Příloha č. 5: Výkazy výměr
REKAPITULACE VÝKAZU VÝMĚR
Trafostanice TS 35/0,4 kV, 2 x 1 600 kVA
ČÁST PRO OBJEKT „G“
ČÁST PRO OBJEKT “L“
Celkem trafostanice bez DPH (Kč)
0,00
0,00
0,00
DPH 21 %
0,00
Cena včetně DPH (Kč)
0,00
VÝKAZ VÝMĚR – Trafostanice TS 35/0,4 kV, 2 x 1 600 kVA ,ČÁST PRO OBJEKT „G“
P.Č.
NÁZEV
POZNÁMKA
ks/m
MONTÁŽ
Jednotlivá cena
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Rozvaděč 35 kV – složený ze třech skříní, řazení K- K
- K (3 x pole pro kabelový přívod)
Dodávka ĆEZ
Rozvaděč 35 kV – složený ze čtyř skříní (1 x pole pro
přívod, 1 x pole primárního měření, 2 x pole pro
spínání a jištění transformátoru), typ MODULARC 36
kV, řazení polí K,M,T,T, měřící trafa proudu a napětí
úředně cejchované, provedení dle technické
specifikace ETS – 07
Trojfázový hermetizovaný olejový transformátor
35/0,4 kV, přirozené chlazení , zapojení Dyn1,
jmenovitý výkon 1 600 kVA
Hlavní rozváděč NN s chráněnou kompenzací jalové
Dodávka
elektrické energie, označený RH 1 + RC 1, provedení
dodavatele
dle výkresu ETS-03
stavby
Hlavní rozváděč NN, označený RH 2, provedení dle
výkresu ETS-02
Univerzální skříň měření USM provedení pro měření
na straně VN
Dieselelektrický agregát OLYMPIAN GEP 200 kVA –
STBY, výkon 160 kW, vč. Dobíječe baterie, dle
technické specifikace ETS – 08
Ochranné a bezpečnostní pomůcky pro elektrické
stanice dle ČSN 38 1981, tabulka č. 2, skupina 8a
kpl
Statický kompenzační kondenzátor, typ CSAKP 60,4/8, výkon 8 kVAr
Kabel VN 35 kV-CXEKCY 1 x 50/16
Kabel VN 35 kV-AXEKVCE 1 x 120 mm2
T-konektor symetrický (pro kabel 35-AXEKVCE 120)
Koncovka ELTI vč. oka 50 mm2 (pro kabel 35CXEKCY 50)
Koncovka ELTI vč. oka Al 120 mm2 (pro kabel 35AXEKVCE 120)
Kabel vedení TRAFO – RH 1
Kabel vedení TRAFO – RH 2
Kabelová oka Cu 240
Kabel CYKY 5C x 2,5
Kabel CYKY 5C x 4
Kabel JYTY 7 x 1
kabel CYKY 4 x10 mm2
Kabelový žlab 100x100,vč. Konzol spojek apod.
Stavební elektroinstalace energobloku
kpl
Ochranná trubka korugovaná prům.150mm
Kabelová příchytka plastová pro kabel 35 kV
Tlumič vibrací a hluku trafa pod kolečko, pro uložení
do ocel profilu U12
Zákryt z pletiva v rámech s dveřmi
Kolejnice pod transformátor z Uč 12, l = 1,5 m
Ocelový rám pod rozváděč RH 1 + RC 1
Ocelový rám pod rozváděč RH 2
Ocelový rám pod rozváděč 35 kV
Pásek FeZn 30x4
Podpěra zemnicího vedení na zeď PV
Zkušební svorka ZS
Odbočná a spojovací svorka
Gumový dielektrický koberec š.=1m
Protipožární ucpávka
m2
Soubor bezpečnostních tabulek
Dokumentace skutečného provedení
Zkouška kabelů a izolačního stavu měřicím vozem
Revize a zkoušky el. zařízení
Drobný materiál,pomocné práce
Kabel NN, CHBU 120 (propojení dieslu a RATS,
propojení RH1.2 a RATS)
m
Ukončení kab. 1x120 mm2 vč. konc., bez OK
ks
NHXN FE180/E30 - 5x16 (propojení RATS a RUPS,
propojení UPS a RUPS)
m
Kabel CYKY-J 5x2,5 pevně uložený (vlastní spotřeba
DAG)
m
Obestavění RATS požárním sádrokartonem
m2
Celkem - montáž / dodávka
48 Celkem - montáž+dodávka
3.4.2013
MATERIÁL
Jednotlivá cena
Celkem
Celkem
0
0,00
0,00
0,5
0,00
0,00
1
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
1
0,00
0,00
1
0,00
0,00
1
0,00
0,00
1
35
3
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
0,00
0,00
3
177
0
14
15
15
20
7
12
1
6
12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
1
2
1
0
1
50
32
1
6
7
1
0,5
0,5
1
0,5
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
20
0,00
0,00
0,00
0,00
20
0,00
0,00
15
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
list 2 from 3
VÝKAZ VÝMĚR – Trafostanice TS 35/0,4 kV, 2 x 1 600 kVA , ČÁST PRO OBJEKT “L“
P.Č.
NÁZEV
POZNÁMKA
ks/m
MONTÁŽ
Jednotlivá cena
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Rozvaděč 35 kV – složený ze třech skříní, řazení KK - K (3 x pole pro kabelový přívod)
Dodávka ĆEZ
Rozvaděč 35 kV – složený ze čtyř skříní (1 x pole
pro přívod, 1 x pole primárního měření, 2 x pole pro
spínání a jištění transformátoru), typ MODULARC
36 kV, řazení polí K,M,T,T, měřící trafa proudu a
napětí úředně cejchované, provedení dle technické
specifikace ETS – 07
Trojfázový hermetizovaný olejový transformátor
35/0,4 kV, přirozené chlazení , zapojení Dyn1,
jmenovitý výkon 1 600 kVA
Hlavní rozváděč NN s chráněnou kompenzací jalové
elektrické energie, označený RH 1 + RC 1,
provedení dle výkresu ETS-03
Dodávka
Hlavní rozváděč NN, označený RH 2, provedení dle
dodavatele
výkresu ETS-02
stavby
Univerzální skříň měření USM provedení pro měření
na straně VN
Dieselelektrický agregát OLYMPIAN GEP 200 kVA
– STBY, výkon 160 kW, vč. Dobíječe baterie, dle
technické specifikace ETS – 08
Ochranné a bezpečnostní pomůcky pro elektrické
stanice dle ČSN 38 1981, tabulka č. 2, skupina 8a
kpl
Statický kompenzační kondenzátor, typ CSAKP 60,4/8, výkon 8 kVAr
Kabel VN 35 kV-CXEKCY 1 x 50/16
Kabel VN 35 kV-AXEKVCE 1 x 120 mm2
T-konektor symetrický (pro kabel 35-AXEKVCE 120)
Koncovka ELTI vč. oka 50 mm2 (pro kabel 35CXEKCY 50)
Koncovka ELTI vč. oka Al 120 mm2 (pro kabel 35AXEKVCE 120)
Kabel vedení TRAFO – RH 1
Kabel vedení TRAFO – RH 2
Kabelová oka Cu 240
Kabel CYKY 5C x 2,5
Kabel CYKY 5C x 4
Kabel JYTY 7 x 1
kabel CYKY 4 x10 mm2
Kabelový žlab 100x100,vč. Konzol spojek apod.
Stavební elektroinstalace energobloku
kpl
Ochranná trubka korugovaná prům.150mm
Kabelová příchytka plastová pro kabel 35 kV
Tlumič vibrací a hluku trafa pod kolečko, pro uložení
do ocel profilu U12
Zákryt z pletiva v rámech s dveřmi
Kolejnice pod transformátor z Uč 12, l = 1,5 m
Ocelový rám pod rozváděč RH 1 + RC 1
Ocelový rám pod rozváděč RH 2
Ocelový rám pod rozváděč 35 kV
Pásek FeZn 30x4
Podpěra zemnicího vedení na zeď PV
Zkušební svorka ZS
Odbočná a spojovací svorka
Gumový dielektrický koberec š.=1m
Protipožární ucpávka
m2
Soubor bezpečnostních tabulek
Dokumentace skutečného provedení
Zkouška kabelů a izolačního stavu měřicím vozem
Revize a zkoušky el. zařízení
Drobný materiál,pomocné práce
Celkem - montáž / dodávka
Celkem - montáž+dodávka
3.4.2013
MATERIÁL
Jednotlivá cena
Celkem
Celkem
0
0,00
0,00
0,50
0,00
0,00
1
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
1
35
3
3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
0,00
0,00
3
0
120
14
0
0
0
3,50
6
0
6
12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
0
2
0
1
0
25
24
1
7
7
0
0,50
0,50
0
0,5
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
list 3 from 3
Download

Výkazy výměr TS+DA -G+L.pdf