Charakteristika materiálu MIRELON®
Nezesítěný pěnový polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturou, s vlastnostmi:
pružný
nenasákavý
snadno opracovatelný
bez zápachu
chemicky odolný
bez vlivu na ŽP
hygienicky nezávadný
Trubice MIRELON®
Technická charakteristika
Struktura materiálu
Tepelná odolnost
Součinitel tepelné vodivosti λ10°C
Jednotka
°C
W.m-1.K-1
Rozměrová stálost (podélná)
%
Atestovaná hodnota
pravidelná, uzavřené buňky
-65 °C až +90 °C pro trvalé tepelné zatížení
0,038
2247 (MIRELON PRO)
40015 (MIRELON POLAR)
8114 (MIRELON PET)
49164 (MIRELON STABIL)
<= 1,5
F (trubice do tloušťky 13 mm)
E (trubice nad tloušťku 13 mm)
CO 4% při +390 °C
CO2 0,1% při +390 °C
<= 2
Číslo odporu difuze vodní páry [µ]
-
Hygienické hodnocení materiálu
-
zdravotně nezávadný
Vliv na životní prostředí
-
Opracovatelnost
Bezpečnost práce
Čichové hodnocení
-
Nasákavost
Hořlavost
Zplodiny při hoření
% (hmot.)
% (obj.)
ekologicky nezávadný
bez freonů, recyklovatelný
velmi dobrý
bezpečný při zpracování
bez zápachu
Zkušební metoda
ISO 8302
ČSN EN ISO 12 572
ČSN EN ISO 12 572
ČSN EN ISO 12 572
ČSN EN ISO 12 572
ČSN 64 5421
ČSN EN 13 501-1
ČSN EN 13 501-1
ČSN 64 0149
ČSN 64 5405
rozhodnutí hlavního hygien
chemické a senzorické hod
atest SZÚ
-
Pásy MIRELON®
Technická charakteristika
Struktura materiálu
Tepelná odolnost
Součinitel tepelné vodivosti λ10°C
Jednotka
°C
W.m-1.K-1
Číslo odporu difuze vodní páry [µ]
-
Nasákavost
Hořlavost
Zplodiny při hoření
% (hmot.)
% (obj.)
Odraz tepla reflexní vrstvou
%
Kročejový útlum [ΔLW]
dB
Hygienické hodnocení materiálu
-
Vliv na životní prostředí
-
Čichové hodnocení
-
Copyright © 2000-2010 MIREL TRADING a.s.
Webdesign © 2000-2010 A.D.P.net
Atestovaná hodnota
pravidelná, uzavřené buňky
-65 °C až +90 °C pro trvalé tepelné zatížení
0,038
2247 bez laminace
235970 laminované LDPE fólií
40015 laminované Al fólií
8114 laminované PET fólií
6233 laminované HDPE fólií
<= 1,5
F (pásy a desky do tloušťky 40 mm)
E (desky nad tloušťku 40 mm)
CO 4% při +390 °C
CO2 0,1% při +390 °C
77,5
ΔLW(tl. 2 mm) = 18
ΔLW(tl. 2 mm + fólie LDPE 0,2 mm) = 18
ΔLW(tl. 3 mm) = 18
ΔLW(tl. 5 mm) = 23
zdravotně nezávadný
ekologicky nezávadný;
bez freonů, recyklovatelný
bez zápachu
Zkušební metoda
ISO 8302
ČSN EN ISO 12 572
ČSN EN ISO 12 572
ČSN EN ISO 12 572
ČSN EN ISO 12 572
ČSN EN ISO 12 572
ČSN 64 5421
ČSN EN 13 501-1
ČSN EN 13 501-1
ČSN 64 0149
ČSN 01 1718
ČSN EN ISO 140-8
ČSN EN ISO 140-8
ČSN EN ISO 140-8
ČSN EN ISO 140-8
rozhodnutí hlavního hygien
chemické a senzorické hod
atest SZÚ
-
Download

Charakteristika materiálu MIRELON® - hiric