Doküman No
Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No
2014 YILI ÖZDEĞERLENDİRME TAKVİMİ
BÖLÜM
KODU
DENETLENECEK BÖLÜM
DENETİM
KONULARI
DENETİM TARİHİ
KURUMSAL HİZMET YÖNERİMİ
1.DÖNEM
2.DÖNEM
YÖN.PL.01
07.03.2014
00
1/3
DEĞERLENDİRME EKİBİ
1.DÖNEM
2.DÖNEM
01
YÖNETİM HİZMETLERİ
HKS REHBERİ
06.05 2014
Özdeğerlendirme
Ekibi
02
HASTA BAKIM
HİZMETLERİ
HKS REHBERİ
06.05.2014
Özdeğerlendirme
Ekibi
03
ENFEKSİYONLARIN
KONTROLÜ VE
ÖNLENMESİ
HKS REHBERİ
07.05.2014
Özdeğerlendirme
Ekibi
04
TESİS YÖNETİMİ
HKS REHBERİ
02.05.2014
Özdeğerlendirme
Ekibi
05
ACİL DURUM VE AFET
YÖNETİMİ
HKS REHBERİ
07.05.2014
Özdeğerlendirme
Ekibi
06
BİLGİ YÖNETİMİ
HKS REHBERİ
15.08.2014
Özdeğerlendirme
Ekibi
07
STOK YÖNETİMİ
HKS REHBERİ
02.05.2014
Özdeğerlendirme
Ekibi
07.04.2014
Özdeğerlendirme
Ekibi
08
ATIK YÖNETİMİ
HKS REHBERİ
BÖLÜM
KODU
DENETLENECEK BÖLÜM
DENETİM
KONULARI
DENETİM TARİHİ
1.DÖNEM
01
SAĞLIK HİZMETİ YÖNERİMİ
02
03
04
05
POLİKLİNİK HİZMETLERİ
BİYOKİMYA
LABORATUVARI
HİZMETLERİ
MİKROBİYOLOJİ
LABORATUVARI
HİZMETLERİ
PATOLOJİ
LABORATUVARI
HİZMETLERİ
GÖRÜNTÜLEME
HİZMETLERİ
2.DÖNEM
DEĞERLENDİRME EKİBİ
1.DÖNEM
2.DÖNEM
HKS REHBERİ
20.05.2014
HKS REHBERİ
09.07.2014
Özdeğerlendirme
Ekibi
Özdeğerlendirme
Ekibi
HKS REHBERİ
10.06.2014
Özdeğerlendirme
Ekibi
HKS REHBERİ
15.07.2014
Özdeğerlendirme
Ekibi
HKS REHBERİ
11.08.2014
Özdeğerlendirme
Ekibi
06
ENDOSKOPİ HİZMETLERİ
HKS REHBERİ
02.05.2014
07
KLİNİKLER
HKS REHBERİ
05.05.2014
08
AMELİYATHANE
HİZMETLERİ
HKS REHBERİ
11.08.2014
Özdeğerlendirme
Ekibi
Özdeğerlendirme
Ekibi
Özdeğerlendirme
Ekibi
09
YOĞUN BAKIMLAR
HKS REHBERİ
11.08.2014
Özdeğerlendirme
Ekibi
İNDİKATÖ
R
YÖNETİMİ
DESTEK HİZMET
YÖNETİMİ
BÖLÜM
KODU
DENETLENECEK BÖLÜM
10
ECZANE HİZMETLERİ
11
STERİLİZASYON HİZMETLERİ
12
TRANSFÜZYON HİZMETLERİ
13
NÜKLEER TIP HİZMETLERİ
01
HASTA DOSYASI ve ARŞİV
HİZMETLERİ
02
MUTFAK HİZMETLERİ
03
ÇAMAŞIRHANE HİZMETLERİ
04
MORG
01
KALİTE İNDİKATÖRÜ
DENETİM
KONULARI
HKS
REHBERİ
HKS
REHBERİ
HKS
REHBERİ
HKS
REHBERİ
HKS
REHBERİ
HKS
REHBERİ
HKS
REHBERİ
HKS
REHBERİ
HKS
REHBERİ
DENETİM TARİHİ
1.DÖNEM
2.DÖNEM
22.07.2014
15.07.2014
02.05.2014
06.05.2014
06.05.2014
05.05.2014
05.05.2014
06.05.2014
DEĞERLENDİRME EKİBİ
1.DÖNEM
2.DÖNEM
Özdeğerlendirme
Ekibi
Özdeğerlendirme
Ekibi
Özdeğerlendirme
Ekibi
Özdeğerlendirme
Ekibi
Özdeğerlendirme
Ekibi
Özdeğerlendirme
Ekibi
Özdeğerlendirme
Ekibi
Özdeğerlendirme
Ekibi
Özdeğerlendirme
Ekibi
04.04.2014
ÖZDEĞERLENDİRME EKİBİ: Kaliteden Sorumlu Başhekim Yardımcısı, Kalite Yönetim Direktörü, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünü
Temsilen bir kişi, İlgili birim amiri
Download

DENETLENECEK BÖLÜM DENETİM KONULARI - E