Elektrická zařízení pro energetické rozvody nn – vvn
Rozváděče vn s izolací SF6
Výroba el. energie
Elektrárny
G
Přenos el. energie
VVN a ZVN > 72kV
SIMOSEC
x
Vysoké napětí
do 25kV
do 25kA (1s)
Distribuce nn
Nízké napětí < 1kV
Strana 2
x
8DH10
x
x
8DJ10/20
8DJH
x
x
Sekundární distribuční
rozvody
Vysoké napětí
do 40,5kV
do 40kA (3s)
x
NXPLUSC
x
NXPLUS
x
8DAB10
x
Primární distribuční rozvody
Rozváděče pro sekundární distribuci
Nový typ 8DJH
8DJ20
Více než 400.000
odboček
úspěšně
v provozu
8DJH
Kompaktní blokový rozváděč v 17 variantách
obsahující až 5 odboček v jednom plynovém prostoru
8DH10
Více než 100.000
polí úspěšně
v provozu
Oboustranně rozšířitelný rozváděč pro flexibilní
konfiguraci
Strana 3
Plně flexibilní koncept rozváděče
oboustranně rozšířitelný
s jednotlivými poli i bloky
Rozvaděče 8DJH s izolací SF6
Technologie nádoby
 ádoba z nerez. oceli
 Hermeticky svařená
 Žádná těsnění – žádné úniky
plynu

Jiní výrobci


- těsnění průchodek,

Strana 4
- plech s povrchovou úpravou
- možnost doplňování plynu =
předpokládá se únik (těsnění)
- doplňováním nelze nahradit
velký únik vadným svarem
nebo materiálem
Rozváděče 8DJH s izolací SF6
Plynotěsnost
Zkouška těsnosti
Max. Leckrate:
mbar • I
5 • 10-6
sek
Zkouší se
héliem
p (bar)
0,5 bar/
20 °C
Nennfülldruck
Strana 5
Völkerwanderung
2000
1955
1871
1848
1789
1740
1643
1492
400
Integrale
Lecksuche
800
minimaler
Betriebsdruck
0,3 bar
heute
Einstein
Reichsgründung
Siemens-Gründung
Franz. Revolution
Friedrich der Große
Newton
Kolumbus entdeckt Amerika
Krönung von Karl dem Großen
Elektrické parametry
Bemessungs-Spannung
kV
7,2
12
15
17,5
25
Bemessungs-Frequenz
Hz
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
Bemessungs-Kurzzeit-Stehwechselspannung
kV
20
28
36
38
50
Bemessungs-Stehblitzstoßspannung
kV
60
75
95
95
125
Bemessungs-Stoßstrom
bis kA
63
63
63
63
50
Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom
bis kA
63
63
63
63
50
Bemessungs-Kurzzeitstrom, 1 s
bis kA
25
25
25
25
20
3s
bis kA
20
20
20
20
20
Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom
bis kA
25
25
25
25
20
Bemessungs-Betriebsstrom für Sammelschiene
bis A
Umgebungstemperatur
einschließlich
Schutzgrad
IAC-Klassifizierung*
* Ausführungsvariante
Strana 6
630
ohne Sekundäreinrichtung
°C
-25/-40* bis +70
mit Sekundäreinrichtung
°C
-5/-15 1)/-25 1) bis +55
Lagerung/Transport
°C
-40 bis +70
Sekundäreinrichtung
Primärteil (Hauptstrombahn)
IP65
Anlagenkapselung
IP2X / IP3X*
Sekundärteil
IP3X / IP4X*
Wandaufstellung (hinten)
Freiaufstellung *
1) abhängig von Sekundäreinrichtung
A FL bis 21kA (1s)
A FLR bis 21kA (1s)
neu
Přehled typů a rozměrů jednotlivých polí
(Podle požadavku možnost rozšíření vlevo nebo vpravo )
Pole T
Odpínač
S pojistkami
Pole R
s odpínačem
Pole L
s vypínačem
422
860
1400
Přívodní pole K
Variantně
se zkratovačem
310 / 430
Strana 7
310
430
430
Typy pole měření M
1400
Měřicí transformátory se vzduchovou izolací
840
M (SS)
Rozměry měřicích transformátorů dle DIN 42 600-8 -9
Strana 8
M (KS)
M (SK)
M (KK)
Zemnicí bod
Ø 20 oder 25 mm
Pole s odpínačem R – 400 nebo 630 A
Šířka pole: 310 mm
Přípojnice
Třípolohový odpinač
Průchodka se
šroubovacím
kontaktem M16
Nádoba
Průtržná
membrána
Opce
Strana 9
Pole odpínače s pojistkanmi T – 200 A (In podle pojistek)
Šířka pole : 430 mm
Přípojnice
Třípolohový
odpinač
Nádoba
Průtržná
membrána
Pojistkové
pouzdro
Průchodka s
násuvným
kontaktem
Opce
Strana 10
Pole s vypínačem L, vypínač LS Typ 2 – 250 a 630 A
Šířka pole: 430 mm
mechanické blokování mezi vypínačem a odpojovačem)
Přípojnice
Vakuový vypínač
Třípolohový
odpojovač
Průchodka se
šroubovacím
kontaktem M16
Nádoba
Průtržná
membrána
Opce
Strana 11
Pole měření M (KS)
Pro měřicí transformátory
Hloubka pole: 775 mm
Nádoba s SF6
pro přípojnice
Přetlaková
membrána
Měřicí transformátor
proudu typ 4MA
Měřicí transformátor
napětí typ 4MR
Strana 12
Skříňka nn
Průchodky pro připojení
měřicích transformátorů
Zemnicí body (Ø 20 oder 25 mm)
Propojování polí a rozšiřování rozvaděčů
 Rozšíření je možné u všech typů
polí a bloků (Opce)
 Propojovací mezikus sestává ze
spojky kontaktů a stíněné silikonové
izolace
 Vystředění pomocí vodicího kolíku
 Požadovaný montážní odstup (od
stěny) minimálně 200 mm
 Možnost umístění kapacitního
snímače napětí na průchodce na
konci přípojnic
Strana 13
Absorbér tlaku plynu
1 Bodenöffnung
2 Richtung der Druckentlastung
3 Druckabsorbersystem mit Druckentlastungskanal
4 Geteiltes Bodenblech
• IAC A FL bis 16 kA/1s
• für nicht erweiterbare Schaltfeldblöcke
Strana 14
Wandaufstellung
(ohne Messfeld)
Freiaufstellung
und Messfeld
• IAC A FL und FLR bis 21 kA/1s
• für Schaltfeldblöcke und Einzelfelder
Přehled bloků, sled polí možno volit
(lze rozšířit vlevo nebo vpravo dle požadavku při objednávce)
Šířka [mm]
Šířka [mm]
Šířka [mm]
R
R
620
R
R
R
930
R
R
R
R
1240
R
K
620
R
R
T
1050
R
R
R
T
1360
R
T
740
R
R
L
1050
R
R
R
L
1360
R
L
740
R
T
R
1050
T
R
R
T
1480
K
T
740/ 860*
R
L
R
1050
L
R
R
L
1480
K
L
740/ 860*
T
T
860
R = Pole s odpínačem
T = Pole odpínače s pojistkami
L = Pole s vypínačem
K = Pole přívodní
* K variantně se zkratovačem
Strana 15
Jištění transformátorů pojistkami
 Kombinace odpínače s pojistkou poskytuje
optimální zkratovou ochranu
(podle IEC 62271-105):
• Rychlé vypnutí ≤ 10 ms
• Omezení proudu zmenšuje namáhání
 Pro výkony transf. ≤ 630 kVA / 7,2 kV
≤ 1250 kVA / 12 kV
≤ 1600 kVA / 24 kV
 Volba pojistek dle doporučení výrobce
rozvaděče
Strana 16
Jištění transformátorů vakuovými vypínači
Vakuový vypínač Typ 2 (gem. IEC 62271-100)
 Pro výkony transformátorů:
> 630 kVA / 7,2 kV
> 1250 kVA / 12 kV
> 1600 kVA / 24 kV
jinak pojistky
 Hospodárné u transformátorů velkých výkonů
 Ochrany nebo monitoring transformátorů
 Jednoduché standardní řešení
Strana 17
Rozvaděče 8DJH s izolací SF6 - Indikátor napětí
CAPDIS-S1, event. dálková signalizace
Samokontrola
Hlídá celý signalizační řětězec
Bez baterie
Opce:
Kontakt pro dálkovou signalizaci (Nutné pomocné
napětí)
 Kontakty pro fázování




L1:
Plné napětí
L2:
Porucha
L3:
Bez napětí
Strana 18
Standardní ochrany
Standardní ochrany pro transformátory a nebo vedení.
Napájené z proudových měničů
• Siemens 7SJ45 nebo
• SEG WIC 1-2P, WIC 1-3P, WIP-1
S pomocným napětím
• Siemens 7SJ46
Nízkoenergetická spoušť (0,1 Ws) napájená z proudového měniče
Jiné běžné ochrany
Strana 19
8DJH – ovládání
 Jednotný koncept ovládání otočným pohybem
odpojovačů
odpínačů
vypínačů v trafoodbočce
Strana 20
Ovládací panel
Odpínač s pojistkou
Vypínací tlačítko
pro odpínač
Ukazatel
napnutí pružiny
Zapínací tlačítko
pro odpínač
Ukazatel
zapůsobení
pojistky
Otvor pro napínání
zapínací pružiny
Nově: není
Poloha pro
kvitování
Uzamykatelná závora
Otvor pro ovládání
zkratovače
Strana 21
Nízkonapěťová skříň
 Výšky:
200 mm
600 mm
900 mm
 Šířka skříňky podle šířky pole
 Pro všechny druhy polí
 Ovládací obvody připojené přes 6- nebo
10- pólové kódované konektory
 Zapojení podle požadavků zákazníka
Strana 22
Kabelový prostor
 Kabelový prostor je beze změn
Kabelový prostor
R 310 mm
L 430 mm
 Jednoduché nebo paralelní kabely nebo
jednoduché kabely se svodiči
 Průchodky s vnějším konusem (EN 50 181)
 Pole K, R, L:
se závitovým kontaktem M16 (630 A),
průchodka typ „C“
 Pole T:
násuvn´ý kontakt (200 A),
průchodka typu „A“ (průřez do 120 mm2)
 Kabelový nosník nastavitelný na výšku i na
hloubku
 Uzemňovací šroub M10
Příklad
kabelových adaptérů
Strana 23
Stav při dodání
Kabelový prostor
Strana 24
8DJH – Jedno řešení pro všechny aplikace
Strana 25
Kontaktní osoby
Ing. Radek Jašek
Tel.: + 420 544 508 423
Mob.: + 420 603 225 570
E-mail: [email protected]
Siemens, s.r.o.
Sektor Infrastructure & Cities
Divize Low and Medium Voltage
Olomoucká 7/9
618 00 Brno
Strana 26
Rozvody elektrické energie v průmyslu
Děkuji za pozornost.
© Siemens AG. All rights reserved.
Download

4_Rozvaděče VN pro sekundární distribuci.pdf