GAMĂ PRODUSE
ÜRÜN YELPAZESİ
2
Compania
ŞİRKETİMİZ
Societatea Maschio Gaspardo SpA este un grup
industrial fondat în 1964 cu marca Maschio la
iniţia va fraţilor Egidio şi Giorgio Maschio, cu realizarea unei freze pentru prelucrarea terenului.
Foarte repede, Grupul Maschio Gaspardo a devenit leader mondial în producerea de u laje agricole pentru prelucrarea terenului, însămânţarea
şi îndepărtarea buruienilor.
Maşinile produse în stabilimentele Maschio Gaspardo sunt: freze, grape rota ve, tocătoare,
semănători de precizie, semănători pentru cereale, cositori, maşini pasive pentru prelucrarea terenului. În peste 45 de ani de ac vitate, structura
firmei a evoluat adecvându-se necesităţilor mereu crescătoare ale pieţei, devenind o organizaţie
structurată capabilă să dea un răspuns mereu în
concordanţă cu exigenţele clienţilor şi să lucreze
cu mai mult de 100 ţări din lume.
Organizaţia este în con nuă evoluţie şi se prezintă
azi într-o configuraţie managerială, implicată în
deciziile strategice, în respectul unuia din principiile familiei: “împreună vom învinge”. Astăzi, Maschio Gaspardo SpA proiectează, produce şi vinde
prin intermediul structurii de proprietate peste
35.000 maşini anual.
Maschio Gaspardo SpA Şirke 1964 yılında, Egidio
ve Giorgio Maschio kardeşlerin girişimi ve toprak
işleme amaçlı rotovatör üre mi amacıyla Maschio markası al nda kurulmuş olan bir endüstri
grubudur. Maschio Gaspardo Grubu kısa zaman
içinde toprak işleme, tohum ekim ve gübreleme
alanlarında kullanılan tarım makinelerinde bir
dünya lideri haline gelmiş r.
Maschio Gaspardo tesislerinde üre len makineler:
toprak frezeleri, dik rotovatörler, hasat makineleri, hassas tohum ekim makineleri, hububat ekim
makineleri, çayır biçme makineleri ve pasif p
toprak işleme makineleridir. 45 yılı aşkın faaliyet
süresince şirket yapısını geliş rerek pazarın artan
taleplerine uyum sağlamış ve dünyanın 100’den
fazla ülkesinde faaliyet gösterirken müşterilerinin
talepleriyle her zaman aynı frekansta olan çözümler üretebilen yapılandırılmış bir kuruluş haline
gelmiş r.
Şirke miz sürekli gelişerek aile geleneği olan “kazan takım” ilkesine bağlı kalarak stratejik kararlar
alan yöne m düzenine ulaşmış r. Bugün Maschio
Gaspardo SpA Şirke tamamı kendisine ait tesislerinde yılda 35.000’den fazla tarım makinesi tasarlamakta, üretmekte ve satmaktadır.
Cuprins - İndeks
În prim plan fraţii Giorgio (Vicepreşedinte) şi Egidio Maschio
(Preşedinte), în picioare fii lui Egidio, Andrea şi Mirco Maschio
Ön sırada Giorgio (Başkan Yardımcısı) ve Egidio Maschio (Başkan) kardeşler. Arka sırada Egidio Maschio’nun oğulları Andrea ve Mirco Maschio
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Compania
SediiIe noastre
Asistenţă tehnică
evenimente
Freze
Grape rota va fixe
Grape rota ve rabatabile
Rulouri
Tocătoare
Tocătoare laterale
Tocătoare cu brat
Semănători de precizie serie SP
Semănători de precizie serie MT
Semănători de precizie serie MTR
Semănători pentru legume ORIETTA OLIMPIA
Semănători mecanice pentru cereale
Semănători pneuma ce pentru cereale
Semănători de cereale pentru însămânţare directa
Semănători combinate
Maşina de lucrat solul în benzi
Prăşitori
Pluguri
Scarificatori de profunzime
Grapă cu discuri
Cul vatoare
Preparatoare pat germina v
Cositori
Sistemele electronice
Linie produs
2
4
6
7
8
12
14
16
18
22
24
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
52
54
56
58
60
62
64
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Şirket
Merkezler
Teknik yardım
Organizasyonlar
Toprak frezeleri
Sabit p dik rotovatörler
Katlanabilir p dik rotovatörler
Merdaneler
Sap parçalama makineleri
Lateral sap parçalama makineleri
Çit/kanal budayıcılar
Hassas tohum ekim makineleri SP serisi
Hassas tohum ekim makineleri MT serisi
Hassas tohum ekim makineleri MTR serisi
Sebze ekim makineleri ORIETTA OLIMPIA
Mekanik hububat ekim makineleri
PPnöma k hububat ekim makineleri
Doğrudan hububat ekim makineleri
Kombine hububat ekim makineleri
Sıra üzeri toprak işleme
Ara çapa makineleri
Pulluklar
Dip kazanlar
Diskarolar
Kül vatörler
Tohum yatağı hazırlayıcı ekipmanlar
Çayır Biçme makineleri
Elektronik sistemler
Ürün grupları
2
4
6
7
8
12
14
16
18
22
24
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
52
54
56
58
60
62
64
3
SEDIIIE NOASTRE
ŞUBELER
MASCHIO: Stabiliment la Campodarsego (PD)
Este sediul Președinției și a Direcției Generale. În acest
centru se produc toate purile de freze; grape rota ve;
tocătoare polivalente fixe, portabile și rabatabile; mașină
de tuns iarbă; brațe de tuns tufișuri. La Padova sunt și alte
stabilimente Cadoneghe și San Giorgio delle Per che, unde
sunt prelucrate materiile prime.
MASCHIO: Campodarsego (PD) üre m tesisleri
İdari ve Genel Yöne m ofisleri bu tesiste bulunmaktadır.
Grup bu merkezde her türden toprak frezeleri, dik rotovatörler, normal, lateral ve katlanan p sap parçalama
makineleri ve çit/kanal budayıcı makineler üretmektedir.
Padova’da ayrıca ham maddelerin işlendiği Cadoneghe
ve San Giorgio delle Per che üre m tesisleri de
bulunmaktadır.
GASPARDO: Stabiliment la Morsano al Tagliamento (PN)
Societate recunoscută istoric din anul 1834 și achiziționată
în 1992 de către frații Maschio. Astăzi este stabilimentul produc v al lui MASCHIO GASPARDO S.p.A. recunoscut pentru
precizia și durabilitatea produselor realizate. Aici Grupul produce semănători pneuma ce și mecanice, prășitoare, bare
pentru cosit și mașini combinate pentru însămânțare.
GASPARDO: Morsano al Tagliamento (PN) üre m tesisleri
1834 yılında kurulan bu şirket 1992 yılında Maschio kardeşler tara ndan sa n alındı. Bugün MASCHIO GASPARDO
S.p.A.’nın üre m tesisi ürünlerinin kalitesi ve güvenilirliğiyle
tanınmaktadır. Grup burada pnöma k ve mekanik tohum
ekim makineleri, ara çapa ve gübreleme makineleri,
çayır biçme makineleri ve kombine ekim makineleri üretmektedir
Societăţile noastre sunt cer ficate UNI EN ISO 9001/2008. Fiecare fază de ges une, de producţie şi de serviciu a fost
concepută şi omologată cu scopul de a op miza resursele şi de a garanta o înaltă calitate a produsului.
Tesisler UNI EN ISO 9001/2008 ser fikasına sahip r. Tüm yöne m, üre m ve hizmet etapları kaynakların en iyi şekilde kullanılması ve ürünlerin en yüksek kalitede olmasını garan leyecek şekilde tasarlanmış ve test edilmiş r.
ROMANIA
CHINA
Grupul MASCHIO GASPARDO este prezent pe plan extern cu ulterioare stabilimente produc ve în România, Rusia și
China pentru a face față cu mai multă eficiență la importantele exigențe specifice pieței. În grup, în afară de unitățile
roduc ve, au un rol important și numeroasele filiale comerciale externe din Germania, Franța, Spania, Rusia, Ucraina,
Polonia, Corea, Mediul Orient, Turcia și America de Nord.
MASCHIO GASPARDO grubu önemli Pazar taleplerinin ih yaçlarını daha etkin ve rekabetçi bir şekilde karşılayabilmek
amacıyla ayrıca Romanya, Rusya ve Çin’de de üre m tesisleri açmış r. Üre m tesislerine ek olarak Almanya, Fransa,
İspanya, Ukrayna, Polonya, Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Amerika’daki cari şubeler de grup içinde önemli bir rol
oynamaktadır.
4
LE SEDI
THE PLANTS
Fabrica de producţie Cadoneghe (PD)
Este Centrul de producţie cu tehnologie avansată pentru
toate procesele mecanice de fabricaţie. Produce piese
mecanice finite pentru MASCHIO GASPARDO S.p.A. Produce piese mecanice finite pentru MASCHIO GASPARDO
S.p.A. Compania are un depozit vast de materii prime,
fiind forţa ac vă necesară pentru garantarea con nuităţii
producţiei.
Cadoneghe (PD) Üretim Tesisi
Teknoljik olarak ileri seviyede olan bu tesis, tüm
metal mekanik üretim süreçlerine sahiptir. MASCHIO
GASPARDO S.p.A.’nın yarı mamul tedarikçisi
konumundadır. Sirket, üretim faaliyetlerini kesintisiz devam ettirmek adına büyük ölçekli hammadde deposunu
sahiptir.
Fabrica de producţie Giorgio delle Per che (PD)
Specializată în presarea de foi de metal cu grosimea care
variază de la 0,3 la 12 mm, fabrica are, de asemenea, o
gamă largă de prese mecanice şi hidraulice, de la 50 la 500
de tone, dotată cu u laje de transfer şi linii de alimentare
pentru benzi de până la 8 mm grosime.
S. Giorgio delle Per che (PD) produc on plant
0.3 mm.’den 12 mm’ye kadar kalınlıktaki sacları presleme
imkanına sahip bu fabrikada, 50 tondan 5.000 tona kadar
kadar mekanik ve hidrolik presleme, 8 mm. kalınlığa kadar
metalleri aktarma ve besleme ekipmanları mevcu ur.
5
ASISTENŢĂ TEHNICĂ
TEKNİK YARDIM
Filozofia grupului Maschio Gaspardo merge mai presus de vânzări. Clientul, de fapt, poate să se bazeze constant pe
un excelent Serviciu Piese schimb, de asemenea nu mai puțin important este serviciul de Asistență Tehnică care,
rapid și eficient acționează direct la locul de muncă al clientului, oriunde ar fi.
Maschio Gaspardo grubunun felsefesi sa şın ötesine geçerek sa ş sonrası hizmetlere de uzanmaktadır. Nitekim
müşterilerimize hem mükemmel bir Yedek Parça Hizme , hem de hızlı bir Teknik Hizmet sunulmakta, müşteriler
nerede olurlarsa olsunlar yerinde hizmet verilmektedir.
6
EVENIMENTE
ORGANİZASYONLAR
MASCHIO GASPARDO S.p.A., în manifestările organizate direct sau ca par cipant, prezintă inovaţii tehnologice şi noi
tehnici de cul vare şi de semănare reuşind să cap veze interesul par cipanţilor.
MASCHIO GASPARDO S.P.A. tara ndan doğrudan düzenlenen veya şirke n ka lımcı olduğu organizasyonlarda ka lımcıların ilgisi her zaman teknolojik yenilikler ve yeni toprak işleme ve ekim teknikleri üzerine odaklanır
7
FREZE
TOPRAK FREZELERİ
Frezele Maschio reprezintă de peste 40 de ani un instrument profesional în serviciul agricultorului. Construcţia deosebit de robustă a structurii şi a mecanicii sunt garanţie de durabilitate şi prestaţii constante de-a lungul anilor. Terenul
prelucrat se prezintă foarte fin afânat cu o suprafaţă regulată şi bulgări de dimensiuni uniforme. Amestecarea eficientă
a terenului combinată cu o bună mărunţire, permit o bună încorporare a reziduurilor superficiale şi un control op m
asupra plantelor care se infestează anual. Patul germina v rezultă adaptat mul plelor culturi şi în mod special când se
cere maximă precizie în dispunerea seminţei.
Maschio toprak frezeleri 40 yılı aşkın süredir çi çilere profesyonel tarım makineleri olarak tedarik edilmektedir.
Özellikle sağlam yapıları ve güçlü mekanik aksamı yıllar boyunca güvenilir bir şekilde kullanılmalarını ve yüksek randıman vermelerini garan ederler. Toprak, bu frezelerle işlendiği zaman düzgün bir yüzey yapısına ve homojen bir
rafine toprak yapısına kavuşur. Toprağın etkili bir şekilde işlenmesi mükemmel bir toprak ufalamayla birleşince, yüzey
tortusunun çok iyi bir şekilde karışmasını ve yıllık zararlı ot miktarının mükemmel şekilde kontrol al nda tutulabilmesini sağlamaktadır. Tohum yatağı birden fazla çeşit ürün ye ş rmeye uygun olur ve özellikle tohum ekim işleminde
yüksek seviyede hassasiyet gerek ği zaman avantaj sağlanır.
FREZE
TOPRAK FREZELERİ
Lăţime de lucru
İş genişliği
Putere recomandată
Tavsiye edilen güç
GAMA
ÇEŞİTLER
de la 85 la 580 cm
85 ile 580 cm arasında
de la 10 la 270 hp
10 ile 270 bg arasında
DETALII TEHNICE
TEKNİK DETAYLAR
1
8
2
3
4
1. Versiunile deplasabile SILVA şi DIANA permit o perfectă prelucrare între rânduri, cu posibilitatea de deplasare automată
2. Suport rulmenţi rotor cu etanşări mecanice amfibii de serie pentru modele H, SILVA, DIANA
3. Rotoare speciale proiectate în mod special pentru terenuri foarte tenace, uscate şi pietroase
4. Dotări speciale pentru puteri ridicate
1. Kaydırmalı versiyonlar SILVA ve DIANA mükemmel bir sıra-arası toprak işleme sağlarlar. Otoma k kaydırma seçeneği de mevcu ur
2. H, SILVA ve DIANA modelleri su geçirmez mekanik keçeli rotor yatağı destekleriyle dona lmış r
3. Rotorlar özellikle sert, dirençli, kuru ve taşlı topraklar için tasarlanmış r
4. Yüksek beygir gücüne sahip traktörler için özel uygulamalar mevcu ur
FREZE
TOPRAK FREZELERİ
L
10-25 HP
Mod.
A
W
85
105
115
125
30-60 HP
Mod.
E
Mod. 100
120
140
160
180
H
30-60 HP
45-100 HP
Mod. 155
180
205
230
105
125
145
165
30-60 HP
Mod. 120
140
160
180
U
Mod. 125
145
165
185
205
B
15-40 HP
30-80 HP
Mod. 105
130
140
155
180
205
230
C
60-130 HP
Mod. 205
230
250
280
300
9
FREZE
TOPRAK FREZELERİ
SC
90-170 HP
SC COBRA
Mod. 230
250
280
300
SC CONDOR
100-170 HP
Mod. 250
280
300
G
Mod. 250
280
300
PUMA
120-180 HP
Mod.
PANTERA
Mod. 420
470
520
570
10
180-250 HP
Mod. 300
350
400
PUMA COBRA
320
370
420
160-240 HP
100-170 HP
130-200 HP
Mod.
AZ
320
370
420
35-50 HP
Mod. 145
165
FREZE
TOPRAK FREZELERİ
SILVA
40-80 HP
Mod. 160 C
185 C
205 C
160 L
185 L
205 L
DIANA
40-80 HP
Mod. 160 C
185 C
205 C
160 L
185 L
205 L
11
GRAPE ROTATIVA FIXE
SABİT DİK ROTOVATÖRLER
În grapele Maschio se concre zează experienţa grupului acumulată mp de patruzeci de ani: o filozofie construc vă
bazată pe 4 rotoare/ metru care garantează o excelentă preparare a terenului cu putere minimă absorbită. Carcasa
dublă şi structura rulment-roată dinţată-rulment, bine distanţate între ele, cons tuie scheletul unui corp robust şi
rezistent la ciocniri şi torsiuni.
Maschio Grubu’nun kırk yıllık deneyimi dik rotovatörlerde de ortaya çıkmaktadır: her metreye dört rotor gelecek
şekilde bir yapı felsefesi, minimum güçle mükemmel toprak hazırlamayı garan lemektedir. Çi gövde ve aralarında
oldukça mesafe olan yatak-rulman ve dişli-yatak yapısı, darbelere ve bükülmelere karşı dirençli sağlam bir gövde
meydana ge rmektedirler.
GRAPE ROTATIVA FIXE
SABİT DİK ROTOVATÖRLER
Lăţime de lucru
İş genişliği
Putere recomandată
Tavsiye edilen güç
GAMA
ÇEŞİTLER
de la 130 la 400 cm
130 ile 400 cm arasında
de la 30 la 250 hp
30 ile 250 bg arasında
DETALII TEHNICE
TEKNİK DETAYLAR
1
12
2
3
1. Decuplare şi cuplare a cuţitelor prac că şi sigură
2. Rulmenţi oscilanţi cu role pentru aplicaţii cu putere ridicată (ORSO)
3. Versiuni speciale pentru combinată
4. Răzuitor-noroi îmbrăcat în tungsten
1. Bıçakların takılması ve çıkarılması işlemi hızlı, pra k ve güvenlidir
2. Yüksek güç gerek ren uygulamalarda küresel bilyeli yataklar
3. Özel kombine versiyonlar mevcu ur
4. Tungsten kaplamalı çamur sıyırıcılar
4
GRAPE ROTATIVA FIXE
SABİT DİK ROTOVATÖRLER
PONY
14-50 HP
DELFINO DL
Mod. 900
1100
1250
1450
1600
1800
2000
DELFINO SUPER
65-120 HP
Mod. 1300
1500
1800
2000
DAINO DS
Mod. 2300
2500
DRAGO DC
DRAGO DC RAPIDO
DOMINATOR DM
DOMINATOR DM
RAPIDO
80-150 HP
Mod. 3000
3500
4000
80-130 HP
Mod.
EROE HM
Mod. 2500
3000
120-180 HP
30-100 HP
2500
3000
80-150 HP
Mod. 3000
ORSO RAPIDO
120-250 HP
Mod. 3000
3500
4000
4500
13
GRAPE ROTATIVE RABATABILE
KATLANABİLİR DİK ROTOVATÖRLER
Grupul Maschio oferă grape rota ve rabatabile ideale pentru a sa sface exigenţele contractanţilor şi societăţilor
agricole de mari dimensiuni. Conş enţi de necesităţile u lizatorilor acestor maşini, Grupul propune produse cu
prestaţii de înalt nivel, dar fără a le priva de o întreţinere uşoară şi economică garantată asupra tuturor modelelor.
Maschio Grup tarım taşeronlarının ve büyük çi liklerin ih yaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış katlanabilir dik
rotovatörler sunmaktadır. Bu makinelerin kullanıcılarının ih yaçlarının farkında olan şirke miz, bakımı basit ve ekonomik olan ve tüm modellerinden yüksek performans sağlanması garan lenen ürünler sunmaktadır.
KATLANABİLİR DİK ROTOVATÖRLER
Lăţime de lucru
İş genişliği
Putere recomandată
Tavsiye edilen güç
GAMA
ÇEŞİTLER
de la 360 la 800 cm
360 ile 800 cm arasında
de la 110 la 450 hp
110 ile 450 bg arasında
GRAPE ROTATIVE RABATABILE
DETALII TEHNICE
TEKNİK DETAYLAR
1
14
2
3
1. Închidere siguranţă hidraulică
2. Cuţite forjat, structură heavy duty pentru aplicaţii până la 450 hp (Jumbo)
3. Cuplare hidraulică semănătoare
4. Sistem de protec e montate pentru a proteja de pietre
1. Hidrolik güvenlik kilidi
2. 450 bg’ye kadar (Jumbo) yüksek güçlü uygulamalar için dövme bıçak tutucu
3. Ekim makinesi için kombine bağlan apara
4. Vidalanmış taş koruma ki
4
GRAPE ROTATIVE RABATABILE
KATLANABİLİR DİK ROTOVATÖRLER
FALCO
110-200 HP
GABBIANO
Mod. 3600
4000
4600
5000
AQUILA
150-300 HP
Mod.
AQUILA RAPIDO
Mod. 4600
5000
6000
TORO RAPIDO
150-380 HP
Mod. 4600
5000
6000
7000
120-240 HP
4000
4600
5000
150-330 HP
Mod. 4600
5000
6000
JUMBO RAPIDO
250-450 HP
Mod. 6000
7000
8000
15
RULOURI
MERDANELER
Rulourile mașinilor Maschio, adaptate diverselor puri de teren și diverselor exigențe ale pregă rii patului germinav, sunt disponibile în 7 versiuni: Colivie, Packer, Rulou cu din , Rulou cu din Risaia, Rulou Spiral, Rulou din caucuic, Rulou Falnsat. Se diferențiază prin structură robustă și nedeformabilă, bara nivelatoare care contribuie la sfărâmarea op mă a bulgărilor, reglarea ușoară și rapidă a ruloului cu ajutorul pivoților, răzuitor-pământ din tungsten.
Maschio makinelerinin merdaneleri farklı toprak plerine ve farklı tohum yatağı ih yaçlarını karşılayacak şekilde 7
versiyon olarak sunulmaktadır: Kafes, Dişli (Ezici), Tırnaklı, Çel k, Las kli ve Flanşlı. Bu versiyonların tümü, sağlam, şekli bozulmayan bir yapıya, toprağın mükemmel şekilde ufalanmasını sağlayan düzleme çubuğuna, pimler aracılığıyla
kolay ve hızlı merdane ayarına ve uzun ömürlü tungsten kaplamalı toprak sıyırıcılara sahip rler.
RULOURI
MERDANELER
Diametru
Çap
GAMA
ÇEŞİTLER
de la 37 la 60 cm
37 ile 60 cm arasında
DETALII TEHNICE
TEKNİK DETAYLAR
1
16
2
1. Răzuitor- pământ din tungsten
2. Reglare rulou cu pivoţi
3. Bară nivelatoare montată pe rulou
4. Reglare hidraulică
1. Tungsten kaplamalı toprak sıyırıcı
2. Pimlerle merdane ayarı
3. Merdaneye monte edilen düzleme çubuğu
4. Hidrolik ayar
3
4
RULOURI
MERDANELER
COLIVIEØ
KAFES
RULOU SPIRAL
SPİRAL EZİCİ
PACKER
DİŞLİ EZİCİ
RULOU FLANSAT
FLANŞLI
Ø ext: 300 - 450 mm
Ø ext: 500 mm
Ø ext: 450 - 600 mm
Ø ext: 500 mm
RULOU CU DINTI
TIRNAKLI
Ø ext: 500-600 mm
RULOU CU DINTI RISAIA
ÇELTİK
RULOU DIN CAUCIUC
LASTİKLİ
TĂVĂLUG CU INELE
(TĂVĂLUG INELAT)
Ø ext: 500 mm
Ø ext: 500 - 600 mm
Ø ext: 600 mm
ÇEMBERLI
17
TOCĂTOARE
SAP PARÇALAMA MAKİNELERİ
Tocătoarele Maschio garantează calitatea rezultatului în toată siguranţa, Maschio oferă maşina adecvată oricărui p
de aplicaţie: un studiu atent asupra gamei propune la ora actuală 15 modele fiabile, cu structură robustă, în măsură
să acopere exigenţele unei pieţe care premiază calitatea şi inovaţia. De la primele extensii în câmp deschis, Maschio
Gaspardo propune astăzi soluţii pentru agricultura de mâine. Toate modelele garantează o acţiune de tăiere şi de
defibrare a materialului organic prelucrat, asigurând o transformare rapidă a acestuia în humus fer l.
Maschio sap parçalama makineleri tam güvenlikli yüksek kaliteli sonuçlar sunarlar. Maschio’da her çeşit uygulama
için farklı ve uygun bir makine türü mevcu ur. Ürün ih yaçlarını dikkatle inceledikten sonra güvenilir, sağlam ve
kalite ve yenilik talep eden pazarı tatmin edecek 15 adet model üre k. Bugün Maschio Gaspardo, yarınların tarım
faaliyetleri için küçük alanlardan büyük arazilere kadar tüm ih yaçlar için çözümler sunuyor. Tüm modellerde organik malzemenin parçalanması ve düzlenmesi işlemleri garan lenmekte, böylece hızla verimli bir humusa dönüşmesi
sağlanmaktadır.
SAP PARÇALAMA MAKİNELERİ
Lăţime de lucru
İş genişliği
Putere recomandată
Tavsiye edilen güç
GAMA
ÇEŞİTLER
de la 95 la 620 cm
95 ile 620 cm arasında
de la 15 la 240 hp
15 ile 240 bg arasında
TOCĂTOARE
DETALII TEHNICE
TEKNİK DETAYLAR
1
18
2
3
4
1. Deplasare hidraulică
2. Maximă siguranţă de lucru: protecţii anterioare mobile şi apărătoare carter posterior cer ficate conform norma vei specifice CE
3. Contra-cuţite inferioare şi sau superioare, dinţate sau netede funcţie de modele şi de aplicaţii
4. Rotor mul agresiv pentru exigenţele de maximă rafinare a reziduului (CORAZZA-GIRAFFA)
1. Hidrolik kaydırma
2. Maksimum çalışma güvenliği: CE normlarına uygun mobil ön siperler ve arka kaporta tutma düzeneği
3. Alt ve/veya üst kontra-bıçaklar, modele ve uygulamalara bağlı olarak çen kli veya düzdür
4. Maksimum parçalama için “agresif” rotor (CORAZZA-GIRAFFA)
TOCĂTOARE
SAP PARÇALAMA MAKİNELERİ
JOLLY
15-50 HP
Mod. L-P
L-P
L-P
P
FURBA
BIRBA
120
150
180
210
10-40 HP
Mod.
BARBI
Mod. 100
120
140
160
180
BRAVA
25-60 HP
30-80 HP
Mod. 135
155
170
190
210
95
115
135
155
20-45 HP
Mod. 100
120
140
160
180
VITA
Mod. 120
140
160
180
200
BELLA
10-40 HP
40-80 HP
Mod. 120
140
160
180
CORAZZA
40-80 HP
Mod. 155
170
190
210
230
19
TOCĂTOARE
SAP PARÇALAMA MAKİNELERİ
TIGRE
55-100 HP
BISONTE
Mod. 210
230
250
280
300
CHIARA
45-90 HP
Mod. 220
250
280
300
TORNADO
Mod. 160
180
200
230
250
LEOPARD
140-200 HP
Mod. 320
GEMELLA
120-260 HP
Mod. 470
620
20
50-110 HP
60-140 HP
Mod. 230
250
280
310
ARIETE
100-180 HP
Mod. 280
TOCĂTOARE
SAP PARÇALAMA MAKİNELERİ
21
TOCĂTOARE LATERALE
LATERAL SAP PARÇALAMA MAKİNELERİ
Tocătoarele laterale Maschio sunt caracterizate de o foarte mare modularitate de lucru, putându-se adapta diferitelor
puri de tractoare și diferitelor contexte aplica ve. În poziția posterioară tractorului pot fi u lizate pentru operații de
tocare tradiționale, în mp ce poziția laterală este pentru întreținerea bordurilor stradale, pajiș lor și grădinilor. Fiabilitatea, robustețea și capacitățile opera ve sunt caracteris cile comune tuturor modelelor.
Lateral sap parçalama makineleri çok çeşitli şekillerde kullanılabilme kapasitesine sahip r; farklı traktör plerine ve
farklı uygulama ortamlarına adapte olabilirler. Traktörün arkasında geleneksel sap parçalama işlemleri için kullanılabildikleri gibi, yan pozisyonda yol kenarı, çimen ve bahçe bakımı için kullanılırlar. Tüm modellerde aynı sağlamlık,
çalışma kapasitesi ve özellikler mevcu ur.
TOCĂTOARE LATERALE
LATERAL SAP PARÇALAMA
Lăţime de lucru
İş genişliği
Putere recomandată
Tavsiye edilen güç
GAMA
ÇEŞİTLER
de la 120 la 260 cm
120 ile 260 cm arasında
de la 25 la 180 hp
25 ile 180 bg arasında
DETALII TEHNICE
TEKNİK DETAYLAR
1
22
2
3
4
1. În prezenţa obstacolelor un sistem de siguranţă garantează retragerea tocătoarei cu întoarcere automată
2. Cric pentru înclinare în gropi
3. Al treilea punct de oscilare înclinabil
4. Sistem de curăţire automată a ruloului dinspre partea organelor de tăiere
1. Bir engelle karşılaşıldığı takdirde güvenlik otoma k sistemi devreye girer ve makinenin geri gitmesi sağlanır, sonra eski çalışma durumuna geri döner
2. Eğimli hendeklerin temizliği için hidrolik ayar
3. Salınımlı üç nokta askı sistemi
4. Kesici bıçaklar tara ndan silindirin otoma k temizlenmesi sistemi
TOCĂTOARE LATERALE
LATERAL SAP PARÇALAMA MAKİNELERİ
GIRAFFETTA
25-45 HP
Mod.
GIRAFFONA
120 SI
140 SI
160 SI
120 SE
140 SE
160 SE
GIRAFFA
40-80 HP
Mod.
160 SI
185 SI
210 SI
160 SE
185 SE
210 SE
120-180 HP
Mod. 210
230
260
23
TOCĂTOARE CU BRAT
ÇİT/KANAL BUDAYICILAR
Maschio oferă în propria linie de produse, 7 modele de tocatori de tuns tufişuri cu braţ purtat în spate, pentru cosit
iarba şi a vegetaţiei arbuste de pe margini, şanţuri, pajiş şi povârnişuri, chiar şi profunde. Compac tatea braţului permite cositul cu un gabarit mai mic. Modelele de serie sunt deja dotate cu pompă şi motor hidraulic de înalt randament;
spaţiul de lucru este de la 3,70 m la 8,50 m.
Maschio kendi ürün yelpazesi kapsamında arka tarafa monte edilen kollu 7 çeşit budayıcı sunmaktadır; bunlar kıyılar,
hendekler, çimenlik alanlar ve derin eğimli arazilerde çim ve çit budamak amacıyla kullanılırlar. Budayıcı kolun yüksek
ve kompakt özelliği fazla yer kaplamadan budama işleminin yapılmasını sağlar. Modeller yüksek randımanlı hidrolik
motor ve pompayla dona lmış olarak teslim edilirler; çalışma aralığı 3.70 m ile 8.50 m arasındadır.
TOCĂTOARE CU BRAT
ÇİT/KANAL BUDAYICILAR
Lăţime de lucru
İş genişliği
Putere recomandată
Tavsiye edilen güç
GAMA
ÇEŞİTLER
de la 370 la 820 cm
370 ile 820 cm arasında
de la 25 la 100 hp
25 ile 100 bg arasında
DETALII TEHNICE
TEKNİK DETAYLAR
1
24
2
3
4
1. Şasiu de înaltă rezistenţă cu prindere ridicătoare
2. Schimbător de căldură integrat în carcasa rezervorului (Opţional în unele modele )
3. Portcuţite fixat pe 2 suporturi bine sudate, mare flexibilitate, capacitate mare de mărunţire şi o echilibrare a rotorului care durează în mp
4. Motor oleodinamic super compact
1. Yüksek dirençli ana gövde 5 noktadan askı bağlan sı
2. Deposu kaportasına entegre ısı eşanjörü (Bazı modellerde opsiyonel)
3. Kaynaklı iki destek üzerine monte edilmiş bıçak tutucular, yüksek esneklik, mükemmel parçalama ve uzun süreli rotor balansı
4. Ultra kompakt oleodinamik motor.
TOCĂTOARE CU BRAT
ÇİT/KANAL BUDAYICILAR
ROSA
15 HP
MARGHERITA
Mod. 300
EMMA
30 HP
Mod. 380
CRISTINA
Mod. 420
MARTINA
60-65 HP
60-80 HP
Mod. 450
550
600 T
40-60 HP
Mod. 460
510
560
PALMA
Mod. 500
595
600 T
CAMILLA
25 HP
60-80 HP
Mod. 500
600
720 T
GAIA
65 HP
Mod. 650
25
TOCĂTOARE CU BRAT
ÇİT/KANAL BUDAYICILAR
KATIA
70-100 HP
Mod. 450
550
650
26
LARA
100 HP
Mod. 850 T
TOCĂTOARE CU BRAT
ÇİT/KANAL BUDAYICILAR
27
SEMĂNĂTORI DE PRECIZIE SERIE SP
HASSAS TOHUM EKİM MAKİNELERİ SP SERİSİ
Elementul de semănare SP, rezultat al dezvoltării decenale a grupului Gaspardo, este indicat pentru semănarea de
precizie pe terenuri prelucrate. Simplicitatea u lizării, fiabilitatea şi precizia de distribuţie sunt principalele caracteris ci. Sunt disponibile numeroase configuraţii ale elementului şi diverse şasiuri (fixe, telescopice şi rabatabile) pentru a se
adapta diverselor culturi şi exigenţe.
SP Serisi işlenmiş topraklar için hassas tohum ekim makineleri Gaspardo’nun yıllar süren deneyimi ve
araş rmalarının bir ürünüdür. SP ekim ünitesi kullanımı kolay, güvenilir ve son derece hassas r. Makine, farklı konfigurasyonlarla, her çeşit ih yaca yönelik, her türlü ürün ye ş rmeye imkan sağlayan şasi seçenekleriyle (sabit, teleskopik veya katlanabilir) sunulmaktadır.
SERIE SP
SP SERİSİ
Lăţime de însămânţare Dist. dintre rânduri Număr rânduri disponibile
İş Genişliği
Sıra Aralığı
Sıra Sayısı
GAMA
ÇEŞİTLER
de la 370 la 820 cm
370 ile 820 cm arasında
45/60/75 cm
de la 2 la 12
2 ile 12 arasında
DETALII TEHNICE
TEKNİK DETAYLAR
1
28
2
3
1. Distribuitor cu dublu selector seminţe
2. Reglarea profunzimii seminţei
3. Cardan: transmisie precisă, fiabilitate şi nu necesită lubrifiere şi întreţinere
4. Accesoriu: roţi de transmisie reglabile pentru însămânţarea pe paturi înălţate
1. Çi tohum sıyırıcılı distribütör
2. Ekim derinliği ayarı
3. Ekim ünitesi tahrik şa ı: hassas hareket ile mi, güvenilir ve yağlama ve bakım gerek rmez
4. Opsiyonel: Sırta ekimler için ayarlanabilir transmisyon tekerlekleri
4
SEMĂNĂTORI DE PRECIZIE SERIE SP
HASSAS TOHUM EKİM MAKİNELERİ SP SERİSİ
SP SPRINT
Mod. 2
4
5
6
8
12
SARA
Mod. 6
ST STELLA
Mod. 6
7
8
SI SIMONA
Mod. 8
12
SILVIA
Mod. 12
29
SEMĂNĂTORI DE PRECIZIE SERIE MT
HASSAS TOHUM EKİM MAKİNELERİ MT SERİSİ
MT este elementul de însămânţare care interpretează mai bine obiec vele agriculturii moderne, având o rentabilitate
maximă cu costuri minime. Pentru caracteris cile sale tehnice, foloseşte doar organe de rulare, oferă prestaţii de calitate atât pe terenuri pregă te (însămânţare tradiţională) cât şi pe terenuri cu prelucrare minimă (minimă prelucrare) sau
în prezenţa de reziduuri de cultură.
MT serisi, maksimum verimin minimum maliyetle elde edilmesinin öncelikli amaç olduğu modern tarımın sorunlarına ideal bir çözümdür. MT serisinin özel teknik özellikleri arasında, sadece döner organları kullanması, ister hazırlanmış (geleneksel tohumlama) ister minimum seviyede işlenmiş olsun tüm toprak plerinde, ha a tarımsal ar kların
mevcut olduğu durumlarda bile mükemmel randıman vermesi sayılabilir.
SERIE MT
MT SERİSİ
Lăţime de însămânţare Dist. dintre rânduri Număr rânduri disponibile
İş Genişliği
Sıra Aralığı
Sıra Sayısı
GAMA
ÇEŞİTLER
de la 300 la 900 cm
45/50/60/70/75 cm
300 ile 900 cm arasında
de la 4 la 18
4 ile 18 arasında
DETALII TEHNICE
TEKNİK DETAYLAR
1
30
2
1. Reglare adâncime de însămânţare
2. Bucşe sinterizate autolubrifiante
3. Super Seal pentru protejarea de praf a rulmentului
4. Schimbător cu angrenaje pentru o simplă şi rapidă configuraţie
1. Ekim derinliği ayarı
2. Kendinden yağlamalı sertleş rilmiş yataklar
3. Yatağı tozdan korumak için süper sızdırmazlık
4. Hızlı ve kolay manüel ayar için mekanik dişli kutusu
3
4
SEMĂNĂTORI DE PRECIZIE SERIE MT
HASSAS TOHUM EKİM MAKİNELERİ MT SERİSİ
MT
Mod. 4
5
6
7
8
12
MTE
Mod. 6
7
MARTA
Mod. 6
7
MONICA
Mod. 6
7
MAGICA PLUS
Mod. 6
7
8
9
MAESTRA
Mod. 12
18
31
SEMĂNĂTORI DE PRECIZIE SERIE MTR
HASSAS TOHUM EKİM MAKİNELERİ MTR SERİSİ
Elementul de însămânţare MTR este evoluţia modelului MT care a reprezentat pentru mulţi ani punctul de referinţă
pentru semănarea de precizie. MTR preia ştafeta şi se prezintă ca un nou punct referinţă în a menţine aceeaşi filozofie
cu capacităţi opera ve superioare datorită discurilor de deschidere a brazdei, cele mai mari din această categorie.
MTR ekim ünitesi yıllarca hassas ekim konusunda referans olarak gösterilen MT modelinin gelişmiş bir versiyonudur.
Ar k yeni referans noktası, aynı felsefeyi koruyan ve kategorisindeki en büyük toprak diskleri sayesinde daha yüksek
çalışma kapasitesi sağlayan MTR’dir.
SERIE MTR
MTR SERİSİ
Lăţime de însămânţare
İş Genişliği
GAMA
ÇEŞİTLER
de la 600 la 2700 cm
600 ile 2700 cm arasında
Dist. dintre rânduri Număr rânduri disponibile
Sıra Aralığı
Sıra Sayısı
45/70/75 cm
de la 8 la 36
8 ile 36 arasında
DETALII TEHNICE
TEKNİK DETAYLAR
1
32
2
1. ARM STRONG: paralelogram de susţinere
2. Dublu selector seminţe
3. Butuc roată cu rulment cu etanşare impermeabilă demontabil
4. Rrăzuitor-pământ din Widia pentru o însămânţare NO-STOP
1. GÜÇLÜ BAĞLANTI KOLLARI: güçlendirilmiş paralelogram sistemi
2. Çi tohum sıyırıcılı distribütör
3. Sökülebilir su geçirmez yataklı teker göbeği
4. Kesin siz NON-STOP ekim için Widia sıyırıcı
3
4
SEMĂNĂTORI DE PRECIZIE SERIE MTR
HASSAS TOHUM EKİM MAKİNELERİ MTR SERİSİ
MANTA
Mod. 8
12
METRO
Mod. 16
18
24
MANTA XL
Mod. 12
16
MAXIMETRO
Mod. 24
36
48
SCATENATA MANTA
33
SEMĂNĂTORI PENTRU LEGUME ORIETTA OLIMPIA
SEBZE EKİM MAKİNELERİ ORIETTA OLIMPIA
Semănătorile pneuma ce pentru legume sunt rezultatul experienţei pe care Gaspardo a acumulato în domeniul
însămânţării de precizie. Construcţia raţională şi caracterul modular al componentelor fac maşinile polivalente
atât pentru u lizarea în sectorul specializat al legumelor cât şi cel al sfeclei. Orie a este versiunea cu element distribuitor unic; Olimpia cu element distribuitor dublu. Pentru ambele sunt disponibile două versiuni: unitate de însămânţare
redusă (N, narrow) şi unitate de însămânţare lărgită (W, wide).
Pnöma k sebze ekim makinelerimiz Gaspardo’nun hassas ekim alanındaki deneyim ve araş rmalarının bir ürünüdür.
Yapısal işlevselliği ve parçalarının modülerlik niteliği sayesinde bu makine sebze sektöründe çok amaçlı olarak kullanılabilecek bir üründür. Orie a tek distribütör üniteli versiyon, Olimpia ise çi distribütör üniteli versiyondur. Her iki
versiyon da dar ekim ünitesi (N, dar) ve geniş ekim ünitesi (W, geniş) tedarik edilebilir.
SEMĂNĂTORI ORIETTA OLIMPIA
ORIETTA OLIMPIA
Dist. dintre rânduri
Sıra Aralığı
Număr şiruri/Şasiu
Sıra Sayısı
GAMA
ÇEŞİTLER
de la 4 cm
4 cm’den i baren
de la 8 la 36
8 ile 36 arasında
DETALII TEHNICE
TEKNİK DETAYLAR
1
34
2
3
4
1. Selecţionarea unei singure seminţe pentru fiecare orificiu este garantată de dublul sistem cu reglare micrometrică
2. Recuperarea tuturor seminţelor rămase în pâlnia distribuitoarelor va fi înlesnită datorită sistemului de aspiraţie
3. Maşina este dotată cu roţi de transmisie reglabile pentru a realiza însămânţarea cu aceeaşi precizie pe suprafeţe plane sau înălţate.
4. SPEEDY SET este reglarea centralizată a distribuitoarelor: rapidă, precisă şi confortabilă
1. Mikrometrik ayarlı çi li tohum sıyırıcı (selektör) sistemi sayesinde her deliğe bir tek tohum garan si
2. Emiş sistemi sayesinde distribütör haznelerinde kalan tohumları geri toplamak çok kolaydır
3. Makine düze veya sırta aynı hassasiye e bir ekim için ayarlanabilir transmisyon tekerleriyle dona lmış r
4. SPEEDY SET gübre distribütörlerin merkezi ayarıdır: hızlı, hassas ve kolaydır
SEMĂNĂTORI PENTRU LEGUME ORIETTA OLIMPIA
SEBZE EKİM MAKİNELERİ ORIETTA OLIMPIA
ORIETTA N
ORIETTA W
OLIMPIA N
OLIMPIA W
35
SEMĂNĂTORI MECANICE PENTRU CEREALE
MEKANİK HUBUBAT EKİM MAKİNELERİ
Gaspardo propune o gamă completă de modele pentru însămânţarea cerealelor, născute direct din exigenţele diverse
ale agricultorilor. Soluţiile adoptate pentru elementele de seminţe permit iden ficarea celei mai bune aplicaţii pentru
însămânţarea atât pe teren pregă t cât şi pe teren în condiţii de minimă prelucrare. Modelele cu distribuţia mecanică a
seminţei îmbină simplicitate, fiabilitate şi costuri reduse de ges onare.
Gaspardo, her çeşit hububat için ekim makinesi modelleri sunmaktadır. Bu modellerin her biri çi çilerin değişik ih yaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış r. Makinelerin dona ları hem işlenmiş, hem de az işlenmiş toprak plerinde
ekim yapmaya uygundur. Mekanik dağı cılı modeller hem güvenilir, hem de düşük maliyetli çözümler sağlamaktadır.
EKIM MAKINELERI
Lăţime de lucru
İş genişliği
GAMA
ÇEŞİTLER
de la 250 la 600 cm
250 ile 600 cm arasında
SEMĂNĂTORI
Dist. dintre rânduri Număr rânduri disponibile
Sıra Aralığı
Sıra Sayısı
10-16 cm
17-44 arasında
DETALII TEHNICE
TEKNİK DETAYLAR
1
36
2
3
4
1. Selecţionarea unei singure seminţe pentru fiecare orificiu este garantată de dublul sistem cu reglare micrometrică
2. Recuperarea tuturor seminţelor rămase în pâlnia distribuitoarelor va fi înlesnită datorită sistemului de aspiraţie
3. Maşina este dotată cu roţi de transmisie reglabile pentru a realiza însămânţarea cu aceeaşi precizie pe suprafeţe plane sau înălţate.
4. SPEEDY SET este reglarea centralizată a distribuitoarelor: rapidă, precisă şi confortabilă
1. Homojen bir dağı m için 3 kamalı sürekli değişken transmisyon
2. Toplama kabı ve ekim tes
3. Tohum/gübre distribütörleri çi hazneli ve paslanmaz çelik r (SC MARIA MODELİ)
4. Çim tohumları için opsiyonel depo
SEMĂNĂTORI MECANICE PENTRU CEREALE
MEKANİK HUBUBAT EKİM MAKİNELERİ
NINA
S SC MARIA
Mod. 250
300
Mod.
250
300
360
400
NINA
Mod. 400
MEGA
Mod. 600
37
SEMĂNĂTORI PNEUMATICE PENTRU CEREALE
PNÖMATİK HUBUBAT EKİM MAKİNELERİ
Modelele cu transport pneuma c al seminţei născute pentru a sa sface exigenţele contractanţilor care solicită înaltă
flexibilitate şi comoditate atât în mpul lucrului cât şi în mpul transportului. Modelele se caracterizează prin şasiu
rabatabil şi o distribuţie care sunt garanţia unui rezultat op m chiar şi în colină şi cu diverse puri de seminţe.
Pnöma k tohum dağı m sistemiyle dona lmış olan modeller yüksek seviyede çalışma ve taşıma konularında kolaylık
ih yacı olan taşeronların ih yaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış r. Bu modeller katlanabilir bir şasi ve eğimli arazilerde bile her tür tohum çeşidiyle üst düzey sonuçlar elde etmenizi sağlayan bir dağı m sistemiyle dona lmışlardır.
EKIM MAKİNELERİ
Lăţime de lucru
İş genişliği
GAMA
ÇEŞİTLER
de la 400 la 600 cm
400 ile 600 cm arasında
SEMĂNĂTORI
DETALII TEHNICE
TEKNİK DETAYLAR
1
38
Dist. dintre rânduri Număr rânduri disponibile
Sıra Aralığı
Sıra Sayısı
2
12,5/15,7 cm
de la 29 la 48
29 ile 48 arasında
3
4
1. Sistemul brevetat by-pass garantează uniformitatea de distribuţie şi în condiţii dificile precum însămânţarea pe colină sau distribuţia
de volum mare de seminţe
2. Distribuitorul permite distribuţia seminţei şi a îngrăşămintelor de diverse granulaţii şi în can tăţi mari
3. Distribuitor radial cu reglare aripi laterale (opţional)
4. Rezervor suplimentar pentru distribuţie îngrăşăminte microgranulator
1. Patentli by-pass sistemi yüksek eğimli arazilerde ekim yapılması veya çok yüksek miktarda tohum dağı lması gibi zor işlemlerde bile eşit
dağı m yapılabilmesini garan eder
2. Dağı cı, yüksek miktarda ve çeşitli büyüklüklerde tohum ve gübrelerin dağı labilmesini sağlar
3. Gerek ğinde yan kanatların devre dışı bırakılmasını sağlayan (opsiyonel) radyal distribütör
4. Mikro granüllü gübre dağı mı için ilave hazne
SEMĂNĂTORI PNEUMATICE PENTRU CEREALE
PNÖMATİK HUBUBAT EKİM MAKİNELERİ
PINA
Mod. 400
450
PINTA PLUS/PREMIUM
PRIMAVERA
Mod. 400
450
500
600
SCATENATA
Mod. 400
450
500
600
Mod. 3000 L
5000 L
39
SEMĂNĂTORI DE CEREALE PENTRU ÎNSĂMÂNŢARE DIRECTA
DOĞRUDAN HUBUBAT EKİM MAKİNELERİ
Gaspardo oferă o gamă completă de semănători pentru însămânţarea simplificată; soluţii cu şasiu fix sau rabatabil cu
numeroase lăţimi de lucru pentru a se adapta diferitelor exigenţe aplica ve. Elementul de însămânţare, comun pentru
toate modelele, este adecvat oricărui p de teren, de la cel tare până la cel cu minimă prelucrare şi cu structură diversă.
Gaspardo daha kolay ve basit bir ekim işlemi için komple bir ürün grubu sunmaktadır; farklı uygulamaların gerekrdiği ih yaçlara uygun, sabit veya katlanabilir şasi, çeşitli çalışma genişliklerine adapte edilebilir. Tüm makinelerde
bulunan ekim üniteleri her çeşit toprağa uygundur ve hem minimum seviyede işlenmiş topraklarda veya hiçbir işlem
görmemiş alanlarda hem de, değişik yapılara sahip topraklarda rahatlıkla kullanılabilir.
EKIM MAKİNELERİ
Lăţime de lucru
İş genişliği
GAMA
ÇEŞİTLER
de la 250 la 1200 cm
250 ile 1200 cm arasında
SEMĂNĂTORI
DETALII TEHNICE
TEKNİK DETAYLAR
1
40
2
Dist. dintre rânduri Număr rânduri disponibile
Sıra Aralığı
Sıra Sayısı
15,6/18 cm
de la 13 la 66
13 ile 66 arasında
3
4
1. Sistemul exclusiv de control al adâncimii Gaspardo garantează o cultură uniformă în condiţii dificile şi pe terenuri foarte neregulate
2. Uşurinţa şi rapiditatea selectării adâncimii de semănare, prin reglare cu pivoţi dis nge versiunea cu limitator din cauciuc
3. Este recomandat butucul Heavy Duty cu rulmenţi conici
4. Diametrul diferit al limitatoarelor determină diversele adâncimi de semănare. Limitatoarele sunt disponibile şi în materiale diferite:
din fontă pentru o presiune ridicată şi din laminat pentru o limita
1. Özel Gaspardo ekim derinlik kontrolü sistemi çok düzensiz arazilerde bile ekinlerin düzenli ve eşit şekilde çıkmasını sağlar
2. Pimler vasıtasıyla yapılan hızlı ve kolay tohum ekim derinliği ayarına sahip ve las k bir derinlik sınırlayıcı tekerle dona lmış bu modeli diğerlerinden
ayıran bir özellik r
3. Konik burçlu Ağır Hizmet Tipi göbek en zor çalışma şartlarına uygundur
4. Derinlik sınırlayıcılarının farklı çapları, farklı ekim derinlikleri uygulanmasını sağlar. Sınırlayıcılar las ğin yanı sıra farklı malzemelerle de
imal edilebilirler: yüksek basınç ih yacı durumunda kullanılabilecek dökme demir veya basıncı sınırlamak için metal saç kullanılır
SEMĂNĂTORI DE CEREALE PENTRU ÎNSĂMÂNŢARE DIRECTA
DOĞRUDAN HUBUBAT EKİM MAKİNELERİ
DIRETTISSIMA
90 HP
DIRETTA
Mod. 250
DP PRONTA
120-150 HP
Mod. 300
400
GIGANTE
Mod. 300
400
GIGANTE 900
300 HP
VACUUM PRECISION PLANTER
Mod. 4
6
7
8
150-180-220 HP
Mod. 400
500
600
ELEFANTE
Mod. 900
REGINA
120-150 HP
400 HP
Mod. 1200
RENATA
VACUUM PRECISION PLANTER
Mod. 8
41
SEMĂNĂTORI COMBINATE
KOMBİNE HUBUBAT EKİM MAKİNELERİ
Maschio Gaspardo oferă o gamă completă de semănători combinate; soluții cu șasiu fix sau rabatabil cu numeroase lățimi de lucru pentru a se adapta la diversele exigențe aplica ve. Vasta compa bilitatea între modelele de grape, rulouri
și semănători oferă clientului posibilitatea să configureze mașina specific propriilor necesități. Distribuția semințelor
pneuma c prin comandă electronică, împreună cu o mare autonomie și un control precis al adâncimii de semănat, fac
din modelele Gaspardo alegerea ideală pentru Contractanți și Societăți de dimensiuni medii și mari
Maschio Gaspardo, kombine makinelerde eksiksiz bir ürün grubu sunmaktadır; farklı uygulamaların gerek rdiği
ih yaçlara uygun sabit veya katlanabilir şasiler, çeşitli çalışma genişliklerine adapte edilebilir. Tırmıklar, merdaneler
ve ekim makineleri birbirlerine uyumlu şekilde üre ldikleri için müşterilerimiz kendi özel ih yaçlarına uygun kombinasyonlar yapabilirler. Gaspardo modelleri, elektronik olarak yöne len pnöma k tohum dağıtma sistemini, ekim
derinliğinin son derece hassas bir şekilde kontrol edilebilmesiyle birleş rmekte ve çi çiler, taşeronlar ve orta-büyük
kapsamlı tarım faaliyetleri için mükemmel bir çözüm teşkil etmektedirler.
EKIM MAKİNELERİ
Lăţime de lucru
İş genişliği
Dist. dintre rânduri
Sıra Aralığı
Putere aplicabilă
Tavsiye edilen gûç
GAMA
ÇEŞİTLER
de la 130 la 600 cm
130 ile 600 cm arasında
10,5/12,5 cm
de la 30 la 300
30 ile 300 arasında
SEMĂNĂTORI
DETALII TEHNICE
TEKNİK DETAYLAR
1
42
2
3
4
1. QUICK-MATCH™ sistemul de conexiune GRAPĂ-SEMĂNĂTOARE pe grape fixe, combi
2. Reglarea ruloului cu pivoţi cu braţ lung de conectare, poziţionat deasupra grapei
3. Sistemul de conexiune între grapă şi semănătoare a fost proiectat pentru a garanta o adâncime de însămânţare mereu constantă
4. Cuţitul special ON GRIP născut din exigenţa de a lucra în prezenţa de reziduuri abundente şi pe terenuri tari (opţional)
1. QUICK-MATCH™ sabit ve kombine p dik rotovatörler için DİK ROTOVATÖR-EKİM MAKİNESİ bağlan sistemidir.
2. Uzun bağlan koluna sahip, pimli merdane ayarı, dik rotovatörün üzerinde yer alır.
3. Ekim makinesi ile dik rotovatör arasındaki bağlan , aynı ekim derinliğinin sürekli olarak muhafaza edilmesini sağlar.
4. Çok miktarda sap kalın sı olan ve sert topraklarda çalışırken kullanılmak üzere tasarlanmış olan özel ON GRIP bıçak (opsiyonel)
SEMĂNĂTORI COMBINATE
KOMBİNE HUBUBAT EKİM MAKİNELERİ
VITIGREEN
30-100 HP
COMPAGNA
Mod. 130
150
DAMA
90-150 HP
120-200
Mod. 150
200
250
300
ALIANTE PLUS
Mod. 250
300
350
400
ALITALIA
160-250 HP
Mod. 300
350
400
CENTAURO PA2
15-200 HP
120-200 HP
Mod. 300
350
400
CENTAURO PA1
140-300 HP
Mod. 400
460
180-450 HP
Mod. 500
600
43
MAŞINA DE LUCRAT SOLUL ÎN BENZI
SIRA ÜZERİ TOPRAK İŞLEME
Banda de arat este o tehnica care implică beneficii cum ar fi protecţia împotriva eroziunii solului şi economia de combus bil şi de îngrăşământ, deoarece această maşină presupune cul varea benzii de teren. Elementul special proiectat de
către Maschio Gaspardo are capacitatea de a lucra pe orice p de teren şi orice densitate de reziduuri vegetale, asigurând o depunere op mă de îngrăşământ şi o excelentă pregă re a solului, gata pentru însămânţare.
Sıra üzeri (ban a) toprak işleme, toprak erozyonunun önlenmesi, gübre ve yakıt tasarrufu sağlaması açısından
sağladığı faydalar ile önemli bir toprak işleme tekniğidir. Maschio Gaspardo tara ndan tasarlanan üniteler sayesinde
her yoğunluktaki anız kalın ları üzerinde ve toprak koşullarında op mum gübre tüke mi ile toprağın mükemmel
şekilde işlenmesi ve ekime hazır hale ge rilmesi sağlanmaktadır.
MAŞINA DE LUCRAT SOLUL ÎN BENZI
SIRA ÜZERİ TOPRAK İŞLEME
GAMA
ÇEŞİTLER
Lăţime de lucru
İş genişliği
Dist. dintre rânduri Număr rânduri disponibile
Sıra Aralığı
Sıra Sayısı
de la 540 la 630 cm
45/50/70/75 cm
540 ile 630 cm arasinda
de la 8 la 12
8 ile 12 arasında
DETALII TEHNICE
TEKNİK DETAYLAR
1
44
2
3
4
1. Brazdar cu disc frontal dinţat cu diametru mare, cu un excelent control al adşncimii de lucru, cu doua roţi cu ecartament reglabil,
care îmbunătăţesc capacitatea de tăiere a reziduurilor
2. Roţi reglabile de gunoi care şterg reziduurile vegetale de pe rândul de plantare
3. Suport cu dispozi v special, cu furtun de distribuire a îngrăşămintelor posterior şi discuri reglabile variabil de închidere
4. Tăvălugul concav posterior care mărunţeste şi sparge bulgării de pământ şi crează un pat vegetal perfect
1. Çi derinlik kontrol tekerine sahip ön yarıcı, geniş ebatlı diskler sayesinde anız kalın ları kolaylıkla kesilir ve diskler toprakla buluşur
2. Ekim sırasından anız kalın larını temizleyebilen yıldız diskler
3. Gübre a m ayakları ve çizi kapa cı ayarlanabilir diskler
4. Çıkan toprağı olabildiğince inceltebilen ve iyi bir tohum yatağı hazırlayabilen iç bükey arka merdaneler
MAŞINA DE LUCRAT SOLUL ÎN BENZI
SIRA ÜZERİ TOPRAK İŞLEME
ZEBRA
280-360 HP
Mod. 8
9
12
45
PRĂŞITORI
ARA ÇAPA MAKİNELERİ
Pentru tehnica construc vă de avangardă şi calitatea materialelor folosite, prăşitoarele Gaspardo sunt maşini care se
diferenţiază prin înaltele capacităţi opera ve. Robusteţea, uşurinţa de manevrare şi versa litatea sunt par cularităţile
comune a întregii game. Elementul de prăşit poate fi configurat după exigenţele opera ve pentru a se adapta mai bine
pului de teren şi prelucrării dorite.
Gaspardo ara çapa makineleri yüksek performanslarıyla tanınan, öncü, kaliteli ve modern makinelerdir. Sağlamlılığı,
kullanım kolaylılığı ve çok yönlü olması bu ürün grubundaki tüm modellerimizin ortak özellikleridir. Çapa üniteleri,
toprak koşullarına ve her türlü kullanım şekline göre kolayca adapte edilebilirler.
PRĂŞITOARE
ARA ÇAPA
GAMA
ÇEŞİTLER
Lăţime de lucru
İş genişliği
Dist. dintre rânduri Număr rânduri disponibile
Sıra Aralığı
Sıra Sayısı
de la 150 la 1200 cm
45/50/60/70/80 cm
150 ile 1200 cm arasında
de la 2 la 18
2 ile 18 arasında
DETALII TEHNICE
TEKNİK DETAYLAR
1
46
2
3
4
1. Distribuţia uniformă a fer lizantului, prin cădere pe rândurile centrale şi pneuma c pe rândurile laterale
2. SUPERFLOW flux op m de teren şi ierburi dăunătoare
3. Roată de transmisie pentru distribuţie fer lizant
4. Robusteţe, uşurinţă în manevrare şi versa litate sunt par cularităţile comune a întregii game
1. Ortadaki sıralarda serbest düşüm, yan sıralarda ise pnöma k gübreleme ile eşit bir dağı m sağlanır
2. SUPERFLOW sistem ile çapa ayakları arasından keseklerin ve sap kalın larının mükemmel akışı sağlanır
3. Gübre dağı mı için transmisyon tahrik tekerleği
4. Çapa ünitesinin her ih yaca yönelik farklı kurulumları mümkündür
PRĂŞITORI
ARA ÇAPA MAKİNELERİ
HL
Mod. 2
4
5
6
8
10
12
HP
Mod. 4
6
HS
Mod. 4
6
8
12
16
18
HR
Mod. 12
18
47
PLUGURI
PULLUKLAR
Maschio Gaspardo este o companie care a fost dintotdeauna atentă la exigenţele celor care lucrează pământul. Rezultatul acestei atenţii este gama de pluguri Maschio, care completează linia de produse cu 10 modele în măsură să sa
sfacă cele mai exigente şi diferite dorinţe. Pentru fiecare maşină sunt disponibile sisteme de siguranţă pentru protecţia
plugului, accesorii care îmbunătăţesc calitatea tăierii şi a procesului de răsturnare al brazdei, posibilitatea de modifica
numărul de brăzdare şi multe alte reglaje pentru a varia volumul de teren lucrat. Soluţiile propuse vă permit să adaptaţi
maşina propriilor exigenţe în funcţie de terenul lucrat şi de tractorul folosit.
Maschio Gaspardo Grubu her zaman çi çilerin ih yaçlarına önem vermiş r. Sahip olduğu geniş ürün yelpazesine ek
olarak 10 çeşit pulluk seçeneğinin de pazara sunulması, bunun en büyük göstergesidir. Her modelde eminiyet sistemine sahip pulluklar, birçok aksesuar seçeneği ve ilave kulak ekleme imkanı ile her türlü tarla koşuluna ve traktöre
uygun hale gelebilmektedir.
PLUGURI
PULLUKLAR
Număr Brăzdare disponibile
Kulak Sayısı
GAMA
ÇEŞİTLER
de la 2 la 18
2 ile 18 arasinda
DETTAGLI TECNICI
TECHNICAL DETAILS
1
48
2
1. Discuri Non Stop
2. Antebrăzdare porumb
3. Cuţite
4. Cormane lamelare
1. Kesin siz (Non Stop) p diskler
2. Mısır için kulak ilaveleri
3. İlave yarıcılar
4. Izgara p kulak
3
4
PLUGURI
PULLUKLAR
FABIO
50-180 HP
LIVIO
40-100 HP
SILVIO
40-100 HP
LELIO
60-250 HP
SISTO
70-120 HP
SIRO
70-260 HP
LUCIO
50-100 HP
LINO
90 - 260 HP
49
PLUGURI
PULLUKLAR
MIRCO
50
200 - 350 HP
MIRCO NON STOP
200 - 350 HP
PLUGURI
PULLUKLAR
51
SCARIFICATORI DE PROFUNZIME
DİPKAZANLAR
Acestei categorii aparţin modelele: PINOCCHIO, ATTILA, ARTIGLIO şi DIABLO. Modelele au în comun pul de ancoră
cu înclinaţie progresivă şi dotată cu explozori laterali. Sunt u lizate pentru a lucra terenul cu adâncime cuprinsă între
25 şi 55 cm funcţie de modelele şi exigenţa opera vă. Trei versiuni purtate, dotate cu tăvălug dublu cu vârfuri, posterior, (PINOCCHIO, ATTILA şi ARTIGLIO) în mp ce versiunea tractată DIABLO este echipată cu o grapă cu discuri duble
posterioară pentru controlul adâncimii, al rafinării şi compactării terenului
Bu kategorideki ürünler: PINOCCHIO, ATTILA, ARTIGLIO ve DIABLO. Modellerin hepsi kademeli eğimli patlatma ayaklarıyla ve yan keskilerle dona lmış r. Bu ayaklar, modele ve yapılmak istenen uygulamanın gereksinimlerine bağlı
olarak toprağın 25 ila 55 cm derinlikte işlenmesi için kullanılırlar. Askı p bağlan şekline sahip versiyonlardan 3’ü
(PINOCCHIO, ATTILA ve ARTIGLIO) arka tarafa monte edilmiş rnaklı çi merdane ile dona lmışlardır ve çekilir versiyon olan DIABLO modeli derinlik kontrolü ve toprağın ufalanması, sıkış rılması amacıyla kullanılmak üzere arka tarafa
monte edilmiş çi sıralı disk se yle dona lmış r.
SCARIFICATORI DE PROFUNZIME
DİPKAZANLAR
Lăţime de lucru
İş genişliği
Putere recomandată
Tavsiye edilen güç
GAMA
ÇEŞİTLER
de la 130 la 700 cm
130 ile 700 cm arasında
de la 50 la 600 hp
50 ile 600 bg arasında
DETALII TEHNICE
TEKNİK DETAYLAR
1
52
2
3
1. Vârfuri reversibile şi cu decuplare rapidă, explozori laterali reglabili
2. Apărători limitatoare
3. Reglare hidraulică a ruloului
4. Secţiune de lucru cu sistem bulon de tăiere
1. Hızla çıkarılabilen, çi yönlü patlatma bıçakları, ayarlanabilen yan keskiler
2. Koruma kapakları
3. Hidrolik olarak ayarlanabilen merdane
4. Emniyet cıvatalı patlatma ayakları çalışma kesi
4
SCARIFICATORI DE PROFUNZIME
DİPKAZANLAR
PINOCCHIO
50-160 HP
ATTILA
Mod. 130
170
200
250
300
ATTILA HYDRO
110-240 HP
Mod. 250
300
ARTIGLIO S
Mod. 250
300
400
ARTIGLIO HYDRO
150-350 HP
Mod. 250
300
400
DIABLO
110-200 HP
150-390 HP
Mod. 250
300
400
500
ARTIGLIO MAGNUM
180-280 HP
Mod. 300
400-600 HP
Mod. 500
600
700
53
GRAPĂ CU DISCURI
DİSKAROLAR
Cul vatoarele cu discuri PRESTO şi UFO au fost proiectate pentru prelucrări la suprafaţă ale terenului şi reziduurilor.
Discurile taie şi amestecă pământul şi reziduurile, garantând o prelucrare precisă şi uniformă. Dispunerea pe două
rânduri permite o constantă prelucrare pe întreaga lăţime a maşinii. Folosirea pe teren tare are în general ca finalitate încorporarea reziduurilor pentru o rapidă descompunere a acestora, în mp ce folosirea pe terenuri prelucrate
an cipează semănarea sau o efectuează direct dacă grapa cu discuri este combinată cu o semănătoare.
PRESTO ve UFO diskli kül vatörler toprak yüzeyinin ve anızın işlenmesi amacıyla tasarlanmış r. Diskler, toprağı ve
topraktaki kalın ları keserek ve karış rarak hassas ve eşit dağılımlı bir işlemeyi garan ederler. Çi sıralı olarak monte
edilen diskler, toprağın makinenin genişliği boyunca eşit şekilde işlenmesini sağlar. Anız kalın larının olduğu bir alanda kullanılması ile kalın ların hızla çürümesini ve bunların toprağa iyice karış rılmasını sağlar. İlk sürümü yapılmış
topraklar üzerindeki uygulamalar için ekimden önce tek başına kullanılabileceği gibi diskaro, bir ekim makinesiyle
kombine olarak da kullanılabilir.
GRAPE CU DISCURI
DISKAROLAR
Lăţime de lucru
İş genişliği
Putere recomandată
Tavsiye edilen güç
GAMA
ÇEŞİTLER
de la 250 la 600 cm
250 ile 600 cm arasında
de la 110 la 360 hp
110 ile 360 bg arasında
DETALII TEHNICE
TEKNİK DETAYLAR
1
54
2
1. Fusul CULTI HUB
2. Amor zoare cu arc cu cadru elicoidal
3. Disc de protecţie reglabil
4. Bara 1° şi 2° punct cat. III ISO/ASAE + K700
1. CULTI HUB göbek
2. Kare kıvrık yaylı amor sörler
3. Ayarlanabilir yan diskler
4. 1. ve 2. nokta kat. III ISO/ASAE + K700 bağlan demiri
3
4
GRAPĂ CU DISCURI
DİSKAROLAR
PRESTO
80-150 HP
Mod. 250
300
350
400
UFO FOLDING
UFO FIX
110-200 HP
Mod. 250
300
400
260-360 HP
Mod. 600
55
CULTIVATOARE
KULTİVATÖRLER
Proiectate pentru a încorpora resturile de culturi în stratul superficial, cul vatoarele TERREMOTO și GRUBBER sparg
și afânează terenul pe întreaga suprafață de lucru prin intermediul ancorelor cu cuțite speciale de sfărâmare. Această caracteris că face ca exploatarea lor să fie u lă în lupta cu plantele dăunătoare, datorită unei ruperi totale de la
rădăcini a acestora. Adâncimea de lucru este menținută constantă prin tăvălugul posterior, care are de asemenea și
funcția de compactare și nivelare a terenului.
Anız kalın larını üst tabakada toplamak üzere tasarlanmış olan TERREMOTO ve GRUBBER modelleri, özel olarak
dizayn edilmiş patlatma bıçaklarıyla toprağı ufalar ve havalandırırlar. Bu özellikler, zararlı otlara karşı verilen savaşta
çok faydalı olmakla beraber, bitkilerin köklerinin tamamen yok edilmesini de sağlamaktadırlar. Arka tara aki merdane sayesinde çalışma derinliği hep aynı şekilde muhafaza edilir; ayrıca arka merdane, toprağın sıkış rılmasında ve
düzlenmesinde de kullanılır
CULTIVATOARE
KULTİVATÖRLER
Lăţime de lucru
İş genişliği
Putere recomandată
Tavsiye edilen güç
GAMA
ÇEŞİTLER
de la 230 la 600 cm
230 ile 600 cm arasında
de la 60 la 260 hp
60 ile 260 bg arasında
DETALII TEHNICE
TEKNİK DETAYLAR
1
56
2
1. Ancoră Terremoto
2. Ancoră Grubber
3. Pereche de discuri
4. Rulou posterior
1. TERREMOTO çapa ayağı
2. GRUBBER çapa ayağı
3. Disk çi leri
4. Arka merdane
3
4
CULTIVATOARE
KULTİVATÖRLER
TERREMOTO 2
70-260 HP
Mod. 230
300
450
600
TERREMOTO 3
70-180 HP
Mod. 230
300
350
57
PREPARATOARE PAT GERMINATIV
TOHUM YATAĞI HAZIRLAYICI EKİPMANLAR
În cazul în care programarea prelucrărilor terenului o permit, angajarea echipamentelor pasive ca alterna vă la cele
ac ve, este o alegere eficientă și cu garantată economisire. Pe terenurile arate și/sau dezagregate (spre exemplu din
cauza acțiunii gheții) pregă rea unui pat germina v perfect nivelat și rafinat în gradul de a favoriza o rapidă germinare datorită neinversării straturilor, este o operație care cu preparatoarele GRATOR și GRANCHIO rezultă într-adevăr
ușoară și de succes.
Toprak işleme planınıza uyması durumunda kuyruk milinden hareket alan şanzımanlı makineler yerine pasif p ekipmanlar kullanmak oldukça etkili bir tasarruflu bir yöntemdir. Pullukla ilk sürümü yapılmış veya patla lmış tarlalarda
son derece düz ve ufalanmış tohum yataklarının hazırlanması, GRATOR ve GRANCHIO modelleriyle oldukça kolaylaşmakta, sonuç olarak ekinler hızla büyüyüp iyi sonuçlar elde edilmektedir.
AGREGATORY PRZEDSIEWNE
HAZIRLAMA MAKİNESİ
Lăţime de lucru
İş genişliği
Putere recomandată
Tavsiye edilen güç
GAMA
ÇEŞİTLER
de la 250 la 1200 cm
250 ile 1200 cm arasında
de la 70 la 250 hp
70 ile 250 bg arasında
DETALII TEHNICE
TEKNİK DETAYLAR
1
58
2
3
1. ANCORĂ TIP GAMMA: Ancoră dreaptă, indicată pentru terenuri de densitate medie sau argiloase, care reţin umiditatea. Profilul drept
evită întoarceri nedorite ale brazdelor.
2. ANCORĂ TIP DELTA: Ancoră cu profil arcuit şi sapă largă ideală pentru terenuri afânate sau de consistenţă medie. Cuţitul larg
îndeplineşte o acţiune de tăiere u lă şi în pregă rea terenurilor puţin ierboase
3. GRANCHIO: schemă componente
1. GAMA TİPİ ÇAPA AYAĞI: Orta tane kesekli veya killi olan topraklara uygun olan bu çapa ayağının düz profili sayesinde toprağın istenmeyen şekilde alt üst olmasını önler ve toprak yapısı ve nemi korunmuş olur.
2. DELTA TİPİ ÇAPA AYAĞI: Nemi tutan, gevşek ve orta tane kesekli topraklar için kıvrık profilli ve geniş çapa ayaklı bu model idealdir.
Geniş patlatma bıçağı, biraz otlanmış arazilerde bile aynı performansı gösterir.
3. GRANCHIO çapa ayakları diziliş şekli
PREPARATOARE PAT GERMINATIV
TOHUM YATAĞI HAZIRLAYICI EKİPMANLAR
GRATOR
70-340 HP
Mod. 250
300
450
600
900
1200
GRANCHIO
200-250 HP
Mod. 600
59
COSITORI
ÇAYIR BİÇME MAKİNELERİ
Gama de cositori cu lamă oferită de Gaspardo se compune din trei modele, adaptate diverselor u lizări. Modelul
FBR Plus este o cositoare de purtat în spate, profesională, modelul B este indicat pentru tractoare de mici dimensiuni și pentru folosirea ocazională, în mp ce cositoarea frontală F Plus este indicată în mod special pentru cositul
pășunilor muntoase cu tractoare cu pneuri izodiametrice. RAPIDA este însă o cositoare rota vă cu discuri posterioare laterale, ideală pentru o folosire grea și de lungă durată recomandată pentru societăți mici și mijlocii. Capacitatea
de a efectua o tăiere defini vă și rapidă exploatând turația mare și forma discurilor de tăiere.
Gaspardo bıçaklı biçme makineleri grubunda farklı kullanımlar için üç model mevcu ur. FBR Plus modeli arkadan
monte profesyonel bir biçicidir. B modeli ise küçük traktörler ve hobi kullanımı için uygundur. F Plus önden çalışan
biçici modeli ise dağ kenarlarındaki otluk arazilerin hasadında ve geniş tabanlı las kli traktörlerle kullanılması tavsiye
edilmektedir. RAPIDA lateral döner disklere sahip arkadan monte edilen bir biçme makinesidir. Ağır işler ve uzun
süreli kullanım için idealdir. Küçük ve orta boy çi liklerde kullanılması tavsiye edilir. Biçici disklerinin hızı ve şekli sayesinde hızlı ve temiz şekilde bir kesim yapılmasını sağlar.
COSITORI
ÇAYIR BİÇME MAKİNELERİ
Lăţime de lucru
İş genişliği
Tehnologie de tăiere
Biçme teknolojisi
GAMA
ÇEŞİTLER
de la 175 la 285 cm
175 ile 285 cm arasında
Dinte-lamă/Discuri
Biçak/Disk
DETALII TEHNICE
TEKNİK DETAYLAR
1
60
2
3
1. Ridicare hidraulică ; Sistem an shock cu furcă în dotare (FBR Plus)
2. Sistem cu dublă mişcare dinte-lamă, care taie defini v furajele
3. Dinte consolidat cu locaş intern pentru glisare lamă
4. Secţiune normală / secţiune dublă autoascuţire
1. Hidrolik kaldırma; Döküm çatallı an -şok sistemi (FBR Plus)
2. Çi yönlü hareket eden dişli bıçak sistemi otları temiz ve hassas şekilde keser
3. Dahili kayar bıçak yuvasıyla dona lmış sağlam zıpkalar (parmaklar)
4. Normal Bıçak / Kendi bileyen çi bıçak
4
COSITORI
ÇAYIR BİÇME MAKİNELERİ
FBR PLUS
Mod. 145
175
205
235
RAPIDA
Mod. 500
600
F PLUS
Mod. 175
205
235
280
Mod. 600 Plus
700 Plus
61
SISTEMELE ELECTRONICE
ELEKTRONİK SİSTEMLER
Sistemele electronice avansate permit monitorizarea operațiilor de semănat cu maximă simplitate. Funcțiile Pre
Start și Pre-Stop elimină risipele datorate întârzierii inerente în sistemul pneuma c în manevrele la începutul și la
sfârșitul câmpului. În plus, sistemele GENIUS permit variația dozei de distribuție direct din cabina de conducere.
Ileri teknoloji elektronik kumandalar ekim işlemini kolayca ve konforlu bir şekilde kontrol etmenizi sağlar. Önbaşlangıç ve Ön-durdurma özelliği, pnöma k ekim makinelerinde sık yaşanan ve tarlanın başında veya sonunda
manevra yaparken meydana gelen tohum kaybını önler. Bunlara ek olarak GENIUS sistemi tohum dağı m ayarının
traktör kabininin içinden konforlu bir şekilde yapılabilmesini sağlar.
SISTEMELE ELECTRONICE
ELEKTRONİK SİSTEMLER
Aplicaţie
Kullanım
GAMA
ÇEŞİTLER
Precizie/Cereale
Hassas ekı ̇m/Hububat
DETALII TEHNICE
TEKNİK DETAYLAR
1
62
2
3
4
1. Motor electric pentru controlul distribuţiei (Sistem GENIUS)
2. Funcţii tramline pentru creşterea calităţii tratamentului
3. Control asupra distribuţiei celor două produse
4. Detector de viteză; la alegere între un cablu mic de conexiune care permite folosirea radarului tractorului sau o antenă GPS cu magnet
1.Dağı mı kontrol eden elektrik motoru (GENIUS Sistemi)
2. Verimliliği ar rmak için iz bırakma sistemi
3. İki ayrı tohum dağı mının kontrol edilebilmesi
4. Hızölçer; bir bağlan kablosuyla traktör radarı veya mıkna slı bir GPS anteni kullanılabilir
SISTEMELE ELECTRONICE
ELEKTRONİK SİSTEMLER
HCS
V 1200
MCE 6000/12000
SERIO
SIMPLE TSH
MULTICHECK
GENIUS
MULTICONTROL
GENIUS LITE
63
LINIE PRODUS
ÜRÜN GRUPLARI
FREZE
TOPRAK FREZELERİ
Modele
Modeller
L
W
A
E
H
U
B
C
SC
SC COBRA
SC CONDOR
G
PUMA
PUMA COBRA
PANTERA
AZ
SILVA
DIANA
Lăţime de lucru în cm
cm olarak iş genişliği
85-105-115-125
105-125-145-165
105-125-145-165-185
125-145-165-185
125-145-165-185-205
110-135-145-160-185-210-235
160-185-210-235
210-235-260-285-310
235-260-285-310
250-280-300
250-280-300
310-360-410
320-370-420
320-370-420
430-480-530-580
145-165
160-185-210
160-185-210
Putere recomandabilă in hp
bg olarak tavsiye edilen güç
10-25
15-40
30-60
30-60
30-60
30-80
45-100
60-130
90-170
100-170
100-170
180-250
120-180
130-200
160-240
35-50
40-80
40-80
GRAPE ROTATIVA FIXE
DİK ROTOVATÖRLER
Modele
Lăţime de lucru în cm
Modeller
cm olarak iş genişliği
PONY
900-1100-1250-1450-1600-1800-2000
DELFINO DL
1300-1500-1800-2000-2300-2500
DAINO DS
2000-2300-2500-3000
DRAGO DC / DC RAPIDO
2500-3000
DOMINATOR DM / DM RAPIDO
3000-3500-4000
HM EROE
300
ORSO RAPIDO
3000-3500-4000-4500
Putere recomandabilă in hp
bg olarak tavsiye edilen güç
20-50
30-100
60-120
80-130
120-180
80-150
120-250
GRAPE ROTATIVE RABATABILE
KATLANABİLİR DİK ROTOVATÖRLER
Modele
Modeller
FALCO
GABBIANO
AQUILA
AQUILA RAPIDO
TORO RAPIDO
JUMBO RAPIDO
Lăţime de lucru în cm
cm olarak iş genişliği
3600-4000-4600-5000
4000-4600-5000
4600-5000-6000
4600-5000-6000
4600-5000-6000-7000
6000-7000-8000
Putere recomandabilă in hp
bg olarak tavsiye edilen güç
110-200
120-240
150-300
150-330
160-380
250-450
RULOURI
MERDANELER
Modele
Modeller
GABBIA
SPUNTONI
SPIROPACKER
RISAIA
PACKER
GOMMATO
FLANGIATO
ANELLI
Diametru in cm
cm olarak çap
30-37-45
50-60
50
50
45-50-60
50-60
50
60
TOCĂTOARE
SAP PARÇALAMA MAKİNELERİ
Modele
Modeller
JOLLY
BIRBA
FURBA
BARBI
BRAVA
VITA
BELLA
CORAZZA
TIGRE
BISONTE
CHIARA
TORNADO
LEOPARD
ARIETE
GEMELLA
64
Lăţime de lucru în cm
cm olarak iş genişliği
120-150-180-210
95-115-135-155
95-115-135-155-170
100-120-140-160-175
120-145-160-175-195
115-135-155-175
135-155-170-190-210
155-170-190-210-230
210-226-257-276-298
226-257-276-298
155-185-205-235-255
230-250-280-310
320
280
470-620
Putere recomandabilă in hp
bg olarak tavsiye edilen güç
15-50
10-40
10-40
20-45
25-60
40-80
30-80
40-80
55-100
50-110
45-90
60-140
140-200
100-180
120-260
LINIE PRODUS
ÜRÜN GRUPLARI
TOCĂTOARE LATERALE
LATERAL SAP PARÇALAMA MAKİNELERİ
Modele
Modeller
GIRAFFETTA
GIRAFFA
GIRAFFONA
Lăţime de lucru în cm
cm olarak iş genişliği
120-140-160
157-190-212
210-226-257
Putere recomandabilă in hp
bg olarak tavsiye edilen güç
25-45
40-80
120-180
TOCĂTOARE CU BRAT
ÇİT/KANAL BUDAYICILAR
Modele
Modeller
ROSA
MARGHERITA
EMMA
CRISTINA
MARTINA
PALMA
CAMILLA
GAIA
KATIA
LARA
Lăţime de lucru în cm
cm olarak iş genişliği
300
380
420
460-505-560
470-600-640
505-610-745
475-530-610
615
470-540-625
820
Putere recomandabilă in hp
bg olarak tavsiye edilen güç
15
25
30
40-60
60-65
60-80
60-80
65
70-80-100
100
SEMĂNĂTORI DE PRECIZIE SERIE SP
HASSAS TOHUM EKİM MAKİNELERİ SP SERİSİ
Modele
Modeller
SP SPRINT
SARA
ST STELLA
SI SIMONA
SILVIA
Lăţime de semănare în cm
cm olarak iş genişliği
150-600
450
450
600
900
Distanţa dintre rânduri
Sıra Aralığı
45/75
75
45/60/75
45/75
70/75
Număr rânduri disponibile
Mevcut Sıra Sayısı
2-12
6
6-7-8
8-12
12
Distanţa dintre rânduri
Sıra Aralığı
45/60/75
60/75
50/75
45/50/70/75
45/60/70/75/80
45/70/75
Număr rânduri disponibile
Mevcut Sıra Sayısı
4-12
6-7
6-7
6-7
6-7-8-9
12-18
Distanţa dintre rânduri
Sıra Aralığı
45/75
70/75
45/70/75
70/75
Număr rânduri disponibile
Mevcut Sıra Sayısı
8-12
12
16-18-24
24-36
SEMĂNĂTORI DE PRECIZIE SERIE MT
HASSAS TOHUM EKİM MAKİNELERİ MT SERİSİ
Modele
Modeller
MT
MTE
MARTA
MONICA
MAGICA PLUS
MAESTRA
Lăţime de semănare în cm
cm olarak iş genişliği
300-840
450
450
450
640
900
SEMĂNĂTORI DE PRECIZIE SERIE MTR
HASSAS TOHUM EKİM MAKİNELERİ MTR SERİSİ
Modele
Modeller
MANTA
MANTA XL
METRO
MAXIMETRO
Lăţime de semănare în cm
cm olarak iş genişliği
600
900
1200
2700
SEMĂNĂTORI DE PRECIZIE SERIE REGINA
HASSAS TOHUM DOĞRUDAN EKİM MAKİNELERİ REGINA SERİSİ
Modele
Modeller
REGINA
RENATA
Lăţime de semănare în cm
cm olarak iş genişliği
300-450
580
Distanţa dintre rânduri
Sıra Aralığı
45/75
70/75
Număr rânduri disponibile
Mevcut Sıra Sayısı
4-6-7
8
65
LINIE PRODUS
ÜRÜN GRUPLARI
SEMĂNĂTORI PENTRU LEGUME ORIETTA OLIMPIA
SEBZE EKİM MAKİNELERİ ORIETTA OLIMPIA
Modele
Modeller
ORIETTA N
ORIETTA N
ORIETTA W
ORIETTA W
OLIMPIA N
OLIMPIA N
Dist. minimă dintre rânduri
Minimum sıra aralığı
OLIMPIA W
OLIMPIA W
11-16
Număr şiruri/Şasiu
Sıra sayısı/şasi
14
Maximă disponibilitate de personalizare.
Contactaţi reţeaua Maschio-Gaspardo pentru
ulterioare informaţii
23
4-9
Maksimum kişiselleş rme olanağı.
Daha fazla bilgi için Maschio-Gaspardo bayisine
başvurunuz
SEMĂNĂTORI MECANICE PENTRU CEREALE
MEKANİK HUBUBAT EKİM MAKİNELERİ
Modele
Modeller
NINA
S SC MARIA
MEGA
Lăţime de lucru în cm
cm olarak iş genişliği
250-300-400
250-300-360-400
600
Distanţa dintre rânduri in cm
cm olarak sıra aralığı
10-12-13-14-15-16
12-13,5-14-14,8-15,8
13.6
Număr rânduri disponibile
Mevcut Sıra Sayısı
17-19-21-23-25-29
17-18-19-22-25-28
44
Distanţa dintre rânduri in cm
cm olarak sıra aralığı
12,5-14-15,5
12,5-14-15,5
12,5/15
12,5/15
Număr rânduri disponibile
Mevcut Sıra Sayısı
29-32
29-40-48
32-36-40-48
40-48
SEMĂNĂTORI PNEUMATICE PENTRU CEREALE
PNÖMATİK HUBUBAT EKİM MAKİNELERİ
Modele
Modeller
PINA
PINTA PLUS / PREMIUM
PRIMAVERA
SCATENATA
Lăţime de lucru în cm
cm olarak iş genişliği
400-450
400-450-500-600
400-450-500-600
600
SEMĂNĂTORI DE CEREALE PENTRU ÎNSĂMÂNŢARE DIRECTA
DOĞRUDAN HUBUBAT EKİM MAKİNELERİ
Modele
Modeller
DIRETTISSIMA
DIRETTA
DP PRONTA
GIGANTE
GIGANTE 900
ELEFANTE
Lăţime de lucru în cm
cm olarak iş genişliği
250
300-400
300-400
400-500-600
900
1200
Distanţa dintre rânduri in cm
cm olarak sıra aralığı
17,8
15,6-18
15,6-18
18
18
18
Număr rânduri disponibile
Mevcut Sıra Sayısı
13
17-19-22
17-19-22
22-28-33
50
66
SEMĂNĂTORI COMBINATE
KOMBİNE HUBUBAT EKİM MAKİNELERİ
Modele
Modeller
VITIGREEN
COMPAGNA
DAMA DRAGO DC COMBI
DAMA DOMINATOR DM RAPIDO COMBI
ALIANTE PLUS DRAGO DC COMBI
ALIANTE PLUS DOMINATOR DM COMBI
ALITALIA DOMINATOR DM RAPIDO COMBI
ALITALIA ORSO RAPIDO COMBI
CENTAURO FALCO
CENTAURO AQUILA RAPIDO COMBI
66
Lăţime de lucru în cm
cm olarak iş genişliği
130-150
150-200-250-300
250-300
300-350-400
300
300-350-400
300-400
300-400
400-460
450-500-600
Dist. dintre rânduri cm Putere aplicabilă in hp
cm olarak sira aralığı bg olarak tavsiye edilen güç
30-100
15-200
10,5-12,5
90-150
10,5-12,5
120-200
12,5
120-200
12,5
120-180
12,5
160-200
12,5
160-250
12,5
140-200
12,5
160-300
LINIE PRODUS
ÜRÜN GRUPLARI
MAŞINA DE LUCRAT SOLUL ÎN BENZI
SIRA ÜZERİ TOPRAK İŞLEME
Modele
Modeller
ZEBRA
Lăţime de lucru în cm
cm olarak iş genişliği
540-630
Distanţa dintre rânduri in cm
cm olarak sıra aralığı
45/50/70/75
Număr rânduri disponibile
Mevcut Sıra Sayısı
8-9-12
Lăţime de lucru în cm
cm olarak iş genişliği
150-600
180-300
300-1200
810-960
Distanţa dintre rânduri in cm
cm olarak sıra aralığı
45/60/75
45/75
45/75
45/50/70/80
Număr rânduri disponibile
Mevcut Sıra Sayısı
2-4-5-6-8-10-12
4-6
4-6-8-12-16
12-18
PRĂŞITORI
ARA ÇAPA MAKİNELERİ
Modele
Modeller
HL
HP
HS
HR
SCARIFICATORI DE PROFUNZIME
DİPKAZANLAR
Modele
Modeller
PINOCCHIO
ATTILA
ATTILA HYDRO
ARTIGLIO S
ARTGLIO HYDRO
ARTIGLIO MAGNUM
DIABLO
Lăţime de lucru în cm
cm olarak iş genişliği
130-170-200-250-300
250-300
250-300-400
250-300-400-500
250-300-400
180-280
500-600-700
Putere aplicabilă in hp
bg olarak tavsiye edilen güç
50-160
110-200
110-240
150-300
150-350
300
400-600
Lăţime de lucru în cm
cm olarak iş genişliği
250-300-400
600
250-300-350-400
Putere aplicabilă in hp
bg olarak tavsiye edilen güç
110-200
260-360
80-90-150
Lăţime de lucru în cm
cm olarak iş genişliği
230-300-450-600
230-300-350
Putere aplicabilă in hp
bg olarak tavsiye edilen güç
70-260
70-180
GRAPĂ CU DISCURI
DİSKAROLAR
Modele
Modeller
UFO FIX
UFO FOLDING
PRESTO
CULTIVATOARE
KÜLTİVATÖRLER
Modele
Modeller
TERREMOTO 2
TERREMOTO 3
PREPARATOARE PAT GERMINATIV
TOHUM YATAĞI HAZIRLAMA EKİPMANLARI
Modele
Modeller
GRATOR
GRANCHIO
Lăţime de lucru în cm
cm olarak iş genişliği
250-300-450-600-900-1200
600
Putere aplicabilă in hp
bg olarak tavsiye edilen güç
70-340
200-250
67
LINIE PRODUS
ÜRÜN GRUPLARI
COSITORI
ÇAYIR BİÇME MAKİNELERİ
Modele
Modeller
FBR PLUS
F PLUS
RAPIDA 500-600
RAPIDA 600-700 PLUS
Lăţime de lucru în cm
cm olarak iş genişliği
145-175-205-235
145-175-205-235
210-245
245-285
Tehnologie de tăiere
Biçme teknolojisi
Dente-lama / Tooth-blade
Dente-lama / Tooth-blade
Dischi / Discs
Dischi / Discs
SISTEMELE ELECTRONICE
ELEKTRONİK SİSTEMLER
Modele
Modeller
Aplicaţie
Kullanım
Funcţii principale
Başlıca işlevler
Disponibile pe
Mevcut olduğu modeller
HCS
Precizie
Hassas Ekim
Contor suprafaţă semănată
Elektronik Hektar Sayacı
SP, MT, MTR, REGINA,
ORIETTA, SEMINATRICI PER
CEREALE
V 1200
Precizie
Hassas Ekim
Alarmă semănare, contor hectare
Tohum Akış Kontrolü, hektar sayacı
SP, MT, MTR, REGINA,
ORIETTA
MCE 6000/12000
Precizie
Hassas Ekim
Alarmă semănare, contor hectare, densitate, excludere rând
Tohum Akış Kontrolü, hektar sayacı, ekim
yoğunluğu, sıra kapatma anahtarı
SP, MT, MTR, REGINA
SERIO
Precizie
Hassas Ekim
Alarmă semănare, contor hectare, densitate, excludere rând, salvare în SD
Tohum Akış Kontrolü, hektar sayacı, ekim
yoğunluğu, sıra kapatma anahtarı ve, SD
bellek kar na veri kaydı
MTR
SIMPLE TSH
Cereale
Hububat Ekim
Tramline, pre/post, contor hectare, viteză,
İz Bırakma, önce/sonra, hektar sayacı, hız
NINA, DAMA, SANTA MARIA,
DIRETTA
MULTICHECK
Cereale
Hububat Ekim
Contor hectare, viteză, alarmă funcţiune ALIANTE, PRIMAVERA, PINTA,
Hektar sayacı, hız, kontrol alarmı
GIGANTE, DP, DIRETTA
MULTICONTROL
Cereale
Hububat Ekim
Tramline, pre/post, contor hectare, viteză,
alarme funcţiune
İz Bırakma, önce/sonra, hektar sayacı, hız,
kontrol alarmı
NINA, DAMA, ALIANTE,
DP, GIGANTE, PA, DIRETTA,
EVATRIS
GENIUS LITE
Cereale
Hububat Ekim
Tramline, pre/post, contor hectare, viteză,
alarme funcţiune control dozator
İz Bırakma, önce/sonra, hektar sayacı, hız,
kontrol, alarmı, dozaj kontrolü
PRIMAVERA, SCATENATA,
DAMA, ALITALIA
Cereale
Hububat Ekim
Tramline, pre/post, contor hectare, viteză,
alarme funcţiune control dozator
aplicaţie precision farming
İz Bırakma, önce/sonra, hektar sayacı, hız,
kontrol, alarmı, dozaj kontrolü, hassas tarım
ELEFANTE, GIGANTE,
CENTAURO, DP
GENIUS
68
Când lucrezi bine, pământul te răsplăteşte mereu.
Toprak her zaman çok çalışmanın karşılığını verir.
Egidio & Giorgio Maschio
69
70
71
06-12 Cod. W00227324R - Dipartimento Marketing Maschio Gaspardo
Aydin Asfalti No:39 Yazibasi
Torbali - IZMIR - TURKEY
Tel. +90 232 8537050
Fax +90 232 8537385
e-mail: [email protected] - www.maschionet.com
Pentru exigente grafice si de claritate, unele fotografii si imagini nu prezinta protectiile “CE” montate / Bazı fotoğraf ve görüntülerde, grafik tasarımı veya makine görüntüsü gereği, CE korumaları takılı halde gözükmemektedir
GASPARDO MASCHIO TURKEY
Datele tehnice redate şi modelele prezentate în acest catalog sunt doar cu caracter informativ. / Bu katalogta sunulan teknik değerler ve modeller bağlayıcı değildir. Firmamız herhangi bir uyarıda bulunmaksınızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar
Download

Prospect PDF