2013/2014 2013/2014
1.kolo přihl.
přijato
7
12
7
11
26
0
36
5
5
7
8
17
0
36
2014/2015
plánováno
Roční
školné
30
15
30
15
60
30
60
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro
žáky
žádné
žádné
žádné
žádné
žádné
žádné
žádné
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
VYU
NA
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Masarykova obchodní akademie, Rakovník, Pražská 1222
Pražská č.p. 1222, Rakovník - Rakovník II, 26901
IČ:
47019719
Ředitel: Mgr. Miloslav Blecha, tel. 313 521 071
Ubytování: Cena: 800 Kč
REDIZO: 600007987
Kontakt: Mgr. Miloslav Blecha, tel. 313 521 061, 724 149 237
Stravování: Cena: 1 340 Kč
Typ školy: státní
Fax:
313 521 080
Zřizovatel: Kraj
Email:
[email protected]
Cizí jazyky: RJ, AJ, NJ
Web:
www.moarako.cz
Poznámka ke škole: DOD: 11.12.2013, 14.1.2014. Přijetí na základě prospěchu ze ZŠ - bez přijímacích zkoušek. Velmi dobré uplatnění absolventů - dalším studium ( 70%
úspěšnost ), kvalifikovaný nástup do zaměstnání. Kurzy lyžařské, vodácko-turistické, zdravotnické.Odborná praxe. Výborné podmínky pro sportovní vyžití. Moderně vybavené
učebny, projektová výuka. Projekt Mediální výchova - Klub mediální komunikace. V 1. - 3. ročníku dva projektové dny - seznámení se zajímavými místy a organizacemi v
regionu. Nově zrekonstruovaná školní kuchyně a jídelna, školní bufet.Státní zkoušky z psaní strojem a cizích jazyků. Nová tělocvična, posilovna, celoroční mezitřídní sportovní
soutěž, sportovní kroužky. LCD monitory, dataprojektory, klimatizace, interaktivní tabule. Výuka pomocí interaktivních tabulí i v dalších učebnách. Jazykové učebny vybavené
počítači - výuka pomocí internetu, výuka psaní na klávesnici počítače programem Zaviačič.
IZO 000069167
Kód oboru
Název oboru
63-41-M/02
78-42-M/02
Obchodní akademie
Ekonomické lyceum
Délka
studia
Ukonč.
studia
4,0
4,0
MT
MT
2013/2014 2013/2014
1.kolo přihl.
přijato
80
60
38
26
2014/2015
plánováno
60
30
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro
žáky
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
žádné
žádné
DE
DE
-
PŠD
PŠD
2,30
1,90
Ano
Ano
Ne
Ne
Střední lesnická škola a střední odborné učiliště, Křivoklát, Písky 181
č.p. 181, Křivoklát - Písky, 27023
IČ:
00069434
Ředitel: Ing. Vratislav Dlohoš, tel. 313 558 128-9
Ubytování: Cena: 600 Kč
REDIZO: 600007979
Kontakt: Ing. Jan Jungmann, tel. 313 558 128-9
Stravování: Cena: 1 600 Kč
Typ školy: státní
Fax:
Zřizovatel: Kraj
Email:
[email protected]
Cizí jazyky: AJ
Web:
www.sou-krivoklat.cz
Poznámka ke škole: DOD: 13.12.2013 a 17.1.2014. Obor Lesní mechanizátor - řidičský průkaz sk.T zdarma, obor Opravář lesnických strojů - řidičský průkaz sk. B, C s finančním
příspěvkem žáka. Pro všechny žáky možnost získání loveckého lístku zdarma po absolvování předmětu Myslivost. Možnost stravování pro dojíždějící žáky. Volná wi-fi síť,
možnost využití venkovního bazénu, posilovny a střelnice. Podpora oboru Lesní mechanizátor prostřednictvím stipendijního programum KÚ Středočeského kraje. Vzdělávání
dospělých ( UNIV2 KRAJE) pro získání dílčích kvalifikací.Dílčí kvalifikace: Těžba dřeva, Soustřeďování dříví traktory, Pěstování a ochrana lesa. Krátkodobé kurzy: Základní
práce s motorovou pilou, Kurz pro dřevorubce, Soustřeďování dříví kolovými traktory, Práce s motorovými vyžínači a křovinořezy.
IZO 107820218
Kód oboru
Název oboru
16-01-M/01
41-46-M/01
33-56-H/01
41-56-H/01
41-56-H/02
Ekologie a životní prostředí
Lesnictví
Truhlář
Lesní mechanizátor
Opravář lesnických strojů
Délka
studia
Ukonč.
studia
4,0
4,0
3,0
3,0
3,0
MT
MT
VL
VL
VL
2013/2014 2013/2014
1.kolo přihl.
přijato
11
23
13
20
18
8
15
9
13
11
2014/2015
plánováno
Roční
školné
30
30
32
32
32
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro
žáky
žádné
žádné
žádné
žádné
žádné
DE
DE
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Střední odborné učiliště, Nové Strašecí
Sportovní č.p. 1135, Nové Strašecí - Nové Strašecí, 27101
IČ:
14802201
Ředitel: Ing. Jan Nechutný, tel. 313 285 811
Ubytování: Cena: 800 Kč
REDIZO: 600007944
Kontakt: Alena Hejdová, tel. 313 285 811
Stravování: Cena: 580 Kč
Typ školy: státní
Fax:
313 285 841
Zřizovatel: Kraj
Email:
[email protected]
Cizí jazyky: NJ, AJ
Web:
www.souzns.cz
Poznámka ke škole: DOD: 6.11., 21.11., 12.12. 2013, 22.1.2014, Opravář zemědělských strojů - řidičský průkaz (B,C, T) a svářečský průkaz zdarma, Automechanik - řidičský
průkaz ( B, C) zdarma, svářečský průkaz v rámci projektu ESF zdarma, Opravář zemědělských strojů a Zahradník - kr. stipendium ( 1.r. - 300/měsíc+1000/vyz., 2.r. - 400/měsíc +
2000/vyz., 3.r. - 500/měsíc + 3000/vyz.), bezplatné zájmové kroužky
IZO 107820536
Kód oboru
Název oboru
23-68-H/01
Mechanik opravář motorových
vozidel
Zahradník
Opravář zemědělských strojů
Provozní technika
41-52-H/01
41-55-H/01
23-43-L/506
Délka
studia
Ukonč.
studia
2013/2014 2013/2014
1.kolo přihl.
přijato
3,0
VL
55
44
3,0
3,0
2,0
VL
VL
MT
12
51
50
12
42
49
2014/2015
plánováno
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro
žáky
60
žádné
DE
-
30
60
60
žádné
žádné
žádné
DE
DE
DE
NA
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
PŠD
Ne
Ano
PŠD
PŠD
VYU
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník
Sídl. Gen. J. Kholla č.p. 2501, Rakovník - Rakovník I, 26901
IČ:
16980123
Ředitel: RNDr. Jan Jirátko, tel. 606 096 613
Ubytování: Cena: 800 Kč
REDIZO: 600170241
Kontakt: Ing. Jindřiška Kopřivová, tel. 606 096 636
Stravování: Cena: 616 Kč
Typ školy: státní
Fax:
Zřizovatel: Kraj
Email:
[email protected]
Cizí jazyky: NJ, AJ
Web:
spsrakovnik.cz
Poznámka ke škole: DOD: čt 5.12. 2013, so 7.12.2013, st 8.1.2014. Stravování zajištěno ve škole, cena 28 Kč/oběd. Krajská stipendia pro obory s výučním listem, firemní
stipendia pro maturitní obory. Evropské certifikáty pro všechny žáky. Mezinárodní spolupráce, stáže v zahraničí. Bohatá nabídka zájmové činnosti. Rožšířená výuka jazyků v
oboru IT. E-learning, studentské projekty, výuka psaní všemi deseti. Partnerská škola skupiny ČEZ, firem Procter&Gamble a Lasselsberger, člen Microsoft Partner Network a
Autodesk Academy. Certifikovaná Světová škola.
IZO 007820186
Kód oboru
Název oboru
18-20-M/01
23-41-M/01
26-41-M/01
23-51-H/01
23-56-H/01
26-51-H/02
Informační technologie
Strojírenství
Elektrotechnika
Strojní mechanik
Obráběč kovů
Elektrikář - silnoproud
Délka
studia
Ukonč.
studia
4,0
4,0
4,0
3,0
3,0
3,0
MT
MT
MT
VL
VL
VL
2013/2014 2013/2014
1.kolo přihl.
přijato
37
13
36
12
5
11
24
8
24
8
3
9
2014/2015
plánováno
Roční
školné
30
30
30
10
8
12
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro
žáky
žádné
žádné
žádné
žádné
žádné
žádné
DE
DE
DE
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576
Frant. Diepolta č.p. 1576, Rakovník - Rakovník II, 26901
IČ:
47019727
Ředitel: Mgr. Ludvík Vožeh, tel. 313 112 511
Ubytování:
REDIZO: 600022188
Kontakt: Mgr. Šárka Konopásková, tel. 313 512 513
Stravování:
Typ školy: státní
Fax:
Zřizovatel: Kraj
Email:
[email protected];[email protected]
Cizí jazyky: AJ
Web:
zsrako.cz
Poznámka ke škole: DOD: 14.1.2014 Škola má výborné materiálně technické podmínky, bezbariérová, se speciálními pedagogy. Zaměření oboru: pomocné práce při příjmu,
přípravě a praní prádla a oděvů, jejich žehlení, mandlování.
IZO 181015706
Kód oboru
Název oboru
78-62-C/02
Praktická škola dvouletá
Délka
studia
Ukonč.
studia
2,0
JI
2013/2014 2013/2014
1.kolo přihl.
přijato
1
1
2014/2015
plánováno
6
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro
žáky
žádné
DE
-
PŠD
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
Ano
Ano
Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222
Pražská č.p. 1222, Rakovník - Rakovník II, 26901
IČ:
47019689
Ředitel: Ing. Ivan Kup, tel. 313 251 020
Ubytování: Cena: 800 Kč
REDIZO: 600007936
Kontakt: Karla Havlíková , tel. 313 251 011, 603 182 689
Stravování: Cena: 500 Kč
Typ školy: státní
Fax:
Zřizovatel: Kraj
Email:
[email protected]
Cizí jazyky: NJ, AJ
Web:
www.szesrak.cz
Poznámka ke škole: DOD: 19. 10. 2013, 23.11.2013,15.1.2014. Chov koní, chov psů, chov exotických zvířat, myslivost a rybářství. Pěstování rostlin, zemědělská mechanizace,
chov hospodářských zvířat a ekonomika podniku. Ochrana a tvorba životního prostředí. Možnost získání řidičského oprávnění T a B. Praxe studentů na Školním statku Stř.kraje
a dalších smluvních provozech. Zajištění provozu Botanické zahrady v Rakovníku, pořádání a spoluúčast na botanických a zemědělských soutěžích a výstavách. Vlastní školní
jídelna. Možnost bezbariérového přístupu.
IZO 000069272
Kód oboru
Název oboru
16-01-M/01
41-41-M/01
41-43-M/02
78-42-M/05
Ekologie a životní prostředí
Agropodnikání
Chovatelství
Přírodovědné lyceum
Délka
studia
Ukonč.
studia
4,0
4,0
4,0
4,0
MT
MT
MT
MT
2013/2014 2013/2014
1.kolo přihl.
přijato
24
24
43
7
9
11
24
0
2014/2015
plánováno
Roční
školné
30
30
34
30
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro
žáky
žádné
žádné
žádné
žádné
DE
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Základní škola, Mateřská škola speciální a Praktická škola Jesenice
Plzeňská č.p. 63, Jesenice - Jesenice, 27033
IČ:
47013711
Ředitel: Mgr. Hana Vanická, tel. 313 599 021
Ubytování: Cena: 600 Kč
REDIZO: 600171469
Kontakt: Martina Buňková, tel. 313 599 324
Stravování: Cena: 1 150 Kč
Typ školy: státní
Fax:
Zřizovatel: Kraj
Email:
[email protected]
Cizí jazyky:
Web:
www.zmapjesenice.cz
Poznámka ke škole: DOD: 17.10.2013 a 17.1.2014. Zařízení je pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola je bezbarierová, má vlastní školní svozové auto, je
nadstandardně vybavená, v kolektivu zaměstnanců jsou speciální pedagogové. Na pozemku školy je školní hřiště a zahrada. Pro absolventy ZŠS a ZŠP nabízí vzdělání v PrŠ s
jednoletou a dvouletou přípravou.
IZO 102602417
Kód oboru
Název oboru
78-62-C/01
78-62-C/02
Praktická škola jednoletá
Praktická škola dvouletá
Délka
studia
Ukonč.
studia
1,0
2,0
JI
JI
2013/2014 2013/2014
1.kolo přihl.
přijato
1
2
1
2
2014/2015
plánováno
3
3
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro
žáky
žádné
žádné
DE
DE
-
PŠD
PŠD
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
Ano
Ano
Ne
Ne
Download

Gymnázium JAKomenského, Nové Strašecí - zs