Download

Bod se pohybuje rovnoměrně zrychleným přímočarým pohybem s