PLATNE A TYČE
SILIKÓNOVÁ PLATŇA PRIESVITNÁ
88385
21259
87485
21261
Hrúbka
(mm)
1
1,5
2
3
Formát zvitkov
(mt)
1,5x10
1,5x10
1,5x10
1,5x10
Vlastnosti a Použitie
Platňa na báze VMQ (silikónová
guma) priesvitná s vynikajúcou
odolnosťou voči vysokým a nízkym teplotám. Vynikajúca odolnosť voči atmosferickým vplyvom
a ozónu. Dobrá odolnosť voči
oxidujúcim látkam a fyziologickým kvapalinám. Dobré mechanické vlastnosti.
Maximálna a minimálna prevádzková teplota -50°C +180°C
E IN I T
D
Y
AL
Farba ............................................................ Priesvitná
Špecifická váha ............................................ 1,15 gr/dm3
Tvrdosť ......................................................... 60 Shore A
Zlomové natiahnutie ..................................... 8 MPa
Odolnosť voči roztrhnutiu ............................. 350%
Špecifická váha ............................................ 15 N/mm
MA
Kód
GUMENÁ TYČ
Vlastnosti a Použitie
Hrúbka
Formát zvitkov
(mm)
(mt)
Extrudovaný z plnej gumy EPDM,
20033
30
1
špeciálne určenej na spracovanie
20035
40
1
a obrúsenie automatickými strojmi
20037
50
1
za účelom výroby tesnení, tampó20038
60
1
nov, protivibračných prvkov, pod20039
70
1
ložiek a tesniacich krúžkov.
20040
80
1
20041
100
1
Farba ............................................................ Čierna
Špecifická váha ............................................ 1,30 kg/dm3
Tvrdosť ......................................................... 85 Shore A
Teplota použitia ........................................... -30°C +100°C
Tolerancia ..................................................... -0 +2 mm
Kód
OHYBNÁ PVC PLATŇA PRIESVITNÁ
Mechanické
Hustota
Ťažná odolnosť
Zlomová odolnosť
Natiahnutie do
Zlomové natiahnutie
Tvrdosť Shore
Tepelné
Zmrštenie rozmerov
Všeobecné
Samozhášavosť
Netoxickosť
Lepenie
Prevádzková teplota
Norma
Technické vlastnosti
Merná jednot
Hodnota
MET. 001
MET. 002
Gr/cm3
Mpa
MET. 002
%
MET. 005
MET. 006
Mierka A
1,222
Pozdĺ. 18,8
Priečne 19,4
Pozdĺ. 600
Priečne 700
74
± 0,04
±5
± 5,5
± 150
± 150
±4
%
Max -5
-
°C
V2
SI
SI
-10/+50
-
UL 94
.
Tolerancia
OHYBNÁ PLATŇA PVC PRIESVITNÁ
Kód
88257
12825
12833
12831
12832
240
Hrúbka
(mm)
2
3
4
3
4
Rozmer
(mt)
1,2 x 20
1,2 x 20
1,2 x 20
0,3 x 50
0,4 x 50
Výrobok extrudovaný z polyamidových živíc, vhodný na kontakt s potravinami, so zvýšenými hodnotami mechanického odporu a
odolnosť voči opotrebovaniu. Má vynikajúce vlastnosti a dobrú chemickú odolnosť na organické zlúčeniny.
Špeciálne určený pre výrobu prevodov a ozubených kolies, objímok potrubia, vačkových diskov, podpier, saní a vodiacich líšt,
podkladov, nárazníkov, valcov, kĺbov, kladiek, tesnení, atď.
VLASTNOSTI
Technické vlastnosti
JEDNOTKA
Farba
Hustota
Absorpcia vody
po 24/96 h od ponorenia do vody pri 23°C
pri saturovaní vo vzduchu 23°C/50% UR
pri saturovaní do vody pri 23°C
TEPELNÉ VLASTNOSTI
Teplota tavenia
Teplota zosklovatenia
Tepelná vodivosť pri 23°C
Priemerný koeficient tepelnej pozdĺžnej rozťažnosti:
Priemerná hodnota v rozpätí 23 - 60°C
Priemerná hodnota v rozpätí 23 - 100°C
Maximálna teplota použitia vo vzdušnom prostredí:
krátkodobé
trvalé: pre 5000/20.000 h
Minimálna teplota použitia
Zápalnosť:
Index Kyslíka
Podľa Metódy UL94 (Hrúbka 3/6 mm)
MECHANICKÉ VLASTNOSTI PRI 23 C°
Test ťažnosti:
Únavové zaťaženie/zlomové zaťaženie*
Únavové zaťaženie /zlomové zaťaženie**
Zlomové natiahnutie*
Zlomové natiahnutie**
Elastický modul ťažnosti
Test pretlaku:
Záťaž pri 1/2/5% nominálnej deformácie*
Záťaž na dosiahnutie 1% natiahnutia za 1000h*
Záťaž na dosiahnutie 1% natiahnutia za 1000h **
Odolnosť voči nárazu Charpy – bez zárezu
Odolnosť voči nárazu Charpy - so zárezom*
Odolnosť voči nárazu Izod - so zárezom*
Tvrdosť s prienikom guľky*
Tvrdosť Rockwel*
ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI PRI 23°C
Dielektrická tuhosť*
Dielektrická tuhosť **
Objemový odpor*
Objemový odpor **
Povrchový odpor*
Povrchový odpor **
Dielektrická konštanta Σ:*
Dielektrická konštanta Σ:**
Dielektrická konštanta Σ:*
Dielektrická konštanta Σ:**
Skúšobné vlastnosti
prírodná
g/m3
1,14
mg
%
%
%
86/168
1,28/2,5
2,6
9
°C
°C
W(K.m)
220
0,28
m/(m.K)
m/(m.K)
90x10-6
105x10-6
°C
°C
°C
160
85/70
-40
%
25
HB/HB
MPa
MPa
%
%
MPa
76/45/>50
>100
3250
MPa
MPa
MPa
kJ/m2
kJ/m2
kJ/m2
N/mm2
N/mm2
24/46/80
18
7
NR
5,5
5,5
150
M 85
KV/mm
KV/mm
Ohm.cm
Ohm.cm
Ohm
Ohm
a 100 Hz
a 100 Hz
a 1 MHz
a 1 MHz
25
16
>1014
>1012
>1013
>1013
3,9
7,4
3,3
3,8
Uvedené údaje boli dosiahnuté
pri skúškach vykonaných v normalizovanom prostredí (23 °C 50% U.R.). Vlastnosti materiálov
preto závisia od teploty použitia a
klesajú so zvyšujúcou sa teplotou
použitia.
Trvalá teplota 100 °C má za následok zníženie vlastností materiálu
o 50%.
Údaje a správy uvedené v tejto
publikácii majú výlučne informatívny charakter a naša firma za ne
nepreberá žiadnu zodpovednosť
a záruku.
PLATNE A TYČE NYLON
PLATŇA A TYČ NYLON PA6
„Poznámky: 1 g/m3 = 1.000 kg/m3; Mpa=1 M/mm2; 1kV/mm=1MV/m
NR = žiadny zlom
Legenda:
* hodnoty namerané na vysušených materiáloch
** hodnoty namerané na materiáloch v podmienkach štandardnej atmosferickej rovnováhy 23°C a 50%UR
PLATŇA NYLON
Kód
35376
35377
35378
35379
35380
35381
Hrúbka
(mm)
10
15
20
25
30
40
Rozmer
(mt)
0,61 x 1
0,61 x 1
0,61 x 1
0,61 x 1
0,61 x 1
0,61 x 1
241
PLATNE A TYČE NYLON
TYČ NYLON
Kód
10502
10503
10504
10505
10506
10507
10508
10509
70157
10510
35230
10511
70159
70160
70161
Hrúbka
(mm)
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
110
120
130
Rozmer
(mt)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SLUŽBA REZU NA MIERU
Cenigomma disponuje vybavením na poskytovanie služieb horizontálneho a
vertikálneho rezu platní z PMMA a z kompaktného a alveolárneho polykarbonátu pre svojich zákazníkov.
Pre podrobnejšie informácie sa obráťte na naše obchodné oddelenie.
242
Polykarbonát je technický polymér s vysokými fyzikálnymi, mechanickými a technologickými vlastnosťami. Jeho základné vlastnosti sú:
- mechanický odpor: je prakticky nerozbitný, odolnosť voči nárazom je 250 - krát vyššia ako nárazová
odolnosť skla
- ľahkosť: vysoký mechanický odpor umožňuje použitie platní v minimálnych hrúbkach, čo následne
umožňuje odľahčiť podporné konštrukcie
- odolnosť voči požiaru: vynikajúco sa správa pri požiari. Certifikát triedy 1.
- priehľadnosť: ponúka značnú svetelnú priepustnosť, ktorá umožňuje realizáciu širokých presvetľujúcich
povrchov
- jednoduchosť opracovania: pri využití možností formovania za studena alebo za tepla sa dajú vytvoriť
nové tvary. Materiál sa dá jednoducho rezať a vŕtať
Používa sa predovšetkým ako náhrada za sklo a najmä všade tam, kde je potrebná vysoká odolnosť voči
nárazom. Polykarbonátové platne sú ideálnou ochranou pred vlámaním a pred poškodením vandalmi a
používajú sa aj ako ochranné kryty pre obrábacie stroje.
OPTICKÉ PLATNE
PLATŇA Z KOMPAKTNÉHO POLYKARBONÁTU
Technické vlastnosti
Špecifická váha
Absorpcia vody za 14 hodín pri 23°C
Odolnosť voči únavovému ťahu
Odolnosť voči zlomovému ťahu
Únavové natiahnutie
Zlomové natiahnutie
Modul ohybnosti
Odolnosť na rez (skúška Charpy so zárezom)
Teplota ohybu za tepla so záťažou
1,81 N/mm2
Koeficient lineárnej tepelnej rozťažnosti
Klasifikácia požiarnej odolnosti
Skúška vykonaná na materiáli o hrúbke 3 mm.
Kód
14162
14163
14164
Hrúbka
(mm)
3
4
5
1,20 kg/dm3
0,35%
>60 N/mm2
>70 N/mm2
6-8%
>100%
2.300 N/mm2
KJ/m2>30
DIN 53479
DIN 53495
DIN 53455
DIN 53455
DIN 53455
DIN 53455
DIN 53457
DIN 53453
135°
6,8 x 10-5 °C
DIN 53461
DIN 53752
CLASSE B1
DIN 4102 1:1981
Rozmer
(mt)
2,05 x 3,05
2,05 x 3,05
2,05 x 3,05
PLATŇA Z ALVEOLÁRNEHO POLYKARBONÁTU
Vytvára tepelné izoláciu, čo umožňuje úsporu tepla až o 50% vyššiu v porovnaní s jednostenným
sklom. Používa sa predovšetkým ako prvotné zasklenie a bočné uzavretie skleníkov a konštrukcií s veľkou svetlosťou. Je stabilný voči poveternostným vplyvom a UV lúčom: odolnosť voči starnutiu umožňuje
jeho mimoriadne využitie pre vonkajšie účely.
Technické vlastnosti spoločné pre všetky hrúbky:
Farba
Priesvitná
Koeficient tepelnej rozťažnosti pri
0,065 mm/m °C
VDE0304/1
Možnosť tepelnej a hygroskopickej rozťažnosti 3 mm/m
Klasifikácia požiarnej odolnosti
Trieda 1
(UNI EN ISO-8457-9174)
Technické vlastnosti konkrétne pre jednotlivé hrúbky:
- Minimálny rádius zaoblenia za studena
Sp 6mm
Sp 8mm
Sp 10mm
Sp 16mm
- Zvukotesná mocnosť (Rw)
Sp 6mm
Sp 8mm
Sp 10mm
Sp 16mm
- Špecifická váha
Sp 6mm
Sp 8mm
Sp 10mm
Sp 16mm
Kód
14165
14166
14167
14168
Hrúbka
(mm)
6
8
10
16
Rozmer
(mt)
2,1 x 6
2,1 x 6
2,1 x 6
2,1 x 6
900mm
1200mm
1500mm
3000mm
10dB
12dB
16dB
19dB
1,3kg/m2
1,5kg/m2
1,6kg/m2
2,5kg/m2
Vlastnosti
jednokomorové
jednokomorové
jednokomorové
dvojkomorové
243
OPTICKÉ PLATNE
UZATVÁRACIE PROFILY PRE ALVEOLÁRNY POLYKARBONÁT
Kód
Popis
88994
85513
88078
89139
85514
88077
Profil do “H”
Profil do “H”
Profil do “H”
Profil do “U”
Profil do “U”
Profil do “U”
Rozmer
(mm)
16 x 6.000
10 x 6.000
6 x 6.000
16 x 2.100
10 x 2.100
6 x 2.100
PLATŇA PMMA (POLYMETYLMETAKRYLÁT)
Polymetylmetakrylát plochých dosiek (PMMA) s vlastnosťami podobnými sklu, známemu pod názvom
Plexiglas®, je produkt ponúkajúci mnohé výhody, predovšetkým: jasnosť a lesk, ktorý dosahuje 92%
svetelnej priepustnosti, odolnosti voči poveternostným vplyvom a chemickým produktom, nízka hmotnosť a jednoduchosť opracovania. Tento materiál ponúka najlepšiu odolnosť voči atmosferickým vplyvom. Jeho hlavnou oblasťou použitia sú všetky náhradné možnosti aplikácie skla, najmä v aplikovanej
grafike, na konštrukciách a pri presvetlení.
Technické vlastnosti
Farba
Špecifická váha
Odolnosť na ťah
Modul elastickosti
Odolnosť na ohýbanie
Odolnosť na stlačenie
Tvrdosť (Rockwell)
Odolnosť na náraz Izod so zárezom
Refrakčný index
Absorpcia vody po 24 ore
Teplota Vicat VST/B
Dielektrická konštanta 106 Hz
Dielektrický odpor
Efekt slnečného svetla
Efekt slabých kyselín
Efekt silných kyselín
Odolnosť na rez (skúška Charpy so zárezom)
Kód
14069
14071
14072
14073
244
Hrúbka
(mm)
2
3
4
5
Rozmer
(mt)
1,525 x 2,05
1,525 x 2,05
1,525 x 2,05
1,525 x 2,05
Priesvitná
1,19 kg/dm3
72 Mpa
2965 Mpa
110 Mpa
117 Mpa
M 95
20 J/m
1,49
0,3% váhy
105°C
3,7
19,7 MV/m
Žiadny
Žiadny
Narušený iba oxid.
kyselinami
2 KJ/m3
ASTM D638
ASTM D790
ASTM D790
ASTM D695
ASTM D785
ASTM D256
ASTM D570
ASTM D150
ASTM D149
ASTM D543
ASTM D543
KOBERCE
BUBLINKOVÝ GUMENÝ KOBEREC ČIERNY
Technické vlastnosti.
Farba
Špecifická váha
Tvrdosť
Zlomové zaťaženie
Spodná vrstva
Hrúbka
(mm)
3
4,5
22053
22056
0,8
1
2
Formát zvitkov
(mt)
1,2 x 10
1,2 x 10
45°
25
3
Kód
Čierna
1,60 kg/dm3
70 Shore A
5,5 Mpa
Látkový vlis
29
1
45°
25
4,5
0,8
15°
29
2
15°
BUBLINKOVÝ GUMENÝ KOBEREC FAREBNÝ
Technické vlastnosti.
Kód
1,60 kg/dm3
70 Shore A
5,5 Mpa
Látkový vlis
Hrúbka
(mm)
3
3
1
22054
22055
Formát zvitkov
(mt)
1,2 x 10
1,2 x 10
45°
24
Farba
Šedá
Hnedá
3
Špecifická váha
Tvrdosť
Zlomové zaťaženie
Spodná vrstva
30
15°
BUBLINKOVÝ KOBEREC PVC
Technické vlastnosti.
1
2
2
28161
28162
28163
28164
28165
1
23
45°
Formát zvitkov
Farba
(mt)
1,04 x 25
čierna
1,04 x 25
šedá
1,04 x 25 tehlovo červená
0,99 x 30
čierna
0,99 x 30
šedá
28
15°
2
16
45°
22
1,6
1
Hrúbka
(mm)
KOBEREC PVC výčnelky
1,4
KOBEREC PVC výčnelky
1,4
KOBEREC PVC výčnelky
1,4
KOBEREC PVC výčnelky malý 1,6
KOBEREC PVC výčnelky malý 1,6
0,1
1
Popis
0,1
Kód
Trieda 1
Hladká
1,4
Klas.požiarnej odolnosti
Spodná vrstva
15°
245
Technické vlastnosti.
45°
3
0,
35
2,3
Čierna
1,50 kg/dm3
70 Shore A
50 kg/cm2
200%
-20°C +70°C
Látkový vlis
Formát zvitkov
(mt)
1,2 x 10
R
=
Farba
Špecifická váha
Tvrdosť
Odolnosť voči ťahu
Zlomové natiahnutie
Teplota použitia
Spodná vrstva
Kód
Hrúbka
(mm)
28012
3
1,1
KOBERCE
KOBEREC GUMENÝ VRÚBKOVANÝ
KOBEREC GUMENÝ VRÚBKOVANÝ
Technické vlastnosti.
Čierna
1,50 kg/dm3
70 Shore A
-20°C +70°C
Látkový vlis
Formát zvitkov
(mt)
1,25 x 15
4,5
8,5
KOBEREC GUMENÝ VRÚBKOVANÝ
Technické vlastnosti.
Farba
Špecifická váha
Tvrdosť
Teplota použitia
Spodná vrstva
Kód
22192
246
Čierna
1,50 kg/dm3
70 Shore A
-20°C +70°C
Látkový vlis
Hrúbka
(mm)
3
Formát zvitkov
(mt)
1,2 x 10
3
1,4
Farba
Špecifická váha
Tvrdosť
Teplota použitia
Spodná vrstva
Kód
Hrúbka
(mm)
22024
3
Podlahová krytina s vrstvou na chodenie, vyrobenou zo špeciálnej zmesi odolnej voči opotrebovaniu zloženej z PVC a termoplastickej gumy. Spodná vrstva je vyrobená z PVC, umelej hmoty a minerálnych látok.
Technické vlastnosti
Určenie
Výška
Hrúbka
Dĺžka
Váha
Povrch
Podlahová krytina a rôzne obklady
152 cm
1,6 mm
25 mt (38m2)
2,4 kg/m2
Mandľové vlisy vzor plech
KOBERCE
KOBEREC COPRISOL LAMIERA
REAKCIA NA POŽIAR: Bfl-S1 ZHODNOSŤ CE: 0987/-CDP/-112
UNI EN ISO 9001:2000: IQNet - SQP n 782
Kód
Hrúbka
(mm)
Formát
(mt)
Farba
28166
1,6
1,52x25
hliník
KOBEREC PVC LESKLÝ
Koberec vyhotovený zo zmesi PVC, primárnych umelých hmôt a minerálnych látok nepresahujúcich 20%.
Odolný voči chemickým látkam, dobrá odolnosť voči olejom a väčšine zásad a rozriedených kyselín.
Použitie: pokrytie pracovných stolov a lavíc, skríň a regálov, políc, použitie pre zasklievačov.
NIE JE URČENÝ PRE POKRYTIE PODLÁH.
Formát zvitkov
(mt)
1x25
1x25
1x25
1x25
1x25
1x25
Váha
(kg/mq)
2
2
2
2
2
2
Farba
Čierna
šedá
béžová
biela
belasá
zelená
V
NA YŽI
ANIE
AD
70618
70619
70620
70621
70622
70623
Hrúbka
(mm)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
TOVAR
Kód
KOBEREC PASSATOIA PVC BOLLINO
Koberec vyrobený z PVC zmiešaného s veľmi plastickou a elastickou gumou. Je odolný voči chemickým
látkam, má dobrú odolnosť voči olejom a väčšine zásad a rozriedených kyselín.
Je to univerzálny výrobok, veľmi flexibilný a množstvo nálepiek zabraňuje pošmyknutiu.
Technický výrobok je veľmi odolný, vyrobený zo zmesi gumy a PVC, ktorá môže byť položená na podklad
bez lepenia. Použitie: náhrada za tradičné vzory PVC podlahovej krytiny, bežce v baroch, eventuálne pre
pokrytie stolov a plošín v dodávkach. POŽIARNA ODOLNOSŤ: TRIEDA 1
Formát zvitkov
(mt)
1x20
1x20
1x20
1x20
1x20
1x20
1x20
1x20
1x20
Váha
(kg/mq)
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
Farba
biela
Čierna
šedá
béžová
antracitová
žltá
červená
hnedá
zelená
V
NA YŽI
ANIE
AD
70624
70625
70626
70627
70628
70629
70630
70631
70632
Hrúbka
(mm)
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
TOVAR
Kód
247
KOBERCE 3M
KOBEREC NOMAD TERRA 6050
Koberec s podložkou pre areály s nízkou a strednou pochôdznosťou, určený pre interiéry. Ideálny pre
výstavné priestory, úrady a reštaurácie. Otvorená štruktúra s bohatým vinylovým vlasom pre odstránenie, zadržanie a ukrytie väčšieho množstva špiny. Vinylová podložka na ochranu podlahy pred špinou.
Technické vlastnosti
Určenie
Pochôdznosť (počet prejdení za deň)
Štruktúra
Materiál
Podložka
Celková hrúbka (ASTM D-418-68)
Celková hmotnosť (ASTM D-418-68)
Zápalnosť (UNI 8457 & UNI 9174)
Rozmerová stabilita
Antistatické vlastnosti (ASTM D149)
Kód
18641
18642
18643
18644
18645
18646
18647
18648
Hrúbka
(mm)
9
9
9
9
9
9
9
9
interiéry
500 - 1500
Vinylový vlas
vinyl
vinyl
9,0 mm
2,7 kg/m2
Trieda 1
+/- 4%
7,0 kV
Formát zvitkov
(cm)
45x75
45x75
60x90
60x90
60x90
90x600
90x600
90x600
Farba
šedá
hnedá
zelená
šedá
hnedá
zelená
šedá
hnedá
KOBEREC NOMAD TERRA 8100
Koberec bez podložky pre areály s vysokou pochôdznosťou, určený pre prístrešky a exteriéry. Ideálny
pre verejné a obchodné priestory, hotely, múzeá, kiná. Otvorená štruktúra vinylový vlas značnej hrúbky
na odstránenie, zadržanie a ukrytie väčšieho množstva špiny.
Konštrukcia bez podložky pre drenáž vody a špiny.
Technické vlastnosti
Určenie
Pochôdznosť (počet prejdení za deň)
Štruktúra
Materiál
Celková hrúbka (ASTM D-418-68)
Celková hmotnosť (ASTM D-418-68)
Zápalnosť (UNI 8457 & UNI 9174)
Rozmerová stabilita
Antistatické vlastnosti (ASTM D149)
Protišmykové vlastnosti
(BIA test ZH 1/571 & DIN 51130)
Kód
18649
18650
Hrúbka
(mm)
16
16
Exteriéry a prístrešky
1500 - 5000
Vinylový vlas
vinyl
16,0 mm
5,0 kg/m2
Trieda 1
+/- 4%
8,0 kV
R11
Formát zvitkov
(cm)
90x600
90x600
Farba
šedá
červená
KOBEREC NOMAD ACQUA 4500
Správna kombinácia elegancie a efektívnosti pri odstraňovaní prachu a vlhkosti. Ideálny pre reštaurácie, obchody
a malé kancelárie. Dobrá trvanlivosť pre areály s nízkou pochôdznosťou. Elegantné farby a povrchové úpravy.
Technické vlastnosti
Určenie
Pochôdznosť (počet prejdení za deň)
Štruktúra
Materiál vlákna
Vzor
Podložka
Celková hrúbka (ASTM D-418)
Celková hmotnosť (ISO 8543)
Kód
18651
18652
248
Hrúbka
(mm)
8
8
interiér
<500
technológia tufting
polypropylén
pásikový
vinyl
6,0 mm
3,1 kg/sqm
Formát zvitkov
(cm)
60x90
60x90
Farba
Čierna
hnedá
Koberec pre areály so strednou pochôdznosťou, určený pre interiéry. Ideálny pre kancelárie, hotely a
reštaurácie. Povrch strieda vlas z dvojitého polypropylénového vlákna v šachovnicovom vzore. Mohutná
vinylová podložka pre samopokladacie použitie. Odporúča sa ako druhá bariéra pre špinu, v interiéroch
v podmienkach s priemernou pochôdznosťou.
Technické vlastnosti
Určenie
Pochôdznosť (počet prejdení za deň)
Štruktúra
Materiál
Vzor
Podložka
Celková hrúbka (ISO 1765)
Výška vlasu (ISO 1766)
Celková hmotnosť (ISO 8543)
Váha vlasu (ISO 8543)
Zápalnosť (UNI 8457 & UNI 9174)
Odolnosť (UV ISO 105 B02)
Rozmerová stabilita
Protišmykové vlastnosti
(BIA test ZH 1/571 & DIN 51130)
Kód
18653
18654
18655
18656
18657
18658
Hrúbka
(mm)
9
9
9
9
9
9
KOBERCE
KOBEREC NOMAD ACQUA 6500
interiéry
500 - 1500
Technológia tufting
polypropylén
šachovnicový
vinyl
9,0 mm
7,0 mm
4,0 kg/m2
0,830 kg/m2
Trieda 1
Trieda >5
+/- 2%
R12
Formát zvitkov
(cm)
60x90
60x90
60x90
90x150
90x150
90x150
Farba
Šedá
červená
hnedá
Šedá
červená
hnedá
KOBEREC LIVERPOOL DRENÁŽNY
Drenážna rohož pre exteriéry s vysokou mierou pochôdznosti.
Technické vlastnosti
Zloženie vlasu
Ukotvenie vlasu
Hrúbka vlasu
Celková hrúbka
Hmotnosť vlasu
Celková hmotnosť
Pohlcovanie zvuku
Kód
22044
22045
22046
22047
22048
Hrúbka
(mm)
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
100% P.P.
Latex/Nops
4,5 mm (+/-7,5%)
11,5 mm (+/-7,5%)
700 gr/m2 (+/-7,5%)
1500 gr/m2 (+/-7,5%)
> 21 DB
Formát zvitkov
(mt)
1 x 25
1 x 25
1 x 25
1 x 25
1 x 25
CEE 83/623
Drenážne gumené prísavky
ISO 1776/Din 54325
ISO 8543
ISO 140/8 - DIN 52210
Farba
Zelená
Červená
Hnedá
Šedá
Antracitová
KOBEREC MATADOR
Rohož so spodnou vrstvou z PVC, protišmyková, nepresakujúca
Bariéra pre špinu, je možné ju použiť v malých aj veľkých priestoroch s vysokou mierou pochôdznosťou, čakárne, chodby, schodiská, autobusy.
Technické vlastnosti
Zloženie česaného vlasu:
Hrúbka:
Celková hmotnosť:
Kód
17212
17213
17214
Hrúbka
(mm)
8,8
8,8
8,8
100% P.P.
8,8 mm (+/- 7,5%)
2270 gr/m2 (+/- 7,5%)
Formát zvitkov
(mt)
1 x 30
1 x 30
1 x 30
Farba
Čierna
Kokos
Červená
249
KOBERCE
KOBEREC GOLF
Umelá tráva tuft.
Technické vlastnosti
Zloženie vlasu
Ukotvenie lasu
Hrúbka
Celková hmotnosť
Kód
17173
87117
Hrúbka
(mm)
5/6
7
100% P.P.
SBR Latex
7 mm
1000 gr/m2
Formát zvitkov
(mt)
1 x 25
2 x 25
Farba
Zelená
Zelená
PREDLOŽKA KOMPOS
Kód
22585
32846
32847
22587
Rozmer
(cm)
40x60
50x100
100x150
Caracteristici
Čierna guma
Čierna guma
Čierna guma
Úchytky pre predložku kompos
KOBEREC PVC WELCOME
Kód
12653
12651
12650
82984
85579
250
Hrúbka
(mm)
13
13
13
13
13
Formát zvitkov
(mt)
1,2x6
1,2x6
1,2x6
1,2x6
1,2x6
Farba
šedá
hnedá
zelená
modrá
červená
Výrobok z polyesterovej expandovanej živice hustota 30 kg/m3, samozhášavá spojená so samozhášavou polyesterovou vrstvou
čiernou so vzorom, neprepúšťajúcu vodu, oleje, prach, atď.
Špeciálne určené na izoláciu zvukovú a tepelnú, proti kondenzačnú vo vedení klimatizácie vzduchu, nakoľko povrch ošetrený
ochrannou vrstvou znižuje straty výtlaku vypúšťaného vzduchu. Je vybavený priľnavou vrstvou, uľahčujúcom osadzovacie práce.
Odolný voči teplotám: -50 +110°C
Kód
POHLCOVANIEACUSTICO
HLUKU
ASSORBIMENTO
MAPPYPELL PLATE hr. 20 mm
83166
Hrúbka
(mm)
20
Rozmer
(mt)
1 x 25
MAPPYPELL PLATE sp. 20 mm
Coefficiente di assorbimento acustico 1
0,8
0,6
0,4
0,2
4000
2000
1000
500
250
125
0
Frequenze centrali [Hz]
PANELY ZVUKPOHLCUJÚCE
MAPPYPELL PLATE VZOROVANÝ ALVEOLÁRNY B17 LEPIVÝ
0
MAPPYPELL PLATE B15 LEPIVÝ
Výrobok pohlcujúci hluk zo samozhášavého expandovaného polyesteru (podľa normy UL94-HF1) spojený s hladkou polyesterovou
vrstvou, neprepúšťajúcou vodu, olej, prach, atď. Jedna strana je priľnavá, čo uľahčuje pokladacie práce. Je špeciálne určený pre
tepelnú a protikondenzačnú izoláciu. Používa sa aj vo vedení klimatizovaného zvuku, nakoľko povrch ošetrený ochrannou vrstvou
znižuje straty výtlaku vypúšťaného vzduchu. Farba povrchovej vrstvy: biela
Hustota: 30 kg/m3 cca
Odolnosť voči teplote: -20 +100°C
Priľnavá látka: akrylát na vodnom základe, netoxický
Kód
86630
13556
ASSORBIMENTO
ACUSTICO
POHLCOVANIE
HLUKU
MAPPYPELL
PLATE
hr. mm
20 mm
MAPPYPELL
PLATE
sp. 20
Hrúbka
(mm)
20
20
Rozmer
(mt)
1 x 25
1,5 x 25
0,8
0,6
0,4
0,2
4000
2000
1000
500
250
0
125
Coefficiente di assorbimento acustico 1
Frequenze centrali [Hz]
0
251
6&+('$&$5$77(5,67,&+('(/352'2772*(1(5$/,
0DSS\VLO EXJQDWR
MAPPYSIL BUGNATO AU30
0DSS\VLO EXJQDWR
1RUPD',1
9DORUL
Zvuk pohlcujúci výrobok z expandovaného polyesteru samozhášavého nekvapkajúceho typu s otvorenými bunkami, antracitová farba, s profilovým povrchom na lámanie zvukových vĺn. Má lepiacu stranu pre uľahčenie osadzovacích prác.
Oblasti použitia: materiál sa používa na zvukovú izoláciu tichých kabín, akustických skríň a akustických zariadení všeobecne. Odporúča sa
predovšetkým pre úpravy ventilátorov, kompresorov, elektrogénnych blokov a pre protihlukovú úpravu stien a stropu.
&859$$&867,&$
Vlastnosti
&XUYDDVVRUELPHQWRDFXVWLFRGHO0DSS\VLO EXJQDWR
lepivý
lepivý
nelepivý
nelepivý
$6625%,0(172$&867,&2
POHLCOVANIE HLUKU
0 $3 3 < 6, /%8 *1$72VSPPNJ PF
Kód
(mm)
11902
11903
83360
82448
Hrúbka
(mm)
30
50
30
50
Rozmer
(mt)
1x2
1x2
1x2
1x2
&RHIILFLHQWHGLDVVRUELPHQWRDFXVWLFR α
PANELY ZVUKPOHLCUJÚCE
6&+('$&$5$77(5,67,&+('(/352'2772'(77$*/,2
)UHTXHQ]HFHQWUDOL>+]@
1RWH
4XHVWR GRFXPHQWR FRQWLHQH LQIRUPD]LRQL GL SURSULHWj GHOOD 0$33< ,7$/,$ 6S$ 4XDOVLDVL GLYXOJD]LRQH ULSURGX]LRQH HR
FHVVLRQHGLFRQWHQXWLDWHU]LGHYHHVVHUHDXWRUL]]DWDGDOODVWHVVD6RFLHWj
ISOLAMENTO ACUSTICO
MAPPYSIL PYRAMÍDOVÝ
Zvuk pohlcujúci výrobok s pyramídovým povrchom na dosiahnutie vysokého stupňa pohlcovania zvuku.
Vyrobený z expandovanej polyesterovej živice o hustote 30 kg/m3 samozhášavého nekvapkajúceho typu a povrch materiálu so špeciálnym
trojitým profilom výrazne obmedzuje vysokofrekvenčné vlny.
Mimoriadne vhodný pre telocvične, konferenčné sály, strelnice, hudobné salóny, nahrávacie štúdiá, atď.
Aplikuje sa na steny a strop pomocou pastového lepidla.
Odolnosť voči teplote: -50 +110°C
Vlastnosti
POHLCOVANIE ACUSTICO
HLUKU
ASSORBIMENTO
nelepivý
lepivý
MAPPYSIL 360 sp. 50 mm
0,8
0,6
0,4
Frequenze centrali [Hz]
0
252
4000
2000
1000
125
0
500
0,2
250
Coefficiente di assorbimento acustico 1
Kód
(mm)
83061
11904
Hrúbka
(mm)
50 (20+30)
50 (20+30)
Rozmer
(mt)
1x1
1x1
Hluk zadržiavajúci výrobok zo samozhášavej živice. Vyhotovený spojením dvoch vrstiev samozhášavej nekvapkajúcej polyesterovej živice o
hustote 30 kg/m3 vo vnútri s fóliou vysokej hustoty 4 kg/m2 (netoxická – neobsahuje ani olovo ani asfalt pre absorpciu stredných a nízkych
frekvencií a na zabránenie prenosu hluku. Mimoriadne sa využíva na izoláciu izieb, motorových skríň, deliacich priečok, strojových zariadení,
boxov, obloženia karterov, atď.
Odolnosť voči teplote: -50 +110°C
Kód
83602
82693
Porovnanie
akustickej izolácie
CONFRONTO
ISOLAMENTO
ACUSTICO
Mappysil CR sp. 20 mm (2,6 kg/ m2)
Mappysil CR sp. 30 mm (2,9 kg/ m2)
Hrúbka
(mm)
20
30
Rozmer
(mt)
1 x 10
1 x 10
80
70
Potere fonoisolante [dB]
60
50
40
30
20
10
4K
3.15K
2K
2.5K
1.6K
1K
1.25K
800
630
500
400
315
250
200
160
125
100
0
Frequenze centrali [Hz]
PANELY ZVUKPOHLCUJÚCE
MAPPYSIL/CR RE NELEPIVÝ
MAPPYSILENT BEZ TNT NELEPIVÝ
Mappysilent je bariéra na základe polyméru z EPDM a minerálnych látok určený na zvukovú izoláciu a na čiastočné tlmenie vibrácií, aj v spojení s
expandovanými materiálmi, na kovových konštrukciách, materiálmi zo skloživice, umelej hmoty, drevenej dyhe, alebo na murovke. Mappysilent
Je protihlukový materiál zložený z: bariéry, 4 kg/m2, akrylového lepidla na vodnej báze, netoxický, upravený filmom monosylikónového polyeténu.
Používa sa na odhlučnenie výrobných strojov a pracovného prostredia strojov, kabín priemyselných a prepravných strojov vo všeobecnosti, podkladov podláh pre zvukovú izoláciu, na stropy, na odhlučnenie telocviční, premietacích sál, diskoték a priestorov určených pre verejnú zábavu.
Kód
13557
Hrúbka
(mm)
2
Rozmer
(mt)
1x10
253
Ohňovzdorný výrobok triedy 1 so špeciálnymi akustickými vlastnosťami vyhotovený z troch rozličných komponentov:
- vrchná protišmyková vrstva s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu
- akustická bariéra o vysokej hustote na ochranu pred prenosom hluku
- vrstva z PVC veľmi ohybného na tlmenie vibrácií
Mimoriadne sa používa pre kabíny kamiónov a traktorov, podlahy kabín, podlahy nákladných člnov a jachty, podlahy lokálov všeobecne.
Kód
84612
AkustickáACUSTICO
izolácia
ISOLAMENTO
Hrúbka
(mm)
6
Rozmer
(mt)
1,4 x 15
Mappytraco sp. 6 mm
80
70
Potere fonoisolante [dB]
60
50
40
30
20
10
4K
3.15K
2K
2.5K
1.6K
1K
1.25K
800
630
500
400
315
250
200
160
125
0
100
PANELY ZVUKPOHLCUJÚCE
MAPPYTRACO - NELEPIVÝ
Frequenze centrali [Hz]
0
FLOORFLEX
Izolačný podklad pre parkety a plávajúce podlahy, nepremokavý, nepodliehajúci hnilobe. Určený pre zvukovú izoláciu dupotavých zvukov.
Robí podklad elastickým a vyrovnáva malé nerovnosti povrchu. Vhodný pre všetky typy plávajúcich podláh.
Kód
Hrúbka
Rozmer
11893
2
1x15
(mm)
MAPPYCOL
- (mt)
296
254
Neoprénové lepidlo na lepenie expandovaných polyuretánových, polyetylénových, atď. panelov na steny a strop, aj na lepenie mimoriadne
ťažkých panelov (10 kg/m2)
Aplikačná teplota: nie nižšia ako +10°C.
Maximálna doba otvorenia: 15‘ pri normálnych podmienkach.
Prilepenie: okamžite po evaporácii rozpúšťadla.
Rozpúšťadlá: toluén, rozpúšťadlo 01.
Osadzovanie: so špachtľou na cement, kachličky, plechy, drevo, atď. Lepidlo sa musí aplikovať na obidva povrchy. Lepidlo sa musí aplikovať
na obidva lepené povrchy.
Spotreba: cca 200 gr/m2 na diel.
Kód
Balenie
83024
Mlieko 4,5 kg.
PANELY ZVUKPOHLCUJÚCE
MAPPYCOL S45
255
TESNENIA
TESNIACA PLATŇA BEZ AZBESTU
Tesniace spojenie bez prítomnosti azbestu, pozostávajúce z aramydických vlákien spojených s gumou
NBR. Je určená na všestranné použitie v statických tesniacich spojoch. Určené pre vzduch, vodu, paru,
rozpúšťadlá, organické a neorganické chemické látky, chladiace zmesi.
Technické vlastnosti
Farba
Špecifická váha
Aplikačná teplota
Štandard 180°C
Saturovaná para 180°C
Maximálna 350°C
Stlačiteľnosť
Elastická vratnosť
Ťažný odpor
Straty pri žíhaní
Nárast hrúbky v oleji 5h pri 150°C
Nárast hrúbky v benzíne 5h pri 23°C
Nárast váhy v oleji 5h pri 150°C
Nárast váhy v benzíne 5h pri 23°C
Kód
38660
38661
38662
38663
85270
Hrúbka
(mm)
0,5
1
1,5
2
3
Verde
1,8 kg/dm3
Presiune 40 bar
Presiune 10 bar
Presiune 95 bar
10%
63%
12 Mpa
29%
8%
8%
10%
9%
Rozmer
(mt)
1,5 x 1,6
1,5 x 1,6
1,5 x 1,6
1,5 x 1,6
1,5 x 1,6
IZOLAČNÝ KARTÓN
Výrobok bez prítomnosti azbestu, zložený zo zmesi neorganických minerálnych vlákien vystužených
obmedzeným množstvom organických tmelov. Použité vlákna sú klasifikované podľa nariadenia EU
97/69/EG ako karcinogénne.
Používa sa na inštaláciu panelov a tesnení rozličných formátov používaných pri tepelnej izolácii s vysokými teplotami.
Technické vlastnosti
Farba
Špecifická váha
Prevádzková teplota
Strata pri žíhaní pri 900°C
Absorpcia vody (1 h)
Ťažný odpor
Tepelná vodivosť (pri teplote 400°C)
Kód
34000
34001
34002
34003
34004
34005
34006
256
Hrúbka
(mm)
2
3
4
5
6
8
10
Rozmer
(mt)
1x1
1x1
1x1
1x1
1x1
1x1
1x1
Béžová - Šedá
0,97 kg/dm3
850°C
18,3%
72%
2.6 N/m
0,10 W/mK
Balenie
(listy)
25
18
13
11
9
7
5
Lepiace tesnenie z expandovanej gumy so zavretými bunkami, odolné voči rozpadu. Vynikajúca odolnosť voči atmosferickým vplyvom,
olejom, zásadám, alkoholu, benzínu, atď.
Používa sa ako nepriepustné tesnenie na vzduch, prach, vodu, oleje a hluk.
Technické vlastnosti
Farba
Hustota
Tvrdosť
Tepelná odolnosť
Kód
Prierez
(mm)
20847
20850
20849
20851
20853
20844
20852
20854
20857
20861
20855
87218
20856
20858
35261
18857
20859
20860
10 x 3
10 x 5
15 x 3
15 x 5
15 x 10
20 x 3
20 x 5
20 x 10
20 x 15
25 x 5
25 x 10
30 x 3
30 x 10
30 x 15
30 x 20
30 x 5
40 x 10
50 x 10
Čierna
140 kg/m3
45 Shore
-50°C +100°C
Rozmer
(mt)
TESNENIA
GUMENÉ TESNENIE MUSSTIK
20
15
20
15
10
20
15
10
5
15
10
20
10
5
5
15
10
10
257
FILTRE
FILTER HF150
Výrobok z polyesterových vláken s postupne zašpicatenou štruktúrou v smere prúdenia vzduchu.
Používa sa ako pred filter pre zariadenia ošetrenia vzduchu.
Technické vlastnosti
Farba
Hmotnosť
Teplotná odolnosť
Odolnosť na relatívnu vlhkosť
Rýchlosť prúdenia vzduchu
Objem skúšobného vzduchu
Strata počiatočného tlaku
Strata konečného tlaku
Stupeň priemernej separácie
Kapacita akumulácie prachu
Filtrácia
Reakcia na plameň
Biela
150 gr/m2
80°C
100%
1,5 m/s
2.010 m3/h
22 PA
250 PA
86,5% vzhľadom na syntetický prach
538 gr/m2
G3 DIN24185 EN779 (EU3)
F1 DIN53438 TEIL3
B1 DIN4102 TEIL1
Kód
Hrúbka
(mm)
Rozmer
(mt)
88775
11880
11882
15
15
15
1 x 20
0,4 x 40
0,5 x 40
FILTER HF270
Výrobok z polyesterových vláken s postupne zašpicatenou štruktúrou v smere prúdenia vzduchu.
Používa sa ako pred filter alebo filter pre zariadenia ošetrenia vzduchu.
Technické vlastnosti
Farba
Váha
Tepelná odolnosť
Odolnosť na relatívnu vlhkosť
Rýchlosť prúdenia vzduchu
Objem skúšobného vzduchu
Strata počiatočného tlaku
Strata konečného tlaku
Stupeň priemernej separácie
Kapacita akumulácie prachu
Filtrácia
Reakcia na plameň
258
Belasá
270 gr/m2
80°C
100%
1,5 m/s
2.009 m3/h
41 PA
250 PA
93% vzhľadom na syntetický prach
70 gr/m2
G4 DIN24185 EN779 (EU4)
F1 DIN53438 TEIL3
B1 DIN4102 TEIL1
Kód
Hrúbka
(mm)
Rozmer
(mt)
11900
20
2 x 20
Bežné klinové remene Optibelt sa vyrábajú zo špeciálnych zmesí gumy a vysoko odolných textilných vložiek pri
použití pokrokových a neustále zdokonaľovaných výrobných postupov ako si to vyžaduje trh.
Neustála kontrola výrobného procesu, veľký počet laboratórnych testov a detailná kontrola používaných surovín
zaisťujú nemenný kvalitatívny štandard, ktorý je potrebný pre každý jeden výrobok Optibelt. Antiolejový povrch
remeňov ich chráni pred znečistením minerálnymi olejmi a masťami. Znečistenie živočíšnymi alebo rastlinnými
olejmi alebo rozpúšťadlami znižuje životnosť remeňa. Remene fungujú pri teplte v rozpätí od -40°C do +70°C.
Vyššie teploty vedú k predčasnej únave a následnému pretrhnutiu remeňa.
PRIEREZ A
PRIEREZ B
PRIEREZ SPZ
≈9,7
17
≈8
8
11
13
Kód
PRIEREZ
(mm)
Dĺžka
(mm)
Kód
PRIEREZ
(mm)
Dĺžka
(mm)
Kód
PRIEREZ
(mm)
Dĺžka
(mm)
50101
50104
50106
50107
50108
50109
50110
50112
50113
50114
50115
50116
50118
50119
50120
50122
50124
50125
50126
50127
50128
50130
50132
50133
50134
50135
50136
50137
50138
50139
50140
50142
50143
50144
50145
50146
50147
50148
50149
50150
50151
50152
50153
50635
50154
50155
50636
50156
50157
50158
50159
50160
50161
50637
50162
50163
50164
50166
50167
50168
50169
50171
50174
50175
Klin. remeň A 22
Klin. remeň A 24
Klin. remeň A 25
Klin. remeň A 26 1/2
Klin. remeň A 27
Klin. remeň A 28
Klin. remeň A 29
Klin. remeň A 30
Klin. remeň A 31
Klin. remeň A 32
Klin. remeň A 33
Klin. remeň A 34
Klin. remeň A 35
Klin. remeň A 36
Klin. remeň A 37 1/2
Klin. remeň A 38
Klin. remeň A 39
Klin. remeň A 40
Klin. remeň A 41
Klin. remeň A 42
Klin. remeň A 43
Klin. remeň A 44
Klin. remeň A 45
Klin. remeň A 46
Klin. remeň A 47
Klin. remeň A 48
Klin. remeň A 49
Klin. remeň A 50
Klin. remeň A 51
Klin. remeň A 52
Klin. remeň A 53
Klin. remeň A 54
Klin. remeň A 55
Klin. remeň A 56
Klin. remeň A 57
Klin. remeň A 58
Klin. remeň A 59
Klin. remeň A 60
Klin. remeň A 61
Klin. remeň A 62
Klin. remeň A 63
Klin. remeň A 64
Klin. remeň A 65
Klin. remeň A 66
Klin. remeň A 67
Klin. remeň A 68
Klin. remeň A 69
Klin. remeň A 70
Klin. remeň A 71
Klin. remeň A 72
Klin. remeň A 73
Klin. remeň A 74
Klin. remeň A 75
Klin. remeň A 76
Klin. remeň A 77
Klin. remeň A 78
Klin. remeň A 80
Klin. remeň A 82
Klin. remeň A 83
Klin. remeň A 84
Klin. remeň A 85
Klin. remeň A 88
Klin. remeň A 92
Klin. remeň A 94
560
610
630
670
686
710
730
767
775
813
841
850
889
914
950
965
1000
1016
1041
1060
1100
1120
1143
1168
1200
1220
1250
1270
1300
1320
1350
1375
1400
1422
1450
1475
1500
1525
1550
1575
1600
1625
1650
1676
1700
1725
1750
1775
1800
1825
1854
1880
1900
1930
1956
1980
2032
2083
2100
2134
2160
2240
2337
2338
50308
50309
50311
50312
50313
50314
50315
50316
50317
50319
50641
50322
50323
50324
50325
50326
50646
50328
50329
50330
50331
50332
50333
50334
50335
50336
50642
50337
50339
50643
50342
50644
50344
50345
50346
50347
50348
50349
50350
50351
50645
50352
50353
50356
50357
50358
50359
50360
50362
50363
50365
50366
50367
50372
50373
50377
Klin. remeň B 35
Klin. remeň B 37
Klin. remeň B 38
Klin. remeň B 39
Klin. remeň B 40
Klin. remeň B 41
Klin. remeň B 42
Klin. remeň B 43
Klin. remeň B 44
Klin. remeň B 46
Klin. remeň B 47
Klin. remeň B 48 1/2
Klin. remeň B 49
Klin. remeň B 50
Klin. remeň B 51
Klin. remeň B 52
Klin. remeň B 53
Klin. remeň B 54
Klin. remeň B 55
Klin. remeň B 56
Klin. remeň B 57
Klin. remeň B 58
Klin. remeň B 59
Klin. remeň B 60
Klin. remeň B 61
Klin. remeň B 62
Klin. remeň B 63
Klin. remeň B 64
Klin. remeň B 65
Klin. remeň B 66
Klin. remeň B 68
Klin. remeň B 69
Klin. remeň B 70
Klin. remeň B 71
Klin. remeň B 72
Klin. remeň B 73
Klin. remeň B 74
Klin. remeň B 75
Klin. remeň B 76
Klin. remeň B 78
Klin. remeň B 79
Klin. remeň B 80
Klin. remeň B 81
Klin. remeň B 84
Klin. remeň B 85
Klin. remeň B 86
Klin. remeň B 87
Klin. remeň B 88
Klin. remeň B 90
Klin. remeň B 91
Klin. remeň B 93
Klin. remeň B 94
Klin. remeň B 95
Klin. remeň B 100
Klin. remeň B 102
Klin. remeň B 107
889
925
965
1000
1016
1040
1060
1090
1120
1175
1200
1225
1250
1275
1300
1320
1350
1372
1400
1422
1450
1473
1500
1525
1550
1575
1600
1625
1650
1676
1725
1750
1775
1800
1829
1850
1880
1900
1930
1981
2000
2032
2060
2134
2160
2200
2210
2240
2286
2300
2360
2388
2413
2540
2600
2718
50722
50700
80417
50719
50713
85440
85531
89358
85441
85639
85442
80419
82880
85768
50715
88566
82560
80421
82519
88960
83827
50716
85121
88961
85769
80423
84939
80424
71408
83436
85443
88861
85988
85449
88862
50721
50701
89169
84940
50704
50711
80425
50717
50709
82883
85453
85124
50726
80426
50702
50710
80427
50712
82845
83456
83928
50705
85637
80414
50724
50707
50706
81567
80428
50714
50708
50723
50703
50720
50725
50718
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
Klin. remeň SPZ
487
587
612
630
637
662
687
710
722
737
750
762
787
800
812
825
837
850
862
875
887
900
912
925
937
950
962
987
1000
1012
1037
1060
1077
1087
1120
1137
1162
1212
1237
1250
1262
1287
1312
1320
1337
1347
1362
1387
1400
1437
1487
1500
1512
1537
1562
1587
1600
1612
1637
1687
1700
1737
1762
1800
1900
2000
2120
2287
3000
3350
3550
KLINOVÉ REMENE
KLINOVÉ REMENE OPTIBELT
259
PRIEREZ Z
≈12,7
10
6
≈10
KLINOVÉ REMENE
260
PRIEREZ SPA
Kód
PRIEREZ
(mm)
Dĺžka
(mm)
Kód
Tip
(mm)
PRIEREZ
(mm)
73432
85680
80413
81114
80410
80411
80412
80409
85559
85981
89666
Klin. remeň SPA
Klin. remeň SPA
Klin. remeň SPA
Klin. remeň SPA
Klin. remeň SPA
Klin. remeň SPA
Klin. remeň SPA
Klin. remeň SPA
Klin. remeň SPA
Klin. remeň SPA
Klin. remeň SPA
850
857
907
1232
1507
1700
1800
1857
2082
2500
2650
50650
50016
50019
50020
50021
50023
50024
50025
50026
50027
50029
50030
50031
50032
50033
50035
50054
50036
50038
50039
50057
50040
50058
50041
50046
50053
50042
50049
50043
50050
50044
50052
Klin. remeň Z 18
Klin. remeň Z 23
Klin. remeň Z 24
Klin. remeň Z 25
Klin. remeň Z 27
Klin. remeň Z 28
Klin. remeň Z 28 1/2
Klin. remeň Z 29 1/2
Klin. remeň Z 30
Klin. remeň Z 31
Klin. remeň Z 32
Klin. remeň Z 33 1/2
Klin. remeň Z 35
Klin. remeň Z 36
Klin. remeň Z 37
Klin. remeň Z 38 1/2
Klin. remeň Z 39
Klin. remeň Z 40
Klin. remeň Z 42
Klin. remeň Z 44
Klin. remeň Z 45
Klin. remeň Z 46
Klin. remeň Z 47
Klin. remeň Z 48
Klin. remeň Z 49
Klin. remeň Z 50
Klin. remeň Z 51
Klin. remeň Z 54
Klin. remeň Z 55
Klin. remeň Z 56
Klin. remeň Z 57
Klin. remeň Z 59
475
575
600
630
670
710
725
750
765
775
820
850
875
900
925
975
1000
1016
1060
1120
1150
1165
1194
1215
1250
1270
1295
1371
1400
1422
1450
1500
Výrobok z ohybnej expandovanej polyuretánovej peny s otvorenými bunkami. Používa sa na balenie mimoriadne krehkých a chúlostivých
predmetov alebo ako výplň matracov a vankúšov.
Technické vlastnosti
Farba
Hustota
Ťažný odpor
Natiahnutie
Odolnosť na stlačenie 40%
Pohltenie nárazu 25%
Pohltenie nárazu 40%
Pohltenie nárazu 65%
Kód
11821
11822
11824
11826
11827
11828
11829
11830
11831
Hrúbka
(mm)
5
10
20
30
40
50
60
80
100
Albă
25 kg/m3
100 Kpa
210%
3.8 Kpa
155 N
185 N
320 N
Rozmer
(mt)
2,14 x 1
2,14 x 1
2,14 x 1
2,14 x 1
2,14 x 1
2,14 x 1
2,14 x 1
2,14 x 1
2,14 x 1
ASTM D3574 86
ASTM D3574 86
ASTM D3574 86
DIN53577 ISO3386
ISO2439
ISO2439
ISO2439
Platne v balení
(n°)
50
25
13
8
7
5
4
3
3
OBALOVÝ MATERIÁL
PLATŇA ELIOCEL
BUBLINKOVÝ OBAL
Výrobok z polyetylénu so vzduchovými bublinkami. Odolný voči korózii, tlmí vibrácie a chráni povrchy pred poškriabaním. Používa sa
balenie mimoriadne krehkých a chúlostivých predmetov, je ideálny pre povrchy, ktoré sa ukladajú jeden na druhý.
Technické vlastnosti
Farba
Približná hmotnosť
Ťažný odpor
Zlomové natiahnutie
Modul sušenia 1%
Únavové zaťaženie
Odolnosť voči roztrhnutiu
Odolnosť voči perforácii
Kód
11990
11991
11992
Váha
(kg)
25÷28
10÷13
33
Priesvitná
115 gr/m2
pozdĺžny
priečny
pozdĺžny
priečny
pozdĺžny
priečny
pozdĺžny
priečny
pozdĺžny
priečny
1120 N/mm
Výška
(mt)
1
1,2
1,5
24 N/mm2
19 N/mm2
300%
500%
180 N/mm2
220 N/mm2
11 N/mm2
11 N/mm2
148 KN/m
57 KN/m
ASTM D882
ASTM D882
ASTM D882
ASTM D882
ASTM D882
Dĺžka
(mt)
200
100
200
261
OBALOVÝ MATERIÁL
EXPANDOVANÝ OBAL
Výrobok z polyetylénu. Odolný voči korózii a chráni povrchy pred poškriabaním. Používa sa na balenie mimoriadne krehkých a chúlostivých predmetov, ideálny pri vrstvení predmetov.
Technické vlastnosti
Farba
Špecifická váha
Ťažný odpor
Biela
20 kg/m3
pozdĺžny
priečny
pozdĺžny
priečny
10%
20%
30%
50%
70%
24 hodín
72 hodín
168 hodín
336 hodín
1 hodín
24 hodín
7 dní
24 hodín a 38°C
Zlomové natiahnutie
Stlačenie
Úbytková deformácia
Absorpcia vody
Priepustnosť vodnej pary
Kód
Hrúbka
(mm)
Rozmer
(mt)
11999
2
1 x 250
0,23 N/mm2
0,18 N/mm2
91%
80%
0,01 N/mm2
0,03 N/mm2
0,04 N/mm2
0,10 N/mm2
0,33 N/mm2
7,95%
6,6%
4,44%
2,87%
0,17 Vol.%
0,27 Vol.%
0,63 Vol.%
11,89 g/m2
DIN53571
DIN53571
DIN53571
DIN53571
DIN53577
DIN53577
DIN53577
DIN53577
DIN53577
DIN53572
DIN53572
DIN53572
DIN53572
DIN53428
DIN53428
DIN53428
DIN53429
ROZŤAHOVATEĽNÝ OBAL A NAVÍJAČKY
Výrobok z polyetylénu s vynikajúcimi naťahovacími vlastnosťami, umožňujúcimi značné šetrenie množstva výrobku použitého pre baliace
jednotky.
Vynikajúca odolnosť voči roztrhnutiu a voči perforácii pre bezpečné a rýchle balenie. Vďaka svojej vysokej elastickej pamäti umožňuje
zachovať si držanie a trvalé napätie.
Používa sa na balenie nákladov akýchkoľvek rozmerov a tvarov, chrániac ich pred stratami a poškodením.
Technické vlastnosti
Farba
Zlomové natiahnutie
Odolnosť voči roztrhnutiu
Zlomové natiahnutie
Odolnosť voči nárazu
Únavové zaťaženie
Kód
12200
17506
17508
262
Hrúbka
(mm)
0,023
0,023
0,023
Šírka
(cm)
50
12,5
50
Priesvitná
pozdĺžny
priečny
pozdĺžny
priečny
pozdĺžny
priečny
Hmotnosť
cievky (kg)
2,6
0,46
16
450%
670%
78 N/mm2
187 N/mm2
38,9 N/mm2
22,5 N/mm2
42,5 J/mm
7,6 N/mm2
ASTM D882b
ASTM D1922
ASTM D882b
ASTM D1709/A
ASTM
Balenie
Poznámky
(n°)
6 cievok
Manuálne
48 cievok Manuálne
1 cievka Pre navíjačku
Kód
Popis
12201
Navíjačka pre rozťahovateľný obal zvitok 500 m
Kód
Rozmer
Farba
Vlastnosti a Použitie
35466
35491
35467
35468
35492
35493
35494
19 x 610 mm
19 mm x 18 mt
25 mm x 18 mt
50 mm x 18 mt
19 mm x 18 mt
25 mm x 18 mt
50 mm x 18 mt
Čierna
Čierna
Čierna
Čierna
Priesvitná
Priesvitná
Priesvitná
Rad “General Purpose”. Protišmykový
obklad pozostávajúci z abrazívnych čiastočiek zo syntetických živíc na mohutnom,
rozmerovo stabilnom podklade. Určený
pre všetky povrchy s vysokou pešou a
dopravnou premávkou (schodiská a vstupy
do kancelárií, obytné domy, predvádzacie
móla, nákladné výťahy, stúpačky strojných
zariadení, atď. )
PROTIŠMYKOVÉ PÁSY
PROTIŠMYKOVÝ PÁS
PROTIŠMYKOVÝ PÁS
Kód
Rozmer
Farba
Vlastnosti a Použitie
35469
25 mm x 18 mt
šedá
Rad “Resilent medio”.
Protišmykový povrch s gumeným poťahom
strednej hrúbky s výraznými vlastnosťami
elektrickej izolácie. Odporúča sa pre areály, kde sa predpokladá pohyb s bosými
nohami. Ideálny pre prezliekarne, lode a
oddeľujúce stúpačky.
PROTIŠMYKOVÝ PÁS
Kód
Rozmer
Farba
Vlastnosti a Použitie
35470
25 mm x 18 mt
biela
Rad “Resilent Fine”.
Protišmykový povrch s tenkým gumeným
poťahom. Vhodný pre všetky vlhké typy
prostredia, kde sa bude chodiť bosými
nohami. Ideálny pre sprchárne, prezliekarne, sauny.
Rozmer
Farba
Vlastnosti a Použitie
19 x 610 mm
25 mm x 18 mt
50 mm x 18 mt
Čierna
Čierna
Čierna
PROTIŠMYKOVÝ PÁS
Kód
32979
33006
33005
Lepivý protišmykový pás čierny.
263
PÁSY REFLEXNÉ 3M
264
3M SCOTCHLITE REFLEXNÉ PÁSY PRE KAMIÓNY
Kód
Kód 3M
89188
87344
87345
983-71
983-10
983-72
Rozmer
Farba
56 mm x 50 mt
žltá
56 mm x 50 mt
biela
56 mm x 50 mt červená
Vlastnosti a Použitie
Pre pevné povrchy; hliník,
oceľ a natreté kovové podklady.
Kód
37942
37943
37944
37945
Rozmer
(mm)
100x100
100x100
100x100
100x100
Zrnitosť
Vlastnosti a Použitie
40
60
80
120
Lamelové kolesá z abrazívnej tkaniny
s umelohmotným jadrom pre použitie
na rovných brúskach.
RAD BRUSIVÁ 3M
KEFY 331A
OHYBNÉ BRÚSNE TKANINY 314D
Kód
Rozmer
Zrnitosť
Formát
Vlastnosti a Použitie
38325
38326
38327
38328
38329
38330
38331
38332
38333
38334
38335
37967
37966
37965
37964
37963
37962
37961
37960
37959
37958
37957
50 mm x 25 mt
50 mm x 25 mt
50 mm x 25 mt
50 mm x 25 mt
50 mm x 25 mt
50 mm x 25 mt
50 mm x 25 mt
50 mm x 25 mt
50 mm x 25 mt
50 mm x 25 mt
50 mm x 25 mt
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
40
50
60
80
100
120
150
180
240
320
400
40
50
60
80
100
120
150
180
240
320
400
rulou
rulou
rulou
rulou
rulou
rulou
rulou
rulou
rulou
rulou
rulou
folie
folie
folie
folie
folie
folie
folie
folie
folie
folie
folie
Podklad: bavlnená tkanina hmotnosť j
Tmel: dvojitá živica
Posyp: polootvorený
Formát: zvitky a listy
Minerál: oxid hlinitý
Aplikácia: ručná aplikácia na kovy,
drevo a umelú hmotu
BRÚSNY PAPIER OXIDU HLINITÉHO 233Q
Kód
37968
37969
37970
37971
37972
37973
37974
Rozmer
(mm)
115x50
115x50
115x50
115x100
115x100
115x100
115x100
Zrnitosť
Vlastnosti a Použitie
40
60
80
100
120
150
180
Odporúča sa pre prevažne ručné brúsenie tvrdého dreva, kovov a náterov.
BRÚSNY PAPIER OXIDU HLINITÉHO 235Q STEARÁTOVÝ*
Kód
37975
37976
37977
37978
37979
37980
37981
37982
Rozmer
(mm)
115x100
115x100
115x100
115x100
115x100
115x100
115x100
115x100
Zrnitosť
Vlastnosti a Použitie
180
220
240
280
320
400
500
600
Odporúča sa na opracovanie mäkkého dreva, štukatúry, podklady, nátery,
plastové a syntetické materiály.
*ošetrený stearátom zinočnatým, ktorý
ho robí odolným voči zanášaniu.
265
RAD BRUSIVÁ 3M
BRÚSNY PAPIER OXIDU HLINITÉHO 230U
Kód
37985
37984
Rozmer
(mm)
115x50
115x50
Zrnitosť
Vlastnosti a Použitie
40
60
Špeciálne určený pre brúsenie náterov použitých v stavebníctve a pre
hrubo otesané drevo. Je k dispozícii
aj v hrubozrnnej verzii na opracovanie
drsných povrchov.
BRÚSNY PAPIER OXIDU HLINITÉHO 235U
Kód
37986
37987
37988
37989
37990
37991
37992
Rozmer
(mm)
115x23
115x23
115x23
115x23
115x23
115x23
115x23
Zrnitosť
Vlastnosti a Použitie
240
220
180
150
120
100
80
Odporúča sa pre brúsenie náterov
používaných v stavebníctve. K dispozícii sú aj verzie s jemnejšou zrnitosťou pre práce finálnej úpravy. Je
mimoriadne odolný voči delaminácii
pri niekoľkonásobnom prehnutí.
LAMELOVÉ DISKY 556D PLOCHÉ
Kód
37922
37923
37924
37925
37926
37927
37928
37929
37930
37931
37932
37933
Rozmer
(mm)
115
115
115
115
125
125
125
125
180
180
180
180
Zrnitosť
Vlastnosti a Použitie
40
60
80
120
40
60
80
120
40
60
80
120
Brúsny lamelový disk s umelohmotnou
nosnou podložkou zo skleného vlákna
na hrubé brúsenie.
Tip
Vlastnosti a Použitie
inox
inox
inox
inox
mild steel
mild steel
mild steel
mild steel
Disky na rezanie nerezovej ocele,
železných a neželezných kovov, skleného vlákna a materiály obsahujúce
oxid hlinitý. Sú mimoriadne odolné
voči opotrebovaniu, majú vynikajúce
rezné vlastnosti a vysokú efektívnosť.
K dispozícii v rozmeroch 115 mm
a 125 mm.
REZNÝ DISK
Kód
37934
37935
37936
37937
37938
37939
37940
37941
266
Rozmer
(mm)
115x1x22
125x1x22
115x1,6x22
125x1,6x22
115x1x22
125x1x22
115x1,6x22
125x1,6x22
Kód
13540
13152
13142
13141
Šírka
(mm)
50
50
50
50
Dĺžka
(mt)
66
132
66
66
Farba
Vlastnosti a
aplikácia
Havana
Havana
Biela
Priesvitná
S lepidlom Hot Melt
BALIACA PÁSKA ODHLUČNENÁ Z PPL
Kód
13143
Šírka
(mm)
50
Dĺžka
(mt)
66
Vlastnosti a
aplikácia
Farba
Havana
LEPIACE PÁSKY
BALIACA PÁSKA Z PPL
S akrylickým lepidlom
PIŠTOĽOVÝ DISTRIBÚTOR
Kód
Vlastnosti a Použitie
30534
Pištoľový distribútor vybavený spojkou,
vhodný pre každý druh pásky
ZOSILNENÁ PÁSKA
Kód
13147
13148
Šírka
(mm)
19
25
Dĺžka
(mt)
50
50
Farba
Vlastnosti a aplikácia
Priesvitná
Priesvitná
Lepiaca páska pre zosilnené balenie s vystužením s jednosmernými
sklenými vláknami.
ZOSILNENÁ PÁSKA PRE MASKY
Kód
13135
13136
13137
13138
13139
Šírka
(mm)
19
25
30
38
50
Dĺžka
(mt)
50
50
50
50
50
Farba
Vlastnosti a aplikácia
Krémová
Krémová
Krémová
Krémová
Krémová
Z polovrásčitého papiera,
odolná až do cca 60°
PRIESVITNÁ LEPIACA PÁSKA
Kód
13151
Šírka
(mm)
15
Dĺžka
(mt)
66
Vlastnosti a aplikácia
V boppe s akrylickým lepidlom.
LEPIACA PÁSKA Z POLYTENOVEJ TKANINY STRIEBORNEJ
Kód
Šírka
(mm)
50
13175
Dĺžka
(mt)
50
Farba
Strieborná
SAMOSPÁJACIA PÁSKA
Kód
13196
Šírka
(mm)
19
Dĺžka
(mt)
9,15
Vlastnosti a Použitie
Samospájacia páska na báze polysobutylu, vhodná
na elektrickú izoláciu a nepremokavú ochranu spojov
a zapojení káblov. Páska sa prilepí okamžite, ak sa
aplikuje pod napätím.
267
LEPIACE PÁSKY
IZOLAČNÁ PÁSKA Z PVC PLASTIFIKOVANÁ
Samozhášavá, podľa noriem IMQ a VDE
Kód
13114
13228
13105
13230
13227
13229
13106
13168
13232
13126
13158
13231
13128
13122
16524
13127
13234
13124
13125
13233
13121
13112
13110
13237
13130
13118
13235
13172
13129
Šírka
(mm)
15
15
15
15
15
15
15
19
19
19
19
19
19
19
19
25
25
25
25
25
25
25
50
50
50
50
50
50
50
Dĺžka
(mt)
10
10
10
10
10
10
10
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Farba
Belasá
Biela
Žltá
Šedá
Čierna
Červená
Zelená
Belasá
Biela
Galben
Šedá
Čierna
Červená
Zelená
Žltá/Zelená
Belasá
Biela
Žltá
Šedá
Čierna
Červená
Zelená
Belasá
Biela
Žltá
Šedá
Čierna
Červená
Zelená
HLINÍKOVÁ PÁSKA
Hliníková páska s lineárom zo silikónového papiera.
Akrylický lep s podkladovou hrúbkou 30 mikrónov.
Celková hrúbka 0,054 mm.
Kód
Šírka
Dĺžka
(mm)
(mt)
36198
50
50
OBOJSTRANNE LEPIACE PÁSY COMMAND
Kód
Miera
18675
18676
18677
SMALL
MEDIUM
LARGE
Rozmer
(cm)
3x1,3
4,5x1,5
7x1,5
Vlastnosti a Použitie
Rad Command predstavuje inovatívne, praktické a
užitočné riešenie, ktorá otvára novú epochu vo svete
obojstranne lepiacich pások. Command ti umožňuje
zmeniť myšlienku, odstrániť ho bez toho, aby zanechal stopu a s novou páskou nanovo premiestniť
a nepoškodíte pritom senu, ani povrchy, ba ani
zavesené predmety. Uspokoja nároky na zavesenie a upevnenie predmetov rozličnej hmotnosti a z
rôznych materiálov. Je možné ho použiť na nerovné
povrchy, dokonale priľnú na drevo, kachličky, natreté
múry, kovy, plasty a mnohé iné materiály.
DUAL LOCK
Kód
18678
18679
268
Farba
Rozmer
Čierna 25mm x 5mt
Priesvitná 25mm x 5mt
Vlastnosti a Použitie
Uzatvárateľný pripevňovací systém, pozostávajúci
z dvoch dielov jemných úchytiek: keď ich do seba
zapojíte, ozve sa typické „cvaknutie“, ktoré zaisťuje
pevnosť spojenia. Ideálne pre použitie všade tam,
kde sa vyžaduje jednoduché uzatváranie a opätovné
otvorenie kvôli údržbe: elektrické panely, panely,
uzávery, dopravné značenie pri výstavách, reklamné
plagáty. Vďaka svojej dokonalej priľnavosti môže
neviditeľným spôsobom nahradiť skrutky alebo iné
mechanické systémy.
Hustota úchytiek: 38/cm2
Zásobník obsahuje 2 zvitky po 25 mm x 5 m.
Kód
Šírka
(mm)
50
18456
Dĺžka
(mt)
25
Vlastnosti a Použitie
Vhodný na upevňovanie štítkov, vzoriek,
mnohých plastov a gúm.
OBOJSTRANNE LEPIVÁ PÁSKA 9191 TKANINOVÁ
Kód
Šírka
(mm)
50
18457
Dĺžka
(mt)
25
Vlastnosti a Použitie
LEPIACE PÁSKY
OBOJSTRANNE LEPIVÁ PÁSKA 9192 PPL
Špeciálne určený pre upevňovanie tenkých
kobercov a gumených podlahových krytín.
OBOJSTRANNE LEPIVÁ PÁSKA
Kód
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mt)
50
50
25
4,5
13145
13161
TEFLÓNOVÁ PÁSKA PRE
VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
Kód
Hrúbka
(mm)
Šírka
(palcov)
Dĺžka
(mt)
0,076
0,076
0,10
1/2”
3/4”
1/2”
12
12
12
13221
14229
13208
Kód
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mt)
Farba
50
50
33
33
Biela/Červená
Žltá/Čierna
35048
35049
LEPIACA PÁSKA PRE ZNAČENIE NA PODLAHE
Kód
35050
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mt)
Farba
50
33
Žltá
ĽAHKÁ SILIKÓNOVÁ PIŠTOĽ
Kód
30088
PIŠTOĽ SILIKÓNOVÁ
LEPIACA PÁSKA PRE ZNAČENIE
269
ŠPAGÁTY A MOTÚZY
PLETENÝ ŠPAGÁT SUPER
Kód
17645
17646
Druh balenia
Priemer
(mm)
Dĺžka
(mt)
Špilka
Špilka
4
6
30
15
PLETENÝ ŠPAGÁT RILOGA BIELY
Kód
11608
Druh balenia
Priemer
(mm)
Dĺžka
(mt)
Rulou
2,5
500
POLYESTEROVÝ PLETENÝ ŠPAGÁTIK
Kód
17649
Druh balenia
Dĺžka
(mt)
Suport
100
STAVEBNÝ ŠPAGÁT BIELY
Kód
17648
11491
Druh balenia
Dĺžka
(mt)
Suport
Rulou
250
50
NYLONOVÁ NIŤ
Kód
11961
11963
Druh balenia
Priemer
(mm)
Dĺžka
(mt)
Rulou
Rulou
2,5
3
2.200
1.550
SPONA PRE NIŤ NYLON
Kód
11966
11967
Popis
Spona pre niť Nyofil 3 mm
Spona pre niť Nyofil 3,5 mm
TRECCIA POLI EXTRA
Kód
270
15980
15981
15982
15983
15984
15985
15986
15987
15988
15989
Druh balenia
Priemer
(mm)
Rulou
Rulou
Rulou
Rulou
Rulou
Rulou
Rulou
Rulou
Rulou
Rulou
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
Hmotnosť Zlomové
(gr/mtl) zaťaženie (kg)
15
30
35
60
80
110
140
190
240
290
150
180
220
310
450
800
1.500
1.800
2.200
2.800
Metrov vo
zvitku cca
800
600
400
250
200
200
200
200
100
100
Kód
35480
35481
Popis
Vozík nosič vriec s pneumatickými kolesami
Rezervné pneumatické koleso pre vozík
VRECIA
VOZÍK NOSIČ VRIEC
VOZÍK NOSIČ VRIEC EKO
Kód
36200
36201
Popis
Vozík nosič vriec s pneumatickými kolesami
Rezervné pneumatické koleso pre vozík eko
VRECIA BIELE LYKO
Kód
Rozmer
(cm)
Vlastnosti
(gr)
Balenie
35518
35519
35374
35x50
40x70
60x110
30
47
110
20 ks
20 ks
20 ks
POLYETYLÉNOVÉ VRECIA SHOPPER
Kód
14986
14987
Rozmer
(cm)
Vlastnosti
(gr)
Balenie
41x50 malé
50x60 veľké
10
20
4 kg (380 ks/ca)
8 kg (380 ks/ca)
ČIERNE POLYETYLÉNOVÉ VRECIA NA ODPAD
Kód
14611
14652
14653
83738
14672
12659
72111
14774
Rozmer
(cm)
Vlastnosti
Balenie
60 x 65
74 x 110
80 x 110
85 x 110
90 x 120
100 x 150
60 x 100
130 x 150
0,04 mm 30 gr
0,05 mm 70 gr
0,05 mm 80 gr
0,08 mm 130 gr
0,07 mm 140 gr
0,08 mm 220 gr
0,15 mm 80 gr
0,08 mm 285 gr
20 ks
20 ks
20 ks
150 ks
150 ks
100 ks
20 (kg)
60 ks
BIO ROZLOŽITEĽNÉ VRECIA
Kód
Rozmer
(cm)
Balenie
Vlastnosti
(Hrúbka)
14739
14770
14771
14772
14773
42 x 42
50 x 60
74 x 110
90 x 120
90 x 120
30 buc
30 buc
20 buc
60 buc
10 buc
0,02 mm
0,02 mm
0,035 mm
0,07 mm
0,023 mm
271
VRECIA
POLYETYLÉNOVÉ VRECIA PRE TRIEDENÝ ODPAD
Na suchý odpad
Kód
Rozmery
Vlastnosti
(cm)
Farba
Balenie
14727
14719
14728
14729
14740
14741
14742
14775
14776
14777
55 x 70
72 x 110
80 x 110
90 x 120
90 x 120
90 x 120
90 x 120
55 x 70
72 x 110
90 x 120
0,023 mm 16 gr
0,03 mm 45 gr
0,05 mm 80 gr
0,06 mm 120 gr
0,06 mm 120 gr
0,06 mm 120 gr
0,06 mm 120 gr
0,023 mm 16 gr
0,03 mm 45 gr
0,06 mm 120 gr
žltá
žltá
žltá
žltá
zelená
fialová
biela
belasá
belasá
belasá
20 buc
10 buc
20 buc
10 buc
10 buc
10 buc
10 buc
20 buc
10 buc
10 buc
POLYETYLÉNOVÉ VRECIA PRIESVITNÉ NA POTRAVINY
Kód
Rozmery
(cm)
Vlastnosti
Balenie
14630
14629
14632
14633
14634
14635
14636
14637
14638
14639
14640
14641
10 x 15
15 x 20
15 x 25
20 x 30
25 x 35
30 x 40
35 x 45
40 x 60
50 x 70
70 x 100
70 x 125
70 x 150
0,05 mm 1,4 gr
0,05 mm 2,8 gr
0,05 mm 3,5 gr
0,05 mm 5,5 gr
0,05 mm 8 gr
0,05 mm 11 gr
0,05 mm 15 gr
0,05 mm 22 gr
0,05 mm 33 gr
0,05 mm 65 gr
0,05 mm 80 gr
0,05 mm 97 gr
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
POLIETYLÉNOVÉ PRIESVITNÉ VRECIA OBNOVITEĽNÉ
Kód
14785
14786
14787
14788
14789
14790
14791
UNIVERZÁLNA PLACHTA
272
Rozmery
(cm)
Vlastnosti
20x30
25x35
30x40
35x45
40x60
50x70
70x100
0,10 mm
0,10 mm
0,10 mm
0,10 mm
0,10 mm
0,10 mm
0,10 mm
Balenie
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
POLYETYLÉNOVÉ VRECIA NEUTRO
Kód
Rozmery
(cm)
Vlastnosti
Balenie
35269
35270
80 x 120
100 x 150
0,048 mm 85 gr
0,048 mm 135 gr
200 buc
100 buc
UNIVERZÁLNA PLACHTA
Plachta z priesvitného polyetylénu veľkej hustoty. Hrúbka 12 mikrónov.
Vhodný na ochranu nábytku pri maľovaní a na uchránenie odložených predmetov pred prachom.
Kód
15495
15524
Rozmery
(mt)
4x4
4x25
Download

platne a ty č e nylon