MIRELON®
MIRELON tloušťky 20 mm + PET je pružný deska z pěnového polyethylenu s uzavřenou
buněčnou strukturou.
Nízká stlačitelnost a následná malá trvalá deformace vylučuje rozdílné hodnoty poklesu
nestejně zatížených míst.
Používá se k tepelné izolaci zásobníku vody, nádrží a velkoprůměových rozvodů ústředního
topení a vody.
®
___________________________________________________________________________
MIRELON tloušťka 20 mm + PET – Fyzikální vlastnosti
®
parametr
tloušťka
stlačitelnost
pružnost
trvalá deformace
číslo odporu difúze
vodní páry
objemová hmotnost
celková remise
nasákavost
odolnost
Součinitel tepelné
vodivosti
značka
K
ε
δ
µ
ρ
R
-
λ
jednotka
mm
%
%
%
hodnota
20
7,8
79
1,7
zkušební metoda, protokol
kg/m3
CSI Zlín, č. 189/05
CSI Zlín, č. 189/05
CSI Zlín, č. 189/05
8114
ČSN EN ISO 12572
ČSN EN ISO 845
25 ± 2
72,7
ČSN 011718
%
1,5
ČSN
64 5421
%
Proti vlhkosti, kyselinám, louhům, ropným látkám atd.
0 °C
10 °C
20 °C
W/m.K
ISO 8302
0,0375
0,0391 0,0407
Mourová 114/7, 739 32 Vratimov
tel.: 596 732 673, fax: 596 732 693
e-mail: [email protected]
Download

TL mirelon 30mm