Kalendář dnů otevřených
dveří středních škol
Zlínského kraje
2013 —2014
573 504 501, 573 504 511
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
www.vetkm.cz
573 338 932
www.stredni.cz
773 621 649, 602 530 197
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
www.vetkm.cz
573 338 932
od 10:30 po tel. domluvě
www.sklarskaskola.cz
571 621 466
12:00 – 16:00
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
www.vetkm.cz
573 338 932
od 10:30 po tel. domluvě
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem
www.ssno.cz
573 380 802
14:00 – 17:30
Odborné učiliště a Základní škola praktická Holešov
www.ouholesov.cz
573 396 213, 573 395 161
12:00 – 18:00
Střední odborné učiliště Valašské Klobouky
www.souvk.cz
577 006 451, 732 964 961
8:00 – 16:00
Střední škola cestovního ruchu a JŠ s právem SJZ, s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm
www.sscrroznov.cz
571 648 007, 603 106 528
8:00 – 16:00
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm
www.roznovskastredni.cz
571 752 311
8:00 – 16:00
Střední škola Kostka s.r.o.
www.kostka-skola.cz
571 415 832
8:00 – 16:00
Střední odborná škola Luhačovice
www.sosluhac.cz
577 131 067
10:00 – 16:30
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž
www.vospaspsm.cz
573 334 936, 724 205 316
8:00 – 16:00
Vyšší policejní škola a Střední škola policejní MV v Holešově
www.spshol.cz
573 324 111, 573 324 379
8:00 – 12:00
Odborné učiliště a Základní škola praktická Holešov
www.ouholesov.cz
573 396 213, 573 395 161
8:00 – 12:00
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem
www.ssno.cz
573 380 802
8:00 – 12:00
Střední škola cestovního ruchu a JŠ s právem SJZ, s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm
www.sscrroznov.cz
571 648 007, 603 106 528
8:00 – 12:00
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm
www.roznovskastredni.cz
571 752 311
8:00 – 12:00
Konzervatoř P. J. Vejvanovskeho Kroměříž
www.konzkm.cz
573 339 501
8:00 – 12:00
Střední odborná škola Luhačovice
www.sosluhac.cz
577 131 067
10:00 – 16:00
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž
www.vospaspsm.cz
573 334 936, 724 205 316
Střední škola oděvní a služeb Vizovice
www.souviz.cz
577 599 311
8:00 – 17:00
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště
www.ssphz-uh.cz
572 433 914
8:00 – 16:00
Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a JŠ s právem SJZ Val. Mez.
www.isscopvm.cz
571 685 292
8:00 – 16:00
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
www.vetkm.cz
573 338 932
od 10:30 po tel. domluvě
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
www.sosvsetin.cz
575 755 011, 575 755 020
8:00 – 16:00
Soukromé gymnázium, střední odborná škola a JŠ s právem SJZ, s.r.o.Kunovice
www.stredni.cz
773 621 649, 602 530 197
8:00 – 12:00
Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště
www.supsuh.cz
572 551 500
název školy
www stránky
telefon
Střední škola oděvní a služeb Vizovice
www.souviz.cz
577 599 311
8:00 – 12:00
Střední škola cestovního ruchu a JŠ s právem SJZ, s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm
www.sscrroznov.cz
571 648 007, 603 106 528
8:00 – 16:00
Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, s.r.o.
www.creativehill.cz
725 677 221
10:00 – 16:00
Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, s.r.o.
www.creativehill.cz
725 677 221
10:00 – 16:00
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž
www.hskm.cz
573 504 501, 573 504 511
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
www.vetkm.cz
573 338 932
od 10:30 po tel. domluvě
Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Val. Mez.
www.val-mez.cz
576 809 835
8:00 – 16:00 po tel. domluvě
Střední škola oděvní a služeb Vizovice
www.souviz.cz
577 599 311
8:00 – 12:00
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí
www.sklarskaskola.cz
571 621 466
12:00 – 16:00
5
9
11
16
Soukromé gymnázium, střední odborná škola a JŠ s právem SJZ, s.r.o.Kunovice
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí
23
24
26
31
SO
ST
19
ČT SO ČT
18
PÁ
2
ST
telefon
www.hskm.cz
ST SO
www stránky
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž
PÁ
název školy
ST
ŘÍJEN 2013
časové rozmezí
9:00 – 15:00
od 10:30 po tel. domluvě
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
10:00 – 17:00
7
8
SO
ST
6
ČT
2
PÁ
1
PÁ
LISTOPAD 2013
časové rozmezí
9:00 – 15:00
Střední průmyslová škola Otrokovice
www.spsotrokovice.cz
577 925 303
8:00 – 17:00
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem
www.ssno.cz
573 380 802
14:00 – 17:30
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž
www.vospaspsm.cz
573 334 936, 724 205 316
8:00 – 16:00
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín
www.spssvsetin.cz
517 428 910, 517 428 911
8:00 – 17:00
Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a JŠ s právem SJZ Val. Mez.
www.isscopvm.cz
571 685 292
8:00 – 16:00
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí
www.oavm.cz
571 755 555
8:00 – 16:00
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí
www.spsstavvm.cz
571 751 021
8:00 – 16:00
Odborné učiliště Kelč
www.oukelc.cz
571 641 321
8:00 – 16:00
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí
www.gfpvm.cz
571 613 318
8:00 – 16:00
K alendář dnů ot e v ř en ý c h d v eř í st ř edníc h škol Z línského k r aje 2013–2014 | w w w. z kola.c z
2
15
16
20
22
23
PÁ
SO
ÚT
ST
ČT
PÁ
14
telefon
www.sosvsetin.cz
575 755 011, 575 755 020
časové rozmezí
8:00 – 16:00
Střední škola Kostka s.r.o.
www.kostka-skola.cz
571 415 832
8:00 – 16:00
Masarykovo gymnázium, střední škola zdravotnická a VOŠ zdravotnická Vsetín
www.mgvsetin.cz
575 750 330
9:00 – 16:00
Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín
www.gjszlin.cz
577 007 444
10:00 – 17:00
Gymnázium Otrokovice
www.gyotr.cz
577 926 014
14:00 – 17:00
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí
www.sklarskaskola.cz
571 621 466
9:00 – 12:00
Střední průmyslová škola Otrokovice
www.spsotrokovice.cz
577 925 303
8:00 – 12:00
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem
www.ssno.cz
573 380 802
8:00 – 12:00
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž
www.vospaspsm.cz
573 334 936, 724 205 316
8:00 – 12:00
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín
www.spssvsetin.cz
517 428 910, 517 428 911
9:00 – 13:00
Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a JŠ s právem SJZ Val. Mez.
www.isscopvm.cz
571 685 292
8:00 – 12:00
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí
www.oavm.cz
571 755 555
8:00 – 12:00
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí
www.spsstavvm.cz
571 751 021
8:00 – 12:00
Odborné učiliště Kelč
www.oukelc.cz
571 641 321
8:00 – 12:00
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí
www.gfpvm.cz
571 613 318
8:00 – 12:00
Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Val. Mez.
www.val-mez.cz
571 622 503
8:00 – 12:00
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
www.sosvsetin.cz
575 755 011, 575 755 020
8:00 – 12:00
Střední škola Kostka s.r.o.
www.kostka-skola.cz
571 415 832
9:00 – 12:00
Masarykovo gymnázium, střední škola zdravotnická a VOŠ zdravotnická Vsetín
www.mgvsetin.cz
575 750 330
8:30 – 12:00
Gymnázium Otrokovice
www.gyotr.cz
577 926 014
9:00 – 12:00
Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. (detaš. prac. Zlín)
www.sosoom-zlin.cz
731 119 050, 731 119 114
Střední škola pedagogická a sociální Zlín s.r.o.
www.sspgs-zlin.cz
577 438 565
12:00 – 17:00
9:00 – 15:00
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
www.vetkm.cz
573 338 932
od 10:30 po tel. domluvě
Střední škola obchodně technická s.r.o. Zlín
www.ssot.cz
576 037 216
10:00 – 17:00
Střední škola oděvní a služeb Vizovice
www.souviz.cz
577 599 311
Obchodní akademie Kroměříž
www.oakm.cz
573 341 639, 725 761 100
13:00 – 16:00
Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola,s.r.o. Kroměříž
www.spos.cz
573 343 942
10:00 – 16:00
www.stredni.cz
773 621 649, 602 530 197
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
SO
13
www stránky
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
Soukromé gymnázium, střední odborná škola a JŠ s právem SJZ, s.r.o.Kunovice
Střední škola cestovního ruchu a JŠ s právem SJZ, s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm
www.sscrroznov.cz
571 648 007, 603 106 528
8:00 – 16:00
ST
12
Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a JŠ s právem SJZ Val. Mez.
www.isscopvm.cz
571 685 292
8:00 – 16:00
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
www.vetkm.cz
573 338 932
od 10:30 po tel. domluvě
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín
www.szszlin.cz
577 008 111
13:00 – 17:00
Střední průmyslová škola Zlín
www.spszl.cz
577 005 311
10:00 – 17:00
Střední odborné učiliště a Středisko praktického vyučování staveb. s.r.o. Zádveřice
www.volny.cz/soustavebnizlin
577 453 530
10:00 – 16:00
Střední škola oděvní a služeb Vizovice
www.souviz.cz
577 599 311
8:00 – 17:00
PÁ
9
SO
8
název školy
Střední škola pedagigická a sociální Zlín, s.r.o.
www.sspgs-zlin.cz
577 438 565
10:00 – 17:00
Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín
www.spspzlin.cz
577 573 100
8:00 – 17:00
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín
www.gaozl.cz
577 210 084, 577 210 283
9:00 – 17:00
Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť
www.gymzl.cz
577 585 505, 577 585 507
14:00 – 18:00
Střední škola hotelová Zlín, s.r.o.
www.strednihotelova.cz
577 210 750
13:00 – 17:00
Střední odborné učiliště Valašské Klobouky
www.souvk.cz
577 006 451, 732 964 961
Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. (detaš. prac. Zlín)
www.sosoom-zlin.cz
731 119 050, 731 119 114
12:00 – 17:00
Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín
www.oazlin.cz
577 006 555
10:00 – 17:00
Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola,s.r.o. Zlín
www.spos.cz
577 210 227, 577 215 314
10:00 – 16:00
Střední škola obchodně technická s.r.o. Zlín
www.ssot.cz
576 037 216
8:00 – 18:00
Střední škola Kostka s.r.o.
www.kostka-skola.cz
571 415 832
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín
www.gjszlin.cz
577 007 444
10:00 – 17:00
Střední odborná škola Luhačovice
www.sosluhac.cz
577 131 067
10:00 – 16:30
Gymnázium Valašské Klobouky
www.gymnazium-vk.cz
577 006 969
8:00 – 16:30
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín
www.gjpsosslavicin.cz
577 342 177
8:00 – 17:00
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín
www.szszlin.cz
577 008 111
9:00 – 12:00
Střední průmyslová škola Zlín
www.spszl.cz
577 005 311
9:00 – 13:00
K alendář dnů ot e v ř en ý c h d v eř í st ř edníc h škol Z línského k r aje 2013–2014 | w w w. z kola.c z
3
29
30
SO
ST
PÁ
27
SO
23
název školy
www stránky
telefon
Střední odborné učiliště a Středisko praktického vyučování staveb. s.r.o. Zádveřice
www.volny.cz/soustavebnizlin
577 453 530
časové rozmezí
9:00 – 12:00
Střední škola oděvní a služeb Vizovice
www.souviz.cz
577 599 311
8:00 – 12:00
Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín
www.spspzlin.cz
577 573 100
8:00 – 13:00
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín
www.gaozl.cz
577 210 084, 577 210 283
9:00 – 13:00
Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť
www.gymzl.cz
577 585 505, 577 585 507
9:00 – 13:00
Střední škola hotelová Zlín, s.r.o.
www.strednihotelova.cz
577 210 750
9:00 – 14:00
Střední odborné učiliště Valašské Klobouky
www.souvk.cz
577 006 451, 732 964 961
8:00 – 12:00
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí
www.spsstavvm.cz
571 751 021
9:00 – 12:00
Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. (detaš. prac. Zlín)
www.sosoom-zlin.cz
731 119 050, 731 119 114
8:00 – 12:00
Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín
www.oazlin.cz
577 006 555
9:00 – 12:00
Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola,s.r.o. Zlín
www.spos.cz
577 210 227, 577 215 314
9:00 – 13:00
Střední škola obchodně technická s.r.o. Zlín
www.ssot.cz
576 037 216
8:00 – 12:00
Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín
www.gjszlin.cz
577 007 444
10:00 – 17:00
Střední odborná škola Luhačovice
www.sosluhac.cz
577 131 067
10:00 – 16:00
Gymnázium Valašské Klobouky
www.gymnazium-vk.cz
577 006 969
8:00 – 11:00
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín
www.gjpsosslavicin.cz
577 342 177
8:00 – 12:00
Gymnázium Otrokovice
www.gyotr.cz
577 926 014
9:00 – 16:00 60. výročí školy
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
www.vetkm.cz
573 338 932
od 10:30 po tel. domluvě
Střední odborné učiliště Uherský Brod
www.sou-ub.cz
572 613 133, 774 965 538
Gymnázium Uherské Hradiště
www.guh.cz
572 434 114
14:30 – 17:30
Střední škola oděvní a služeb Vizovice
www.souviz.cz
577 599 311
8:00 – 12:00
Střední škola letecká s.r.o. Kunovice
www.ssletecka.com
572 818 201
8:30 – 14:30
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště
www.ssphz-uh.cz
572 433 914
15:00 – 17:30
Stojanovo gymnázium, Velehrad
www.sgv.cz
572 571 091, 734 435 467
10:00 – 17:00
Střední škola MESIT, o.p.s.
www.skola.mesit.cz
572 433 637, 572 433 621
12:00 – 17:00
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a JŠ s PSJZ Uh. Hradiště
www.oauh.cz
572 433 000
13:00 – 17:00
Odborné učiliště a Základní škola praktická Holešov
www.ouholesov.cz
573 396 213, 576 395 161
12:00 – 18:00
Střední škola cestovního ruchu a JŠ s právem SJZ, s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm
www.sscrroznov.cz
571 648 007, 603 106 528
8:00 – 16:00
9:00 – 17:00
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm
www.gymroznov.cz
571 685 061, 571 685 043
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm
www.roznovskastredni.cz
571 752 311
8:00 – 16:00 den prakt. čin.
11:00 – 17:00
Střední škola – Centrum odborné přípravy Uherský Brod
www.copt.cz
572 655 960
12:00 – 18:00
Církevní střední odborná škola Bojkovice
csos.op.cz
572 642 302
8:00 – 12:00
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod
www.spsoa-ub.cz
572 622 907
12:00 – 18:00
Gymnázium J.A.Komenského a JŠ s právem SJZ Uherský Brod
www.gjak.cz
572 633 085, 572 632 460
14:00 – 17:00
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
www.sosgsm.cz
572 420 211
13:00 – 18:00
Střední škola služeb s.r.o., Uherské Hradiště
www.sossluzeb.cz
572 564 492
14:00 – 17:30
Soukromá střední škola, s.r.o. Uherské Hradiště
www.sou.uh.cz
572 564 493
14:00 – 16:00
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
www.szesro.cz
571 654 392
8:00 – 17:00
Střední odborné učiliště Uherský Brod
www.sou-ub.cz
572 613 133, 774 965 538
9:00 – 12:00
Gymnázium Uherské Hradiště
www.guh.cz
572 434 114
8:30 – 11:30
Střední škola letecká s.r.o. Kunovice
www.ssletecka.com
572 818 201
8:30 – 13:00
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště
www.ssphz-uh.cz
572 433 914
8:00 – 17:00
Stojanovo gymnázium, Velehrad
www.sgv.cz
572 571 091, 734 435 467
8:00 – 12:00
Střední škola MESIT, o.p.s.
www.skola.mesit.cz
572 433 637, 572 433 621
8:00 – 12:00
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a JŠ s PSJZ Uh. Hradiště
www.oauh.cz
572 433 000
8:00 – 11:00
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm
www.gymroznov.cz
571 685 061, 571 685 043
9:00 – 12:00
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm
www.roznovskastredni.cz
571 752 311
8:00 – 12:00
Střední škola – Centrum odborné přípravy Uherský Brod
www.copt.cz
572 655 960
8:00 – 12:00
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod
www.spsoa-ub.cz
572 622 907
8:30 – 13:00
Gymnázium J.A.Komenského a JŠ s právem SJZ Uherský Brod
www.gjak.cz
572 633 085, 572 632 460
9:00 – 12:00
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
www.sosgsm.cz
572 420 211
8:00 – 12:00
Střední škola služeb s.r.o., Uherské Hradiště
www.sossluzeb.cz
572 564 492
8:00 – 12:00
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
www.szesro.cz
571 654 392
8:00 – 12:00
K alendář dnů ot e v ř en ý c h d v eř í st ř edníc h škol Z línského k r aje 2013–2014 | w w w. z kola.c z
4
6
7
ST
ČT
ST
12
14
SO
14
SO
13
PÁ
11
ČT
10
PÁ
5
SO
4
ÚT
3
ÚT
PROSINEC 2013
název školy
www stránky
telefon
Střední průmyslová škola Otrokovice
www.spsotrokovice.cz
577 925 303
časové rozmezí
čas bude upřesněn
po dohodě se ZŠ
8:00 – 17:00
Střední škola oděvní a služeb Vizovice
www.souviz.cz
577 599 311
Střední škola MESIT, o.p.s.
www.skola.mesit.cz
572 433 637, 572 433 621
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž
www.ped-km.cz
573 337 902
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž
www.hskm.cz
573 504 501, 573 504 511
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
www.vetkm.cz
573 338 932
od 10:30 po tel. domluvě
Střední škola obchodně technická s.r.o. Zlín
www.ssot.cz
576 037 216
10:00 – 17:00
Gymnázium Otrokovice
www.gyotr.cz
577 926 014
9:00 – 17:00
Střední škola oděvní a služeb Vizovice
www.souviz.cz
577 599 311
8:00 – 12:00
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov
www.gymhol.cz
573 396 098
13:00 – 18:00
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem
www.sson.cz
573 380 802
14:00 – 17:30
Odborné učiliště a Základní škola praktická Holešov
www.ouholesov.cz
573 396 213, 576 395 161
12:00 – 18:00
Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž
www.coptkm.cz
573 308 212
13:00 – 17:00
9:00 – 16:00
13:00 – 17:00
9:00 – 15:00
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž
www.ped-km.cz
573 337 902
9:00 – 15:00
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž
www.hskm.cz
573 504 501, 573 504 511
9:00 – 15:00
Obchodní akademie Kroměříž
www.oakm.cz
573 341 639, 725 761 100
9:00 – 15:00
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž
www.vospaspsm.cz
573 334 936, 724 205 316
Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola,s.r.o. Kroměříž
www.spos.cz
573 343 942
Střední zdravotnická škola Kroměříž
www.szskm.cz
573 339 576
9:00 – 17:00
Gymnázium Kroměříž
www.gymkrom.cz
573 399 330
14:00 – 18:00
8:00 – 16:00
10:00 – 16:00
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
www.vetkm.cz
573 338 932
9:00 – 15:00
Střední odborná škola Luhačovice
www.sosluhac.cz
577 131 067
10:00 – 16:30
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž
www.agkm.cz
573 501 111
9:00 – 12:00
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov
www.gymhol.cz
573 396 098
9:00 – 12:00
Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž
www.coptkm.cz
573 308 212
8:00 – 12:00
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž
www.ped-km.cz
573 337 902
9:00 – 12:00
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž
www.hskm.cz
573 504 501, 573 504 511
9:00 – 12:00
Obchodní akademie Kroměříž
www.oakm.cz
573 341 639, 725 761 100
9:00 – 12:00
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž
www.vospaspsm.cz
573 334 936, 724 205 316
8:00 – 12:00
Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola,s.r.o. Kroměříž
www.spos.cz
573 343 942
8:00 – 12:00
Střední zdravotnická škola Kroměříž
www.szskm.cz
573 339 576
9:00 – 12:00
Gymnázium Kroměříž
www.gymkrom.cz
573 399 330
9:00 – 12:00
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem
www.ssno.cz
573 380 802
8:00 – 12:00
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
www.vetkm.cz
573338932
9:00 – 12:00
Střední odborná škola Luhačovice
www.sosluhac.cz
577 131 067
10:00 – 16:00
Odborné učiliště a Základní škola praktická Holešov
www.ouholesov.cz
573 396 213, 576 395 161
8:00 – 13:00
Střední škola pedagigická a sociální Zlín, s.r.o.
www.sspgs-zlin.cz
577 438 565
9:00 – 16:00
Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. (detaš. prac. Zlín)
www.sosoom-zlin.cz
731 119 050, 731 119 114
12:00 – 17:00
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
www.sosvsetin.cz
575 755 011, 575 755 020
8:00 – 16:00
Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a JŠ s právem SJZ Val. Mez.
www.isscopvm.cz
571 685 292
8:00 – 16:00
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
www.vetkm.cz
573 338 932
od 10:30 po tel. domluvě
Střední průmyslová škola Otrokovice
www.spsotrokovice.cz
577 925 303
17:00 – 19:30 Noc alchymistů
Střední škola oděvní a služeb Vizovice
www.souviz.cz
577 599 311
8:00 – 12:00
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem
www.ssno.cz
573 380 802
14:00 – 17:30
Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola,s.r.o. Zlín
www.spos.cz
577 210 227
10:00 – 14:00
Střední škola Kostka s.r.o.
www.kostka-skola.cz
571 415 832
8:00 – 16:00
Střední zdravotnická škola Kroměříž
www.szskm.cz
573 339 576
9:00 – 17:00
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem
www.ssno.cz
573 380 802
8:00 – 12:00
Střední škola cestovního ruchu a JŠ s právem SJZ, s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm
www.sscrroznov.cz
571 648 007, 603 106 528
8:00 – 12:00
Soukromé gymnázium, střední odborná škola a JŠ s právem SJZ, s.r.o.Kunovice
www.stredni.cz
773 621 649, 602 530 197
8:00 – 12:00
Střední škola Kostka s.r.o.
www.kostka-skola.cz
571 415 832
9:00 – 12:00
K alendář dnů ot e v ř en ý c h d v eř í st ř edníc h škol Z línského k r aje 2013–2014 | w w w. z kola.c z
5
18
ÚT
ST
17
název školy
www stránky
telefon
Církevní střední odborná škola Bojkovice
csos.op.cz
572 642 302
časové rozmezí
8:00 – 15:00
Střední škola MESIT, o.p.s.
www.skola.mesit.cz
572 433 637, 572 433 621
9:00 – 16:00
Církevní střední odborná škola Bojkovice
csos.op.cz
572 642 302
8:00 – 15:00
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
www.vetkm.cz
573 338 932
od 10:30 po tel. domluvě
název školy
www stránky
telefon
Střední průmyslová škola Otrokovice
www.spsotrokovice
577925303
Střední škola MESIT, o.p.s.
www.skola.mesit.cz
572 433 637, 572 433 621
9:00 – 16:00
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž
www.hskm.cz
573 504 501, 573 504 511
9:00 – 15:00
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
www.vetkm.cz
573 338 932
od 10:30 po tel. domluvě
Soukromá střední škol, s.r.o. Uherské Hradiště
www.sou.uh.cz
572 564 493
14:00 – 16:00
Střední odborné učiliště Uherský Brod
www.sou-ub.cz
572 613 133, 774 965 538
9:00 – 17:00
Střední škola oděvní a služeb Vizovice
www.souviz.cz
577 599 311
8:00 – 12:00
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí
www.spsstavvm.cz
571 751 021
9:00 – 17:00
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
www.sosgsm.cz
572 420 211
13:00 – 18:00
Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola,s.r.o. Zlín
www.spos.cz
573 343 942
10:00 – 17:00
Gymnázium J.A.Komenského a JŠ s právem SJZ Uherský Brod
www.gjak.cz
572 633 085, 572 632 460
14:00 – 17:00
Střední odborné učiliště Uherský Brod
www.sou-ub.cz
572 613 133, 774 965 538
9:00 – 12:00
Střední průmyslová škola Zlín
www.spszl.cz
577 005 311
13:30 – 17:00
Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín
www.spspzlin.cz
577 573 100
13:00 – 17:00
Střední odborné učiliště a Středisko praktického vyučování staveb. s.r.o. Zádveřice
www.volny.cz/soustavebnizlin
577 453 530
10:00 – 16:00
Střední škola oděvní a služeb Vizovice
www.souviz.cz
577 599 311
8:00 – 17:00
Střední škola letecká s.r.o. Kunovice
www.ssletecka.com
572 818 201
8:30 – 14:00
Střední průmyslová škola Otrokovice
www.spsotrokovice
577 925 303
14:00 – 17:00
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž
www.ped-km.cz
573 337 902
13:00 – 17:00
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí
www.gfpvm.cz
571 613 318
8:00 – 16:00
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
www.vetkm.cz
573 338 932
od 10:30 po tel. domluvě
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín
www.szszlin.cz
577 008 111
13:00 – 17:00
Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. (detaš. prac. Zlín)
www.sosoom-zlin.cz
731 119 050, 731 119 114
12:00 – 17:00
Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o. Zlín
www.spos.cz
577 210 227, 577 215 314
12:00 – 16:00
Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín
www.oazlin.cz
577 006 555
14:00 – 17:00
Střední škola obchodně technická s.r.o. Zlín
www.ssot.cz
576 037 216
10:00 – 17:00
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
www.sosvsetin.cz
575 755 011, 575 755 020
Soukromá střední škol, s.r.o. Uherské Hradiště
www.sou.uh.cz
572 564 493
14:00 – 16:00
Gymnázium Otrokovice
www.gyotr.cz
577 926 014
9:00 – 17:00
Střední škola oděvní a služeb Vizovice
www.souviz.cz
577 599 311
8:00 – 12:00
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště
www.ssphz-uh.cz
572 433 914
15:00 – 17:30
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž
www.ped-km.cz
573 337 902
9:00 – 15:00
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž
www.hskm.cz
573 504 501, 573 504 511
9:00 – 15:00
Obchodní akademie Kroměříž
www.oakm.cz
573 341 639, 725 761 100
9:00 – 15:00
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž
www.vospaspsm.cz
573 334 936, 724 205 316
8:00 – 16:00
Střední odborné učiliště Valašské Klobouky
www.souvk.cz
577 006 451, 732 964 961
8:00 – 15:00
Střední škola cestovního ruchu a JŠ s právem SJZ, s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm
www.sscrroznov.cz
571 648 007, 603 106 528
8:00 – 16:00
Odborné učiliště Kelč
www.oukelc.cz
571 641 321
8:00 – 16:00
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí
www.sklarskaskola.cz
571 621 466
12:00 – 16:00
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí
www.oavm.cz
571 755 555
8:00 – 15:30
Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o. Kroměříž
www.spos.cz
573 343 942
10:00 – 16:00
Střední škola Kostka s.r.o.
www.kostka-skola.cz
571 415 832
8:00 – 16:00
Střední zdravotnická škola Kroměříž
www.szskm.cz
573 339 576
9:00 – 17:00
14
15
16
17
ČT
PÁ
SO
ÚT
11
ST
10
ČT
9
PÁ
8
ST
LEDEN 2014
K alendář dnů ot e v ř en ý c h d v eř í st ř edníc h škol Z línského k r aje 2013–2014 | w w w. z kola.c z
časové rozmezí
14:00 – 17:00
8:00 – 16:00
6
24
25
29
30
PÁ
SO
ST
ČT
PÁ
23
SO
22
ST
18
ČT
17
název školy
www stránky
telefon
Gymnázium Kroměříž
www.gymkrom.cz
573 399 330
časové rozmezí
14:00 – 18:00
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
www.vetkm.cz
573 338 932
9:00 – 15:00
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž
www.ped.-km.cz
573 337 902
9:00 – 12:00
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž
www.hskm.cz
573 504 501, 573 504 511
9:00 – 12:00
Obchodní akademie Kroměříž
www.oakm.cz
573 341 639, 725 761 100
9:00 – 12:00
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž
www.vospaspsm.cz
573 334 936, 724 205 316
8:00 – 12:00
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí
www.oavm.cz
571 755 555
8:00 – 13:00
Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola,s.r.o. Kroměříž
www.spos.cz
573 343 942
8:00 – 12:00
Střední škola Kostka s.r.o.
www.kostka-skola.cz
571 415 832
9:00 – 12:00
Střední zdravotnická škola Kroměříž
www.szskm.cz
573 339 576
9:00 – 12:00
Gymnázium Kroměříž
www.gymkrom.cz
573 399 330
9:00 – 12:00
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
www.vetkm.cz
573 338 932
9:00 – 12:00
Střední odborná škola Luhačovice
www.sosluhac.cz
577 131 067
10:00 – 16:00
Střední průmyslová škola Otrokovice
www.spsotrokovice
577 925 303
14:00 – 17:00
Střední škola MESIT, o.p.s.
www.skola.mesit.cz
572 433 637, 572 433 621
Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a JŠ s právem SJZ Val. Mez.
www.isscopvm.cz
571 685 292
8:00 – 16:00
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
www.vetkm.cz
573 338 932
od 10:30 po tel. domluvě
9:00 – 16:00
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín
www.gaozl.cz
577 210 084, 577 210 283
9:00 – 17:00
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín
www.spssvsetin.cz
517 428 910, 517 428 911
10:00 – 16:00
Střední škola služeb s.r.o. Uherské Hradiště
www.sossluzeb.cz
572 564 492
14:00 – 17:30
Gymnázium Uherské Hradiště
www.guh.cz
572 434 114
14:30 – 17:30
Střední škola oděvní a služeb Vizovice
www.souviz.cz
577 599 311
8:00 – 12:00
Stojanovo gymnázium, Velehrad
www.sgv.cz
572 571 091, 734 435 467
10:00 – 17:00
Střední škola MESIT, o.p.s.
www.skola.mesit.cz
572 433 637, 572 433 621
12:00 – 17:00
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s PSJZ Uh. Hradiště
www.oauh.cz
572 433 000
13:00 – 17:00
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem
www.ssno.cz
573 380 802
14:00 – 17:30
Odborné učiliště a Základní škola praktická Holešov
www.ouholesov.cz
573 396 213, 573 395 161
12:00 – 17:00
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
www.szesro.cz
571 654 392
11:00 – 16:00
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm
www.roznovskastredni.cz
571 752 311
8:00 – 16:00
Střední zdravotnická škola Kroměříž
www.szskm.cz
573 339 576
9:00 – 17:00
Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž
www.coptkm.cz
573 308 212
13:00 – 17:00
Vyšší policejní škola a Střední škola policejní MV v Holešově
www.spshol.cz
573 324 111, 573 324 379
8:00 – 12:00
Stojanovo gymnázium, Velehrad
www.sgv.cz
572 571 091, 734 435 467
8:00 – 12:00
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem
www.ssno.cz
573 380 802
8:00 – 12:00
Střední škola MESIT, o.p.s.
www.skola.mesit.cz
572 433 637, 572 433 621
8:00 – 12:00
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
www.szesro.cz
571 654 392
8:00 – 12:00
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm
www.roznovskastredni.cz
571 752 311
8:00 – 12:00
Soukromé gymnázium, střední odborná škola a JŠ s právem SJZ, s.r.o.Kunovice
www.stredni.cz
773 621 649, 602 530 197
8:00 – 12:00
Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž
www.coptkm.cz
573 308 212
8:00 – 12:00
Střední průmyslová škola Otrokovice
www.spsotrokovice.cz
577 925 303
14:00 – 17:00
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
www.vetkm.cz
573 338 932
od 10:30 po tel. domluvě
Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště
www.supsuh.cz
572 551 500
10:00 – 16:00
Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín
www.gjszlin.cz
577 007 444
10:00 – 17:00
název školy
www stránky
telefon
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm
www.gymroznov.cz
571 685 061, 571 685 043
13:00 – 16:00
Střední průmyslová škola Otrokovice
www.spsotrokovice.cz
577 925 303
14:00 – 17:00
Střední škola MESIT, o.p.s.
www.skola.mesit.cz
572 433 637, 572 433 621
9:00 – 16:00
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž
www.hskm.cz
573 504 501, 573 504 511
9:00 – 15:00
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
www.vetkm.cz
573 338 932
5
ST
4
ÚT
ÚNOR 2014
K alendář dnů ot e v ř en ý c h d v eř í st ř edníc h škol Z línského k r aje 2013–2014 | w w w. z kola.c z
časové rozmezí
od 10:30 po tel. domluvě
7
15
18
19
20
21
22
26
27
28
ČT
PÁ
PÁ
SO
ÚT
ST
ČT
PÁ
ÚT SO
14
ST
13
ČT
12
PÁ
11
SO
8
ST
7
ČT
7
PÁ
6
název školy
www stránky
telefon
Gymnázium Otrokovice
www.gyotr.cz
577 926 014
časové rozmezí
9:00 – 17:00
Střední škola oděvní a služeb Vizovice
www.souviz.cz
577 599 311
8:00 – 12:00
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště
www.ssphz-uh.cz
572 433 914
8:00 – 16:00
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem
www.ssno.cz
573 380 802
14:00 – 17:30
Obchodní akademie Kroměříž
www.oakm.cz
573 341 639, 725 761 100
13:00 – 16:00
Střední škola cestovního ruchu a JŠ s právem SJZ, s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm
www.sscrroznov.cz
571 648 007, 603 106 528
8:00 – 16:00
Střední škola Kostka s.r.o.
www.kostka-skola.cz
571 415 832
8:00 – 16:00
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod
www.spsoa-ub.cz
572 622 907
12:00 – 18:00
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem
www.ssno.cz
573 380 802
8:00 – 12:00
Soukromé gymnázium, střední odborná škola a JŠ s právem SJZ, s.r.o.Kunovice
www.stredni.cz
773 621 649, 602 530 197
8:00 – 12:00
Střední škola Kostka s.r.o.
www.kostka-skola.cz
571 415 832
9:00 – 12:00
Střední škola pedagigická a sociální Zlín, s.r.o.
www.sspgs-zlin.cz
577 438 565
9:00 – 16:00
Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín
www.spspzlin.cz
577 573 100
13:00 – 17:00
Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť
www.gymzl.cz
577 585 505, 577 585 507
14:00 – 18:00
Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. (detaš. prac. Zlín)
www.sosoom-zlin.cz
731 119 050, 731 119 114
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
www.vetkm.cz
573 338 932
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín
www.gjpsosslavicin.cz
577 342 177
8:00 – 17:00
Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín
www.gjszlin.cz
577 007 444
10:00 – 17:00
Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola,s.r.o. Zlín
www.spos.cz
577 210 227, 577 214 315
Střední škola oděvní a služeb Vizovice
www.souviz.cz
577 599 311
8:00 – 12:00
Střední škola hotelová Zlín, s.r.o.
www.strednihotelova.cz
577 210 750
10:00 – 17:00
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž
www.vospaspsm.cz
573 334 936, 724 205 316
Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola,s.r.o. Kroměříž
www.spos.cz
573 343 942
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž
www.vospaspsm.cz
573 334 936, 724 205 316
Střední průmyslová škola Zlín
www.spszl.cz
577 005 311
13:30 – 17:00
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
www.vetkm.cz
573 338 932
od 10:30 po tel. domluvě
Gymnázium Valašské Klobouky
www.gymnazium-vk.cz
577 006 969
8:00 – 16:00
Střední škola obchodně technická s.r.o. Zlín
www.ssot.cz
576 037 216
10:00 – 17:00
Gymnázium Otrokovice
www.gyotr.cz
577 926 014
9:00 – 17:00
Střední škola oděvní a služeb Vizovice
www.souviz.cz
577 599 311
8:00 – 12:00
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště
www.ssphz-uh.cz
572 433 914
8:00 – 16:00
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov
www.gymhol.cz
573 396 098
14:00 – 18:00
Střední zdravotnická škola Kroměříž
www.szskm.cz
573 339 576
9:00 – 17:00
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov
www.gymhol.cz
573 396 098
9:00 – 12:00
Střední škola cestovního ruchu a JŠ s právem SJZ, s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm
www.sscrroznov.cz
571 648 007, 603 106 528
8:00 – 12:00
Soukromé gymnázium, střední odborná škola a JŠ s právem SJZ, s.r.o.Kunovice
www.stredni.cz
773 621 649, 602 530 197
Gymnázium Otrokovice
www.gyotr.cz
577 926 014
Obchodní akademie Kroměříž
www.oakm.cz
573 341 639, 725 761 100
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
www.vetkm.cz
573 338 932
od 10:30 po tel. domluvě
Církevní střední odborná škola Bojkovice
csos.op.cz
572 642 302
8:00 – 15:00
Střední škola oděvní a služeb Vizovice
www.souviz.cz
577 599 311
8:00 – 12:00
Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž
www.coptkm.cz
573 308 212
13:00 – 17:00
Střední škola Kostka s.r.o.
www.kostka-skola.cz
571 415 832
8:00 – 16:00
název školy
www stránky
telefon
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž
www.hskm.cz
573 504 501, 573 504 511
12:00 – 17:00
od 10:30 po tel. domluvě
10:: – 16:00
8:00 – 16:00
10:00 – 16:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
13:00 – 18:00 GOfest
13:00 – 16:00
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
www.vetkm.cz
573 338 932
od 10:30 po tel. domluvě
PÁ
9:00 – 15:00
Střední škola Kostka s.r.o.
www.kostka-skola.cz
571 415 832
8:00 – 16:00
ST
14
19
21
22
26
časové rozmezí
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
www.vetkm.cz
573 338 932
od 10:30 po tel. domluvě
ST SO PÁ
12
ST
BŘEZEN 2014
Střední odborná škola Luhačovice
www.sosluhac.cz
577 131 067
10:00 – 16:00
Soukromé gymnázium, střední odborná škola a JŠ s právem SJZ, s.r.o.Kunovice
www.stredni.cz
773 621 649, 602 530 197
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
www.vetkm.cz
573 338 932
K alendář dnů ot e v ř en ý c h d v eř í st ř edníc h škol Z línského k r aje 2013–2014 | w w w. z kola.c z
8:00 – 12:00
od 10:30 po tel. domluvě
8
Download

Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje