P R O D E J
·
O P R A V Y
·
V Ý K U P
T R A N S F O R M Á T O R Ů
www.transformatory.cz
www.transformatory.cz
KATALOG JE INTERAKTVNÍ
Kliknutím na POLOŽKU V OBSAHU se dostanete
na požadovanou část katalogu.
Kliknutím na logo KOČÍ–VALÁŠEK na kterékoliv stránce
se dostanete zpět na obsah.
OBSAH
KOČÍ – VALÁŠEK s.r.o.
OLEJOVÉ TRASFORMÁTORY
Profil společnosti
Rozsah činnosti
Standardní ztráty EoDk 50–2000 kVA | napětí 6, 10, 22 kV
Standardní ztráty EoDk 400–1600 kVA | napětí 22 kV (Cu/Al)
Redukované ztráty CoCk 50–2500 kVA | napětí 6, 10, 22 kV
Redukované ztráty CoCk 250–2500 kVA | napětí 6, 10, 22 kV (Al)
Nízkoztrátové AoBk 100–2500 kVA | napětí 6, 10, 22 kV
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
SUCHÉ TRASFORMÁTORY
Profil společnosti
Standardní ztráty 100–2500 kVA | napětí 22 kV
Redukované ztráty 400–2500 kVA | napětí 22 kV
Standardní ztráty 100–2500 kVA | napětí 6, 10 kV
Redukované ztráty 400–2500 kVA | napětí 6, 10 kV
Pro venkovní instalaci 40–630 kVA | napětí 22 kV
KIOSKOVÉ TRAFOSTANICE
DOFA 100–1600 kVA
DOPLŇKOVÁ VÝBAVA A SLUŽBY
Doplňková výbava
Servisní služba TRAFO24
Pravidelné kontroly zařízení trafostanice
Ušetřete za energii!!
MAGNETISMUS
Něco málo o historii transformátorů
P R O D E J
·
O P R A V Y
·
V Ý K U P
T R A N S F O R M Á T O R Ů
KOČÍ – VALÁŠEK s.r.o.
Profil společnosti
Rozsah činnosti
Společnost KOČÍ – VALÁŠEK s.r.o. působí
Dodávky olejových distribučních transformátorů
na českém a slovenském trhu s transformátory
Dodávky olejových výkonových transformátorů
již od roku 1994.
Během své obchodní činnosti se vyprofilovala
ve spolehlivého partnera v oboru transformátorů
Dodávky suchých distribučních transformátorů Dodávky speciálních transformátorů
a trafostanic a v současné době svým
Dodávky repasovaných suchých a olejových transformátorů
zákazníkům z řad montážních firem,
Dodávky kompletních sloupových a kioskových trafostanic
průmyslových, strojírenských a dopravních
Opravy a revize transformátorů
podniků poskytujeme komplexní služby.
Výkup nevyužitých a starých transformátorů všech typů, zajištění likvidace
Kontroly a pravidelné revize transformátorů
Dodávky příslušenství k transformátorům – trafosvorek, tepelných ochran,
antivibračních podložek
Expresní dodávky transformátorů
Poradenskou a technickou pomoc při výběru transformátoru
Optimalizační výpočty, výpočty transformačních ztrát
www.transformatory.cz
P R O D E J
·
O P R A V Y
·
V Ý K U P
T R A N S F O R M Á T O R Ů
Na základě dlouhodobé spolupráce s výrobcem transformátorů BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
se sídlem v Bratislavě, společnost KOČÍ – VALÁŠEK s.r.o. dne 1. 7. 2010 uzavřela smlouvu o výhradním
prodeji transformátorů BEZ v České republice.
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Založení společnosti je datováno do roku 1902, tehdy jako nezávislé akciové společnosti „Maďarské Schuckertove závody“.
Sloučením firem Schuckert a SIEMENS vznikla v Bratislavě pobočka společnosti SIEMENS s výrobou elektrotechnických výrobků pro
energetiku a další odvětví průmyslu i občanské vybavenosti. Od roku 1912 jsou vyráběny i distribuční olejové transformátory. Název
společnosti BEZ je zaveden v roce 1950. V roce 1969 začala výroba suchých transformátorů s litou izolací.
Za posledních 40 let bylo vyrobeno ve společnosti BEZ více než 230 000 kusů transformátorů a současná roční produkce přesahuje
2000 kusů. Společnost disponuje vlastním vývojem, konstrukcí a zkušebnou transformátorů.
Výrobní program:
PROFIL SPOLEČNOSTI
Olejové transformátory
Suché transformátory
Amorfní transformátory
s extrémně redukovanými
ztrátami
Olejové transformátory
hermetizované 25 kVA–4000 kVA; provozní napětí do 35 kV
V provedení se ztrátami dle normy EN 50464:
Standardní ztrátyE0Dk
Redukované ztráty
C0 Ck
NízkoztrátovéA0Bk
nebo dle požadavku zákazníka
výhody:
nízké nároky na servis a údržbu, nízká cena, malé rozměry a hmotnost
výkonové s konzervátorem: 4 MVA–16 MVA; provozní napětí do 35 kV
regulační transformátory: 630 kVA–16 MVA
Suché transformátory
s litou izolací pro vnitřní montáž: 25 kVA–6,3 MVA (22 kV); 100 kVA–4 MVA (35 kV)
s litou izolací pro venkovní montáž ve skříni IP 23: 25 kVA–630 kVA (22 kV)
výhody:
nízké nároky na servis a údržbu, nižší nároky na stavební a požární požadavky, neohrožují životní prostředí
Amorfní transformátory s extrémně redukovanými ztrátami
olejové hermetizované 250 kVA–630 kVA (22 kV) s litou izolací 1000 kVA (10 kV)
Magnetický obvod těchto transformátorů je vyroben z amorfního kovu (kovové slitiny bez krystalické
struktury), zabezpečí radikální snížení ztrát naprázdno o 75–85 %.
www.bez.sk
www.transformatory.cz
www.bez.sk
P R O D E J
·
O P R A V Y
·
V Ý K U P
T R A N S F O R M Á T O R Ů
standardní ZTRÁTY E0Dk
OLEJOVÉ
HERMETIZOVANÉ TRANSFORMÁTORY
výkon 50 – 2 000 kVA | napětí 6, 10, 22 kV
Všeobecné technické parametry
výhradní prodejce společnosti
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
pro Českou republiku
Vyhotovení
Podle STN EN 60076, STN EN 50464
Provedení
Hermeticky uzavřená vlnová nádoba
ChlazeníONAN
Chladící kapalina
Minerální olej podle STN EN 60296
Materiál vinutí
Cu/Cu
Zatížení
Trvalé S1
Oteplení
Vinutí 65 K, oleje 60 K, okolí max. 40 °C
Nadmořská výška
do 1 000 m
Frekvence
50 Hz
Třída izolace
A
Odbočky na vinutí VN
±2×2,5 %
Izolační hladiny
Un 22/0,4 kV, Um 25/1,1 kV, LI 150 kV, AC 50/3 kV
Povrchová úprava
Standardní odstín RAL 7033
Tolerance podle
STN EN 60076-1
Ztráty: P0 +15 %, Pk +15 %, P0+Pk +10 %
Napětí nakrátko: uk ±10 %
Technické údaje
Jmenovitý výkon
kVA
50
100
160
250
400
630
Typ
TOHn 268/22 298/22 318/22 338/22 358/22 378/22 388/22 398/22 408/22 418/22 428/22
Jmenovité vyšší napětí
[V]
6 000; 10 000; 22 000
Jmenovité nižší napětí
[V]
400/231; 420/242
800
1 000
1 250
1 600
2 000
Skupina spojení Yzn1 Yzn1 Yzn1 Yzn1Dyn1Dyn1Dyn1Dyn1Dyn1Dyn1Dyn1
Ztráty naprázdno P0
[W]
190
320
460
650
930
1 200
1 400
1 700
2 100
2 600
3 100
Ztráty nakrátko Pk 75°C
[W]
1 350
2 150
3 100
4 200
6 000
8 700
10 500
13 000
16 000
20 000
26 000
Napětí nakrátko uk 75°C
[%]
44446666666
Akustický tlak LpA[dB(A)]
4650525558606163646667
Akustický výkon LWA
[dB(A)]
5559626568707173747678
www.transformatory.cz
OLEJOVÉ HERMETIZOVANÉ TRANSFORMÁTORY | STANDARDNÍ ZTRÁTY E 0 D k
VÝKON 50 – 2000 kVA
Rozměrový výkres
Rozměry, hmotnost, připojení NN
Jmenovitý výkon
kVA
50
100
160
250
400
630
800
1 000
1 250
1 600
2 000
Typ
TOHn 268/22298/22318/22338/22358/22378/22388/22398/22408/22418/22428/22
A
[mm]
780
855
925
1 240
1 370
1 550
1 680
1 730
1 835
2 090
2 170
B
[mm]
610
615
725
735
780
880
935
1 000
1 110
1 245
1 325
C
[mm]
1 290
1 315
1 360
1 410
1 435
1 565
1 620
1 775
1 900
1 900
2 045
D
[mm]
1 190
1 215
1 260
1 310
1 335
1 465
1 520
1 645
1 770
1 770
1 880
E
[mm]
5205205205206706706708208208201 070
F
[mm]
5205205205206706706708208208201 070
G
[mm]
4040404040404050505070
H
[mm]
125125125125125125125160160160200
I
[mm]
J 6, 10 kV
[mm]
270270270270270270270270270270270
J 22 kV
[mm]385385385385385385385385385385385
905
930
975
1 025
1 050
1 180
1 235
1 390
1 515
1 515
1 660
K
[mm]180180180220220263340340340372372
L
[mm]75 75 75 150150150150150150170170
M
[mm]
265265265265265265265265265265265
Hmotnost oleje
[kg]
105
110
150
180
230
370
400
545
705
825
880
Hmotnost celková
[kg]
445
560
745
955
1 225
1 805
2 140
2 685
3 255
3 965
4 490
Připojení NN 1/2501/2501/2501/6301/6301/12501/1250
1/2000
1/2000
1/31501/3150
Připojení NN
Standardní výbava
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Plnící hrdlo s přetlakovým ventilem
Výpust oleje
Jímka pro teploměr
Ovládání přepínače
Výkonový štítek
Zemnící šroub
Tažné oko
Upevňovací otvor pro transport
Závěsná oka
Průchodky NN
Průchodky VN
Kolečka pro příčný a podélný pojezd
Praporce NN
Doplňková
výbava za příplatek
Doplňková výbava za příplatek
Tlumiče vibrací
Sdružený ochranný přístroj (R.I.S., DGPT II)
Kontaktní teploměr
Konektorová průchodka VN
Kabelová svorka NN
tlumiče vibrací
KOČÍ – VALÁŠEK s.r.o., Dyje 163, 669 02 Znojmo, CZ
tel.: +420 515 230 447, 515 235 095
e-mail: [email protected], www.transformatory.cz
změny vyhrazeny
sdružený ochranný přístroj
(R.I.S. DGPT II)
kontaktní teploměr
konektorová průchodka VN
kabelová svorka NN
www.transformatory.cz
P R O D E J
·
O P R A V Y
·
V Ý K U P
T R A N S F O R M Á T O R Ů
STANDARDNÍ ZTRÁTY E0Dk
OLEJOVÉ
HERMETIZOVANÉ TRANSFORMÁTORY
s kombinovaným vinutím
výkon 400 – 1 600 kVA | napětí 22 kV
výhradní prodejce společnosti
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
pro Českou republiku
Všeobecné technické parametry
Vyhotovení
Podle STN EN 60076, STN EN 50464
Provedení
Hermeticky uzavřená vlnová nádoba
ChlazeníONAN
Chladící kapalina
Minerální olej podle STN EN 60296
Materiál vinutí
Cu/Al
Zatížení
Trvalé S1
Oteplení
Vinutí 65 K, oleje 60 K, okolí max. 40 °C
Nadmořská výška
do 1 000 m
Frekvence
50 Hz
Třída izolace
A
Odbočky na vinutí VN
±2×2,5 %
Izolační hladiny
Un 22/0,4 kV, Um 25/1,1 kV, LI 150 kV, AC 50/3 kV
Povrchová úprava
Standardní odstín RAL 7033
Tolerance podle
STN EN 60076-1
Ztráty: P0 +15 %, Pk +15 %, P0+Pk +10 %
Napětí nakrátko: uk ±10 %
Technické údaje
Jmenovitý výkon
Typ
kVA
400
630
1 000 1600
kTOHn
358/22
378/22
398/22
418/22
Jmenovité vyšší napětí
[V]
22 000
Jmenovité nižší napětí
[V]
400/231; 420/242
Skupina spojení
Dyn1Dyn1Dyn1Dyn1
Ztráty naprázdno P0
[W]
930
1 200
1 700
2 600
Ztráty nakrátko Pk 75°C
[W]
6 000
8 700
13 000
20 000
Napětí nakrátko uk 75°C
[%]6666
Akustický tlak LpA
[dB(A)]
58
60
63
65
Akustický výkon LWA
[dB(A)]
68
70
73
76
www.transformatory.cz
OLEJOVÉ HERMETIZOVANÉ TRANSFORMÁTORY | standardní ztráty E 0 D k
VÝKON 400 – 1600 kVA
Rozměrový výkres
Rozměry, hmotnost, připojení NN
Jmenovitý výkon
kVA
400
630
1 000
1600
kTOHn
358/22
378/22
398/22
418/22
A
[mm]
1 380
1 570
1 960
1 995
B
[mm]
790
965
990
1 295
C
[mm]
1 415
1 490
1 665
1 855
D
[mm]
1 315
1 390
1 535
1 725
E
[mm]670 670 820 820
F
[mm]670 670 820 820
G
[mm]40 40 50 50
H
[mm]125 125 160 160
I
[mm]
1 030
1 105
1 280
1 470
J 22 kV
[mm]
385
385
385
385
K
[mm]220 263 340 372
L
[mm]150150150170
M
[mm]265265265265
Typ
Hmotnost oleje
[kg]
290
365
550
780
Hmotnost celková
[kg]
1 285
1 765
2 520
3 590
1/630
1/1250
1/200
1/3150
Připojení NN
Připojení NN
Standardní výbava
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Plnící hrdlo s přetlakovým ventilem
Výpust oleje
Jímka pro teploměr
Ovládání přepínače
Výkonový štítek
Zemnící šroub
Tažné oko
Upevňovací otvor pro transport
Závěsná oka
Průchodky NN
Průchodky VN
Kolečka pro příčný a podélný pojezd
Praporce NN
Doplňková
výbava za příplatek
Doplňková výbava za příplatek
Tlumiče vibrací
Sdružený ochranný přístroj (R.I.S., DGPT II)
Kontaktní teploměr
Konektorová průchodka VN
Kabelová svorka NN
tlumiče vibrací
KOČÍ – VALÁŠEK s.r.o., Dyje 163, 669 02 Znojmo, CZ
tel.: +420 515 230 447, 515 235 095
e-mail: [email protected], www.transformatory.cz
změny vyhrazeny
sdružený ochranný přístroj
(R.I.S. DGPT II)
kontaktní teploměr
konektorová průchodka VN
kabelová svorka NN
www.transformatory.cz
P R O D E J
·
O P R A V Y
·
V Ý K U P
T R A N S F O R M Á T O R Ů
REDUKOVANÉ ZTRÁTY C0Ck
OLEJOVÉ
HERMETIZOVANÉ TRANSFORMÁTORY
výkon 50 – 2 500 kVA | napětí 6, 10, 22 kV
Všeobecné technické parametry
výhradní prodejce společnosti
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
pro Českou republiku
Vyhotovení
Podle STN EN 60076, STN EN 50464
Provedení
Hermeticky uzavřená vlnová nádoba
ChlazeníONAN
Chladící kapalina
Minerální olej podle STN EN 60296
Materiál vinutí
Cu/Cu
Zatížení
Trvalé S1
Oteplení
Vinutí 65 K, oleje 60 K, okolí max. 40 °C
Nadmořská výška
do 1 000 m
Frekvence
50 Hz
Třída izolace
A
Odbočky na vinutí VN
±2×2,5 %
Izolační hladiny
Un 22/0,4 kV, Um 25/1,1 kV, LI 150 kV, AC 50/3 kV
Povrchová úprava
Standardní odstín RAL 7033
Tolerance podle
STN EN 60076-1
Ztráty: P0 +15 %, Pk +15 %, P0+Pk +10 %
Napětí nakrátko: uk ±10 %
Technické údaje
Jmenovitý výkon
kVA
50
100
160
250
400
630
800
Typ
TOHn 268/22 298/22 318/22 338/22 358/22 378/22 388/22 398/22 408/22 418/22 428/22 438/22
Jmenovité vyšší napětí
[V]
6 000; 10 000; 22 000
Jmenovité nižší napětí
[V]
400/231; 420/242
1 000
1 250
1 600
2 000 2 500
Skupina spojení Yzn1 Yzn1 Yzn1 Yzn1Dyn1Dyn1Dyn1Dyn1Dyn1Dyn1Dyn1Dyn1
Ztráty naprázdno P0
[W]
125
210
300
425
610
800
930
Ztráty nakrátko Pk 75°C
[W]
1 100
1 750
2 350
3 250
4 600
6 750
8 400
1 100
1 350
1 700
2 100
2 500
10 500 13 500 17 000 21 000 26 500
Napětí nakrátko uk 75°C
[%]
444466666666
Akustický tlak LpA[dB(A)]
384042454850515354575860
Akustický výkon LWA
[dB(A)]
474952555860616364666871
www.transformatory.cz
OLEJOVÉ HERMETIZOVANÉ TRANSFORMÁTORY | REDUKOVANÉ ZTRÁTY C 0 C k
VÝKON 50 – 2500 kVA
Rozměrový výkres
Rozměry, hmotnost, připojení NN
Jmenovitý výkon
kVA
50
100
160
250
400
630
800
1 000
1 250
1 600
2 000 2 500
Typ
TOHn 268/22 298/22 318/22 338/22 358/22 378/22 388/22 398/22 408/22 418/22 428/22438/22
A
[mm]
830
845
905
985
1 460
1 555
1 550
1 705
1 860
1 992
2 090
B
[mm]
575
835
780
835
860
840
920
980
970
1 072
1 245
1 425
C
[mm]
1 280
1 200
1 275
1 290
1 425
1 605
1 525
1 765
1 715
1 900
2 045
2 025
D
[mm]
1 180
1 100
1 175
1 190
1 325
1 505
1 425
1 635
1 585
1 770
1 880
1 860
E
[mm]
5205205205206706706708208208201 070
1 070
F
[mm]
5205205205206706706708208208201 070
1 070
G
[mm]
404040404040405050507070
H
[mm]
125125125125125125125160160160200200
I
[mm]
J 6,10 kV
[mm]
270270270270270270270270270270270270
895
815
890
905
1 040
1 220
1 205
1 300
1 330
1 515
1 660
2 100
1 625
J 22 kV
[mm]385385385385385385385385385385385385
K
[mm]
180180180220220263263340340372372400
L
[mm]75 75 75 150150150150150150170170200
M
[mm]
265265265265265265265265265265265265
Hmotnost oleje
[kg]
110
105
140
155
255
335
360
510
560
810
860
990
Hmotnost celková
[kg]
500
585
780
1 000
1 375
1 915
2 025
2 635
3 030
3 970
4 325
5 000
Připojení NN 1/2501/2501/2501/6301/6301/12501/1250
1/2000
1/2000
1/31501/3150
1/4000
Připojení NN
Standardní výbava
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Plnící hrdlo s přetlakovým ventilem
Výpust oleje
Jímka pro teploměr
Ovládání přepínače
Výkonový štítek
Zemnící šroub
Tažné oko
Upevňovací otvor pro transport
Závěsná oka
Průchodky NN
Průchodky VN
Kolečka pro příčný a podélný pojezd
Praporce NN
Doplňková
výbava za příplatek
Doplňková výbava za příplatek
Tlumiče vibrací
Sdružený ochranný přístroj (R.I.S., DGPT II)
Kontaktní teploměr
Konektorová průchodka VN
Kabelová svorka NN
tlumiče vibrací
KOČÍ – VALÁŠEK s.r.o., Dyje 163, 669 02 Znojmo, CZ
tel.: +420 515 230 447, 515 235 095
e-mail: [email protected], www.transformatory.cz
změny vyhrazeny
sdružený ochranný přístroj
(R.I.S. DGPT II)
kontaktní teploměr
konektorová průchodka VN
kabelová svorka NN
www.transformatory.cz
P R O D E J
·
O P R A V Y
·
V Ý K U P
T R A N S F O R M Á T O R Ů
REDUKOVANÉ ZTRÁTY C0Ck
OLEJOVÉ
HERMETIZOVANÉ TRANSFORMÁTORY
s hliníkovým vinutím
výkon 250 – 2 500 kVA | napětí 6, 10, 22 kV
Všeobecné technické parametry
výhradní prodejce společnosti
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
pro Českou republiku
Vyhotovení
Podle STN EN 60076, STN EN 50464
Provedení
Hermeticky uzavřená vlnová nádoba
ChlazeníONAN
Chladící kapalina
Minerální olej podle STN EN 60296
Materiál vinutí
Al/Al
Zatížení
Trvalé S1
Oteplení
Vinutí 65 K, oleje 60 K, okolí max 40 °C
Nadmořská výška
do 1 000 m
Frekvence
50 Hz
Třída izolace
A
Odbočky na vinutí VN
±2×2,5 %
Izolační hladiny
Un 22/0,4 kV, Um 25/1,1 kV, LI 150 kV, AC 50/3 kV
Povrchová úprava
Standardní odstín RAL 7033
Tolerance podle
STN EN 60076-1
Ztráty: P0 +15 %, Pk +15 %, P0+Pk +10 %
Napětí nakrátko: uk ±10 %
Technické údaje
Jmenovitý výkon
Typ kVA
250
400
630
800
1 000
1 250
1 600
2 000
2 500
aTOHn 339/22 359/22 379/22 389/22 399/22 409/22 419/22 429/22 439/22
Jmenovité vyšší napětí
[V]
6 000; 10 000; 22 000
Jmenovité nižší napětí
[V]
400/231; 420/242
Skupina spojení Dyn1Dyn1Dyn1Dyn1Dyn1Dyn1Dyn1Dyn1Dyn1
Ztráty naprázdno P0
[W]
425
610
800
930
1 100
1 350
1 700
2 100
2 500
Ztráty nakrátko Pk 75°C
[W]
3 250
4 600
6 750
8 400
10 500
13 500
17 000
21 000
26 500
Napětí nakrátko uk 75°C
[%]
444666666
Akustický tlak LpA
[dB(A)]
45
48
50
51
53
54
57
58
60
Akustický výkon LWA
[dB(A)]
555860616364666871
www.transformatory.cz
OLEJOVÉ HERMETIZOVANÉ TRANSFORMÁTORY | REDUKOVANÉ ZTRÁTY C 0 C k
VÝKON 250 – 2500 kVA
Rozměrový výkres
Rozměry, hmotnost, připojení NN
Jmenovitý výkon
Typ kVA
250
400
630
800
1 000
1 250
aTOHn 339/22 359/22 379/22 389/22 399/22 409/22
1 600
2 000
419/22 429/22
2 500
439/22
A
[mm]
1 120
1 175
1 390
1 595
1 730
1 850
1 980
2 050
2 210
B
[mm]
715
830
835
980
980
975
1 220
1 270
1 470
C
[mm]
1 425
1 450
1 530
1 635
1 690
1 975
1 765
2 100
2 160
D
[mm]
1 325
1 350
1 430
1 535
1 560
1 845
1 635
1 935
1 995
E
[mm]
520
670
670
670
820
820
820
1 070
1 070
F
[mm]
520
670
670
670
820
820
820
1 070
1 070
G
[mm]
404040405050 5070 70
H
[mm]
125125125125160160 160200200
I
[mm]
J 6,10 kV
[mm]
270270270270270270 270270 270
1 040
1 065
1 145
1 250
1 305
1 590
1 380
1 715
1 760
J 22 kV
[mm]
385385385385385385 385385 385
K
[mm]220 220 263 263 340 340 372 372 400
L
[mm]
150150150150150150 170170 200
M
[mm]
265265265265265265 265265 265
Hmotnost oleje
[kg]
245
275
370
550
560
880
820
1 150
Hmotnost celková
[kg]
1 060
1 305
1 770
2 320
2 595
3 310
3 590
4 700
5 730
1/630
1/630
1/1250
1/1250
1/2000
1/2000
1/3150
1/3150
1/4000
Připojení NN
1 220
Připojení NN
Standardní výbava
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Plnící hrdlo s přetlakovým ventilem
Výpust oleje
Jímka pro teploměr
Ovládání přepínače
Výkonový štítek
Zemnící šroub
Tažné oko
Upevňovací otvor pro transport
Závěsná oka
Průchodky NN
Průchodky VN
Kolečka pro příčný a podélný pojezd
Praporce NN
Doplňková
výbava za příplatek
Doplňková výbava za příplatek
Tlumiče vibrací
Sdružený ochranný přístroj (R.I.S., DGPT II)
Kontaktní teploměr
Konektorová průchodka VN
Kabelová svorka NN
tlumiče vibrací
KOČÍ – VALÁŠEK s.r.o., Dyje 163, 669 02 Znojmo, CZ
tel.: +420 515 230 447, 515 235 095
e-mail: [email protected], www.transformatory.cz
změny vyhrazeny
sdružený ochranný přístroj
(R.I.S. DGPT II)
kontaktní teploměr
konektorová průchodka VN
kabelová svorka NN
www.transformatory.cz
P R O D E J
·
O P R A V Y
·
V Ý K U P
T R A N S F O R M Á T O R Ů
NÍZKOZTRÁTOVÉ A0Bk
OLEJOVÉ
HERMETIZOVANÉ TRANSFORMÁTORY
výkon 100 – 2 500 kVA | napětí 6, 10, 22 kV
Všeobecné technické parametry
výhradní prodejce společnosti
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
pro Českou republiku
Vyhotovení
Podle STN EN 60076, STN EN 50464
Provedení
Hermeticky uzavřená vlnová nádoba
ChlazeníONAN
Chladící kapalina
Minerální olej podle STN EN 60296
Materiál vinutí
Cu/Cu
Zatížení
Trvalé S1
Oteplení
Vinutí 65 K, oleje 60 K, okolí max. 40 °C
Nadmořská výška
do 1 000 m
Frekvence
50 Hz
Třída izolace
A
Odbočky na vinutí VN
±2×2,5 %
Izolační hladiny
Un 22/0,4 kV, Um 25/1,1 kV, LI 150 kV, AC 50/3 kV
Povrchová úprava
Standardní odstín RAL 7033
Tolerance podle
STN EN 60076-1
Ztráty: P0 +15 %, Pk +15 %, P0+Pk +10 %
Napětí nakrátko: uk ±10 %
Technické údaje
Jmenovitý výkon
kVA
100
160
250
400
630
800
Typ
TOHn299/22319/22339/22359/22379/22389/22399/22409/22419/22429/22439/22
Jmenovité vyšší napětí
[V]
6 000; 10 000; 22 000
Jmenovité nižší napětí
[V]
400/231; 420/242
1 000
1250
1600
2000
2500
Skupina spojení Yzn1 Yzn1 Yzn1Dyn1Dyn1Dyn1Dyn1Dyn1Dyn1Dyn1Dyn1
Ztráty naprázdno P0
[W]
130
190
260
380
510
580
700
850
1 070
1 300
1 590
Ztráty nakrátko Pk 75°C
[W]
1 350
1 850
2 500
3 450
5 100
6 400
8 300
10 000
12 750
16 400
20 000
Napětí nakrátko uk 75°C
[%]
44466666666
Akustický tlak LpA[dB(A)]
3234374042434546485052
Akustický výkon LWA
[dB(A)]
4144475052535556586063
www.transformatory.cz
OLEJOVÉ HERMETIZOVANÉ TRANSFORMÁTORY | NÍZKOZTRÁTOVÉ A 0 B k
VÝKON 100 – 2500 kVA
Rozměrový výkres
Rozměry, hmotnost, připojení NN
Jmenovitý výkon
Typ
kVA
100
160
250
400
630
800
1 000
1250
1600
2000
2 500
TOHn 299/22319/22339/22359/22379/22389/22399/22409/22419/22429/22439/22
A
[mm]
965
1 025
1 130
1 190
1 195
1 515
1 565
1 640
1 770
1 980
2 055
B
[mm]
705
695
750
825
870
895
920
920
1 050
1 265
1 300
C
[mm]
1 335
1 470
1 530
1 445
1 610
1 655
1 705
1 780
1 840
1 995
2 125
D
[mm]
1 235
1 370
1 430
1 345
1 510
1 555
1 575
1 650
1 710
1 830
1 960
E
[mm]
5205205206706706708208208201070
1 070
F
[mm]
5205205206706706708208208201070
1 070
G
[mm]
4040404040405050507070
H
[mm]
125125125125125125160160160200200
I
[mm]
J 6,10 kV
[mm]
270270270270270270270270270270270
J 22 kV
[mm]385385385385385385385385385385385
950
1 085
1 145
1 060
1 225
1 270
1 320
1395
1455
1610
1 725
K
[mm]180 180 220 220 263 263 340 340 372 372 400
L
[mm]75 75 150150150150150150170170200
M
[mm]
265265265265265265265265265265265
Hmotnost oleje
[kg]
135
190
240
285
340
460
490
585
675
860
1 040
Hmotnost celková
[kg]
750
1 070
1 370
1 625
2 090
2 620
2 790
3 375
3 770
4 750
6 000
1/250
1/250
1/630
1/630
1/1250
1/1250
1/2000
1/2000
1/3150
1/3150
1/4000
Připojení NN
Připojení NN
Standardní výbava
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Plnící hrdlo s přetlakovým ventilem
Výpust oleje
Jímka pro teploměr
Ovládání přepínače
Výkonový štítek
Zemnící šroub
Tažné oko
Upevňovací otvor pro transport
Závěsná oka
Průchodky NN
Průchodky VN
Kolečka pro příčný a podélný pojezd
Praporce NN
Doplňková
výbava za příplatek
Doplňková výbava za příplatek
Tlumiče vibrací
Sdružený ochranný přístroj (R.I.S., DGPT II)
Kontaktní teploměr
Konektorová průchodka VN
Kabelová svorka NN
tlumiče vibrací
KOČÍ – VALÁŠEK s.r.o., Dyje 163, 669 02 Znojmo, CZ
tel.: +420 515 230 447, 515 235 095
e-mail: [email protected], www.transformatory.cz
změny vyhrazeny
sdružený ochranný přístroj
(R.I.S. DGPT II)
kontaktní teploměr
konektorová průchodka VN
kabelová svorka NN
www.transformatory.cz
P R O D E J
·
O P R A V Y
·
V Ý K U P
T R A N S F O R M Á T O R Ů
STANDARDNÍ ZTRÁTY
SUCHÉ
EPOXIDOVÉ TRANSFORMÁTORY
výkon 100 – 2 500 kVA | napětí 22 kV
Všeobecné technické parametry
výhradní prodejce společnosti
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
pro Českou republiku
Vyhotovení
Podle STN EN 60076, STN EN 60076-11
STN EN 35 1110 - 1 (HD 538.1 S1)
STN EN 35 1110 (HD 428.1 S1)
Provedení
Epoxidové pro vnitřní instalaci
ChlazeníAN
Frekvence
50 Hz
Materiál vinutí
Al/Al
Zatížení
Trvalé S1
Třída izolace
F
Třída klimatická
C2
Třída prostředí
E2
Třída hořlavosti
F1
Odbočky na vinutí VN
±2×2,5 %
Un 22 kV, Um 25 kV, LI/AC 125/50 kV
Izolační hladina
Un 0,4 (0,42) kV, Um 1,1 kV, AC 3 kV
Ztráty: P0 +15 %, Pk +15 %, P0+Pk +10 %
Napětí nakrátko: uk ±10 %
Tolerance podle
STN EN 60076-1
Technické parametry
Jmenovitý výkon
kVA
Typ
aTSE 692/22712/22732/22752/22776/22786/22796/22806/22816/22826/22836/22
Jmenovité vyšší napětí
[V]
Jmenovité nižší napětí
[V]
100
160
250
400
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
22 000
400/231; 420/242
Skupina spojení
Yzn1 Yzn1Dyn1Dyn1Dyn1Dyn1Dyn1Dyn1Dyn1Dyn1Dyn1
Ztráty naprázdno P0
[W]
460 650 880 1200 1650200023002800 310040005000
Ztráty nakrátko Pk 75°C
[W]
1800 2500 3300 4800 6800 8200 9600 11500 140001660020000
Ztráty nakrátko Pk 120°C [W] 2070290038005500780094001100013200
16000
20050
23000
Napětí nakrátko uk 75°C
Akustický tlak LpA IP00
[%]66666666666
[dB(A)]
48
51
53
56
57
58
59
60
62
63
66
Akustický výkon LWA IP00
[dB(A)]
59
62
65
68
70
72
73
74
76
78
81
Akustický tlak LpA IP21
[dB(A)]
48
51
53
56
57
58
59
60
62
63
66
Akustický výkon LWA IP21
[dB(A)]
59
62
65
68
70
72
73
74
76
78
81
www.transformatory.cz
VÝKON 100 – 250 kVA
VÝKON 100 – 250 kVA
vývody NN nahoře – IP00
Rozměry, hmotnost, připojení NN
Rozměry, hmotnost, připojení NN
1
2
3
4
5
6
vývody NN dole – IP21
Rozměrový výkres
Rozměrový výkres
Standardní výbava
SUCHÉ EPOXIDOVÉ TRANSFORMÁTORY | STANDARDNÍ ZTRÁTY | 22 kV
Jmenovitý výkon
kVA
Typ
A
100
160
250
Jmenovitý výkon
kVA
100
160
250
aTSE 692/22712/22 732/22
Typ
aTSE 692/22A712/22A 732/22A
[mm] 11801220 1360
A
[mm] 15201520 1650
B
[mm]675 660 700
B
[mm] 10801080 1080
[mm] 15401540 1650
C
[mm]10801180 1300
C
D
[mm]400 415 450
D
[mm]400 415 450
E
[mm]460 590 590
E
[mm]460 590 590
F
[mm]460 460 460
F
[mm]460 460 460
G
[mm]40 40 40
G
[mm]40 40 40
H
[mm]100 100 100
H
[mm]100 100 100
Hmotnost
[ kg ]
800
1000
1200
Hmotnost
[ kg ]
1000
1200
1450
Připojovací pásoviny NN
[mm]
5/32
5/40
5/40
Připojovací pásoviny NN
[mm]
5/32
5/40
5/40
Přípojnice VN
Přípojnice NN
Přepínač odboček
Závěsná oka
Zemnící šroub
PTC dvoustupňová tepelná ochrana
Kolečka pro příčný a podélný pojezd
Připojovací pásoviny NN
Doplňková výbava za příplatek
Ochrana PT 100
Tlumiče vibrací
KOČÍ – VALÁŠEK s.r.o., Dyje 163, 669 02 Znojmo, CZ
tel.: +420 515 230 447, 515 235 095
e-mail: [email protected], www.transformatory.cz
změny vyhrazeny
www.transformatory.cz
VÝKON 400 – 2500 kVA
VÝKON 400 – 2500 kVA
vývody NN nahoře – IP00
Rozměrový výkres
SUCHÉ EPOXIDOVÉ TRANSFORMÁTORY | STANDARDNÍ ZTRÁTY | 22 kV
vývody NN dole boční – IP00
Rozměrový výkres
UPOZORNĚNÍ: Při vývodech NN vpravo je sled fází (2N, 2W, 2V, 2U) ve směru od přípojnic VN
Rozměry, hmotnost, připojení NN
Rozměry, hmotnost, připojení NN
Jmenovitý výkon
kVA
aTSE 752/22776/22786/22796/22806/22816/22826/22836/22
Typ
aTSE 752/22776/22786/22796/22806/22816/22826/22836/22
[mm]1420 1580 1600 1680 1760 1830 1925 2150
A
[mm]16151810190019752090213022402450
B
[mm]81575088088088088012701270
B
[mm]805 880 915 915 1010103011601270
C
[mm]1535 1640 1720 1805 1890 2075 2160 2225
C
[mm]1520 1635 1720 1805 1890 2020 2110 2225
D
[mm]480 535 545 570 595 620 655 725
D
[mm]480 535 545 570 595 620 655 725
E
[mm]73073093093093093010701070
E
[mm]7307309309309309309301070
Jmenovitý výkon
kVA
Typ
A
400
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
400
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
F
[mm]
60060073073073073010701070
F
[mm]
6006007307307307307301070
G
[mm]
5050505050507070
G
[mm]
5050505050507070
H
[mm]
150150150150150150200200
H
[mm]
150150150150150150200200
Hmotnost
[ kg ]
1700
2080
2350
2700
3100
3670
4570
5750
Hmotnost
[ kg ]
1700
2080
2350
2780
3250
3670
4570
5750
Připojovací pásoviny NN [mm]
5/60
10/60
10/100
10/100
16/100
16/100
16/100
16/120
Připojovací pásoviny NN [mm]
5/60
10/60
10/100
10/100
16/100
16/100
16/100
16/120
Připojení VN dole
Připojení VN nahoře
KOČÍ – VALÁŠEK s.r.o., Dyje 163, 669 02 Znojmo, CZ
tel.: +420 515 230 447, 515 235 095
e-mail: [email protected], www.transformatory.cz
změny vyhrazeny
www.transformatory.cz
VÝKON 400 – 2500 kVA
SUCHÉ EPOXIDOVÉ TRANSFORMÁTORY | STANDARDNÍ ZTRÁTY | 22 kV
vývody NN dole boční – IP21
Rozměrový výkres
UPOZORNĚNÍ: Při vývodech NN vlevo je sled fází (2N, 2U, 2V, 2W) ve směru od přípojnic VN
Rozměry, hmotnost, připojení NN
Jmenovitý výkon
kVA
400
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
TypaTSE
752/22A776/22A786/22A796/22A806/22A816/22A826/22A836/22A
A
[mm]21002250225022502400240025002700
B
[mm]11301130113011301250125012501420
C
[mm]1760 1955 2050 2155 2255 2405 2500 2500
D
[mm]480 535 545 570 595 620 695 725
E
[mm]7307309309309309309301070
F
[mm]
6006007307307307307301070
G
[mm]
5050505050507070
H
[mm]
150150150150150150200200
Hmotnost
[ kg ]
1950
2420
2700
3150
3620
4200
5150
6350
Připojovací pásoviny NN [mm]
5/60
10/60
10/100
10/100
16/100
16/100
16/100
16/120
KOČÍ – VALÁŠEK s.r.o., Dyje 163, 669 02 Znojmo, CZ
tel.: +420 515 230 447, 515 235 095
e-mail: [email protected], www.transformatory.cz
www.transformatory.cz
P R O D E J
·
O P R A V Y
·
V Ý K U P
T R A N S F O R M Á T O R Ů
REDUKOVANÉ ZTRÁTY
SUCHÉ
EPOXIDOVÉ TRANSFORMÁTORY
výkon 400 – 2 500 kVA | napětí 22 kV
Všeobecné technické parametry
výhradní prodejce společnosti
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
pro Českou republiku
Vyhotovení
Podle STN EN 60076, STN EN 60076-11
STN EN 35 1110 - 1 (HD 538.1 S1)
STN EN 35 1110 (HD 428.1 S1)
Provedení
Epoxidové pro vnitřní instalaci
ChlazeníAN
Frekvence
50 Hz
Materiál vinutí
Al/Al
Zatížení
Trvalé S1
Třída izolace
F
Třída klimatická
C2
Třída prostředí
E2
Třída hořlavosti
F1
Odbočky na vinutí VN
±2×2,5 %
Un 22 kV, Um 25 kV, LI/AC 125/50 kV
Izolační hladina
Un 0,4 (0,42) kV, Um 1,1 kV, AC 3 kV
Ztráty: P0 +15 %, Pk +15 %, P0+Pk +10 %
Napětí nakrátko: uk ±10 %
Tolerance podle
STN EN 60076-1
Technické parametry
Jmenovitý výkon
kVA
Typ
aTSE
400
630
800
1000
1250
Jmenovité vyšší napětí
[V]
22 000
Jmenovité nižší napětí
[V]
400/231; 420/242
Skupina spojení
1600
2000
2500
752/22 776/22 786/22 796/22 806/22 816/22 826/22 836/22
Dyn1Dyn1Dyn1Dyn1Dyn1Dyn1Dyn1Dyn1
Ztráty naprázdno P0
[W]
940 1250 150018002100240030003600
Ztráty nakrátko Pk 75°C
[W]
4800 6800 8200 9600 11500 140001660020000
Ztráty nakrátko Pk 120°C [W]
5500
Napětí nakrátko uk 75°C
[%]66666666
Akustický tlak LpA IP00
7800
9400
58
11000
59
13200
60
16000
62
20050
63
23000
[dB(A)]
56
57
66
Akustický výkon LWA IP00
[dB(A)]
68
70
72
73
74
76
78
81
Akustický tlak LpA IP21
[dB(A)]
56
57
58
59
60
62
63
66
Akustický výkon LWA IP21
[dB(A)]
68
70
72
73
74
76
78
81
www.transformatory.cz
VÝKON 400 – 2500 kVA
VÝKON 400 – 2500 kVA
vývody NN nahoře – IP00
Rozměrový výkres
vývody NN dole boční – IP00
Rozměrový výkres
UPOZORNĚNÍ: Při vývodech NN vlevo je sled fází (2N, 2U, 2V, 2W) ve směru od přípojnic VN
UPOZORNĚNÍ: Při vývodech NN vpravo je sled fází (2N, 2W, 2V, 2U) ve směru od přípojnic VN
Rozměry, hmotnost, připojení NN
Jmenovitý výkon
kVA
Typ
A
400
630
Rozměry, hmotnost, připojení NN
Jmenovitý výkon
kVA
aTSE 752/22776/22786/22796/22806/22816/22826/22836/22
Typ
aTSE 752/22776/22786/22796/22806/22816/22826/22836/22
[mm]1420 1580 1600 1680 1760 1830 1925 2150
A
[mm]16151810190019752090213022402450
B
[mm]81575088088088088012701270
B
[mm]805 880 915 915 1010103011601270
C
[mm]1535 1640 1720 1805 1890 2075 2160 2225
C
[mm]1520 1635 1720 1805 1890 2020 2110 2225
D
[mm]480 535 545 570 595 620 655 725
D
[mm]480 535 545 570 595 620 655 725
E
[mm]73073093093093093010701070
E
[mm]7307309309309309309301070
800
1000
1250
1600
2000
2500
400
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
F
[mm]
60060073073073073010701070
F
[mm]
6006007307307307307301070
G
[mm]
5050505050507070
G
[mm]
5050505050507070
H
[mm]
150150150150150150200200
H
[mm]
150150150150150150200200
Hmotnost
[ kg ]
1700
2080
2350
2700
3100
3670
4570
5750
Hmotnost
[ kg ]
1700
2080
2350
2780
3250
3670
4570
5750
Připojovací pásoviny NN [mm]
5/60
10/60
10/100
10/100
16/100
16/100
16/100
16/120
Připojovací pásoviny NN [mm]
5/60
10/60
10/100
10/100
16/100
16/100
16/100
16/120
Standardní výbava
1
2
3
4
5
6
SUCHÉ EPOXIDOVÉ TRANSFORMÁTORY | REDUKOVANÉ ZTRÁTY | 22 kV
Přípojnice VN
Přípojnice NN
Přepínač odboček
Závěsná oka
Zemnící šroub
PTC dvoustupňová tepelná ochrana
Kolečka pro příčný a podélný pojezd
Připojení VN dole
Připojení VN nahoře
Připojovací pásoviny NN
Doplňková výbava za příplatek
Ochrana PT 100
Tlumiče vibrací
KOČÍ – VALÁŠEK s.r.o., Dyje 163, 669 02 Znojmo, CZ
tel.: +420 515 230 447, 515 235 095
e-mail: [email protected], www.transformatory.cz
změny vyhrazeny
www.transformatory.cz
VÝKON 400 – 2500 kVA
SUCHÉ EPOXIDOVÉ TRANSFORMÁTORY | REDUKOVANÉ ZTRÁTY | 22 kV
vývody NN dole boční – IP21
Rozměrový výkres
Rozměry, hmotnost, připojení NN
Jmenovitý výkon
kVA
400
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
TypaTSE
752/22A776/22A786/22A796/22A806/22A816/22A826/22A836/22A
A
[mm]21002250225022502400240025002700
B
[mm]11301130113011301250125012501420
C
[mm]1760 1955 2050 2155 2255 2405 2500 2500
D
[mm]480 535 545 570 595 620 695 725
E
[mm]7307309309309309309301070
F
[mm]
6006007307307307307301070
G
[mm]
5050505050507070
H
[mm]
150150150150150150200200
Hmotnost
[ kg ]
1950
2420
2700
3150
3620
4200
5150
6350
Připojovací pásoviny NN [mm]
5/60
10/60
10/100
10/100
16/100
16/100
16/100
16/120
KOČÍ – VALÁŠEK s.r.o., Dyje 163, 669 02 Znojmo, CZ
tel.: +420 515 230 447, 515 235 095
e-mail: [email protected], www.transformatory.cz
www.transformatory.cz
P R O D E J
·
O P R A V Y
·
V Ý K U P
T R A N S F O R M Á T O R Ů
STANDARDNÍ ZTRÁTY
SUCHÉ
EPOXIDOVÉ TRANSFORMÁTORY
výkon 100 – 2 500 kVA | napětí 6, 10 kV
Všeobecné technické parametry
výhradní prodejce společnosti
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
pro Českou republiku
Vyhotovení
Podle STN EN 60076, STN EN 60076-11
STN EN 35 1110 - 1 (HD 538.1 S1)
STN EN 35 1110 (HD 428.1 S1)
Provedení
Epoxidové pro vnitřní instalaci
ChlazeníAN
Frekvence
50 Hz
Materiál vinutí
Al/Al
Zatížení
Trvalé S1
Třída izolace
F
Třída klimatická
C2
Třída prostředí
E2
Třída hořlavosti
F1
Odbočky na vinutí VN
±2×2,5 %
Un 10 kV, Um 12 kV, LI/AC 75/28 kV
Izolační hladina
Un 6 kV, Um 7,2 kV, LI/AC 60/20 kV
Un 0,4 (0,42) kV, Um 1,1 kV, AC 3 kV
Ztráty: P0 +15 %, Pk +15 %, P0+Pk +10 %
Napětí nakrátko: uk ±10 %
Tolerance podle
STN EN 60076-1
Technické parametry
Jmenovitý výkon
kVA
Typ
aTSE
Jmenovité vyšší napětí
[V]
Jmenovité nižší napětí
[V]
100
160
250
400
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
692/10 712/10 732/10 756/10 776/10 786/10 796/10 806/10 816/10 826/10 836/10
6 000; 10 000
400/231; 420/242
Skupina spojení
Yzn1 Yzn1Dyn1Dyn1Dyn1Dyn1Dyn1Dyn1Dyn1Dyn1Dyn1
Ztráty naprázdno P0
[W]
360 610 820 1110 1370 170020002500280035004300
Ztráty nakrátko Pk 75°C
[W]
1900 2720 3660 4900 6700 7700 8800 10500123001490018300
Ztráty nakrátko Pk 120°C [W]
2200
Napětí nakrátko uk 75°C
[%]66666666666
Akustický tlak LpA IP00
[dB(A)]
3100
48
51
4200
5600
7600
53
56
57
8800
58
10000
59
12000
60
14000
62
17000
63
21000
66
Akustický výkon LWA IP00
[dB(A)]
59
62
65
68
70
71
73
74
76
78
81
Akustický tlak LpA IP21
[dB(A)]
48
51
53
56
57
58
59
60
62
63
66
Akustický výkon LWA IP21
[dB(A)]
59
62
65
68
70
71
73
74
76
78
81
www.transformatory.cz
VÝKON 100 – 250 kVA
VÝKON 100 – 250 kVA
vývody NN nahoře – IP00
Rozměrový výkres
vývody NN dole – IP21
Rozměrový výkres
Rozměry, hmotnost, připojení NN
Rozměry, hmotnost, připojení NN
Jmenovitý výkon
kVA
Typ
A
100
160
250
Jmenovitý výkon
kVA
aTSE 692/10712/10 732/10
Typ
aTSE 692/10A712/10A 732/10A
[mm]9801150 1250
A
[mm] 15201520 1650
B
[mm]575 620 635
B
[mm] 10801080 1080
C
[mm]10601140 1195
C
[mm] 15401540 1650
D
[mm]325 385 420
D
[mm]325 385 420
E
[mm]460 590 590
E
[mm]460 590 590
F
[mm]460 460 460
F
[mm]460 460 460
G
[mm]40 40 40
G
[mm]40 40 40
H
[mm]100 100 100
H
[mm]100 100 100
Hmotnost
[ kg ]
640
800
1000
Hmotnost
[ kg ]
840
1000
1350
Připojovací pásoviny NN
[mm]
5/32
5/40
5/40
Připojovací pásoviny NN
[mm]
5/32
5/40
5/40
Standardní výbava
1
2
3
4
5
6
SUCHÉ EPOXIDOVÉ TRANSFORMÁTORY | STANDARDNÍ ZTRÁTY | 6, 10 kV
100
160
250
Připojovací pásoviny NN
Přípojnice VN
Přípojnice NN
Přepínač odboček
Závěsná oka
Zemnící šroub
PTC dvoustupňová tepelná ochrana
Kolečka pro příčný a podélný pojezd
Doplňková výbava za příplatek
Ochrana PT 100
Tlumiče vibrací
KOČÍ – VALÁŠEK s.r.o., Dyje 163, 669 02 Znojmo, CZ
tel.: +420 515 230 447, 515 235 095
e-mail: [email protected], www.transformatory.cz
změny vyhrazeny
www.transformatory.cz
VÝKON 400 – 2500 kVA
VÝKON 400 – 2500 kVA
vývody NN nahoře – IP00
Rozměrový výkres
SUCHÉ EPOXIDOVÉ TRANSFORMÁTORY | STANDARDNÍ ZTRÁTY | 6, 10 kV
vývody NN dole boční – IP00
Rozměrový výkres
UPOZORNĚNÍ: Při vývodech NN vpravo je sled fází (2N, 2W, 2V, 2U) ve směru od přípojnic VN
Rozměry, hmotnost, připojení NN
Jmenovitý výkon
kVA
Typ
A
Jmenovitý výkon
kVA
aTSE 756/10776/10786/10796/10806/10816/10826/10836/10
Typ
aTSE 756/10776/10786/10796/10806/10816/10826/10836/10
[mm]1380 1420 1490 1490 1600 1665 1880 2090
A
[mm]1610 1700 1770 1770 1900 1965 2180 2400
B
[mm]
8008009709709709701270
1270
B
[mm]
70086094094598599010551270
C
[mm]1295 1525 1640 1705 1865 1935 2065 2155
C
[mm]1300 1525 1645 1705 1800 1935 2015 2155
D
[mm]460 475 500 500 535 560 630 695
D
[mm]460 475 500 500 535 560 630 695
E
[mm]7307309309309309309301070
E
[mm]7307309309309309309301070
F
[mm]
6006007307307307307301070
F
[mm]
6006007307307307307301070
G
[mm]
5050505050507070
G
[mm]
5050505050507070
H
[mm]
150150150150150150200200
H
[mm]
150150150150150150200200
Hmotnost
[ kg ]
1340
1825
2105
2400
2750
3350
4360
5400
Hmotnost
[ kg ]
1340
1825
2105
2400
2750
3350
4360
5400
Připojovací pásoviny NN [mm]
5/60
10/60
10/100
10/100
16/100
16/100
16/100
16/120
Připojovací pásoviny NN [mm]
5/60
10/60
10/100
10/100
16/100
16/100
16/100
16/120
Připojení VN dole
400
630
Rozměry, hmotnost, připojení NN
800
1000
1250
1600
2000
2500
400
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
Připojení VN nahoře
KOČÍ – VALÁŠEK s.r.o., Dyje 163, 669 02 Znojmo, CZ
tel.: +420 515 230 447, 515 235 095
e-mail: [email protected], www.transformatory.cz
změny vyhrazeny
www.transformatory.cz
VÝKON 400 – 2500 kVA
SUCHÉ EPOXIDOVÉ TRANSFORMÁTORY | STANDARDNÍ ZTRÁTY | 6, 10 kV
vývody NN dole boční – IP21
Rozměrový výkres
UPOZORNĚNÍ: Při vývodech NN vlevo je sled fází (2N, 2U, 2V, 2W) ve směru od přípojnic VN
Rozměry, hmotnost, připojení NN
Jmenovitý výkon
kVA
400
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
TypaTSE
756/10A776/10A786/10A796/10A806/10A816/10A826/10A836/10A
A
[mm]2000 2000 2100 2100 2250 2250 2500 2700
B
[mm]10801130113011301210121012501420
C
[mm]1700 1855 1900 1995 2155 2250 2405 2500
D
[mm]460 475 500 500 535 560 630 695
E
[mm]7307309309309309309301070
F
[mm]
6006007307307307307301070
G
[mm]
5050505050507070
H
[mm]
150150150150150150200200
Hmotnost
[ kg ]
1600
2130
2400
2720
3150
3750
4800
6000
Připojovací pásoviny NN [mm]
5/60
10/60
10/100
10/100
16/100
16/100
16/100
16/120
KOČÍ – VALÁŠEK s.r.o., Dyje 163, 669 02 Znojmo, CZ
tel.: +420 515 230 447, 515 235 095
e-mail: [email protected], www.transformatory.cz
www.transformatory.cz
P R O D E J
·
O P R A V Y
·
V Ý K U P
T R A N S F O R M Á T O R Ů
REDUKOVANÉ ZTRÁTY
SUCHÉ
EPOXIDOVÉ TRANSFORMÁTORY
výkon 400 – 2 500 kVA | napětí 6, 10 kV
Všeobecné technické parametry
výhradní prodejce společnosti
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
pro Českou republiku
Vyhotovení
Podle STN EN 60076, STN EN 60076-11
STN EN 35 1110 - 1 (HD 538.1 S1)
STN EN 35 1110 (HD 428.1 S1)
Provedení
Epoxidové pro vnitřní instalaci
ChlazeníAN
Frekvence
50 Hz
Materiál vinutí
Al/Al
Zatížení
Trvalé S1
Třída izolace
F
Třída klimatická
C2
Třída prostředí
E2
Třída hořlavosti
F1
Odbočky na vinutí VN
±2×2,5 %
Un 10 kV, Um 12 kV, LI/AC 75/28 kV
Izolační hladina
Un 6 kV, Um 7,2 kV, LI/AC 60/20 kV
Un 0,4 (0,42) kV, Um 1,1 kV, AC 3 kV
Ztráty: P0 +15 %, Pk +15 %, P0+Pk +10 %
Napětí nakrátko: uk ±10 %
Tolerance podle
STN EN 60076-1
Technické parametry
Jmenovitý výkon
kVA
Typ
aTSE
400
630
800
1000
1250
Jmenovité vyšší napětí
[V]
6 000; 10 000
Jmenovité nižší napětí
[V]
400/231; 420/242
Skupina spojení
1600
2000
2500
756/10 776/10 786/10 796/10 806/10 816/10 826/10 836/10
Dyn1Dyn1Dyn1Dyn1Dyn1Dyn1Dyn1Dyn1
Ztráty naprázdno P0
[W]
880 1090135015001850210025003000
Ztráty nakrátko Pk 75°C
[W]
4900 6700 7700 8800 10500123001490018300
Ztráty nakrátko Pk 120°C [W]
5600
Napětí nakrátko uk 75°C
[%]66666666
Akustický tlak LpA IP00
7700
8900
58
10100
59
12100
60
14200
62
17100
63
21000
[dB(A)]
56
57
66
Akustický výkon LWA IP00
[dB(A)]
68
70
71
73
74
76
78
81
Akustický tlak LpA IP21
[dB(A)]
56
57
58
59
60
62
63
66
Akustický výkon LWA IP21
[dB(A)]
68
70
71
73
74
76
78
81
www.transformatory.cz
VÝKON 400 – 2500 kVA
VÝKON 400 – 2500 kVA
vývody NN nahoře – IP00
Rozměrový výkres
SUCHÉ EPOXIDOVÉ TRANSFORMÁTORY | REDUKOVANÉ ZTRÁTY | 6, 10 kV
vývody NN dole boční – IP00
Rozměrový výkres
UPOZORNĚNÍ: Při vývodech NN vpravo je sled fází (2N, 2W, 2V, 2U) ve směru od přípojnic VN
Rozměry, hmotnost, připojení NN
Jmenovitý výkon
kVA
Typ
A
Jmenovitý výkon
kVA
aTSE 756/10776/10786/10796/10806/10816/10826/10836/10
Typ
aTSE 756/10776/10786/10796/10806/10816/10826/10836/10
[mm]1380 1420 1490 1490 1600 1665 1880 2090
A
[mm]1610 1700 1770 1770 1900 1965 2180 2400
B
[mm]
8008009709709709701270
1270
B
[mm]
70086094094598599010551270
C
[mm]1295 1525 1640 1705 1865 1935 2065 2155
C
[mm]1300 1525 1645 1705 1800 1935 2015 2155
D
[mm]460 475 500 500 535 560 630 695
D
[mm]460 475 500 500 535 560 630 695
E
[mm]7307309309309309309301070
E
[mm]7307309309309309309301070
F
[mm]
6006007307307307307301070
F
[mm]
6006007307307307307301070
G
[mm]
5050505050507070
G
[mm]
5050505050507070
H
[mm]
150150150150150150200200
H
[mm]
150150150150150150200200
Hmotnost
[ kg ]
1340
1825
2105
2400
2750
3350
4360
5400
Hmotnost
[ kg ]
1340
1825
2105
2400
2750
3350
4360
5400
Připojovací pásoviny NN [mm]
5/60
10/60
10/100
10/100
16/100
16/100
16/100
16/120
Připojovací pásoviny NN [mm]
5/60
10/60
10/100
10/100
16/100
16/100
16/100
16/120
Standardní výbava
1
2
3
4
5
6
Přípojnice VN
Přípojnice NN
Přepínač odboček
Závěsná oka
Zemnící šroub
PTC dvoustupňová tepelná ochrana
Kolečka pro příčný a podélný pojezd
400
630
Rozměry, hmotnost, připojení NN
Připojení VN dole
800
1000
1250
1600
2000
2500
Připojení VN nahoře
400
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
Připojovací pásoviny NN
Doplňková výbava za příplatek
Ochrana PT 100
Tlumiče vibrací
KOČÍ – VALÁŠEK s.r.o., Dyje 163, 669 02 Znojmo, CZ
tel.: +420 515 230 447, 515 235 095
e-mail: [email protected], www.transformatory.cz
změny vyhrazeny
www.transformatory.cz
VÝKON 400 – 2500 kVA
SUCHÉ EPOXIDOVÉ TRANSFORMÁTORY | REDUKOVANÉ ZTRÁTY | 6, 10 kV
vývody NN dole boční – IP21
Rozměrový výkres
UPOZORNĚNÍ: Při vývodech NN vlevo je sled fází (2N, 2U, 2V, 2W) ve směru od přípojnic VN
Rozměry, hmotnost, připojení NN
Jmenovitý výkon
kVA
400
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
TypaTSE
756/10A776/10A786/10A796/10A806/10A816/10A826/10A836/10A
A
[mm]2000 2000 2100 2100 2250 2250 2500 2700
B
[mm]10801130113011301210121012501420
C
[mm]1700 1855 1900 1995 2155 2250 2405 2500
D
[mm]460 475 500 500 535 560 630 695
E
[mm]7307309309309309309301070
F
[mm]
6006007307307307307301070
G
[mm]
5050505050507070
H
[mm]
150150150150150150200200
Hmotnost
[ kg ]
1600
2130
2400
2720
3150
3750
4800
6000
Připojovací pásoviny NN [mm]
5/60
10/60
10/100
10/100
16/100
16/100
16/100
16/120
KOČÍ – VALÁŠEK s.r.o., Dyje 163, 669 02 Znojmo, CZ
tel.: +420 515 230 447, 515 235 095
e-mail: [email protected], www.transformatory.cz
www.transformatory.cz
P R O D E J
·
O P R A V Y
·
V Ý K U P
T R A N S F O R M Á T O R Ů
PRO VENKOVNÍ
INSTALACI
SUCHÉ EPOXIDOVÉ TRANSFORMÁTORY | PRO VENKOVNÍ INSTALACI | 22 kV
VÝKON 40 – 630 kVA
Rozměrový výkres
SUCHÉ
EPOXIDOVÉ TRANSFORMÁTORY
výkon 40 – 630 kVA | napětí 22 kV
Všeobecné technické parametry
SF
OR
MÁ
TO R U
výhradní prodejce společnosti
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
pro Českou republiku
ŘEZ VIN
T
UTÍM
RA
N
Vyhotovení
Podle STN EN 60076
STN EN 35 1110
Provedení
Epoxidové pro venkovní instalaci
KrytíIP23
ChlazeníAN
Suché transformátory s litou izolací primárního
i sekundárního vinutí pro venkovní instalaci.
Použití:pro venkovní a sloupové trafostanice,
všude tam, kde není možné použití
olejových transformátorů, ani s použitím
ekologického oleje.
Aplikace: vodárny, čistírny odpadních vod,
vodní nádrže, zdroje pitné vody,
oblasti s ochranou životního prostředí,
provozy s nebezpečím požáru.
Výhody:
Frekvence
50 Hz
Materiál vinutí
Al/Al
Zatížení
Trvalé S1
Třída izolace
F
Třída klimatická
C2, odolnost do teploty -60 °C
Třída prostředí
E2
Třída hořlavosti
F1
TypaTE
654/22A674/22A694/22A714/22A734/22A754/22A774/22A
Odbočky na vinutí VN
±2×2,5 %
A
[mm] 140014001400140014401720 1780
B
[mm]1070107010701120112011401180
C
[mm] 1610161016101800186021302290
E
[mm]460460460590590730730
F
[mm]460460460460460600600
G
[mm]40404040405050
H
[mm]100100100100100150150
Hmotnost
[ kg ]
Rozměry, hmotnost, připojení NN
Jmenovitý výkon
Un 22 kV, Um 25 kV, LI/AC 125/50 kV
Izolační hladina
Un 0,4 (0,42) kV, Um 1,1 kV, AC 3 kV
ekologické,
těžko zápalné, nevýbušné, samozhášivé,
vysoká zkratová odolnost a přetížitelnost,
minimální nároky na údržbu.
Ztráty: P0 +15 %, Pk +15 %, P0+Pk +10 %
Napětí nakrátko: uk ±10 %
Tolerance podle
STN EN 60076-1
Technické parametry
Připojení NN
Jmenovitý výkon
kVA
Typ
aTE
654/22A 674/22A 694/22A 714/22A 734/22A 754/22A 774/22A
Jmenovité vyšší napětí
[V]
22 000
Jmenovité nižší napětí
[V]
400/231; 420/242
40
63
100
160
250
400
40
790
63
950
100
1050
160
1350
250
1650
400
2300
630
3000
1/2501/2501/2501/2501/6301/6301/1250
630
Standardní výbava
Skupina spojení Yzn1Yzn1Yzn1Yzn1Dyn1Dyn1Dyn1
Ztráty naprázdno P0
kVA
[W]190 250 320 440 600 8201150
Ztráty nakrátko Pk 75°C
[W] 900 1250 17202400320047006200
Ztráty nakrátko Pk 120°C [W]1040144019802760368054107130
Napětí nakrátko uk 75°C [%]
6666666
Akustický tlak LpA IP23
[dB(A)]
30
33
37
39
44
46
48
Akustický výkon LWA IP23
[dB(A)]
44
48
52
54
59
62
64
KOČÍ – VALÁŠEK s.r.o., Dyje 163, 669 02 Znojmo, CZ
tel.: +420 515 230 447, 515 235 095
e-mail: [email protected], www.transformatory.cz
1
2
3
4
5
Připojení NN
Přípojnice VN
Přípojnice NN
Přepínač odboček
Závěsná oka
Zemnící šroub
Kolečka pro příčný a podélný pojezd
www.transformatory.cz
P R O D E J
·
O P R A V Y
·
V Ý K U P
KIOSKOVÉ TRAFOSTANICE | DOFA
T R A N S F O R M Á T O R Ů
S VNITŘNÍ OBSLUHOU
KIOSKOVÉ
TRAFOSTANICE
DOFA
DOFA 1.1A
NÁRYS
PŮDORYS
DOFA 1.1B
NÁRYS
PŮDORYS
DOFA 1.1C
NÁRYS
PŮDORYS
DOFA 1.1D
NÁRYS
PŮDORYS
DOFA 1.2A
NÁRYS
PŮDORYS
DOFA 1.2B
NÁRYS
PŮDORYS
Všeobecné technické parametry
Výhradní prodejce společnosti
pro Českou republiku
Vyhotovení
Podle STN EN 62271-202
Skelet DOFA – železobetonový monolitický
Krytí
IP 33D
Pracovní prostředí
Trvalý provoz ve venkovním prostředí
Pracovní podmínky
-30 až +40 °C, rel. vlhkost 95 %, 1000 m.n.m.
Povrchová úprava
Fasádní syntetická omítka (barva dle požadavku)
Dveře
Profilový systém SAPA, hliník
Technologie
Transformátor 100 – 1600 kVA
Rozvaděč VN do 24 kV (38,5 kV) – typ dle požadavku
Rozvaděč NN do 2500 A
Skříň měření dle distributora
Základní provedení trafostanic
Obsluha trafostanice
počet TR
prostory VN a NN
typ trafostanice
S vnitřní obsluhou 1 trafo
společná rozvodna VN a NN
samostatná rozvodna VN a NN
DOFA 1.1 var. A; B; C; D
DOFA 1.2 var. A; B
2 trafa
společná rozvodna VN a NN
samostatná rozvodna VN a NN
DOFA 2.1 var. A; B
DOFA 2.2 var. A; B
S venkovní obsluhou
1 trafo
společná rozvodna VN a NN
samostatná rozvodna VN a NN
DOFA 3.1
DOFA 3.1/2; DOFA 3.2A; B
2 trafa
samostatná rozvodna VN a NN
DOFA 4.1
S vnitřní obsluhou dvouskeletové
2 trafa
společná rozvodna VN a NN
společná rozvodna VN a NN
samostatná rozvodna VN a NN
DOFA 2.3
DOFA 2.4
DOFA 2.5
Atypické
podle požadavku
Certifikace
KOČÍ – VALÁŠEK s.r.o., Dyje 163, 669 02 Znojmo, CZ
tel.: +420 515 234 784
e-mail: [email protected], www.transformatory.cz
změny vyhrazeny
www.transformatory.cz
KIOSKOVÉ TRAFOSTANICE | DOFA
S VNITŘNÍ OBSLUHOU
S VENKOVNÍ OBSLUHOU
DOFA 2.1A
NÁRYS
PŮDORYS
DOFA 3.2A
NÁRYS
PŮDORYS
DOFA 2.1B
NÁRYS
PŮDORYS
DOFA 3.2B
NÁRYS
PŮDORYS
DOFA 2.2A
NÁRYS
PŮDORYS
DOFA 4.1
NÁRYS
PŮDORYS
DOFA 2.2B
NÁRYS
PŮDORYS
DOFA 2.3
NÁRYS
PŮDORYS
DVOUSKELETOVÉ
S VENKOVNÍ OBSLUHOU
S VENKOVNÍ OBSLUHOU
DOFA 3.1
NÁRYS
PŮDORYS
DOFA 2.4
NÁRYS
PŮDORYS
DOFA 3.1/2
NÁRYS
PŮDORYS
DOFA 2.5
NÁRYS
PŮDORYS
KOČÍ – VALÁŠEK s.r.o., Dyje 163, 669 02 Znojmo, CZ
tel.: +420 515 234 784
e-mail: [email protected], www.transformatory.cz
změny vyhrazeny
www.transformatory.cz
P R O D E J
·
O P R A V Y
·
V Ý K U P
T R A N S F O R M Á T O R Ů
SVORKY PRO NN STRANU
Transformátorové svorky DIREKT (1)
DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
Slouží pro vodorovné i svislé připojení holých Cu a Al kabelů k NN svorníkům transformátorů.
Lze k nim připojit 1, 2, 4 nebo 6 kabelů o průřezech 35–240 mm2.
Svorky jsou uzpůsobeny pro přímou instalaci na svornících o velikostech M12, M16, M20, M30×2,
M42×3, M48×3. Spolehlivě, bez častého náročného ošetřování, přenesou proudy do 3150 A.
Jsou vyrobeny z pevné slitiny hliníku a galvanicky pocínované.
(1a) – kryty pro svorky
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Transformátorové třmenové V-svorky – přímé (2)
Slouží pro svislé připojení holých Cu a Al kabelů k NN svorníkům transformátorů.
Lze k nim připojit 2 nebo 4 kabely o průřezech 120–300 mm2.
Svorky jsou uzpůsobeny pro přímou instalaci na svornících o velikostech M12, M20, M30×2,
M42×3.
Spolehlivě, bez častého náročného ošetřování, přenesou proudy do 2000 A.
Jsou vyrobeny ze zinkované mosazi, třmeny z pevné slitiny hliníku a galvanicky pocínované.
Antivibrační podložky
Slouží ke snížení hlučnosti a přenosu chvění transformátoru.
Jsou vyráběny pro různé zatížení a v provedení pro montáž s kolečky nebo bez koleček
transformátorů.
Antivibrační podložky ISTAKO (1 – bez kolečka, 1a – s kolečkem)
pro instalaci na transformátor bez i s pojezdovými koly.
Počet vložených pryžových pružin od 4–10 určuje účinnost.
Zatížení v rozmezí 250–2000 kg/podložku.
Transformátorové třmenové V-svorky – úhlové 90° (3)
Slouží pro úhlové připojení holých Cu a Al kabelů k NN svorníkům transformátorů.
Lze k nim připojit 2 nebo 3 kabely o průřezech 50–300 mm2.
Svorky jsou uzpůsobeny pro přímou instalaci na svornících o velikostech M12, M20, M30×2,
M42×3.
Spolehlivě, bez častého náročného ošetřování, přenesou proudy do 2000 A.
Jsou vyrobeny ze zinkované mosazi, třmeny z pevné slitiny hliníku a galvanicky pocínované.
Antivibrační podložky LIC typ EK 90
pro instalaci na transformátor s pojezdovými koly.
Zatížení do 2000 kg/podložku.
Antivibrační podložky LIC typ EK 290 (2 – bez kolečka, 2a – s kolečkem)
pro instalaci na transformátor bez i s pojezdovými koly.
Zatížení do 1000 kg/podložku, průměr kolečka max. 160 mm, tlumící účinek 20 dB.
Al pružné kontaktní podložky (4)
Podložky slouží k šroubovému spojení rovných kontaktních ploch Al, Cu a bronzu i jejich kombinace.
Vzniká asi 30× vyšší intenzita přenášených proudů než u klasického spoje.
Použitím pružných kontaktních podložek se vytvoří stabilní spoj s vyšší zatížitelností.
DOPLŇKOVÉ OCHRANY TRANSFORMÁTORŮ
Ochranná vazelína na silnoproudé kontakty
Přetlakový ventil
Slouží ke snížení nepřípustného tlaku v nádobě hermetizovaného transformátoru při poruše.
Je základní doplňkovou ochranou proti porušení nádoby transformátoru.
Pro trvalou ochranu Cu a Al spojů proti korozi, vodě, SO2, SO3, ozonu, chloru.
Odolná do teplot 90 °C.
Ručičkový teploměr se dvěma kontakty (3)
Zajišťuje výstražnou a vypínací funkci při přehřátí transformátoru. Obě teploty jsou volně
nastavitelné v teplotním rozsahu teploměru –20 až +120 °C.
Sdružená tepelná ochrana R.I.S. (4)
Zajišťuje ochranu hermetizovaného transformátoru třemi funkcemi:
signalizuje vznik plynů nebo pokles hladiny oleje
signalizuje přetlak v nádobě
měří teplotu, pomocí dvou kontaktů spíná VÝSTRAHU/ODPOJENÍ, teplotu je možné
kontrolovat i vizuálně
KOČÍ – VALÁŠEK s.r.o., Dyje 163, 669 02 Znojmo, CZ
tel.: +420 515 234 784, 515 234 783
e-mail: [email protected], www.transformatory.cz
www.transformatory.cz
P R O D E J
·
O P R A V Y
·
V Ý K U P
T R A N S F O R M Á T O R Ů
SERVISNÍ SLUŽBA TRAFO
24
P R O D E J
·
O P R A V Y
·
V Ý K U P
T R A N S F O R M Á T O R Ů
PRAVIDELNÉ KONTROLY
ZAŘÍZENÍ TRAFOSTANICE
Operativní a rychlá dodávka náhradního transformátoru do 24 hodin
1.Roční prohlídka trafostanice – za provozu
Pro napěťový převod 22/0,4 kV jsou k okamžité expedici připraveny olejové transformátory základní výkonové řady 50–1 000 kVA
v novém nebo repasovaném provedení.
Kontroluje se vizuelně:
stav konstrukčních prvků, izolátorů, svodičů přepětí, znečištění event. popálení, rozvaděč NN
napětí a proudy – odečtem, stav jistících prvků a měřících zařízení
stav transformátoru, olejotěsnost nádoby, stav oleje, hlučnost
Tato služba není paušálně zpoplatněna a výsledné náklady za výměnu transformátoru jsou závislé na zvoleném způsobu dodávky nebo
výměny.
Provede se údržba – za provozu dle výsledků roční prohlídky (cena údržby dle jejího rozsahu).
Výměna
dodání nového nebo repasovaného transformátoru, dle technických a finančních požadavků zákazníka
+
odkoupení poškozeného transformátoru
Výhodou této alternativy je, že proběhnou pouze jedny montážní práce.
Rezerva zápůjčka náhradního transformátoru
2.Pravidelná prohlídka a údržba trafostanice – za vypnutého stavu
a pravidelná revize elektrického zařízení dle ČSN 33 1500
1× za 4 roky – venkovní prostředí; 1× za 5 let vnitřní prostředí
Provádí se kontrola a údržba:
konstrukčních prvků (sloupů, staveb, konzolí)
stav izolátorů, podpěrných konstrukcí, svodičů přepětí
proudových spojů, kabelových vedení
rozvaděče NN, jeho osvětlení a schéma zapojení
jistících prvků, měřících zařízení
povinné výbavy TS
transformátoru, olejové náplně, vysoušeče vzduchu, svorníků
měření izolačních stavů, event. odběr vzorku oleje pro zkoušky el. pevnosti
+
oprava nebo provedení revize poškozeného transformátoru
Po provedené prohlídce a údržbě se provede:
měření napětí na všech fázích, rozložení proudového zatížení, uzemnění TS
vypracuje se „Zpráva o provedené pravidelné revizi trafostanice“
3.Hlavní revize transformátoru 1× za 10–15 let
Transformátor se odpojí a provede se jeho kompletní údržba a revize v odborné opravně
v rozsahu prací dle doporučení výrobce.
demontáž víka, průchodek, jádra z nádoby
kontrola mag. obvodu, vinutí, přepínače, údržba
kontrola izolačních stavů, vysoušení, přetěsnění, kontrola příslušenství
kompletace, filtrace oleje
elektrické měření, zkušební protokoly, povrchová úprava
KOČÍ – VALÁŠEK s.r.o., Dyje 163, 669 02 Znojmo, CZ
tel.: +420 515 234 784, 515 234 783
e-mail: [email protected]
www.transformatory.cz
P R O D E J
·
O P R A V Y
·
V Ý K U P
T R A N S F O R M Á T O R Ů
UŠETŘETE ZA ENERGII !!
Stačí, abychom vám provedli optimalizační výpočet nákladů vynaložených za provoz
transformátoru
ZDARMA provedeme výpočet činných ztrát transformátoru v daném provozu
ZDARMA provedeme optimalizaci výkonu, odběru a ztrát na transformátoru
ZPROSTŘEDKUJEME uplatnění této optimalizace v účtování za odebranou činnou el. energii
příklad optimalizace
transformátor 400 kVA měření odběru na straně nízkého napětí
cena za činnou el. energii 2,50 Kč/ 1 kW.h
příkon 235 kW; 10 hodin denně v pracovní dny, roční odběr 611 MW.h
doposud účtované transformační ztráty (4 %)
skutečné transformační ztráty (1,85 %)
roční úspora po optimalizaci
61 100,- Kč
28 000,- Kč
33 100,- Kč
1.Pro výpočet je potřeba doložit
parametry transformátoru: typ, výkon, rok výroby, event. zkušební protokol
fakturu za vyúčtování el. energie
roční spotřebu el. energie
orientační charakteristiku odběru
např.:
v pracovní dny, 10 hodin denně, příkon 235 kW
mimo tuto dobu + So + Ne, příkon 10 kW
2.Optimalizační výpočet
předložíme na přehledném formuláři do 5 dní
3.Uplatnění optimalizace u distributora elektrické energie
po konzultaci se zákazníkem
připravíme „Žádost o změnu výpočtu transformačních ztrát činné energie“
(cena přípravy dle dohody a složitosti případu (cca 5–20 tisíc Kč)
připravíme další možnosti pro úsporu transformačních ztrát
KOČÍ – VALÁŠEK s.r.o., Dyje 163, 669 02 Znojmo, CZ
tel.: +420 515 234 784, 515 234 783
e-mail: [email protected]
www.transformatory.cz
Elektřina
Elektřina existuje od počátku světa. Její první projevy byly známy již před více než čtyřmi
miliardami let a měly přírodní charakter. Nejznámější první experimenty s elektřinou popsal řecký
filozof a matematik Thalet Mílétský cca 500 let př. n. l.
Byly to experimenty s jantarem - třením jantaru (pryskyřice) přibližoval lehké předměty.
Slovo elektřina proto pochází z řeckého elektron - jantar.
Po dlouhém období, kdy se elektrické a magnetické jevy zkoumaly pouze ojediněle, nastala koncem
16. století a v 17. století výrazná změna v teoretickém i experimentálním zkoumání
elektromagnetických jevů. Východiskem všech experimentů byla výroba elektřiny třením předmětů.
Vědci uměli s elektřinou experimentovat, ale zatím nepřišli na její praktické využití.
Elektromagnetická indukce
V letech 1820 - 1830 byly popsány jevy magnetického pole a elektromagnetismus
H. CH. Oertedem a A. M. Amperem.
V pokusech pokračoval Michael Faraday a vytýčil si svůj cíl. Chtěl přeměnit magnetismus na elektřinu.
V roce 1831 zveřejnil svůj slavný vynález elektromagnetické indukce.
Na železný prstenec navinul drát A s více závity a na druhou stranu prstence druhý drát B s méně
závity. Vinutí A spojil s baterií a na vinutí B sledoval na magnetce indukovaný proud, přičemž nebyly
jednotlivé vinutí mezi sebou vodivě spojeny.
Vznikl princip transformátoru
- elektrického netočivého stroje, který díky elektromagnetické indukci převádí střídavé elektrické
napětí z většího na menší a naopak.
Do praxe poprvé uvedl transformátor ruský vynálezce Jabločkov, který ho v roce 1876 použil
pro řízení napětí do obloukových lamp osvětlení.
Mezi průkopníky ve výrobě transformátorů v Čechách patří hlavně firmy Františka Křižíka 1881
a Emila Kolbena 1896 (ČKD Praha), BEZ Bratislava 1906, ETD - Škoda Plzeň 1923.
Originál Faradayova indukčního prstence, zárodku transformátoru
www.transformatory.cz
Přeměním magnetismus v elektřinu
aneb vznik transformátoru
KOČÍ – VALÁŠEK s.r.o.
Dyje 163
669 02 Znojmo
Česká republika
tel.: +420 515 235 095, 515 230 447
e-mail: [email protected]
www.transformatory.cz
Download

Kompletní katalog - KOČÍ