Produktový
list
ANTIDET Relief
Zařízení na odlehčení výbuchu
Nejpoužívanějším typem
ochrany jsou zařízení
na odlehčení výbuchu prachu,
kdy při překročení statického
otvíracího tlaku dojde
k otevření těchto zařízení
a uvolnění výbuchového
tlaku a dalších zplodin
výbuchu do vnějšího prostoru,
čímž nedojde k roztržení
chráněného zařízení.
VST Engineering používá
k zabezpečení technologie
odlehčením výbuchu prachu
vlastní zařízení ANTIDET
Relief, třívrstvé vypouklé
průtržné membrány.
VÝHODY
• Ekonomicky výhodné řešení
zabezpečení proti výbuchu
• Celonerezové provedení =
odolnost vůči povětrnostním
vlivům
• Dlouhodobá životnost
ANTIDET Relief řada kruhových průtržných membrán
• Snadná montáž, provoz
a údržba
Typ
DN
A (mm)
B (mm)
N
VST-3L-D393-P10
393
483
443
16 × ∅12
• Účinnost a efektivita
VST-3L-D500-P10
500
584
544
20 × ∅12
• Použitelné pro prachy St1,
St2, St3
VST-3L-D630-P10
630
725
680
16 × ∅12
VST-3L-D800-P10
800
907
860
20 × ∅12
Produktový
list
ANTIDET Relief je řada
vypouklých kruhových
a obdélníkových průtržných
membrán v nerezovém
provedení. Každý odlehčovací
prvek může být volitelně
vybaven signalizací otevření.
Kruhové membrány mohou
být vybaveny také částmi
pro zhasnutí výbuchového
plamene.
ANTIDET Relief řada obdélníkových průtržných membrán
Typ
A × B (mm)
C (mm)
D (mm)
n × D (mm)
VST-3L-590x490-P10
670 × 570
70
100
5 × 100
VST-3L-640x320-P10
700 × 380
111,6
111,6
4 × 111,6
VST-3L-800x450-P10
900 × 550
110
126
5 × 126
VST-3L-920x586-P10
1000 × 666
85
100
8 × 100
Typ
E (mm)
F (mm)
n × F (mm)
VST-3L-590x490-P10
70
100
4 × 100
VST-3L-640x320-P10
87,5
87,5
2 × 87,5
VST-3L-800x450-P10
125
125
2 × 125
VST-3L-920x586-P10
68
100
5 × 100
Návrh zabezpečení provádí vždy VST jako výrobce s detailní znalostí
systému ANTIDET Relief, zejména s ohledem na jeho účinnost a vhodnou aplikaci tak, aby zatížení zařízení vnitřním přetlakem nepřekročilo
jeho tlakovou odolnost, aby byl vymezen potřebný prostor pro odlehčení a aby byl vyloučen přenos výbuchu do dalších zařízení.
POUŽITÍ
• Filtry, zásobníky, cyklóny,
mlýny, sila, drtiče,
elevátory, redlery, šnekové
dopravníky, sušárny, mixéry
a další zařízení
Ochranný systém ANTIDET Relief je možné použít v plném rozsahu
pro odlehčení výbuchu prachu třídy St1 (KST do 20 MPa.m/s), St2 (KST
od 20 do 30 MPa.m/s) a prachy St3 (maximálně do hodnoty KST 33,9
MPa.m/s). Třívrstvá průtržná membrána v nerezovém provedení. Nerezový plech třídy 1.4301. Maximální redukovaný tlak 140 kPa. Statický
otvírací tlak je 10 kPa (100 mbar) ±20%. Standardní rozsah provozních
teplot je -20˚C až +70˚C.
Volitelně je možné vybavit membrány elektronickou signalizací otevření. Signalizace je provedena indukčním snímačem Balluff BES M08MI-PSC15B-BP03 nebo IFS21A-IFB3007-BPKG/M/US/3D pro použití v zóně
22. Snímač umožňuje napojení do signalizačních jednotek IM100‑12
a IM100-24 nebo na jiná vyhodnocovací elektronická zařízení.
Download

ANTIDET Relief Zařízení na odlehčení výbuchu