T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI
KASIM 2014 (Taşınan Birimler İçin)
DEĞERLENDİRME
STANDARTLARI
ÖZ DEĞERLENDİRMECİLER
ÖZ DEĞERLENDİRME
YAPILACAK BÖLÜM
GERÇEKLEŞEN
DEĞERLENDİRME
TARİHİ
PLANLANAN
DEĞERLENDİRME
TARİHİ
Enfeksiyonların Kontrolü ve Bşk. Yrd. Uz. Dr. Habip Yılmaz
Kalite Yönetim Direktörü Selcan Yardımcı
Önlenmesi
Kalite Birim Üyesi Seyide İşcan Kapan
Sağlıkta Hizmet Kalite
Standartları
24.11.2014
24.11.2014
S.B.Hiz. Md. Yrd. Betül Öngün
Kalite Yönetim Direktörü Selcan Yardımcı
Kalite Birim Üyesi Seyide İşcan Kapan
Sağlıkta Hizmet Kalite
Standartları
24.11.2014
24.11.2014
Sağlıkta Hizmet Kalite
S.B.Hiz. Md. Yrd. Betül Öngün
Standartları
Kalite Yönetim Direktörü Selcan Yardımcı
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi M.Meltem Ekici
24.11.2014
24.11.2014
25.11.2014
25.11.2014
Stok Yönetimi
Atık Yönetimi
Hasta Dosyası ve Arşiv
Hizmetleri
S.B.Hiz. Md. Yrd. Betül Öngün
Kalite Yönetim Direktörü Selcan Yardımcı
Kalite Birim Üyesi Seyide İşcan Kapan
Sağlıkta Hizmet Kalite
Standartları
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
HASTANE YÖNETİCİSİ
Dök.No: YÖN.PL.01
Yayın Tarihi: 01.04.2013
Revizyon Tarihi: 24.04.2014
Revizyon No: 01
Sayfa No: 1/2
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI
KASIM 2014
DEĞERLENDİRME
STANDARTLARI
ÖZ DEĞERLENDİRMECİLER
ÖZ DEĞERLENDİRME
YAPILACAK BÖLÜM
GERÇEKLEŞEN
DEĞERLENDİRME
TARİHİ
PLANLANAN
DEĞERLENDİRME
TARİHİ
S.B.Hiz. Md. Yrd. Betül Öngün
Kalite Yönetim Direktörü Selcan Yardımcı
Kalite Birim Üyesi Seyide İşcan Kapan
Sağlıkta Hizmet Kalite
Standartları
25.11.2014
25.11.2014
Biyokimya Laboratuar
Hizmetleri
S.B.Hiz. Md. Yrd. Betül Öngün
Kalite Yönetim Direktörü Selcan Yardımcı
Kalite Birim Üyesi Seyide İşcan Kapan
Sağlıkta Hizmet Kalite
Standartları
26.11.2014
26.11.2014
Mikrobiyoloji Laboratuar
Hizmetleri
S.B.Hiz. Md. Yrd. Betül Öngün
Kalite Yönetim Direktörü Selcan Yardımcı
Kalite Birim Üyesi Seyide İşcan Kapan
Sağlıkta Hizmet Kalite
Standartları
26.11.2014
26.11.2014
Erişkin İntaniye Kliniği
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
HASTANE YÖNETİCİSİ
Dök.No: YÖN.PL.01
Yayın Tarihi: 01.04.2013
Revizyon Tarihi: 24.04.2014
Revizyon No: 01
Sayfa No: 2/2
Download

2014 kasım özdeğerlendirme planı