Seznam škol
IČO
44555512
44555423
44556969
25012045
00082201
25018566
00525472
18385061
25109189
00673358
Název školy
Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkala,
Ústí nad Labem, příspěvková
organizace
Gymnázium, Ústí nad Labem,
Jateční 22, příspěvková
organizace
Obchodní akademie a jazyková
škola s právem státní jazykové
zkoušky, Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
Soukromé střední odborné
učiliště Industria II s. r. o.
Střední průmyslová škola,
Ústí nad Labem, Resslova 5,
příspěvková organizace
Střední škola obchodu a služeb
s. r. o.
Střední škola obchodu, řemesel
a služeb a Základní škola,
Ústí nad Labem, Keplerova 7,
příspěvková organizace
Střední škola stavební a
technická, Ústí nad Labem,
Čelakovského 5, příspěvková
organizace
TRIVIS – Střední škola
veřejnoprávní Ústí nad Labem, s.
r. o.
Vyšší odborná škola
zdravotnická a Střední škola
zdravotnická, Ústí nad Labem,
Palachova 35, příspěvková
organizace
Adresa školy
Telefon školy
Stavbařů 5, Ústí nad Labem - Severní Terasa,
400 11 Ústí nad Labem
472 772 022
Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem
475 240 150
Pařížská 1670/15, 400 01 Ústí nad Labem
475 316 812
Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad
Labem
475 501 323
Resslova 210/5, Klíše, 400 01 Ústí nad
Labem 1
475 240 052
Velká hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad
Labem
475 210 078
Keplerova 315/7, Krásné Březno, 400 07 Ústí
nad Labem 7
475 316 997
Čelakovského 250/5, Krásné Březno, 400 07
Ústí nad Labem 7
475 501 222
Máchova 1376/3, Střekov, 400 03 Ústí nad
Labem 3
472 777 094
Palachova 700/35, Klíše, 400 01 Ústí nad
Labem 1
475 211 276
PŘEHLED KÓDŮ
Kód
TYP ŠKOLY
Kód
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Kód
DRUH STUDIA
Kód
JAZYKY
COP
Centrum odborné přípravy
---
Nevyplňovat
KL
Kvalifikační
AJ
Anglický jazyk
GYM
Gymnázium
AJ
Anglický jazyk
NA
Nástavbové
FJ
Francouzský jazyk
GYMJ
Gymnázium jazykové
B
Biologie
SP
Specializační
IJ
Italský jazyk
HŠ
Hotelová škola
CJ
Cizí jazyk
VO
Vyšší odborné
L
Latina
ISŠ
Integrovaná střední škola
Č
Český jazyk
ZD
Zdokonalovací
NJ
Německý jazyk
JI
Jiná
D
Dějepis
PJ
Polský jazyk
KONZ
Konzervatoř
DZ
Dle zaměření studia
RJ
Ruský jazyk
OA
Obchodní akademie
F
Fyzika
ŠJ
Španělský jazyk
OBŠ
Obchodní škola
FJ
Francouzský jazyk
A
OŠ
Odborná škola
G
Geometrie
JI
OU
Odborné učiliště
HV
Hudební výchova
MT
Maturita
OZP
osoba zdravotně postižená
PRŠ
Praktická škola
CH
Chemie
OS
Osvědčení
PLP
Povinná lékařská prohlídka
RŠ
Rodinná škola
IF
Informatika
VL
Výuční list
SOŠ
Střední odborná škola
IJ
Italský jazyk
SOU
Střední odborné učiliště
KN
Křesťanská škola
Kód
SPA
Sociálně právní akademie
L
Latina
DZŠ
PRO
ŽÁKY
Dospělí s dokončeným základním vzděláním
SPGŠ
Střední pedagogická škola
M
Matemetika
MAT
Maturanti
SPOŠ
Střední podnikatelská škola
NJ
Německý jazyk
PŠD
Povinná školní docházka
SPŠ
Střední průmyslová škola
ON
Občanská nauka
VYU
Vyučenci
SUPŠ
Střední uměleckoprůmyslová škola
OP
Obecné studijní předpoklady
ZŠ5
Žáci 5. tříd ZŠ
SZAŠ
Střední zahradnická škola
P
Psychologie
ZŠ7
Žáci 7. tříd ZŠ
SZEŠ
Střední zemědělská škola
PJ
Polský jazyk
SZŠ
Střední zdravotnická škola
PO
Pohovor
Kód
FORMA STUDIA
U
Učiliště
PS
Psychologické testy
VOA
Vyšší obchodní akademie
RJ
Ruský jazyk
DA
Dálková
VOŠ
Vyšší odborná škola
S
Stomatologie
DE
Denní
VÚ
Výchovný ústav
ŠJ
Španělský jazyk
EX
Externí
CI
Církevní škola
ŠP
Šlechtitelská škola
JI
Jiná
DR
Družstevní škola
TV
Tělesná výchova
KS
Kombinovaná
JI
Jiná
TZ
Talentové zkoušky
VE
Večerní
SO
Soukromá škola
VV
Výtvarná výchova
ST
Státní škola
VZ
Test všeobecných znalostí
VO
Vojenská škola
Z
Zeměpis
Kód
UKONČENÍ STUDIA
Absolutorium
Jiné
Škola:
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Adresa:
Stavbařů 5, Ústí nad Labem – Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
IČ:
44555512
Ředitel: Ing. Mgr. Michal Šidák, te. 472 772 022
Ubytování: Není
Kontakt: 472 771 307
Stravování: 550 Kč/měs
Typ školy:
Státní
Fax: 472 772 021
Zřizovatel:
Kraj
E-mail: [email protected]
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ
WWW: www.gym-ul.cz
Poznámka ke škole: Den otevřených dveří se koná 27. listopadu 2013 a 15. ledna 2014.
IZO součásti 102789207
Druh součásti školy: Gymnázium
Kód oboru
Délka
Ukonč.
1.kolo 2013/14 2014/15
Roční
Přijímací
Forma
Druh
Název oboru
studia
studia
přihl.
přij.
plánov.
školné
zkoušky
studia
studia
Gymnázium (osmileté)
Pro žáky
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
8,00
MT
121
30
30
ČJ, M
DE
ZŠ5
Ano
Ne
79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté)
4,00
MT
169
76
90
OP
DE
PŠD
Ano
Ne
28-44-M/01 Aplikovaná chemie
4,00
MT
22
22
30
OP
DE
PŠD
Ne
Ano
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
4,00
MT
84
30
60
OP
DE
PŠD
Ano
Ne
75-41-M/01 Sociální činnost
4,00
MT
60
60
60
OP
DE
PŠD
Ano
Ano
78-42-M/05 Přírodovědné lyceum
4,00
MT
14
14
30
OP
DE
PŠD
Ano
Ne
79-41K/81
Škola:
Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace
Adresa:
Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem
IČ:
44555423
Ředitel: Ing. Alfréd Dytrt, tel.: 475 240 151
Ubytování: Není
Stravování: 540 Kč/měs
Kontakt: Mgr. Ivana Řezáčová, tel.: 475 240 153
Typ školy:
Státní
Fax:
Zřizovatel:
Kraj
E-mail: [email protected]
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ
WWW: www.gymjat.cz
Poznámka ke škole: Den otevřených dveří se koná 21. 1. 2014 od 17.00 hod. Škola prochází další dostavbou. Má k dispozici moderní šatny, jídelnu,
sportovní halu, dostavbou získá nové odborné učebny. Přístup k informacím o studiu žáků a do stravovacího systému přes www stránky školy.
IZO součásti 000081931
Druh součásti školy: Gymnázium
Délka
Ukonč.
1.kolo 2013/14 2014/15
Roční
Přijímací
Forma
Druh
studia
studia
přihl.
přij.
plánov.
školné
zkoušky
studia
studia
79-41-K/81 Gymnázium
8,00
MT
131
35
30
DE
ZŠ5
Ano
Ne
79-41-K/41 Gymnázium
4,00
MT
130
119
150
OP
OP
DE
PŠD
Ano
Ne
Kód oboru
Název oboru
Pro žáky
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
Škola:
Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková
organizace
Adresa:
Pařížská č. p. 1670/15, 400 01 Ústí nad Labem
IČ:
44556969
Typ školy:
Státní
Fax:
Zřizovatel:
Kraj
E-mail: [email protected]
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
Ředitel: Ing. Roman Jireš, tel.: 475 316 813
Ubytování: Není
Kontakt: Zuzana Kramulová, tel.: 475 316 812
Stravování: 540 Kč/měs
WWW: www.oaulpar.cz
Poznámka ke škole: Den otevřených dveří se koná 3. a 10. 12. 2013 a 14. a 21. 1. 2014.
Středisko ECDL, Internet, videokonference, odborné učebny, hřiště, interaktivní tabule, široký výběr odborných předmětů. Škola poskytuje obědy v hodnotě
cca 27 Kč.
IZO součásti 000082287
Druh součásti školy: Střední odborná škola
Kód oboru
Název oboru
Délka Ukonč. 1.kolo 2013/14 2014/15
studia studia přihl.
přij.
plánov.
Roční
Přijímací
Forma
Druh
školné
zkoušky
studia
studia
63-41-M/02 Obchodní akademie
5,00
MT
9
9
30
Žádné
63-41-M/02 Obchodní akademie
4,00
MT
159
68
210
OP
78-42-M/02 Ekonomické lyceum
4,00
MT
107
55
90
OP
DA
DE
DE
3,00
MT
10
10
30
Žádné
DA
64-41-L/51
Podnikání
NA
Pro žáky
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
PŠD
Ne
Ne
PŠD
Ne
Ne
PŠD
Ne
Ne
VYU
Ne
Ne
Škola:
Severočeská střední škola, s. r. o.
Adresa:
Bělehradská č. p. 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem
IČ:
25012045
Typ školy:
Soukromá
Zřizovatel:
Soukromý subjekt
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ
Ředitel: Mgr. Ladislav Šrejbr, tel.: 475 501 232
Ubytování: 800 Kč/měs.
Kontakt: Bc. Radoslav Šrejbr, tel.: 475 501 323
Stravování: Není
Fax:
E-mail:
[email protected]
WWW:
www.severoceska.cz
Poznámka ke škole: Den otevřených dveří se koná v úterý 10. 12. 2013 od 8.00 - 16.00 hod., v sobotu 18. 1. 2014 od 8.00 - 14.00 hod., ve čtvrtek 13. 2.
2014 od 8.00 - 16.00 hod.
(Škola je původně známá pod názvem Soukromé střední odborné učiliště Industria II., s. r. o.)
IZO součásti 014867362
Druh součásti školy: Střední odborná škola
Kód oboru
Název oboru
Předškolní a mimoškolní
75-31-M/01 pedagogika
Délka Ukonč. 1.kolo 2013/14 2014/15
studia studia
Roční
Přijímací
Forma
Druh
přihl.
přij.
plánov.
školné
zkoušky
studia
studia
Pro žáky
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
4,00
MT
15
15
30
14 000
PO
DE
PŠD
Ne
Ano
4,00
MT
3
3
30
14 000
PO
DE
PŠD
Ne
Ano
69-51-H/01 Kadeřník
3,00
VL
15
15
30
14 000
PO
DE
PŠD
Ne
Ano
37-42-M/01 Logistické a finanční služby
69-41-L/01
Kosmetické služby
3,00
MT
0
0
20
12 000
Žádné
DA
NA
VYU
Ne
Ano
64-41-L/51
Podnikání
3,00
MT
2
2
20
12 000
Žádné
DA
NA
VYU
Po
Ano
69-41-L/52
Vlasová kosmetika
3,00
MT
0
0
15
12 000
Žádné
DA
NA
VYU
Út
Ano
64-41-L/51
Podnikání
2,00
MT
0
0
20
12 000
Žádné
DE
NA
VYU
St
Ano
69-41-L/52
Vlasová kosmetika
2,00
MT
7
7
20
Zdarma Žádné
DE
NA
VYU
Čt
Ano
Škola:
Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace
Adresa:
Resslova č. p. 210/5, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
IČ:
00082201
Typ školy:
Státní
Fax: 475 240 077
Zřizovatel:
Kraj
E-mail: [email protected]
Cizí jazyky: AJ, NJ
Ředitel: Mgr. Bc Jaroslav Mareš, tel.: 475 240 051
Ubytování: 800 Kč/měs.
Kontakt: Mgr. Pavel Novák, tel.: 475 240 052
Stravování: 500 Kč/měs.
WWW: www.spsul.cz
Poznámka ke škole: Dny otevřených dveří se ve středisku Resslova konají ve čtvrtek 14. 11. 2013 od 14:00 hod., v sobotu 7. 12. 2013 od 9:00 hod. a v
úterý 11. 2. 2014 od 13:00 hodin. Ve středisku Stříbrníky jsou dny otevřených dveří ve středu 15. 1. 2014 od 8.00 do 17.00 hod. Škola ještě organizuje
výukové a ukázkové dny - termíny budou zveřejněny na webových stránkách.
Ve středisku Resslova je ve všech oborech možnost získat řidičský průkaz sk. B v naší vlastní autoškole, a to s podstatnou slevou pro vynikající žáky. Obor
dopravní prostředky získá zdarma při výuce řidičský průkaz sk. C. Absolventi obou zaměření oboru elektrotechnika (Informatika a aplikovaná
elektrotechnika a Automatizace a počítačové aplikace) mohou na závěr studia získat kvalifikaci podle §5 a §6 vyhlášky 50/1978 Sb. V oboru strojírenství se
učí CAM systémy v učebně CNC strojů a CAD systémy v učebně počítačové grafiky. Žáci v průběhu studia získají mezinárodně platné certifikáty z
pneumatiky a hydrauliky.
Středisko Ústí nad Labem - Stříbrníky nabízí široký výběr elektrotechnických, počítačových a spojových oborů s různými zaměřeními a výstupy. Škola má
regionální působnost v okresech UL, DC, LT a TP. Na škole je zřízena Cisco Networking Academy Program s možností získat certifikát CNA 1 - 4. Středisko
je držitelem ceny Evropské kvality v projektu Comenius - Vocex - mezinárodní výměna studentů. U logistických oborů jsou absolventi přednostně přijímani
do pracovního poměru u České pošty a. s.
IZO součásti 000082201
Druh součásti školy: Střední odborná škola
Kód oboru
Název oboru
Délka Ukonč. 1.kolo 2013/14 2014/15
Roční
Přijímací
Forma
Druh
studia studia
školné
studia
Pro žáky
Prospěch
OZP
Pov. lék.
přihl.
přij.
plánov.
zkoušky
studia
18-20-M/01 Informační technologie
4,00
MT
83
55
60
Žádné
PŠD
Ano
Ano
23-41-M/01 Strojírenství
4,00
MT
73
49
55
Žádné
PŠD
Ano
Ne
23-45-M/01 Dopravní prostředky
4,00
MT
64
33
32
Žádné
PŠD
Ano
Ne
26-41-M/01 Elektrotechnika
4,00
MT
107
36
60
Žádné
PŠD
Ano
Ne
37-42-M/01 Logistické a finanční služby
4,00
MT
23
15
30
Žádné
PŠD
Ano
Ne
26-41-L/01
4,00
MT
27
14
60
Žádné
PŠD
Ne
Ano
26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud
3,00
VL
13
10
30
Žádné
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
PŠD
Ne
Ano
Elektromechanik pro zařízení a
26-52-H/01 přístroje
3,00
VL
14
6
30
Žádné
DE
PŠD
Ne
Ano
Manipulant poštovního provozu a
37-51-H/01 přepravy
3,00
VL
15
8
30
Žádné
DE
PŠD
Ne
Ano
Mechanik elektrotechnik
prohlídka
Škola:
Střední škola obchodu a služeb, s. r. o.
Adresa:
Velká Hradební č. p. 1025/19, 400 11 Ústí nad Labem
IČ:
250185566
Ředitel: Mgr. Josef Sluka, tel.: 475 210 078
Ubytování: Není
Kontakt: Trubová Petra, tel.: 475 210 078
Stravování: Není
Typ školy:
Soukromá
Fax:
Zřizovatel:
Soukromý subjekt
E-mail: [email protected], [email protected]
Cizí jazyky: AJ, NJ
WWW: www.ssoussluka.cz
Poznámka ke škole: Připravujeme žáky pro budoucí povolání v oblasti hostinských a obchodních služeb. Požadujeme při nástupu lékařské potvrzení. Škola
není bezbariérová.
IZO součásti 047313129
Druh součásti školy: Střední odborná škola
Kód oboru
Název oboru
Délka Ukonč. 1.kolo 2013/14 2014/15
studia studia
Roční
Přijímací
Forma
Druh
přihl.
přij.
plánov.
školné
zkoušky
studia
studia
9 600
5 900
5 900
PO
PO
PO
DE
DE
DE
65-51-H/01 Kuchař - číšník
3,00
VL
30
22
30
66-51-E/01 Prodavačské práce
3,00
VL
4
2
15
65-51-E/02 Práce ve stravování
2,00
VL
9
9
15
Pro žáky
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
PŠD
ZŠ8
ZŠ8
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Škola:
Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Adresa:
Keplerova č. p. 315/7, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem 7
IČ:
00082627
Typ školy:
Státní
Fax: 475 620 268
Zřizovatel:
Kraj
E-mail: [email protected]
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
Ředitel: Mgr. Pavel Caitaml, tel.: 475 669 150
Ubytování: Není
Kontakt: Mgr. Eva Valterová, tel.: 475 316 981
Stravování: 560 Kč/měs.
WWW: www.obchodniskola.cz
Poznámka ke škole: Den otevřených dveří: 10. 12. 2013, 16. 1. 2014 "Přehlídka oborů" - vzdělávací středisko Keplerova Ústí nad Labem,
9. - 10. 12. 2013, 13. - 16. 1. 2014 - vzdělávací středisko Trmice
IZO součásti 000082627
Druh součásti školy: Střední odborná škola
Kód oboru
Název oboru
Délka Ukonč. 1.kolo 2013/14 2014/15
Roční
Přijímací
Forma
Druh
studia studia
školné
zkoušky
studia
studia
63-41-M/01 Ekonomika podnikání
4,00
65-42-M/02 Cestovní ruch
4,00
65-41-L/01
Gastronomie
4,00
66-41-L/01
Obchodník
4,00
29-53-H/01 Pekař
3,00
29-54-H/01 Cukrář
3,00
29-56-H/01 Řezník - uzenář
3,00
65-51-H/01 Kuchař - číšník (Kuchař)
3,00
65-51-H/01 Kuchař - číšník (Číšník - servírka)
3,00
66-51-H/01 Prodavač
3,00
66-52-H/01 Aranžér
3,00
66-53-H/01 Operátor skladování
Potravinářská výroba (ŠVP 29-51-E/01 Řeznické a uzenářské práce)
3,00
31-59-E/01 Šití oděvů
3,00
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
3,00
66-51E/01
Prodavačské práce
3,00
3,00
75-41-E/01 Pečovatelské služby
3,00
65-51-E/02 Práce ve stravování
2,00
Pro žáky
Prospěch
OZP
Pov. lék.
přihl.
přij.
plánov.
prohlídka
MT
MT
MT
MT
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
15
33
20
0
20
50
20
47
27
10
16
5
10
25
10
0
12
30
14
25
18
10
10
3
60
30
30
30
30
30
30
30
30
15
15
30
Žádné
Žádné
Žádné
Žádné
Žádné
Žádné
Žádné
Žádné
Žádné
Žádné
Žádné
Žádné
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
VL
VL
VL
VL
VL
VL
1
0
17
8
24
0
0
0
14
5
14
0
14
14
28
14
14
0
Žádné
Žádné
Žádné
Žádné
Žádné
Žádné
DE
DE
DE
DE
DE
DE
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Kód oboru
Název oboru
Délka Ukonč. 1.kolo 2013/14 2014/15
Roční
Přijímací
Forma
Druh
studia studia
školné
zkoušky
studia
studia
Žádné
Žádné
Žádné
Žádné
DE
DE
DA
DE
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá
2,00
78-62-C/01 Praktická škola jednoletá
1,00
64-41-L/51
Podnikání
3,00
64-41-L/52
Podnikání
2,00
JI
JI
MT
MT
přihl.
přij.
plánov.
10
0
20
44
10
0
20
42
14
12
30
60
NA
Pro žáky
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
PŠD
PŠD
VYU
VYU
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Škola:
TRIVIS - Střední škola veřejnosprávní Ústí nad Labem, s. r. o.
Adresa:
Máchova č. p. 1376/3, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3, 400 11 Ústí nad Labem
IČ:
25109189
Typ školy:
Soukromá
Fax: 472 777 094
Zřizovatel:
Soukromý subjekt
E-mail: [email protected]
Cizí jazyky: AJ, NJ
Ředitel: PeadDr. Milan Marušák, tel.: 472 772 382
Ubytování: Není
Kontakt: Martina Naušová, tel.: 472 777 094
Stravování: Není
WWW: www.trivisusti.cz, www.trivis.cz
Poznámka ke škole: Den otevřených dveří se koná ve čtvrtek dne 7. 11. 2013 od 12.00 do 17.30 hod., v sobotu dne 23. 11. 2013 od 10.00 do 13.00 hod., ve
čtvrtek 12. 12. 2013 od 12.00 do 17.30 hod. a v sobotu dne 11. 1. 2014 od 10.00 do 13.00 hod. Po telefonické domluvě je možno školu navštívit kdykoliv.
Škola je nápomocna při zajišťování ubytování v domově mládeže.
IZO součásti 110018095
Druh součásti školy: Střední odborná škola
Kód oboru
Název oboru
68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost
Bezpečnostně právní činnost
68-42-L/51 (Bezpečnostní služby)
Délka Ukonč. 1.kolo 2013/14 2014/15
studia studia přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
4,00
MT
59
39
64
17 500
Žádné
DE
PŠD
2,00 Ne
Ano
3,00
MT
25
19
60
12 500
Žádné
DA
VYU
Ano
Ne
Škola:
Střední škola stavební a technická, Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace
Adresa:
Čelakovského č. p. 250/5, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem
IČ:
18385061
Ředitel: PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D., tel.: 475 501 222
Ubytování: 800 Kč/měs.
Kontakt: Zdena Zavoralová, tel.: 475 501 222
Stravování: 1540 Kč/měs.
Typ školy:
Státní
Fax: 475 500 543
Zřizovatel:
Kraj
E-mail: [email protected]
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
WWW: www.stsul.cz
Poznámka ke škole: Škola je držitelem prestižního titulu PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE. Poskytuje řadu zcela ojedinělých a výjimečných výhod,
které žáci NIKDE JINDE NENAJDOU. Je jedna z největších a nejoceňovanějších škol Ústeckého kraje. Spolupracuje s nejsilnějšími podniky a sociálními
partnery, poskytuje výhodná stipendia a prostupnost vzdělání, je proslulá vstřícným vztahem k žákovi, příznivou atmosférou a příkladnými mezilidskými
vztahy. Kulturní, sportovní a jiné vyžití, nic není problém. Vybavená posilovna. Získání řidičského průkazu za daleko nejnižší ceny. Uplatnitelnost absolventů
na trhu práce dosahuje v některých oborech 100 procent!
Škola je JEDINOU ŠKOLOU v Ústeckém kraji, která je partnerem firmy METROSTAV, z čehož smluvním žákům plynou nadstandardní, NIKDE JINDE
nevídané a NIKDE JINDE neposkytnuté výhody (např. měsíční stipendium od firmy, tisícové bonusy za řádné studium, zdarma jízdenky, zdarma stravenky,
zdarma ubytování, zdarma učební pomůcky a nářadí a pracovní oblečení - a to není všechno).
Škola je navíc zařazena do MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ÚSTECKÉHO KRAJE, kdy žáci vybraných oborů pobírají měsíční stipendium a ještě navíc i
příspěvek na dojíždění!
NA ŽÁDNÉ JINÉ STŘEDNÍ ŠKOLE NENAJDETE TAKOVÝ SOUHRN VÝHOD PRO ŽÁKY, JAKO U NÁS, TO VÁM GARANTUJEME!!!
FIRMY PŘÍMO VOLAJÍ po řemeslnících, po odbornících stavařích a technicích. Přijďte mezi nás a BUDETE SI MOCI VYBÍRAT - máme čtyřleté maturitní
obory, máme tříleté učební, firmami a podnikateli vyhledávané obory, máme nástavbové obory denní i dálkové!
Škola tak ve všech ohledech naplňuje své základní motto: SÍLA - SEBEVĚDOMÍ - ÚSPĚCH.
IZO součásti 130001767
Druh součásti školy: Střední odborná škola
Délka
Ukonč.
1.kolo 2013/14 2014/15
Roční
Přijímací
Forma
Druh
studia
studia
přihl.
přij.
plánov.
školné
zkoušky
studia
studia
36-45-M/01 Technická zařízení budov
4,00
MT
0
0
30
Žádné
PŠD
Ne
Ano
36-47-M/01 Stavebnictví
4,00
78-42-M/01 Technické lyceum
4,00
MT
MT
MT
37
0
17
22
0
12
60
30
25
Žádné
Žádné
Žádné
DE
DE
DE
DE
PŠD
PŠD
PŠD
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
MT
VL
VL
VL
0
20
12
0
0
20
12
0
30
30
30
24
Žádné
Žádné
Žádné
Žádné
DE
DE
DE
DE
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Kód oboru
23-45-L/01
39-41-L/02
Název oboru
Mechanik seřizovač
Mechanik instalatérských a
elektrotechnických zařízení
4,00
4,00
23-51-H/01 Strojní mechanik
3,00
23-55-H/02 Karosář
3,00
23-56-H/01 Obráběč kovů
3,00
Pro žáky
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
Délka
Ukonč.
1.kolo 2013/14 2014/15
Roční
Přijímací
Forma
Druh
studia
studia
přihl.
přij.
plánov.
školné
zkoušky
studia
studia
Mechanik opravář motorových
23-68-H/01 vozidel
3,00
26-51-H/01 Elektrikář
3,00
26-57-H/01 Autoelektrikář
3,00
33-56-H/01 Truhlář
3,00
36-52-H/01 Instalatér
3,00
36-56-H/01 Kominík
3,00
36-64-H/01 Tesař
3,00
36-67-H/01 Zedník
3,00
66-53-H/01 Operátor skladování
3,00
33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba
3,00
36-57-E/01 Malířské a natěračské práce
3,00
36-67-E/01 Zednické práce
3,00
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
MT
MT
31
17
13
20
15
12
15
17
0
13
5
10
26
27
21
8
13
13
15
7
7
17
0
13
5
10
26
27
30
30
30
50
30
24
30
30
30
28
14
28
30
30
Žádné
Žádné
Žádné
Žádné
Žádné
Žádné
Žádné
Žádné
Žádné
Žádné
Žádné
Žádné
Žádné
Žádné
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DA
DE
Kód oboru
Název oboru
64-41-L/51
Podnikání
3,00
64-41-L/51
Podnikání
2,00
NA
NA
Pro žáky
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
VYU
VYU
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Škola:
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková
organizace
Adresa:
Palachova č. p. 700/35, 400 01 Ústí nad Labem
IČ:
00673358
Ředitel: PhDr. Miroslava Zoubková, tel.: 475 211 276
Ubytování: 1200 Kč/měs.
Kontakt: Bc. Michal Burdek, tel.: 475 211 276
Stravování: 1000 Kč/měs.
Typ školy:
Státní
Fax: 475 211 276
Zřizovatel:
Kraj
E-mail: [email protected]
Cizí jazyky: AJ, L, NJ
WWW: www.szsvzs.cz
Poznámka ke škole: Den otevřených dveří se koná každé pondělí v 10.00 hod. a v 13.00 hod. Jediná škola s nabídkou technických oborů v Ústeckém kraji,
která má více jak 1 000 studentů. Obor Zdravotnický asistent se otvírá na odloučeném pracovišti v Teplicích, Kapelní 2 a také na pracovišti v Ústí nad
Labem. Výuka oboru Masér sportovní a rekondiční a Ošetřovatel se vyučuje pouze v Teplicích.
IZO součásti 110031229
Druh součásti školy: Střední odborná škola
Kód oboru
Ukonč.
1.kolo 2013/14 2014/15
Roční
Přijímací
Forma
Druh
školné
studia
Pro žáky
Prospěch
OZP
Pov. lék.
studia
studia
přihl.
přij.
plánov.
zkoušky
studia
53-41-M/01 Zdravotnický asistent
4,00
MT
99
90
120
OP
PŠD
Ne
Ano
53-43-M/01 Laboratorní asistent
4,00
MT
62
61
50
OP
DE
DE
PŠD
Ne
Ano
53-44-M/03 Asistent zubního technika
4,00
MT
65
31
34
ZR
PŠD
Ne
Ano
78-42-M/04 Zdravotnické lyceum
4,00
MT
93
86
68
OP
PŠD
Ne
Ano
4,00
MT
30
26
30
OP
PŠD
Ne
Ano
3,00
VL
7
0
25
OP
DE
DE
DE
DE
PŠD
Ne
Ano
69-41-L/02
Název oboru
Délka
Masér sportovní a rekondiční
53-41-H/01 Ošetřovatel
prohlídka
ZDROJE INFORMAČNÍHO A PORADENSKÉHO STŘEDISKA PRO VOLBU
POVOLÁNÍ
při Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Ústí nad Labem,
kontaktního pracoviště v Ústí nad Labem
INFORMACE O ŠKOLÁCH V REGIONU
PROGRAMY NA PC
-
seznamy středních škol
seznamy vysokých škol
test zájmů a dovedností
POPISY POVOLÁNÍ
-
kvalifikace
popis činnosti
tělesné a zdravotní předpoklady
VIDEOKLIPY
-
prezentace škol
prezentace povolání
-
studijní a učební obory
podmínky přijetí
učební plány
profil absolventa
DIAGNOSTICKÉ TESTY
-
testy COMDI – A
Informační a poradenské středisko Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Ústí nad
Labem
nabízí
pomoc žákům osmých a devátých tříd při rozhodování o volbě povolání.
Provádíme testování metodou COMDI 6.0 - profesní šetření, psychologické, pedagogické a somatické, které je prováděno
pomocí počítačové diagnostiky COMDI®. Výsledky testu prokáží možnou profesní orientaci, vědomosti, schopnosti,
vlastnosti a typ osobnosti a profesní předpoklady.
Testujeme na PC, časová náročnost zhruba dvě hodiny. Poslední vysvědčení s sebou. Souhlas rodičů nutný. TESTOVÁNÍ
JE ZDARMA.
V případě zájmu kontaktujte:
Michaela Hiekischová, Šárka Leskauerová
950 171 465, 950 171 441
[email protected]
[email protected]
Pracoviště IPS
Bělehradská 15
400 01 Ústí nad Labem
NEŽ SE ROZHODNETE…
1. Předpoklady, schopnosti, zájmy
Zvažte své přednosti, schopnosti, vlohy, zájmy i nedostatky a srovnejte je s požadavky na studium a na výkon povolání. Nezapomeňte vzít v úvahu
vaše studijní výsledky.
2. Zdravotní stav
Nepodceňujte svůj zdravotní stav. Kdo má kožní problémy, nemůže pracovat v potravinářství. Kdo má alergii na prach, nemůže pracovat v prašném
prostředí. Kdo nesnáší pohled na krev, nemůže dělat zdravotní sestru.
3. Diskuse s nejbližšími
Mluvte o svých plánech s rodiči, výchovnými poradci, třídními učiteli a dalšími vám blízkými lidmi a ptejte se na jejich názory.
4. Informace o středních školách
Projděte si nabídku středních škol. Chcete se vyučit, nebo získat maturitu? Přemýšlejte o pracovních činnostech, které vás zajímají a které byste
skutečně chtěli v budoucnu dělat. Vyberte si obor, který k vysněnému povolání povede. Zjistěte, co se budete učit a jaké budete mít uplatnění po
ukončení studia. Vizitkou škol jsou jejich webové stránky, podívejte se, zda jsou přehledné a aktuální. Další informace můžete získat rovněž ve
veřejně dostupných zprávách České školní inspekce (www.csicr.cz).
5. Výhody a nevýhody
Zamyslete se nad výhodami i nevýhodami, zda a z čeho se budou konat přijímací zkoušky, zda jsou vaše šance na přijetí reálné, zda budete dobře
dojíždět, zda budete potřebovat internátní ubytování a zda jsou finanční možnosti vašich rodičů dostatečné pro váš výběr.
6. Návštěva středních škol
Využijte dnů otevřených dveří. Dozvíte se konkrétní informace a seznámíte se s prostředím školy. Ptejte se na všechno, co vás zajímá, na způsob
výuky, na pracoviště pro odbornou praxi, na uplatnění absolventů školy, na případný individuální přístup ke studentům. Ptejte se i studentů, kteří již na
škole studují. Navštivte více škol, abyste mohli porovnávat.
7. Poradenské služby
Nevíte si pořád rady? Navštivte odborníky v některé z poradenských institucí. Můžete se obrátit na Informační a poradenské středisko při Úřadu práce
ČR, Pedagogicko-psychologickou poradnu (http://www.pppuk.cz/poradny/usti-nad-labem), Národní ústav pro vzdělávání, zákaznické centrum při
Ústavu pro informace ve vzdělávání (www.uiv.cz), nebo Informační centrum pro mládež při Národním institutu pro děti a mládež (www.icm.cz)
UŽITEČNÉ WEBOVÉ STRÁNKY
DATABÁZE ŠKOL

Informace o školách a oborech http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly

Informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce -
PRO ZLEPŠENÍ PROSPĚCHU

Interaktivní pomocník při přípravě do školy http://www.zaskolou.cz
http://www.infoabsolvent.cz
Atlas školství – přehled vzdělávacích institucí v ČR -

Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR - http://www.ujc.cas.cz
http://www.atlasskolstvi.cz

Diktáty a pravopisná cvičení - http://www.ewa.cz

Národní ústav odborného vzdělávání - http://www.nuov.cz

On-line příprava na přijímací zkoušky na SŠ a VŠ -

Ústav pro informace a vzdělávání - http://www.uiv.cz

TESTY K VOLBĚ POVOLÁNÍ A PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:

Testování k přijímacím zkouškám - http://www.scio.cz

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - http://cermat.cz

Příprava na přijímací zkoušky - http://www.zkousky-nanecisto.cz
VŠE O NOVÉ MATURITĚ

http://www.novamaturita.cz

http://www.msmt.cz/statni-maturita

http://www.kampomaturite.cz/kampomaturite/nova-maturita-2012
INFORMACE O ŠKOLSTVÍ

Národní ústav odborného vzdělávání - http://www.nuov.cz

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy - http://www.msmt.cz

Ústecký kraj - http://www.kr-ustecky.cz
http://www.samouk.cz/
INFORMACE O PROFESÍCH

Integrovaný systém typových pozic (přehled všech pracovních
pozic) - http://www.istp.cz

Průvodce světem povolání - http://www.gwo.cz

Informační systém o průměrném výdělku - http://www.ispv.cz

Informační web pro všechny aktivní lidi - http://www.neflakamse.cz

http://www.budoucnostprofesi.cz
STUDIUM V ZAHRANIČÍ

http://www.studyline.cz

http://www.icm.cz

http://www.ef.com
Download

Nabídka učeních a studijních oborů pro školní rok 2014/2015