CENÍK 2014
www.porfix.cz
Platný od 1. března 2014 | Bezplatná infolinka: 0800 900 366
LIDÉ
ZDĚTE!
RYCHLE
SNADNO
ÚSPORNĚ
λ10 DRY = 0,090 W/mK
Tvárnice PORFIX Plus P2-420
hladké (NSM) / s perem, drážkou a kapsou - (PDK)
ENERGETICKÁ
ÚSPORA
BEZ ZATEPLENÍ
Rozměr
Tepelný
odpor
Součinitel
prostupu tepla
Neprůzvučnost
d x v x š [mm]
500 x 250 x 300
500 x 250 x 375
*300 x 250 x 500
**500 x 250 x 500
R[m2.K / W]
3,33
4,17
5,56
5,56
U[W / m2.K]
0,29
0,23
0,17
0,17
Rw [dB]
44
46
50
50
Expediční
hmotnost
Spotřeba
ks / m3
26,70
21,30
26,70
16,00
ks / m2
8
8
13,3
8
ø kg / pal
960
960
960
960
Obsah palety
kg / ks
23,50
29,50
23,50
39,40
m3
1,5
1,5
1,5
1,5
m2
5
4
3
3
Cena (bez DPH)
ks
40
32
40
24
Kč / m3
2 340
2 340
2 340
2 340
Kč / m2
702,00
877,50
1 170,00
1 170,00
Kč / ks
87,75
109,70
87,75
146,25
POZNÁMKA: Fakturační jednotka je m3. Tvárnice PORFIX jsou baleny do fólie a ukládají se na palety s označením POR o rozměru 1 000 x 1 000 mm.
* Zdění na tloušťku zdiva 500 mm lze docílit otočením hladké tvárnice 500 x 250 x 300 mm o 90o při zachování stejné výšky zdění. ** vyrábí se pouze v provedení PDK (s perem, drážkou a kapsou)
λ10 DRY = 0,102 W/mK
Tvárnice PORFIX P2-480
hladké (NSM) / s perem, drážkou a kapsou (PDK)
Rozměr
Tepelný
odpor
Součinitel
prostupu tepla
Neprůzvučnost
d x v x š [mm]
500 x 250 x 250
500 x 250 x 300
500 x 250 x 375
R[m2.K / W]
2,45
2,94
3,68
U[W / m2.K]
0,38
0,32
0,26
Rw [dB]
47
49
51
Expediční
hmotnost
Spotřeba
ks / m3
32,00
26,70
21,30
ks / m2
8
8
8
ø kg / pal
1 095
1 095
1 095
Obsah palety
kg / ks
22,50
27,00
33,80
m3
1,5
1,5
1,5
m2
6
5
4
Cena (bez DPH)
ks
48
40
32
Kč / m3
2 140
2 140
2 140
Kč / m2
535,00
642,00
802,50
Kč / ks
66,85
80,25
100,30
POZNÁMKA: Fakturační jednotka je m3. Tvárnice PORFIX jsou baleny do fólie a ukládají se na palety s označením POR o rozměru 1 000 x 1 000 mm.
/
λ10 DRY = 0,115 W/mK
Tvárnice PORFIX P4-580
hladké (NSM) / s perem, drážkou a kapsou (PDK)
Rozměr
Tepelný
odpor
Součinitel
prostupu tepla
Neprůzvučnost
d x v x š [mm]
500 x 250 x 250
500 x 250 x 300
500 x 250 x 375
R[m .K / W]
2,17
2,61
3,26
U[W / m .K]
0,43
0,36
0,29
Rw [dB]
48
52
56
2
2
Expediční
hmotnost
Spotřeba
ks / m
32,00
26,70
21,30
ks / m
8
8
8
3
2
ø kg / pal
1 320
1 320
1 320
Obsah palety
kg / ks
27,20
32,60
40,80
m
1,5
1,5
1,5
3
m
6
5
4
ks
48
40
32
2
Cena (bez DPH)
Kč / m
2 140
2 140
2 140
3
Kč / m2
535,00
642,00
802,50
Kč / ks
66,85
80,25
100,30
POZNÁMKA: Fakturační jednotka je m3. Tvárnice PORFIX jsou baleny do fólie a ukládají se na palety s označením POR o rozměru 1 000 x 1 000 mm.
Příčkovky PORFIX
P2 – 480
Rozměr
Tepelný
odpor
Součinitel
prostupu tepla
Neprůzvučnost
d x v x š [mm]
500 x 250 x 50
500 x 250 x 75
500 x 250 x 100
500 x 250 x 125
500 x 250 x 150
500 x 250 x 200
R[m2.K / W]
0,49
0,74
0,98
1,23
1,47
1,96
U[W / m2.K]
1,61
1,16
0,90
0,74
0,63
0,48
Rw [dB]
33
36
39
40
42
45
ks / m3
160,0
106,7
80,0
64,0
53,3
40,0
500 x 250 x 200
1,74
0,54
46
40,0
Expediční
hmotnost
Spotřeba
ks / m2 ø kg / pal kg / ks
8
1 095
4,5
8
1 095
6,8
8
1 095
9,0
8
1 095
11,3
8
1 095
13,5
8
1 095
18,0
Obsah palety
Cena (bez DPH)
m3
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
m2
30
20
15
12
10
7,5
ks
240
160
120
96
80
60
Kč / m3
2 340
2 340
2 240
2 240
2 240
2 240
Kč / m2
117,00
175,50
224,00
280,00
336,00
448,00
Kč / ks
14,65
21,95
28,00
35,00
42,00
56,00
1,5
7,5
60
2 240
448,00
56,00
P4 – 580
8
1 320
21,8
POZNÁMKA: Fakturační jednotka je m3. Příčkovky PORFIX jsou baleny do fólie a ukládají se na palety s označením POR o rozměru 1 000 x 1 000 mm.
MAXI příčkovky PORFIX P2-480
PORFIX přináší v roce 2013 další novinku v komplexním stavebním systému – velkorozměrové MAXI příčkovky s výškou 500 mm.
Na vyzdění metru čtverečného nenosné stěny potřebujete jen 4
kusy příčkovek MAXI. Zdění tak jde podstatně rychleji než se standardními příčkovkami výšky 250 mm a nezanedbatelná je také
úspora lepidla.
Nové MAXI příčkovky se vyrábějí v tloušťce 100, 125 a 150 mm.
Rozměr
Tepelný
odpor
Součinitel
prostupu tepla
Neprůzvučnost
d x v x š [mm]
500 x 500 x 100
500 x 500 x 125
500 x 500 x 150
R[m .K / W]
0,98
1,23
1,47
U[W / m .K]
0,90
0,74
0,63
Rw [dB]
39
40
42
2
2
Expediční
hmotnost
Spotřeba
ks / m
40,0
32,0
26,7
3
ks / m
4
4
4
2
ø kg / pal
1 095
1 095
1 095
kg / ks
18,0
22,6
27,0
Obsah palety
m
1,5
1,5
1,5
3
m
15,0
12,0
10,0
2
ks
60
48
40
Cena (bez DPH)
Kč / m
2 240
2 240
2 240
3
Kč / m2
224,00
280,00
336,00
Kč / ks
56,00
70,00
84,00
POZNÁMKA: Fakturační jednotka je m3. Příčkovky PORFIX jsou baleny do fólie a ukládají se na palety s označením POR o rozměru 1 000 x 1 000 mm.
Při nejběžnějším výškovém modulu nenosné příčky
2 750 mm (případně jiných výškových modulech, které
nemají krokování 500 mm) je potřeba vrchní řadu zdít
se standartními příčkovkami výšky 250 mm, případně
upravit na potřebný rozměr pomocí ruční nebo pásové
pily (viz. obrázek). Detail napojení nenosné příčky k nosné konstrukci a stropu je znázorněný na obrázku.
Skladba a kotvení příček:
500 * 500 * X mm
kotvení v 2, 3, 4 a 5 řadě
tuhé kotvení k obvodové
mon
NOVINKA
stěně pomocí ocelového
úhelníku
NP-nosné překlady PORFIX
p
o
Nové překlady s optimalizovanými hodnotami zatížení
ocel. kotvící úhelník
vnitřní omítka s
přesíťkováním
Rozměr
Uložení
Maximální světlost
otvoru
d x v x š [mm]
1 200 x 250 x 100
1 200 x 250 x 125
1 500 x 250 x 100
1 500 x 250 x 125
1 800 x 250 x 100
1 800 x 250 x 125
2 100 x 250 x 100
2 100 x 250 x 125
2 400 x 250 x 100
2 400 x 250 x 125
2 700 x 250 x 100
2 700 x 250 x 125
mm
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
mm
600
600
900
900
1 200
1 200
1 500
1 500
1 800
1 800
2 100
2 100
Expediční hmotnost
POZNÁMKA: Fakturační jednotka je kus. V ceně je zahrnuta výdřeva pod překlady a páskování překladů.
kg / ks
lepidlo PORFIX
56
70
nosná zeď PORFIX
69
88
84
105
95
122
111
141
124
159
Lineární
X návrhové
zatížení fd
Cena (bez DPH)
kN / m
39,41
39,41
36.53
37,49
37,49
38,45
35,57
37,49
33,65
35,57
25,01
26,93
Kč / ks
404
452
505
568
635
709
739
830
915
1012
1027
1137
Nenosné překlady PORFIX
Rozměr
Uložení
Maximální světlost
otvoru
Neprůzvučnost
Expediční hmotnost
Cena (bez DPH)
d x v x š [mm]
1 000 x 250 x 100
1 000 x 250 x 125
1 000 x 250 x 150
1 200 x 250 x 100
1 200 x 250 x 125
1 200 x 250 x 150
1 500 x 250 x 100
1 500 x 250 x 125
1 500 x 250 x 150
2 000 x 250 x 100
2 000 x 250 x 125
2 000 x 250 x 150
2 500 x 250 x 100
2 500 x 250 x 125
2 500 x 250 x 150
mm
100
100
150
100
100
150
100
100
150
100
100
150
100
100
150
mm
800
800
700
1 000
1 000
900
1 300
1 300
1 200
1 800
1 800
1 700
2 300
2 300
2 200
Rw [dB]
34
36
38
34
36
38
34
36
38
34
36
38
34
36
38
kg / ks
22
25
35
26
30
42
33
38
52
44
52
70
55
65
87
Kč / ks
186
215
272
228
268
329
273
325
403
363
429
539
453
530
658
POZNÁMKA: Fakturační jednotka je kus. V ceně je zahrnuta výdřeva pod překlady a páskování překladů.
Stropní nosníky PORFIX
typ ”A” - obytné prostory do 2,0 kN/m2
Délka
Minimální uložení - přímo na
zdivo / bez ztužujíciho věnce
Maximální světlost místnosti
Expediční hmotnost
Cena (bez DPH)
mm
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
2 400
2 600
2 800
3 000
3 200
3 400
3 600
3 800
4 000
4 200
4 400
4 600
4 800
5 000
5 200
5 400
5 600
5 800
6 000
6 200
6 400
6 600
6 800
7 000
7 200
7 400
7 600
7 800
8 000
mm
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
mm
500
700
900
1 100
1 300
1 500
1 700
1 900
2 100
2 300
2 500
2 700
2 900
3 100
3 300
3 500
3 700
3 900
4 100
4 300
4 500
4 700
4 900
5 100
5 300
5 500
5 700
5 900
6 100
6 300
6 500
6 700
6 900
7 100
7 300
7 500
7 700
kg / ks
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76
80
84
88
92
96
100
104
108
112
116
120
124
128
132
136
140
144
148
152
156
160
Kč / ks
201
248
294
340
387
433
474
526
572
613
660
706
752
804
886
938
1 087
1 159
1 211
1 283
1 396
1 458
1 515
1 597
1 628
1 721
2 112
2 184
2 251
2 323
2 390
2 539
2 612
2 684
2 756
2 847
3 245
POZNÁMKA: Fakturační jednotka je kus. V ceně je zahrnuta výdřeva pod stropní nosníky a nakládka nosníků. Hmotnost 1 bm stropního nosníku je cca 20 kg. Hmotnost 1 m2 stropu bez betonové zálivky je cca 155 kg. Orientační
spotřeba na 1 m2 stropu je 6,67 ks stropních vložek a 1,67 bm stropních nosníků. Osová vzdálenost nosníků je 600 mm. Stropní konstrukce podléhá statickému posouzení. Společnost PORFIX CZ a.s. nepřebírá odpovědnost za možné
škody vzniklé neodbornou manipulací. Stropní nosníky s vyšším proměnným zatížením (typ „B“ - administrativní prostory do 3,0 kN/m2 a typ „C“ -skladovací prostory do 5,0 kN/m2) je možné vyrobit na základě individuálního požadavku
s dodací lhůtou cca. 10 týdnů.
U-profily PORFIX P3-520
Šířka
otvoru
mm
100
140
190
215
Rozměr
d x v x š [mm]
500 x 250 x 200
500 x 250 x 250
500 x 250 x 300
500 x 250 x 375
Výška
otvoru
mm
175
175
175
175
Expediční
hmotnost
kg / ks
11,20
13,30
14,30
19,20
Obsah palety
ks
60
48
36
36
běžných metrů
30
24
18
18
Cena
(bez DPH)
Kč / ks
87
96
112
128
POZNÁMKA: U – profil lze za určitých podmínek použít jako nosný překlad. Více informací naleznete v TECHNICKÝCH LISTECH. Fakturační jednotka je kus. Produkty jsou baleny do fólie a ukládají se na palety s označením
POR o rozměru 1 000 x 1 000 mm, 1 000 x 920 mm, 1 000 x 1 020 mm, 1 000 x 1 145 mm.
Stropní vložka PORFIX P3-520
Rozměr
Orientační spotřeba
Obsah palety
d x v x š [mm]
500 x 200 x 250
ks / m2 stropu
6,67
ks
64
Expediční hmotnost
ø kg / pal
1 200
Cena (bez DPH)
kg / ks
18,3
Kč / ks
63
POZNÁMKA: Fakturační jednotka je kus. Produkty jsou baleny do fólie a ukládají se na palety s označením POR o rozměru 1 000 x 1 000 mm.
Lepidlo - zdicí malta PORFIX
Orientační spotřeba
Název
Hmotnost
kg/m3
17 - 20
Zdicí malta PORFIX
kg / pytel
25
Cena (bez DPH)
kg / paleta
1 250
Kč / pytel
122,50
POZNÁMKA: Fakturační jednotka je pytel.
Zednické nářadí
Název
Zednická lžíce s ozubením
Zednická lžíce s ozubením
Šířka lžíce
Cena (bez DPH)
mm
100
150
Kč / ks
180
220
A!
ZDARM
Poradenství a výpočet spotřeby materiálu
Naši pracovníci vám rádi odpoví na jakékoliv dotazy týkající se komplexního stavebního systému PORFIX. Poraďte se na infolince 800 900 366, nebo své
dotazy zašlete na [email protected]
Na výpočet spotřeby je třeba dodat projektovou dokumentaci, tj. půdorysy jednotlivých podlaží, řezy místnostmi i všechny pohledy a výkres skladby krovu
Výkresy dodejte v originále, resp. ofocené kopie v měřítku 1:50 nebo 1: 100 poštou na naši adresu, nebo na e-mail: [email protected]
Také vám na požádání sestavíme i kladečský plán pro kladení stropního systému PORFIX. A to vše zcela zdarma.
A!
ZDARM
Kalkulační program na www.porfix.cz
Kalkulační program PORFIX byl vyvinut jako pomůcka pro orientační výpočet spotřeby materiálu PORFIX. Program naleznete na internetových stránkách www.
porfix.cz v části Služby. Pokud se ve finální fázi rozhodnete pro zakoupení materiálu PORFIX, doporučujeme projekt zaslat na naši adresu na přesné přepočítání.
Pracovníci oddělení technického poradenství vypracují výpočet spotřeby, který bude zohledňovat všechny detaily projektu.
Projekt rodinného domu za 1 Kč
PORFIX se vždy snaží hledat řešení, která stavebníkovi ušetří čas, námahu a peníze. Novou službou, která je v nabídce od roku 2011, je možnost získat základní
projekt rodinného domu za 1 Kč. Jedinou podmínkou je, abyste si objednali situační řešení, které zohledňuje všechna specifika vašeho stavebního pozemku
(4600 Kč) a svůj dům postavili z PORFIXu. Pro více informací volejte 800 900 366, nebo své dotazy zašlete na [email protected]
A!
ZDARM
Založení stavby
Stavět s materiálem PORFIX je jednoduché. Pokud však potřebujete pomoc při počátečních pracích, klidně se obraťte na naše odborníky, kteří vám stavbu
bezplatně založí. Poradí vám jak zacházet s materiálem, doporučí vám optimální řešení technických a konstrukčních detailů. Pro více informací:
724 345 440, [email protected] nebo 800 900 366, [email protected]
Půjčení pily
Pilu si můžete půjčit za 300 Kč + DPH / kalendářní den. Je možné ji převzít osobně ve společnosti PORFIX CZ a.s. v Trutnově, nebo vám ji dovezeme společně
se stavebním materiálem PORFIX. Všechny potřebné dokumenty vyřídí obchodní zástupce přímo na místě vaší stavby.
Pilu rezervujte na tel. čísle 739 682 960, nebo na infolince 800 900 366.
Všeobecná ustanovení:
Tento ceník je neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Dodací a platební
podmínky jsou upravené kupní smlouvou.
Jednotná cena vykupované palety POR s rozměry 1 000 x 1 000mm,
1 000 x 920mm, 1 000 x 1 020mm, 1 000 x 1 145mm je 55 Kč/ks.
Podmínky výkupu palet pórobetonových výrobků:
PORFIX CZ a.s. si vyhrazuje právo odmítnout zpětné odkoupení poškozených
palet, tj. zejména palet, jejichž opotřebení je větší, než opotřebení
odpovídající běžnému používání – takovým opotřebením se myslí paleta
s 3 ks nepoškozených opěrných dřevěných hranolů a maximálně dvěma
kusy poškozených případně chybějících, nebo neodborně opravených prken.
Paleta musí splňovat výrobní výkresovou dokumentaci.
Výrobky PORFIX jsou dodávány na dřevěných paletách s označením
POR, které jsou ve smyslu Zákona o obalech č. 477/2001 Sb. PORFIX CZ
a.s. vykupuje zpětně všechny palety, které zavedl do oběhu s označením
POR. Zájemce o zpětné dodání palet, pokud je podnikatelským subjektem
a přešlo na něho vlastnické právo koupeného zboží včetně palet, je povinný
vystavit pro PORFIX CZ a.s. dodací list a fakturu o uskutečnění dodávky
opakovaně použitelných obalů – palet. Jestli je vlastník použitých palet plátce DPH, k uvedené ceně palety si
zaúčtuje příslušnou DPH.
březen 2014
739 589 337
739 589 334
739 589 335
725 655 701
739 682 963
724 273 460
739 682 958
739 589 336
Ceník je platný do příštího vydání.
PORFIX CZ a.s.
Objednávky a expedice:
Spedice:
Kladská 464
tel.: +420 499 859 512
tel.: +420 499 859 503
541 03 Trutnov 3
fax: +420 499 841 260
fax: +420 499 841 260
Česká republika
email: [email protected]
email: [email protected]
Infolinka: 800 900 366
email: [email protected]
Download

CENÍK 2014 - STAVEBNINY STUPKA