ATRT-01 S3/ATRT-01B S3
testeri prenosnog odnosa transformatora
Vanguard Instruments Company, Inc.
ATRT-01 S3
t
Testeri prenosnog odnosa transformatora
fo th ci le tr
ATRT-01 S3 je četvrta generacija Vanguard mikroprocesorskih, monofaznih,
automatskih testera prenosnog odnosa transformatora. Ova prenosna test jedinica je
dostupna u 2 modela ATRT-01 S3 (samo mrežno napajanje) i ATRT-01B S3
(napajanje dopunjivom baterijom).
ATRT-01 S3 koristi IEEE C57.12.90 merni metod za utvrđivanje prenosnog odnosa
transformatora. Prenosni odnos se utvrđuje preciznim merenjem napona preko
neopterećenih namotaja transformatora. Merna kola ATRT-01 S3 se samopodešavaju
pre svakog merenja radi obezbeđenja preciznosti prenosnog odnosa. Dva izborna test
napona, 4Vac i 40Vac, nude fleksibilnost u testiranju različitih tipova
transformatora.
ATR-01 S3 može meriti prenosni odnos transformatora
u opsegu od 0,8 do 15.000 i može se koristiti za
testiranje naponskih regulatora, transformatora snage,
strujnih transformatora (CT), naponskih transformatora
(PT). ATRT-01S3 meri i prikazuje i pobudnu struju
namotaja transformatora, polaritet namotaja i fazni
ugao namotaja. Test rezultati se prikazuju na LCD
ekranu (128 x 64 piksela) sa pozadinskim osvetljenjem
koji je jasno vidljiv i u uslovima jakog i slabog svetla.
Dodatno merenju prenosnog odnosa transformatora,
mogu se i uneti naponi sa nazivne pločice
transformatora i ATRT-01 S3 će onda prikazati
procentualnu grešku prenosnog odnosa. Ova prikladna
funkcija eliminiše bilo kakvu potrebu za proračunom
greške od strane korisnika pri testiranju transformatora.
Pri testiranju 3-faznog transformatora, ATRT-01 S3
nudi konekcionu informaciju (H i X test kablovi ka
izolovanom uvodniku transformatora) za testove faza
A, B i C. Test rezultati tri faze (prenosni odnos,
pobudna struja, polaritet navoja, fazni ugao i
procentualna greška) prikazuju se na LCD ekranu.
Korisnički interfejs
ATRT-01 S3 ima LCD ekran (128 x 64
piksela) sa pozadinskim osvetljenjem koji je
jasno vidljiv i u uslovima jakog i slabog svetla.
Izdržljiva 16-tasterska membranska tastatura
se koristi za unos test informacija i upravljanje
jedinicom.
Memorija Test Snimaka
ATRT-01 S3 može memorisati 128 snimaka
od 33 očitavanja interno i do 999 test snimaka
na eksterni USB Flash drajv. Test snimci
mogu se pregledati upotrebom dostavljenog
Transformer Analysis PC softvera.
Kompjuter interfejs
Windows® Transformer Analysis aplikacija se
dostavlja sa svakom jedinicom i može se
koristiti za daljinsku kontrolu ATRT-01 S3
putem RS-232C porta. Upotrebom ovog
softvera korisnik može pregledati test snimke
(iz memorije ATRT-01 S3 ili USB Flash
drajva), analizirati i odštampati test rezultate.
Test rezultati se automatski izvoze u Excel,
PDF i XML formate.
Baterijsko napajanje za
izuzetnu mobilnost
ATRT-01B S3 se napaja pomoću 6V, 7Ah
olovnih baterija. Ove baterije velikog
kapaciteta, u spoju sa malom potrošnjom
ATRT-01B S3 nude kontinualnu upotrebu
jedinice do 4 sata po punjenju. Ugrađeni punjač
omogućuje da se jedinica može koristiti
prilikom dopunjavanja.
izuzetne karakteristike
• Samostalan ili kompjuterski kontrolisan
• Ekonomičan
• Prikazuje prenosne odnose od 0,8 ¬ 15.000
• Proračunava procentualnu grešku
prenosnog odnosa
• Prikazuje polaritet namotaja i fazni ugao
• Prikazuje pobudnu struju
• Baterijski ili AC-napajan (samo
ATRT-01B S3)
informacije o narudžbini
Part number ATRT-01 S3
ATRT-01 S3 tester, kablovi i PC softver
Part number ATRT-01B S3
ATRT-01B S3 tester, kablovi i PC softver
Part number ATRT-01 S3-CABLE
ATRT-01/01B S3 kablovi
Part number ATRT-01 S3-CASE
ATRT-01/01B S3 transportno kućište
Primer Test Rezultata
Monofazni Test Rezultati
Mereni prenosni
odnos
Očitavanje pobudne Procentualna
struje
greška
Fazni ugao
Trofazni Test Rezultati
Mereni prenosni Očitavanje pobudne Procentualna
odnos za faze A, B, i C
struje
greška
Fazni uglovi A, B, i C
Tip transformatora
ATRT-01/01B S3 specifikacije
tip
fizičke specifikacije
tester prenosnog odnosa transformatora
dimenzije: 30.4 cm x 25.4 cm x 20.3 cm;
ATRT-01 S3 težina: 3.6 Kg, ATRT-01B S3 težina: 4.3 Kg
ulazna snaga
ATRT-01 S3: 120 ili 240 Vac (izborno), 50/60 Hz
ATRT-01B S3: 90 ¬ 240 Vac, 50/60 Hz
baterija (samo ATRT-01B S3) SLA baterija koja nudi do 4 sata kontinualnog rada po dopunjavanju
merni metod
ANSI/IEEE C57.12.90
preciznost prenosnog odnosa 40 Vac: 0.8 ¬ 1,999 (0.1%), 2,000 ¬ 3,999 (0.25%), 4,000 ¬ 15,000 (1%)
4 Vac: 0.8 ¬ 1,999 (0.1%), 2,000 ¬ 3,999 (0.25%), 4,000 ¬ 15,000 (2%)
test naponi
ATRT-01 S3: 4 Vac pri 1.0A, 40 Vac pri 0.6A
ATRT-01B S3: 4 Vac pri 500mA, 40 Vac pri 70mA
merenje faznog ugla
0 ¬ 360 stepeni, Preciznost ±0.2 stepeni (±1 cifra)
očitavanje polariteta
In-Phase ili Out fazna indikacija
opseg očitavanja struje
0 ¬ 2 A, Preciznost: 2% očitavanja (±1 mA)
displej
LCD (128 x 64 piksela) sa pozadinskim svetlom, vidljiv i u uslovima jakog i slabog svetla
kompjuter interfejs
RS-232C
pc softver
Windows Transformer Analysis Softver (u sastavu kompleta)
interna memorija test snimaka 128 snimaka od 33 očitavanja
eksterna memorija test snimaka Do 999 test snimaka na eksterni USB Flash drajv
bezbednost
Dizajniran da zadovolji IEC 61010 (1995), UL 61010A-1, i CSA-C22.2 standarde
sredina
Radna: -10°C do +50°C Skladišna: -30°C do +70°C
vlažnost
90% RH pri 40°C bez kondenzacije
nadmorska visina
2,000 m
kablovi
Jedan 4.6m monofazni kabl, jedan napojni kabl, jedna torba za kablove
opcije
transportno kućište (za smeštanje jedinice i kablova)
garancija
jedna godina na delove i rad
Instrumenti dizajnirani i razvijeni iz
iskustava sa svih strana sveta
Vanguard Instruments Company, (VIC), je osnovana u 1991. Trenutno
naša fabrika od 28,000 kvadratnih stopa smešta Administraciju,
Dizajn i Inženjering i Proizvodnju pod jedan krov. Od svok početka,
vizija VIC-a je bila da razvija i proizvodi inovativnu test opremu za
upotrebu u testiranju sklopki EHV podstanica i drugih električnih
aparata.
Prvi VIC proizvod je bio kompjuterizovani analizator sklopki koji je
bio veliki uspeh. On je postao preteča čitave serije test opreme
sklopki. Od svog početka, proizvodna linija VIC-a je proširila na
mikrokopjuterske precizne mikroommetre, mono i trofazne testere
prenosnog odnosa transformatora , merače otpornosti namotaja
transformatora, megaommetre i razne druge proizvode za održavanje
električne opreme.
Melco Buda d.o.o.
- kancelarija u Beogradu: Hadži Nikole Živkovića br.2
Poslovna zgrada Iskra komerc, kancelarija 15/ II sprat
tel: 011/ 2181 609, tel/faks: 011/ 3286 445
e mail: [email protected] , [email protected]
www.melcobuda.co.rs , www.kyoritsu-instrumenti.com , www.termovizija.com
- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija
tel:035/612 916, faks:035/613 319, mob. 063/8003370
e mail: [email protected] , [email protected]
- Germany address: Quer strasse 18 Offenbach
VIC proizvodi vrhunskih performansi su veoma prikladni za upotrebu u
industriji. Oni su izdržljivi, pouzdani, precizni, korisnički orjentisani i
većina je kompjuterski kontrolisana. Kompjuterska kontrola sa
inovativnim programiranjem nudi mnoge automatske test funkcije .
VIC instrumenti eliminišu dosadne i vremenski zahtevne radnje,
nudeći brze, kompleksne proračune test rezultata. Greške su
redukovane i potreba za memorisanjem dugih sekvenci proceduralnih
koraka je eliminisana. Svaki VIC instrument je kompetitivne cene i
pokriven je dugom garancijom.
Vanguard Instruments Company, Inc.
Avgust, 2012
Download

Preuzmite katalog Vanguard USA ATRT-01 S3