ADANA DEVLET HASTANESİ
DOK KODU: YÖN.PL.02
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ
ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI
2014
GRUPLAR
DEĞERLENDİRİLECEK BÖLÜM
DEĞERLENDİRME
SORULARI
Planlanan
1. Değerlendirme
Tarihi
1. GRUP
 HASTA BAKIM
HİZMETLERİ
 ENFEKSİYONLARIN
KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ
 TESİS YÖNETİMİ
 ACİL DURUM VE AFET
YÖNETİMİ
 BİLGİ YÖNETİMİ
 STOK YÖNETİMİ
HİZMET KALİTE
STANDARTLARI
20 - 30 MAYIS
2014
2. GRUP
3. GRUP
4. GRUP
 ATIK YÖNETİMİ
 POLİKLİNİK HİZMETLERİ
 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ
 SEMT ve KARATAŞ DEVLET
HASTANESİ
 BİYOKİMYA LAB. HİZ.
 MİKROBİYOLOJİ LAB. HİZ.
 PATOLOJİ LAB. HİZ.
 GÖRÜNTÜLEME
HİZMETLERİ
 ENDOSKOPİ HİZMETLERİ
 KLİNİKLER
 AMELİYATHANE
HİZMETLERİ
HİZMET KALİTE
STANDARTLARI
HİZMET KALİTE
STANDARTLARI
20 - 30 MAYIS
2014
20 - 30 MAYIS
2014
ÖZ
DEĞERLENDİRMECİLER
(ADI-SOYADI)
SEMRAMİS TANKUŞ
ABDULLAH DAĞ
YAYIN.TAR.: 11.04.2007
Planlanan
2. Değerlendirme
Tarihi
13 – 24 EKİM
2014
20 - 30 MAYIS
2014
: 07.04.2014
REV.NO
:19
Sayfa
: 1/2
ÖZ
DEĞERLENDİRMECİLER
(ADI-SOYADI)
SEMRAMİS TANKUŞ
ABDULLAH DAĞ
ÇAĞRI MAZLUM
ÇAĞRI MAZLUM
ESMA ARSLAN
ESMA ARSLAN
GÖNÜL ÇETİN
13 – 24 EKİM
2014
GÖNÜL ÇETİN
ASİYE YILMAZ
ASİYE YILMAZ
HANİFE KORKMAZ
SOĞANCI
HANİFE KORKMAZ
SOĞANCI
BANU KÜTÜK
13 – 24 EKİM
2014
SULTAN TÜRKMEN
HİZMET KALİTE
STANDARTLARI
REV.TAR.
ÖZLEM ŞAHİN
SEMA GÜNDÜZ
BANU KÜTÜK
SULTAN TÜRKMEN
13 – 24 EKİM
2014
ÖZLEM ŞAHİN
SEMA GÜNDÜZ
ADANA DEVLET HASTANESİ
DOK KODU: YÖN.PL.02
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ
ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI
2014
5. GRUP
6. GRUP
7. GRUP
 YOĞUN BAKIM
HİZMETLERİ
 ECZANE HİZMETLERİ
 STERİLİZASYON
HİZMETLERİ
 TRANSFÜZYON
HİZMETLERİ
 AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI
HİZMETLERİ
 FİZİK TEDAVİ HİZMETLERİ
 HASTA DOSYASI VE ARŞİV
HİZMETLERİ
 MUTFAK HİZMETLERİ
 ÇAMAŞIRHANE
HİZMETLERİ
 MORG HİZMETLERİ
 YÖNETİM HİZMETLERİ
 İNDİKATÖR YÖNETİMİ
HİZMET KALİTE
STANDARTLARI
20 - 30 MAYIS
2014
SUNA AVCI KUŞ
HİLAFET VAYVAYLI
YAYIN.TAR.: 11.04.2007
13 – 24 EKİM
2014
REV.TAR.
: 07.04.2014
REV.NO
:19
Sayfa
: 2/2
SUNA AVCI KUŞ
HİLAFET VAYVAYLI
FUNDA GÖÇ
HİZMET KALİTE
STANDARTLARI
HİZMET KALİTE
STANDARTLARI
20 - 30 MAYIS
2014
NEVSAL TOKSÖZ
FUNDA GÖÇ
13 – 24 EKİM
2014
NEVSAL TOKSÖZ
GAMZE SAVUR TUNÇ
GAMZE SAVUR TUNÇ
ENGİN PEKDEMİR
ENGİN PEKDEMİR
20 - 30 MAYIS
2014
NİHAN GÖNÜL
NURSEN SÖNER YAKUT
13 – 24 EKİM
2014
NİHAN GÖNÜL
NURSEN SÖNER YAKUT
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
HASTANE YÖNETİCİSİ
Download

Doküman Numarası - Adana Devlet Hastanesi