· Transformatör İmalatı, Bakımı, Onarımı
· Servis Hizmetleri
· Mühendislik Hizmetleri
· Primer, Sekonder Saha Testleri
· YG, OG Şalt Sahası Bakım Onarım Hizmetleri
TRANSFORMATÖR
Elektrik enerjisinin gerilim ve akım değerlerini frekansta
değişiklik yapmadan ihtiyaca göre değiştiren, ince silisli
saçlar ve kapalı bir manyetik gövde (nüve) ile bunun üzerine
yalıtılmış iletkenlerden sarılan sargıdan oluşan elektrik
makineleridir.
Güç transformatörlerinden, yük ve gerilim altında uzun süre
hizmet vermeleri beklenir.
Transformatörlerde iç ve dış etkenlerden gelen problemlerin
arızaya dönüşmeden tespit edilip giderilmesi amacıyla
periodik zamanlarda test ve bakımlarının yapılması gerekir.
1. Çevirme oranı ölçümü ve bağlantı grubunun tayini
2. Sargı direncinin ölçümü
3. Uygulanan gerilim testi
4. İndüklenen gerilim testi
5. Boşta kayıpların ve boşta akımın ölçümü
6. Yükte kayıpların ve kısa devre geriliminin ölçümü
7. Kayıp açısının ve kapasitansın ölçümü
8. DC yalıtım direncinin ölçümü
TRANSFORMATÖR YAĞI
Transformatörlerde gerek izolasyan gerekse soğutma
(sargılarda oluşan ısıyı atmosfere atmak) amacıyla kullanılır.
Aynı zamanda transformatörün mevcut durumu hakkında çok
değerli bilgiler verir.
Yağın performansı aynı zamanda transformatörün
performansını da etkiler. Yağlar üzerinde yapılan testler hem
yağın kalitesi hemde transformatörün çalışmasının performansı
konusunda sağlıklı bilgi verir ve gerekli önlemlerin alınması
amacı ile yapılır. İdeal bir transformatör yağının 60 kV
değerinde bir gerilim dayanımına sahip olması beklenir.
Güç transformatörlerinde sargılar, akım ve akım taşıyan kısımlar
anma (nominal)gerilim ve frekansına sürekli olarak, aşırı
gerilim darbelerine ise belirli bir süre dayanacak şekilde dizayn
edilmelidir.
Genel olarak aşırı gerilim (yıldırım, darbe aşırı gerilimleri vs.)
istisnai bir gerilim olup transformatörün çalışma geriliminden
çok fazladır ve yalıtkan kısımlar için zararlıdır.
Olumsuz hava koşullarında atmosfer şartlarınının
zorlamalarından oluşan yıldırım darbe gerilim dalgaları faz
geriliminin 10 katı değerinde ve mikro saniyeler mertebesinde
sürecek aşırı gerilimlere neden olabilir veya anahtarlama
(manevra) darbe gerilimleri iletim hatlarında rutin manevra
işlemleri sırasında ışık hızında yürüyen dalga biçimleridir. Bu
gerilim dalgaları faz geriliminin 3-4 katı büyüklükte olup süre
olarak 100 ms'yi geçmez.
Yıldırım ve anahtarlama (manevra ) darbe gerilimi ile oluşan
arızalar incelendiğinde çoğunlukla transformatör izolasyon
yağlarının yaşlanması gerilim dayanma kapasitelerinin
düşmesinden kaynaklandığı görülmektedir.
Bu nedenle transformatör yağlarının belirli periyotlarda
gaz analizleri ve yağ delinme dayanım testlerinin yapılması
gerekmektedir.
AKIM TRAFOLARI
Bağlı oldukları devredeki akımı, belirli değerlere
indirgeyerek, sekonderine bağlı olan ölçü aletlerine
ölçüm için gerekli olan (Genel olarak 1A ve 5A) akımı ve
izolasyonu sağlayan bir ölçü transformatörüdür.
Devreye seri olarak bağlanan akım transformatörleri,
normal çalışma koşullarında primer akımı ile sekonder
akımı arasında faz farkı yaklaşık sıfır olması en önemli
özelliklerinden biridir.
Akım transformatörleri, özellikle orta ve yüksek gerilim
devrelerinde primerindeki akımınmanyetik bir kublaj
ile küçültülmesiyle sekonder tarafında daha küçük bir
akım elde edilir ve bu akım, makinenin sekonder tarafına
bağlı olan cihazların, ölçü aletlerin yüksek gerilimden
etkilenmesini önler.
AKIM TRAFOLARI/ARIZA BAKIM ve TESTLERİ
a) Power factor testleri
b) İzolasyon direnci testleri
c) Oran testleri
d) Doyma testleri
e) Polarite testleri
f) Sargı direnci testleri
Akım trafosunun bakımı ve montajı, terminal kuplaj
kontrolü, yağlı akımtrafolarında yağ seviyesinin kontrolü,
primer bağlantı kontrolü ve temizliğinin yapılması
GERİLİM TRAFOSU
Bağlı oldukları devredeki primer gerilimi istenen oranda
küçültülerek bu gerilimle sekonder terminallerine bağlı
aletleri besleyen ve onları yüksek gerilimden izole eden
özel transformatörlere gerilim transformatörü denir. Primer
dediğimiz esas devre gerilimini manyetik bir kublaj ile
küçülterek sekonder dediğimiz ikinci devreye aktarır ve
bu devreye bağlı cihazların gerilime duyarlı elemanlarının
enerjilenmesini sağlarlar. Örneğin voltmetrelere, sayaç ve
watmetrelerin gerilim devreleri vs.... Bunun sonucunda;
cihazların büyük gerilimler ile zorlanması önlenir. Primer
sargıları ince ve çok sarımlı, sekonder sargıları ise kalın tellli
ve az sarımlıdır.
Gerilim trafolarınında diğer primer teçhizatlarda olduğu
gibi belirli periyodlarda mutlaka bakım ve testlerinin
yapılması gerekmektedir.
GERİLİM TRAFOSU/BAKIM ve TESTLERİ
a) Power factor (% PF, Tand, kapasite ) testleri
b) İkaz akım testleri
c) İzolasyon direnci testleri
d) Gerilim dönüştürme oran testleri
e) Sargı direnci testleri
KESİCİLER
Kesiciler elektrik güç şebekelerinde kapalı devrenin
oluşmasını sağlayan ve bu devreyi boşta, yükte ve özellikle
kısa devre durumunda açabilen ve kapayabilen ve bu
işi hem elle kumanda ve hem de otomatik kumanda
yardımı ile yapabilen denetleme elemanıdır. Bir kesicinin
görevi kapalı konumda devreden güç akışını sağlamak
ve açık konumda ise güç akışını engellemektir. Normal
çalışmasında her 500 operasyondan sonra kesiciye mutlaka
bakım yapılmalıdır. Bakım sırasında yağlama işlemleri çok
dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.
KESİCİLERDE YAPILMASI GEREKEN
TEST ve BAKIMLAR
a) Kesici açma zamanının ölçülmesi
b) Kesici kapama zamanının ölçülmesi
c) Kesici izolasyon direncinin ölçülmesi
d) Kesici kontak geçiş direncinin ölçülmesi
BAKIMLAR
a) Kesici kumanda sisteminin kontrolü
b) Motor ve açma kapama bobin kontrolü
c) Yağlı kesicilerde yağ değişimi
d) Kesici mekanik kontroller
AYIRICILAR
Yüksek gerilimde kullanılan primer teçhizatın ana
kalemlerinden olan ayırıcılar sistemin gerilimden izole
edilmesi için kullanılır. Ayırıcıların akım kesme özellikleri
yoktur. Akım altında açılmazlar ve kapatılamazlar.
Ayırıcıların kesicilerin akım yolu üzerinde bulunur. Kesiciden
önce ve sonra yer alırlar. Kesicinin bakım ve onarımı
gerektiği zaman kesici açıldıktan sonra ayırıcılar açılır. Sistem
tekrar enerjilemek istendiği zaman önce ayırıcılar kapatılır.
Sonra kesici kapatılarak sisteme enerji verilir.
Ayırıcı kesinlikle yük altında açılmamalıdır. Herhangi bir
nedenle yük altında ayırıcı açılırsa, meydana gelecek ark
ayırıcıyı tahrip ettiği için çevresine ve ayırıcıyı açana zarar
verir. Manevralarda bu hususa dikkat etmelidir.
AYIRICI PERİYODİK/ARIZA
BAKIM ve TESTLERİ
a) Kontak geçiş direnç testleri
b) Kontak basıncı testleri
c) Ayırıcı izolatörleri izolasyon direnci testleri
Ayırıcı kontaklarının kontrolü ve bakımının yapılması,
hareketli mekanizmanın tozdan arındırılması, İzolatörlerin
kontrolü ve temizlenmesi, mekanizmanın ayarlanması,
bara bağlantı noktalarının temizlenmesi mekanik tahribatın
onarımı ve değiştirilmesi rulman, conta ve sekmanların
değiştirilmesi, ayırıcıların düzenli ve sorunsuz çalışmaları
için gerekli olan bakımlardır.
HİZMETLERİMİZ
•
•
•
•
•
•
•
YG-OG Akım Trafosu Arıza Bakım ve Testleri
YG-OG Gerilim Trafosu Arıza Bakım ve Testleri
YG-OG Kesici (Disjongtör) Arıza Bakım ve Testleri
YG-OG Seksiyoner (Ayırıcı) Arıza ve Bakımları
Transformatör Arıza,Bakım Onarım ve Testleri
Transformatör Zati Koruma Test ve Bakımları
Transformatör İzolasyon Yağı Testleri ve Trendman
İşlemleri
• Transformatör Yük Altında Kademe Değiştirici Arıza ve
Bakımı (Tüm Markalar)
• Kompanzasyon Panosu Bakım ve Onarımı
HES, RES, ve GES Elektrik Üretim Santralleri Şalt Sahalarında
bulunan tüm Primer ve Sekonder Teçhizatların Periyodik
Yıllık Bakımları, Arıza Montaj-Demontaj ve Test işlemleri
500 kilovolta kadar yük altında çalışma EKAT Yetki Belgeli
(T.E.İ.A.Ş-SOMA) Yüksek gerilim, İş Güvenliği ve İlk
Yardım Eğitimleri Almış Deneyimli Konusunda Uzman
Personelimiz tarafından yapılmaktadır.
Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
Çanakkale Cd. No: 11/B, Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE
Telefon : 444 7 101
Telefon : +90 322 394 42 53
Faks : +90 322 394 42 55
E-Posta: [email protected]
Download

e-broşür - Beta Transformatör