ADA TM (380 kV)
G.TEPEÖREN
PAŞAKÖY
ADA-1 D.GAZ
ADA-2 D.GAZ
HABİBLER
1272 mcm
(ÇİFT BARA-TRANSFER)
KOZLU
3200/5
87.197 km
OSMANCA (380 kV)
Z1=3.0+j28.0
Z0=25.6+j92.4
EREĞLİ-II (380 kV)
(ÇİFT BARA TRANSFER)
SIEMENS
7SA511
70.679 km
SIEMENS
7SA513
3200/5
74 km
48.824
km(Hat açık
yenileniyor)
1600/5
3*954 mcm
1272 mcm
77.331
km
TEMELLİ
3200/5
GE
ALPS
SAKARYA
KAYNARCA
MİCOM
P631
MİCOM
P631
TR-B AEG-ETI
25(31.25) MVA
%Uk:10.85
34.5 kV METALCLAD
ADA TM(154 kV)
800/5
21.179 km
800/5
477 MCM
477 MCM
SEL
311C
MİCOM
P442
SIEMENS
7SA611
YARIMCA-II
TR-D E.PUTERE MITSUBISHI
HUB-2
100 MVA
%Uk:12.03
TR-A RADE KONÇAR
100 MVA
%Uk:11.84
MİCOM
(İSTASYON YENİLENİYOR)
P642
YARIMCA-I
400/5
600/5
51.23 km
SIEMENS
7SD522
SIEMENS
7SD522
200/5
600/5
600/5
DDY
MİCOM
P443
600/5
41.061 km
TEPEÖREN
600/5
795 MCM
İZMİT GİS
RXAP
6302
800/5
800/5
800/1
8.691 km
Z1=4.0+j18.9
Z0=13.9+j63.6
795 mcm
ABB
REL-511
LZ9
NUH ENERJİ 800/5
800/5
1.7 km
800/5
1.7 km
795 mcm
GE
D60
GE
D60
SIEMSNS
7SA611
800/5
800/5
34.5 km
GE
D60
795 MCM
SIEMENS
7SA511
800/5
TR-A AEG-ETI
50(62.5) MVA
%Uk:11.69
MİCOM
P631
SQT 23A
70.6 km
800/5
5.0 km
795 mcm
SIEMENS
7SA511
GE
D60
GÖLCÜK
(ANA BARA TRANSFER)
1200/5
800/5
23.025 km
800/5
1200/5
800/5
1272 mcm
SEL
311C
GE
D60
1272 mcm
SIEMENS
7SA511
(ANA BARA, TRANSFER YOK)
SEL
311C
600/5
SEL
311C
TR-A AEG-ETI
50(63) MVA
%Uk:11.62
SEL 787
TR-B EBG
30(50) MVA
%Uk:11.4
SEL
311C
48.096 km
KaramürselYalova EİH
yenileme
çalışmaları
kapsamında açık
YALOVA
Çift devre 1272 mcm olan Köseköy-ArslanbeyGölcük-Fordotosan-Karamürsel hattının boşta
olan devresi Arslanbey Karamürsel olarak
bağlanmıştır.
23.84 km
KUZULUK
SIEMENS
7SA511
(ÇİFT BARA)
STROMBERG
SPAD 3A5J6
MİCOM
P643
800/5
SIEMENS
7SA511
8.251 km
800/5
800/5
GE T35
800/5
ASLANBEY
Yeni istasyon
AREVA
80(100) MVA
%Uk:12.54
KBCH
120
33 kV METAL CLAD
Sadece Aslanbey OSB’yi besliyor.
6.0 km
1200/5
1272 mcm
GE
D60
34.5 kV METAL CLAD
600/5
MİCOM
P443
ABB
REL 511
(ANA BARA TRANSFER)
KOZLU
WESTINGHOUSE
CA
ZONG-I
BROVN
BOVERİ
TG
MW
PBO
TR-2 10 MVA
KARADON
TR-1 25 MVA
MITSUBISHI
HUB-2
TR-2 12.8 MVA
MW
PBO
TR-2 12.8 MVA
BROVN
BOVERİ
TG
300/5
TR-1 12.8 MVA
MW
PBO
TR-1 12.8 MVA
TR-1 10 MVA
MW
PBO
TR-2 25 MVA
MITSUBISHI
HUB-2
TR-3 25 MVA
SPAD
3A5J6
TR-A AEG-ETI
50 MVA
%Uk:12.51
600/5
TR-A AEG-ETI
10(12.5) MVA
%Uk:9.50
TR-A AEG-ETI
16(20) MVA
%Uk:10.25
300/5
SEL-351A
11.099 km
23 km
Z1=2.6+j4.7
Z0=4.8+j15.9
Z1=5.5+j9.7
Z0=10.0+j33.0
4.99 km
6.24 km
Z1=1.2+j2.1
Z0=2.2+j7.2
Z1=1.5+j2.6
Z0=2.7+j9.0
STROMBERG
SPAD 3A5J6
SD-135A
600/5
4.14 km
TR-B AEG-ETI
50 MVA
%Uk:12.51
Z1=1.0+j1.7
Z0=1.8+j5.9
SD-135A
SD-135A
STROMBERG
SPAD 3A5J6
ERDEMİR
KAYNAŞLI
600/5
62.154 km
GE
DLP
795 MCM( 59.54 km
ADAPAMUKOVA
HATTI İLE
SIEMENS AYNI DİREKTE
7SA511
SEL 787
SARES
800/5
120 km
GE
DLP
21.977 km
600/5
600/5
SEL
311C
SEL
311C
477 MCM
SEL
421
SARES
GE L90
AKSU HES
(ANA BARA TRANSFER)
22.4 km
PAŞALAR
795 MCM
MİCOM
P443
MİCOM
P443
17.288 km
800/5
81.753 km
50 m
SAFRANBOLU
MİCOM
P631
800/5
SIEMENS
7SA511
SIEMENS
7SA511
477 MCM
5.119 km
800/5
800/5
477 MCM
38.566 km
70 km
600/5
600/5
40 km
İSMETPAŞA
AREVA
EPAC
THR
PAŞALAR
800/5
800/5
800/5
477 mcm
SD-135A
31.5 kV BÖLÜK BARA
TR-1 Tek bara TR-2 Ana bara transfer
Kublaj ayırıcı ile
MİCOM
P442
33.7 km
800/5
SEL
311C
SD-135A
MICOM
P443
SQT 23A
TR-2 AEG-ETI
50(62.5) MVA
%Uk:12.4
ISKRA
TFD 2030
1272 MCM
CİDE
57.879 km
600/5
600/5
SEL
311C
SEL
311C
477 mcm
795 MCM
24.810 km
BARTIN
(ANA BARA TRANSFER)
MICOM
P443
ISKRA
TFD 2030
(ANA BARA TRANSFER)
TR-1 BEST
50(62.5) MVA
%Uk:12.09
KÖPRÜBAŞI HES
800/5
TR-B ABB
50(62.5) MVA
%Uk:12.37
THR
GE L90
34.5 kV ÇİFT BARA TRANSFER
DDY OSMANELİ
ISKRA
TFD 2030
477 MCM
AREVA
EPAC
477 MCM
34.5 kV ANA BARA TRANSFER
BÖLÜK BARA
TR-A ve TR-B iki ayırıcı ile bölünüyor.
Kublaj ayırıcı ile.
Transfer ayırıcılar arasına bağlı ve her
iki trafo ortak kullanıyor.
200/5
477 mcm
31.5 kV ANA BARA TRANSFER
600/5
(ÇİFT BARA)
TR-A ABB
50(62.5) MVA
%Uk:12.4
Hat 50 m. yeraltı kablosudur.
Diferansiyel koruma ile korunmaktadır.
TR-B AEG ETİ
25(31.25) MVA
%Uk:11.3
800/5
ÇAYCUMA-II
ABB
RET650
STROMBERG
SPAD 3A5J6
TR-B TRO
25(31.25) MVA
%Uk:10.8
600/5
100/5
TR-A AEG-ETI
25(31.25) MVA
%Uk:11.08
ISKRA
TFD 2030
477 MCM
SARES
30 km
TR-A AEG-ETI
50(62.5) MVA
%Uk:11.5
600/5
(BARA YOK)
TEİAŞ
(ANA BARA TRANSFER)
ISKRA
TFD 2030
26.06 km
GERKONSAN
BOLU ÇİMENTO
34.5 kV AYRIK ANA BARA AYRIK
TRANSFER, KUBLAJ KESİCİ İLE
TR-A AEG-ETI
25(31.25) MVA
%Uk:11.5
800/5
(ÇİFT BARA)
MİCOM
P642
SEL 787
600/5
BOLU-II
TR-B AEG-ETI
50(62.5) MVA
%Uk:11.5
THR
34.5 kV ayrık tek bara çift transfer
şeklindedir.Kesicili kublaj fideri vardır.
BOLU-I
(ANA BARA TRANSFER)
TR-A ELECTROBAU
25(31.25) MVA
%Uk:10.7
MİCOM
P642
TR-B AEG-ETI
25(31.25) MVA
%Uk:10.76
795 MCM
THR
34.5 kV ÇİFT BARA TRANSFER
800/5
DDY ARİFİYE
GE B90
BARA
KORUMA
KANDİLLİ
34.5 kV ÇİFT BARA TRANSFER
SD-135A
795 MCM
MİCOM
P443
MİCOM
P443
Y.ÇATES(66 kV)
34.5 kV ANA BARA TRANSFER
OYKA
(ÇİFT BARA)
GE
DTP
TR-C ELETTROMECNICA
100 MVA
%Uk:11.31
SIEMENS
7SA511
TR-A BEST
25(31.25) MVA
%Uk:12.04
795 MCM
(ANA BARA TRANSFER)
TR-A AEG-ETI
30(50) MVA
%Uk:11.5
795 MCM
SD-135A
37 km
154/66 kV
25 MVA
OYKA
795 MCM
TR-A AEG-ETI
50(62.5) MVA
%Uk:11.5
600/5
800/5
SEL
421
PAMUKOVA
GE T35
SEL 787
56.85 km
600/5
MİCOM
P443
795 MCM
TR-A EBG
80(100) MVA
%Uk:11.89
39.44 km
YENİ TESİS
EDİLİYOR
SIEMENS
7SA611
34.5 kV ANA BARA TRANSFER
KBCH-1200
SD-135A
TR-A AEG-ETI
25(31.25) MVA
%Uk:11.07
TOYOTA
TR-B ABB
80(100) MVA
%Uk:12.31
TR-A ABB
80(100) MVA
%Uk:?????
800/5
34.5 kV METALCLAD
TR-B EBG
50(100) MVA
%Uk:11.9
800/5
795MCM
TR-B ESAŞ
25(31.25) MVA
%Uk:11.03
MİCOM
P443
MİCOM
P643
LZ3
(ANA BARA TRANSFER)
795 MCM
TR-A EBG
80(100) MVA
%Uk:11.89
477 mcm
47.7 km
SEL 787
TR-B ELECTROPUTURE
50(62.5) MVA
%Uk:11.73
LZ3
KAYNARCA
800/5
TR-D
(YOK)
MİCOM
P642
300/5
9.230 km
(ÇİFT BARA)
TR-A BEST
50(62.5) MVA
%Uk:12.04
SEL 787
SEL-351A
MUDURNU
(ÇİFT BARA)
BEST
80(100) MVA
%Uk:12.54
SEL 787
34.5 kV bara ayrık tek bara şeklindedir.
Bara ayırıcı ile ayrılmıştır.Tr-A barası tek bara,
Tr-B barası tek bara transfer şeklindedir.
800/5
TR-C ESAŞ
16(20) MVA
%Uk:10.95
TR-A BBC
50 MVA
%Uk:
154/66 kV
25 MVA
600/5
MICOM
P642
GE T35
KARAMÜRSEL
1200/5
SIEMENS
7SA511
34.5 kV bara ayrık tek bara şeklindedir.
Bara ayırıcı ile 3 parçaya ayrılmıştır.Transfer
baralar 154/34.5 kV güç trafoları için
ayrıdır.380/34.5 kV trafonun transfer barası
yoktur.
800/1
KBCH
41.80 km
THR
MİCOM
P631
SIEMENS
7SA511
TR-B ABB
50(62.5) MVA
%Uk:11.85
800/5
SEL
421
477 MCM
TR-A AREVA
50(62.5) MVA
%Uk:
800/5
ENTEK
FORD OTOSAN
600/5
THR
TR-B ASEA
50 MVA
%Uk:11.4
2d 795 mcm
SIEMENS
7SA611
26 km
SIEMENS
7SA511
GE
D60
TR-B AEG-ETI
50(62.5) MVA
%Uk:11.73
34.5 kV ÇİFT BARA
600/5
AEG-ETI
25(31.25) MVA
%Uk:10.6
SEL
311C
KARASU
22.73 km
?????
KARABÜK
OSB
SEL
421
600/5
ABB
SPAD 346C
800/5
SEL
421
SEL
421
600/5
300/5
23.160 km
34.5 kV ÇİFT BARA TRANSFER
477 MCM
SQT 23A
MİCOM
P642
?????
??????
km
795 mcm
AREVA
PXLC 3000
35.412 km
(34.5 kV ANA BARA-TRANSFER)
TR-A AEG-ETI
50(62.5) MVA
%Uk:11.5
ALSTOM
TDT 21
800/5
795 mcm
SIEMENS
7SA611
SEL
587
795 mcm
GE
D60
GE
D60
800/1
800/1
HENDEK
SEL
311C
477 MCM
TOSHIBA
GBT 20
SEL
421
(ANA BARA TRANSFER)
TR-A ESAŞ
50(62.50) MVA
%Uk:10.45
34.5 kV ANA BARA TRANSFER
BÖLÜK BARA
TR-A ve TR-B iki ayırıcı ile bölünüyor.
Kublaj ayırıcı ile.
TR-B EBG
Transfer ayırıcılar arasına bağlı ve her
30(50) MVA
iki trafo ortak kullanıyor.
%Uk:11.8
477 mcm
34.5 kV ÇİFT BARA TRANSFER
7.0 km
795 mcm
6.4 km
23.81 km
GE
D60
800/5
SIEMENS
7SA611
800/5
800/5
795 mcm
795 mcm
SIEMENS
7SA511
GE
D60
THR
Z1=
Z0=
AEG-ETI
154/66 kV
25 MVA
MELEN
(ANA BARA TRANSFER)
GE
D60
800/1
795 mcm
THR
1200/5
13.6 km
477 mcm
SEL
421
600/5
2.463 km
SEL
311C
477 MCM
GE B90
BARA
KORUMA
600/5
Trafo çıkış gerilim seviyesi 13.8 kV’tur.
Trafolar yıldız/üçgen olup ortagerilim
tarafında üretim santralı mevcuttur.
AKÇAKOCA
SEL 487B
BARA
KORUMA
600/5
34.5 kV baraya gidiyor.
800/5
AREVA
PXLC 3000
600/5
600/5
800/5
34.5 km
NUH ÇİMENTO
34.5 kV METALCLAD ÇİFT BARA
GEBKİM
GE
D60
ABB
REL-511
1000/5
600/5
(ANA BARA-TRANSFER)
%Uk:11,06
%Uk:????
800/5
KURŞUNLU
LZX51
%Uk:12,17
600/5
Z1=0.1+j0.4
Z0=0.3+j1.4
ABB
REL 511
38.127 km
?????
1.027 km
800/5
TR-2 250 MVA
800/5
300/5
TR-5 250 MVA (ABB)
1000/5 1200/5
500/5 BANK-C
600/5
SEL
421
800/5
15.8 kV ayrık ana bara transfer.Kublaj
ayırıcı ile transfer ortak.
EREĞLİ-I
600/5
1500/5
?????
??
GE
DTP
795 mcm
ALSTOM
TDT 21
REAKTÖR
80 MVAR
%Uk:11,29
TR-4 90(125) MVA (BEST)
/5
/5
800/5
9.377 km
795 mcm
THR
DİLİSKELESİ
800/1
1600/5
1000/5
Son durum
Hyundai-Köseköy
Enerjisa-Yarımca 1
MİCOM
P642
800/1
SIEMENS
7SA511
206.035 km
MİCOM
P443
TR-1 150 MVA
800/5
300/5 BANK-A
Z1=0.1+j0.8
Z0=0.7+j2.5
SIEMENS
??????
7SA611
?
(ANA BARA TRANSFER)
TR-B AEG-ETI
50(65) MVA
%Uk:11.9
1000/1
3*954 mcm
%Uk:11,98
800/5
32 km
SIEMENS
SIEMENS
RXAP
7SA611
7SA611
6302
YTM talimatıyla
camper atılarak
Hyundai-Köseköy ve
Enerjisa-Yarımca 1
(ANA BARA TRANSFER)
oluyor
ENERJİSA
TR-2 AEG-ETİ
80(100) MVA
%Uk:11.6
6.4 km
800/5
1600/5
OSMANCA(154 Kv)
1200/5
ZONGULDAK-2
600/5
ALSTOM
TDT 21
Trafo çıkış gerilim seviyesi 13.8 kV’tur.
Trafolar yıldız/üçgen olup ortagerilim
tarafında üretim santralı mevcuttur.
SEL
421
(ANA BARA TRANSFER)
1000/5
KÖSEKÖY
MİCOM
P642
DİLOVASI
800/5
22.158 km
MİCOM
P443
TR-4 250 MVA (ABB)
1200/5
500/5
795 mcm
TR-1 ABB
80(100) MVA
%Uk:12.46
48.484 km
HYUNDAI
SIEMENS
7UT61
TEMELLİ
2.1 km
34.5 kV METALCLAD
3.263 km
TR-A AEG-ETI
50(65) MVA
%Uk:11.9
ABB
REL 511
ALSTOM
TDT 21
3*1272 mcm
%Uk:12,17
2000/5
TR AREVA
90(125) MVA
%Uk:14.76
Trafo 33 kV tarafı üçgen sargıdır.33 kV’da
topraklama trafosu vardır.33 kV trafo çıkış
ve fiderler metal muhafazalı tiptir.
MİCOM
P443
TR-B ABB
25(31.25) MVA
%Uk:12.0
(ANA BARA TRANSFER)
TR-C AEG-ETI
50(65) MVA
%Uk:11.9
GÖKÇEKAYA
232.126 km
TR-3 250 MVA (ABB)
500/5 BANK-B
1200/5
795 MCM
34.5 kV Tr-A ana bara transfer,
Tr-D çift bara.Tr-A’nın barası ile
Tr-D’nin bara-2'si birleşik.
Trafoların tersiyer sargıları var.
69.6 km
SD 135A
İstasyon yenileme çalışmaları
kapsamında Tüpraş ve DDYTepeören hattına saplama
bağlanmıştır
1600/5
600/5
MİCOM
P443
ZETES
ERDEMİR-II
1000/1
MITSUBISHI
HUB-2
(BARA YOK)
Z1=1.1+j8.4
Z0=7.1+j25.5
STROMBERG
SPAD 3A5J6
MITSUBISHI
HUB-2
TR-B ITAL
50(65) MVA
%Uk:13.27
GÖYNÜK (380 kV)
1200/5 1200/5
21.24 km
TR-A AEG-ETI
50(62.5) MVA
%Uk:16.02
TR-A ITAL
50(65) MVA
%Uk:13.27
3*1272 mcm
L8b-1
MİCOM
P443
SD 135A
SEL
421
ERDEMİR-I (GIS)
MICOM
P442
TEPEÖREN-3
2*954 mcm
%Uk:12,66
795 MCM
800/5
34.5 kV ÇİFT BARA TRANSFER.
TEPEÖREN
1000/5
TR-2 150 MVA (ITAL)
600/5
300/5
Z1=1.8+j13.5
Z0=11.41+j40.9
65.376 km
MİCOM
P443
52.4 km
1200/5 1200/5
34.15 km
150
MVA
3*1272 mcm
3000/5
100 km
GE
D60
1200/5
600/5
3000/5
MİCOM
P443
ZETES
L8b-1
BURSA DGKÇS
1600/5
800/5
ÇAYIRHAN
Toplam= 85.7 km
SIEMENS
7SA522
%Uk:12,02
1600/5
(ANA BARA TRANSFER)
34.5 kV bara ana bara transfer şeklindedir.Ana
bara ayırıcı ile ayrılmıştır.Transfer ortaktır.
TÜPRAŞ
MİCOM
P443
MİCOM
P442
MİCOM
P443
MİCOM
P442
(ANA BARA TRANSFER)
1200/5
%Uk:11,04
MİCOM
P443
Y.ÇATES(154 kV)
MİCOM
P632
3*1272 mcm
33.3 km
SIEMENS
7SA612
TR-1 250 MVA (AREVA)
1200/5
600/5 BANK-A
800/5
47.7 km
YENİ TESİS
EDİLİYOR
MİCOM
P443
600/5
3000/5
SİNCAN
SEL
421
2*954 mcm
L8b-1
600/5
14.119 km
MİCOM
P443
3200/5
(AYRIK ANA BARA AYRI
TRANSFER FİDERLERİ)
174.340 km
2*954 mcm
3200/5
87.197 km
MİCOM
P443
(ANA BARA TRANSFER)
TR-A ????
?? MVA
%Uk:???
A
TR-4 150 MVA
(RADE KONCER)
800/5
300/5
53.99 km
135.727 km
SIEMENS
7SA612
1600/5
1600/5
3*954 mcm
MİCOM
P443
L8b-1
1600/5
K.TEPEÖREN
MİCOM
P631
800/5
L8b-1
117.6 km
KARASU
TR-B E.PUTERE
50 MVA
%Uk:10.95
3200/5
SIEMENS
7SA522
1600/5
(ANA BARA TRANSFER)
(KARE BARA)
MİCOM
P443
2*954 mcm
MİCOM
P443
2*954 mcm
TR-A E.PUTERE
50 MVA
%Uk:10.81
TR-A AEG-ETI
25(31.25) MVA
%Uk:10.7
ALSTOM
KBCH-1300
BURSA DOĞALGAZ
(ÇİFT BARA)
SIEMENS
7SA612
140.272 km
3200/5
67.792 km
3*1272 mcm
EREĞLİ-II(154 kV)
%Uk:11,32
2*954 mcm
MİCOM
P443
3000/5
19.5 km
(ANA BARA TRANSFER)
MİCOM
P443
L8b-1
3*954 mcm
TR-3 150 MVA
(RADE KONCER)
300/5
800/5
40.243 km
600/5
477 mcm
SEL
421
5. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP
MÜDÜRLÜĞÜ RÖLE TEK HAT ŞEMASI
Bilal ERİM
04.04.2014
Download

RÖLE TEK HAT ŞEMASI indirmek için tıklayınız