Přehled sortimentu
§ Chránění energetických
a průmyslových zařízení
-> DIGITÁLNÍ OCHRANY
§ Měření a monitorování kvality energie
-> POWER QUALITY - SIMEAS
§ Měření a testy zařízení v energetice
-> OMICRON
Strana 2
Ochrany a řídicí systémy SIEMENS
Strana 3
Ochrany a řídicí systémy SIEMENS
Strana 4
Trendy nasazování ochran v průmyslu
• Cenově efektivní řešení
• Jedno pole = jedno zařízení, které zpracovává všechny informace z
pole
• Chránění
• Poruchová signalizace
• Měření
• Ovládání s blokovacími podmínkami
• Správa ochran z jednoho místa (velín, kancelář):
• Stavové veličiny (poruchy, působení atd.)
• Měření (proud, napětí, P, Q, cos fi)
• Poruchové záznamy
• Nastavení ochran
• Jedna ehternet síť, prostřednictvím které komunikují všechna
připojená zařízení.
Strana 5
Základní typy provedení ochran
§ SIPROTEC 4
§ chránění, ovládání, sběr dat v jednom zařízení
§ vysoká variabilita funkcí, komunikací a automatizace
§ SIPROTEC Compact Class
§ optimální řešení pro VN aplikace
§ variabilita komunikace
§ SIEMENS REYROLLE
§ optimální řešení pro VN aplikace
§ sériová komunikace
§ SIPROTEC easy
 jednoduchá nadproudová ochrana (i bez napájení)
Strana 6
SIPROTEC easy
§ nadproudová 2-stupňová ochrana (čas. závislá/nezávislá)
§ snadné nastavování pomocí DIP přepínačů – bez potřeby SW
§ stálá kontrola ochrany
§ malé rozměry
§ indikace působení: padáček nebo LED
§ vyšší krytí
7SJ45
Strana 7
7SJ46
Siemens Reyrolle
Zavedený anglický výrobce ochran
Velmi rozšířený v anglicky mluvících
zemích, nově podporován i pro český trh
Určen zejména pro distribuci a průmysl
Ideální pro připojení na stávající nebo
nové technologické systémy podniků
Ideální pro připojení malých výroben do distribuční sítě
Strana 8
SIEMENS Reyrolle
•Textový podsvětlený displej
•Ovládání vypínače z displeje
•Programovatelné LED indikátory
•USB rozhraní
•Vyjímatelný vnitřek, samozkratovací proudové
svorky
•Sériová komunikace (podle typu i eternet)
•Programovatelná logika
•Jednoduchá parametrizace
•Parametrizační SW zdarma
Strana 9
Siemens Reyrolle 7SR11/7SR12
Ochrana vývodu
Vynikající poměr cena/výkon
SW pro nastavení zdarma
Snadná výměna
Sériové protokoly v základní výbavě
Připojení do technologických ŘS
Použití:
Průmyslové podniky
Připojení malých zdrojů do distribuční sítě
§ FVE, konegerační jednotky
Strana 10
Reyrolle Argus M s IEC 61850 – ochrana vývodu/motoru
Tam, kde je požadován IEC6180
Optické nebo elektrické připojení
Modul IEC61850 shodný se SIPROTEC
Podporuje oblíbenou strategii nastavení ochran řady
provozovatelů: Obsluha nastavuje všechny
parametry, systémový integrátor pak IEC61850
Funkce
§
§
§
§
Robustní ochrana
§ Časová synchronizace SNTP
USB čelní rozhraní
§ Redundantní komunikace
Jednoduchá výměna ochrany
§ Až 5 připojených klientů
Automatické zkratování proudových
svorek
Strana 11
SIPROTEC Compact –
Perfektní ochrany pro distribuci a průmysl
Založeno na filozofii SIPROTEC 4
Kompaktní design, úspora místa
Jednoduchá instalace a retrofit
Intuitivní klávesnice a displej s
jednoduchým ovládáním
Široký rozsah funkcí, široké komunikační
možnosti
Novinka – terminál pro řízení úsečníků 7SC80
Strana 12
SIPROTEC Compact Class (´800 series)
§ kompaktní rozměry - šířka pouze 1/6 x 19´´
§ čelní rozhraní USB
§ proudový rozsah 1A/5A přepínatelný softwarově
§ výměnné komunikační rozhraní
§ indikace:
§ textový displej 6 řádků
§ indikátory LED 8x programovatelné + 2x stavové
§ binární vstupy a výstupy
§ Flexibilní ochranné funkce
§ Výkonná CFC logika – grafická editace
Strana 13
SIPROTEC Compact
Přehled portfolia
Nadproudová ochrana
Nadproudová ochrana pro
připojení nekonvenčních
měničů
Srovnávací ochrana vedení
Motorová ochrana
Motorová ochrana –
nekonveční měniče
Napěťová a frekvenční měniče
Řízení úsečníků
Strana 14
SIPROTEC Compact
Příklad použití – průmyslový podnik, VN rozvody
Infeed
7SJ81
7SJ80
SIEMENS
52
§
§
7RW80
Backup transformer
protection
Busbar protection via
reverse interlocking
SIEMENS
§
§
§
Voltage/Frequency
protection
Load shedding
Load restoration
MV-Substation
52
7SD80
SIEMENS
§
52
Busbar protection via
reverse interlocking
possible
7SJ81
7SJ80
SIEMENS
52
7SJ81
7SJ80
7RW80
SIEMENS
SIEMENS
7SK81
7SK80
SIEMENS
52
7SJ81
7SJ80
SIEMENS
7SK80
7SK81
SIEMENS
52
52
Cabel
Generation
Strana 15
52
M
G
7SD80
SIEMENS
Transformer
Feeder
Motor
Bus Coupler
SIPROTEC 4 – multifunkční ochrana
§ praktické uživatelské rozhraní
§ místní a dálkové ovládání
§ volně programovatelná tlačítka
§ vyměnitelné komunikační rozhraní
§ podpora řady standardních protokolů
Strana 16
§ přídavná logika CFC
- blokovací podmínky, pomocné logické
úlohy, zpracování měřených veličin, …
§ přímé připojení na proces
7SJ - nadproudové a multifunkční ochrany
SIPROTEC 4 family
7SJ61, 7SJ62, 7SJ63, 7SJ64
• multifunkční jednotky – kompletní ovládání vývodu
• rozsáhlá variabilita funkční vybavenosti
•programovatelné funkční závislosti - CFC
• 4 řádkový display / grafický display
• komunikační rozhraní:
• čelní – přímé připojení notebooku
• přídavné (port D) – např. pro termobox
• servisní (port C) – dálkový přístup k ochraně
• systémové (port B) – připojení do řídícího systému
• časová synchronizace (port A) – připojení DCF77 / IRIG B
Strana 17
SIPROTEC 4 pro průmysl
Multifunkční ochrany 7SJ61 a 62 s grafickým displejem
7SJ61 / 62 /64
•
•
7SJ63 / 64
Grafický displej
7 LED
7SJ61 / 62
Strana 18
7SJ - nadproudové a multifunkční ochrany
shrnutí
funkce
BI
BO
interface
7SJ45
2
0
3
-
7SJ600
7
3
4
RS485
7SJ80
13
3/7
4/8
B,C
7SJ61
14
3/8/
11
4/8/
6
A
B
C
7SJ62
21
8 / 11
8/6
A
B
C
7SJ63
21
11 / 24 /
33 / 37
8 / 11 /
14
A
B
C
7SJ64
26
7 /15 /
20 / 33
5 / 13 /
8 / 11
A B
C D
Strana 19
variabilita
7SA – distanční ochrany
SIPROTEC 4
7SA
• šestisystémová distanční ochrana
X
Leitungsgerade
Z5
Z4
Z2
Z1B
α
rüc
kwä
Z1
rts
ϕ
Lastbereich
Lastbereich
R
vor
wär
ts
Z3
rüc
ä
kw
• přídavné funkce:
oboustranný lokátor poruch
závora proti kývání
kompenzace paralelní linky
synchro-kontrola
směrová zemní ochrana
napěťová ochrana
nadproudová ochrana …
s
är t
rw
vo
• různé skříně pro různý počet binárů
rts
typ
7SA61
7SA63
7SA64
7SA522
7SA513
display
4 řádky
grafický
grafický,
oddělitelný
4 řádky
2 řádky
Skříň (19“)
1/
Strana 20
3;
1/
2;
1/ ;1/
3 1
1/
2;
1/
1
1/
2;
1/
1
1/
2;
1/
1
1/
1
7UM – multifunkční ochrany generátorů a motorů
SIPROTEC 4
7UM61 / UM62
•funkční výbava (dle velikosti stroje): basic / standard / full
•Frekveční rozsah od 11Hz do 69 Hz a vysoká přesnost
měření (U,I <0,5%; S< 1%, f<10 mHz)
•Přizpůsobení mezinárodním normám chránění (IEC, ANSI)
•Poruchový zápis nejen okamžitých, ale i efektivních hodnot
(přepočet hodnot, rastr 1 perioda; max. 80 s)
•Pomoc při zprovoznění (ověření funkcí při zablokovaném
vypínacím impulsu během primárních zkoušek)
•Jednoduché nastavení s použitím primárních hodnot objektu
(možná standardizace nastavených hodnot)
Strana 21
7SD – diferenciální ochrany pro vedení
SIPROTEC 4
7SD61, 7SD52
•chránění linek/kabelů se 2 až 6 konci
•různé převody PTP na jednotlivých koncích
•oboustranný lokátor poruch
•kompenzace nabíjecích proudů
•optické rozhraní pro komunikaci se vzdáleným koncem
až do 100km
•vypínací čas 12ms
•s plnohodnotnou
distanční ochranou
v jedné skříni (7SD52)
Strana 22
7UT6 – diferenciální ochrany
SIPROTEC 4
7UT6 - diferenciální ochrana
pro transformátory, motory, generátory
a uzlové body
• ochrana strojů a malých přípojnic (do 7 vývodů)
• jednoduchá parametrizace volbou chráněného objektu
• dva proudové měniče v uzemnění uzlu – tři přídavné funkce
Diferenciální zemní ochrana (REF) přes citlivý proudový vstup
Měření nulového proudu s přídavnou citlivostí
Signalizace přerušení vodiče
Strana 23
typ
7UT612
7UT613
7UT633
7UT635
proudové vstupy (normal+citliv.)
7+1
11+1
11+1
14+2
napěťové vstupy (fáze+zem)
-
3+1
3+1
-
bin. vstupy / výstupy
3/4
5/8
21/24
29/24
display
4řádky
4 řádky
grafický
grafický
7SS – diferenciální ochrany přípojnic
SIPROTEC 4
řídící jednotka
7SS52
•decentralizovaná ochrana přípojnic
• až pro 48 vývodů – modulární systém
• centrální jednotka:
• Přípojnicová ochrana
(fázově selektivní)
• přídavná „Check zóna“
• kontrola selhání vypínače
• obrazy stavu odpojovačů
•jednotka pole:
•
•
•
•
Strana 24
jedna jednotka pro vývod
měřicí proudové svorky
binární vstupy a výstupy
záložní nadproudová ochrana
opto kabel
jednotky pole
Značení jednotlivých typů ochran SIPROTEC
označení
popis
§ 7SJ multifunkční, nadproudová
§ 7SK multifunkční, motorová
§ 7SA distanční
§ 7SD rozdílová pro vedení
§ 7UT rozdílová pro stroje
§ 7SS rozdílová pro přípojnice
§ 7UM multifunkční ochrana strojů
§ 7VE zařízení pro synchronizaci
§ 7RW napěťová, frekvenční
§ 7VH, 7SV, 7SN, 7VK, další zařízení...
§ 7XV příslušenství
Strana 25
použití
univerzální ochrany
vn motory
vedení (venkovní, kabelové)
vedení (i pro více konců)
stroje (transformátory)
přípojnice
stroje (transf., motory, generátory)
fázování, kruhování
kabely, převodníky, příslušenství...
DIGSI 4 – Univerzální SW pro ochrany SIPROTEC
1 program pro
veškeré činnosti
1 program pro
všechny ochrany SIPROTEC
Snadná
obsluha
Aktualizace databáze
z internetu
Strana 26
DIGSI 4 – Univerzální SW pro ochrany SIPROTEC
Konfigurace povelů
Parameterizace
Editace displeje
Test
Poruchový
zápis
Editor logických funkcí - CFC
Strana 27
SIPROTEC 5 – SIPROTEC nové generace
pro VVN aplikace
Individuálně konfigurovatelné ochrany
Flexibilita a bezpečnost
Vícevrstvý systém zabezpečení
Maximum bezpečnosti a dostupnosti
Inženýring vycházející z celého konceptu chránění,
nikoli jen z jednotlivých zařízení
SIPROTEC 5 – nové měřítko pro ochranu, automatizaci a monitorování
přenosových sítí
Strana 28
SIPROTEC 5
Zařízení – dostupná 1Q 2012
Distanční ochrana
Kombinovaná rozdílová
ochrana vedení a
distanční ochrana
Management
vypínače
Strana 29
Multifunkční ochrana
vývodu
(nadproudová)
Rozdílová
ochrana vedení
Terminál pole
Požadavky na systém chránění
§ Speed
Rychlost – vypnout chráněný objekt
v řádu milisekund
§ Secure
Spolehlivé působení
§ Selective
Vypnout jen objekt v poruše
§ Siemens
Strana 30
Kontakty – prodej a podpora
Ing. Zdeněk Hanáček
Tel.: +420 233 032 134
Mob:+420 603 299 970
Fax: +420 233 032 190
E-mail: [email protected]
Ing. Pavel Glac
Tel.: +420 233 032 163
Mobil: +420 731 643 475
Fax: +420 233 032 190
E-mail: [email protected]
Siemens, s.r.o.
Infrastructure & Cities
Sector Smart Grid Division
Siemensova 1,
155 00 Praha
Strana 31
Váš silný partner v Energetice
Strana 32
Download

ochrany pro energetiku a průmyslové aplikace