Olejové distribuční transformátory
Technické parametry:
Jmenovitý výkon – řada:
Napěťová hladina:
Odbočky na vstupní straně:
Jmenovité výstupní napětí:
Jmenovitý kmitočet:
Skupina spojení:
Chlazení:
Materiál vinutí:
Teplotní třída izolace:
Oteplení vinutí/olej
Nadmořská výška:
100 až 3150 kVA
do 38,5 kV (LI 195 kV)
±2x2,5% (nebo jiné)
400 (220-800) V
50 Hz (60 Hz)
Dyn1 (nebo dle požadavku)
ONAN (ONAF)
Cu nebo Al
A
65/60 K
do 1000 m.n.m
Dodáme olejový transformátor přesně dle Vašich požadavků
Transformátory TTO: moderní řada olejových transformátorů, které jsou vyrobeny z nejkvalitnějších materiálů, nejnovějšími
technologiemi a způsobem zabezpečují spolehlivost transformátoru po dobu provozu. Transformátory jsou prakticky bezúdržbové,
hermeticky uzavřené a zcela naplněné olejem (variantně s konzervátorem). Transformátory TTO jsou vhodné k provozování
v normálních klimatických podmínkách do vnitřního i venkovního prostředí a nadmořské výšky do 1000 m.n.m. Transformátory jsou
vyrobeny a zkoušeny dle EN60076-1. Na požadavek jsem schopni provést typové i speciální zkoušky. Dokumentace, zkušební
protokoly a štítky v českém jazyce.
Provedení:
-
hermetizované nebo s konzervátorem nádoby opatřené dvojitým
antikorozním nátěrem RAL 7033 (dle normy ISO 12944)
olej: Nytro Taurus, Nytro 10x
alternativně ekologický nehořlavý olej Midel 7131
plněno pod vakuem (0,5 mbar)
Standardní příslušenství
Volitelné příslušenství
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
- ručkový teploměr se dvěma kontakty
- přetlakový ventil
- Buchholzovo relé (jen pro provedení s konzervátorem)
- vysoušeč vzduchu (jen proprovedení s konzervátorem)
- olejoznak s kontakty (jen pro provedení s konzervátorem)
- přetlakový ventil (doporučeno pro hermetizované
- integrovaný ochranný přístroj R.I.S pro sledování teploty,
tlaku a hladiny s kontakty
- konektorové průchodky VN
- tlumiče chvění
- přepojovač pro 2 různá primární napětí
- skříňka se svorkovnicí ovládacích obvodů
- stínění mezi primárním a sekundárním vinutím
- jiskřiště
vypouštěcí ventil
plnící hrdlo
zemnící svorky
teploměrová jímka
beznapěťový přepojovač odboček ±2x2.5%
výkonnostní štítek
podvozek s kolečky přestavitelnými pro příčný
a podélný pojezd
8. závěsná a upevňovací oka
9. 3 porcelánové průchodky VN (dle DIN)
10. 4 porcelánové průchodky NN (dle DIN)
11. jímka pro teploměr
Power – Energo s.r.o
Pod Pekárnami 245/10
190 00 Praha 9
tel. +420 296 642 197
mail: [email protected]
web: www.power-energo.cz
Olejové distribuční transformátory
Řada TTO 100 ÷ 1250 kVA, Um ≤ 25 kV, jmenovité napětí 6 ÷ 22 kV / 0,4 (0,42) kV, standardní ztráty
Typ
TTO
TTO
TTO
TTO
TTO
TTO
TTO
TTO
TTO
TTO
TTO
TTO
S
[kVA]
100
160
200
250
315
400
500
630
630
800
1000
1250
Třída ztrát
CkEo
CkEo
CkEo
CkEo
CkEo
CkEo
CkEo
CkEo
CkEo
CkEo
CkEo
CkEo
Po
[W]
320
460
570
650
770
930
1100
1300
1200
1400
1700
2100
Pk
[W]
1750
2350
3000
3250
3900
4600
5500
6500
6750
8400
10500
13500
uk
[%]
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
Lpa
[dBA]
54
55
56
56
57
58
59
60
60
61
62
63
d
[mm]
890
900
950
980
1040
1070
1050
1200
1460
1510
1910
1900
š
[mm]
740
760
760
760
910
920
910
960
1000
980
1000
1260
v
[mm]
1220
1280
1340
1370
1400
1420
1540
1650
1500
1650
1740
1740
r
[mm]
420
520
520
520
520
520
670
670
670
670
670
820
m
[kg]
540
670
790
900
1100
1210
1470
1690
1830
1930
2380
2890
r
[mm]
520
520
520
520
520
670
670
670
670
820
820
1070
1070
m
[kg]
640
830
950
1140
1210
1450
1970
2000
2090
2670
3660
4360
5180
Řada TTO 100 ÷ 2500 kVA, Um ≤ 25 kV, jmenovité napětí 6 ÷ 22 kV / 0,4 (0,42) kV, snížené ztráty
Typ
TTO
TTO
TTO
TTO
TTO
TTO
TTO
TTO
TTO
TTO
TTO
TTO
TTO
S
[kVA]
100
160
200
250
315
400
630
630
800
1000
1600
2000
2500
Třída ztrát
BkCo
BkCo
BkCo
BkCo
BkCo
BkCo
BkCo
BkCo
BkCo
BkCo
BkCo
BkCo
BkCo
Po
[W]
210
300
360
425
520
610
860
800
930
1100
1700
2100
2500
Pk
[W]
1475
2000
2400
2750
3250
3850
5400
5600
7000
9000
14000
18000
22000
uk
[%]
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
Lpa
[dBA]
44
45
46
45
47
48
49
49
51
52
54
56
58
d
[mm]
830
990
1020
1060
1160
1150
1200
1320
1240
1510
1820
1890
2000
š
[mm]
620
755
755
775
690
870
870
900
980
1000
1150
1280
1280
v
[mm]
1220
1350
1450
1470
1490
1520
1650
1650
1650
1740
1900
2020
2200
Řada TTO 160 ÷ 2500 kVA, Um ≤ 38,5 kV, jmenovité napětí 35 kV / 0,4 (0,42) kV, standardní ztráty
Typ
TTO
TTO
TTO
TTO
TTO
TTO
TTO
TTO
TTO
TTO
TTO
TTO
TTO
S
[kVA]
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
Třída ztrát
BkAo
BkAo
BkAo
BkAo
BkAo
BkAo
BkAo
BkAo
BkAo
BkAo
BkAo
BkAo
BkAo
Po
[W]
390
490
550
650
790
900
1100
1300
1450
1750
2200
2700
3200
Pk
[W]
2550
3050
3500
4400
4900
6000
6500
8400
10500
13500
17000
21000
26500
uk
[%]
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
6
6
6
6
6
6
Lpa
[dBA]
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
58
60
61
d
[mm]
1245
1340
1375
1395
1410
1515
1525
1690
1800
1910
1860
2050
2195
š
[mm]
565
585
585
680
730
860
870
985
1120
1260
1160
1290
1405
v
[mm]
1610
1710
1710
1710
1710
1760
1810
1860
1900
2000
2100
2210
2310
r
[mm]
520
520
520
520
670
670
670
670
820
820
820
1070
1070
m
[kg]
930
1130
1220
1430
1550
1770
2040
2370
2690
3090
3650
4360
5360
Navrhneme i jiné provedení včetně specifických ztrát (Po, Pk), dle vašeho požadavku.
Legenda: S – jmenovitý výkon
P0 – ztráty naprázdno
Pk – ztráty nakrátko při teplotě 75°C
Power – Energo s.r.o
Pod Pekárnami 245/10
190 00 Praha 9
uk – impedance nakrátko při teplotě 75°C
d, š, v, m – délka, šířka, výška a hmotnost
r – rozte č koleček
tel. +420 296 642 197
mail: [email protected]
web: www.power-energo.cz
Download

Data sheet.pdf - Power