EL_dyn1_01b_A.doc
Kámen je hozen rychlostí v pod úhlem α na kopci s úhlem sklonu β. Určete vzdálenost L, do
které kámen dopadne.
v = 7 m/s
α = 45°
β = 30°
Výsledek:
L=
2 ⋅ v 2 ⋅ cos 2 α ⋅ (sin β + tgα ⋅ cos β )
= 9,101 m
g ⋅ cos 2 β
Download

Bod se pohybuje rovnoměrně zrychleným přímočarým pohybem s