Univerzální navrtávací pas, záslepka
obj. č.
3500
univerzální
navrtávací
pas
závitový
výstup
3510
univerzální
navrtávací
pas
přírubový
výstup
3530
Jmenovitá světlost/DN
provedení
1“
1 1/4“
1 1/2“
2“
2 1/2“
3“
DN 40
DN 50
DN 80
DN 100
DN 150
záslepka (viz str. F 1/2)
50
●
●
65
●
●
80
●
●
●
●
●
●
●
●
100 125 150 175* 200 250 300 350 400 450 500 600
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
* na dotaz
vìtší jmenovité svìtlosti na dotaz;
za pøíplatek možno obdržet i se zemnìním
●
tømen z nerez. oceli s izolující vrstvou pryže
●
●
●
●
●
●
●
●
Pøi objednávce uveïte druh potrubí!
do PN 16
robustní tìleso pasu s epoxidovou ochrannou
vrstvou
pøizpùsobivý tømen umožòuje snadnou montáž
●
pøíznivý obepínací úhel
●
●
Pro litinové, ocelové a azbestocementové potrubí
●
●
●
Určeno pro pitnou vodu a neagresivní odpadní vodu
(jiná media na dotaz!)
Konstrukèní charakteristiky:
●
●
è. 3500
se závitovým výstupem
tìsnìní je pøizpùsobeno polomìru potrubí
a upevnìno v tìlese pasu
podložky z nerez. oceli tvarovì odpovídají
opìrným plochám v tìlese pasu
è. 3510
s pøírubovým výstupem
10.2013
HAWLE ARMATURY, spol. s r.o.
Říčanská 375
252 42 Jesenice u Prahy
www.hawle.cz
Telefon: +420 241 003 111
Fax:
+420 241 003 333
E-mail: [email protected]
F 1/1
Univerzální navrtávací pas, záslepka
Materiál:
tìleso pasu:
GGG 400, s epoxidovou ochrannou
vrstvou
pryžová vložka: nitrilová pryž
šrouby:
M 16 – nerez. ocel 1.4308 DIN 17006
tìsnìní:
EPDM
matice:
tømen:
tloušťka 1,5 mm, nerez. ocel 1.4571
din 17006
DIN 934, z kyselinovzdorné a korozivzdorné oceli 1.4401 DIN 17006
(s molybdenovým povlakem)
è. 3500 Univerzální navrtávací pas
se závitovým výstupem DIN 2999 se závitovým výstupem DIN 2999, v kombinaci s nástavcovým uzávìrem è. 3720 možné navrtávky pod tlakem.
závitové
výstupy
hmotnost [kg]
1“
H
1 1/4“
1 1/2“
2“
* dvojitì upnutý
DN 450-600 „hmotnost” a „H” na dotaz
2 1/2“
3“
hmotnost [kg]
H
hmotnost [kg]
H
hmotnost [kg]
H
hmotnost [kg]
H
hmotnost
[kg]
50
2,30
64
2,30
64
65
2,20
64
2,20
64
80
2,40
61
2,40
61
2,40
57
2,45
57
jmenovitá světlost/DN
100 125 150 200 250
2,50 3,30 3,40 3,90 4,60
61 78 78 86 89
2,40 3,40 3,40 4,10 4,60
61 78 78 86 89
2,40 3,60 3,60 4,20 4,80
57 78 78 86 89
2,50 3,80 3,80 4,40 5,00
57 78 78 86 89
5,30 5,70 6,20
54* 56* 56*
300
4,70
89
4,70
89
4,90
89
5,10
89
6,40
56*
350 400
6,40
74*
6,40
63*
6,60
74*
6,60
63*
5,40 5,40 5,90 6,00 6,40 6,60
54* 56* 56* 56* 64* 64*
H
è. 3510 Univerzální navrtávací pas
s pøírubovým výstupem – DIN 28504. Všechna provedení s dvojitým
tømenem vrtání pøírub DIN 2501– PN 10
přírubový
výstup DN
jmenovitá světlost/DN
80
100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
6,60 6,60 6,80 6,90 7,70
114 114 126 126 145
hmotnost [kg] 6,60 6,60 6,80 6,90 7,70
50
H
114 114 126 126 145
hmotnost [kg]
8,80 10,00
80
H
135 150
hmotnost [kg]
10,30 10,10
100
H
140 155
40
150
hmotnost [kg]
H
7,90
153
7,90
153
10,40
147
11,60
158
8,00
153
7,90
153
10,50
147
11,70
158
11,00
146
12,50
165
hmotnost [kg]
H
12,20
146
12,70
165
27,50
...
12,30
146
12,80
165
28,00
...
12,50
146
12,90
165
29,00
...
11,80
146
13,30
165
30,30
...
è. 3530 Záslepka
GG 250 s epoxidovou ochrannou vrstvou
jmenovitá světlost
DN 350-600 „hmotnost” na dotaz
F 1/2
hmotnost [kg]
50
2,60
65
2,60
80
2,70
Veškerá vyobrazení, technické údaje, míry a hmotnosti jsou nezávazné.
Změny sloužící technickému pokroku si vyhrazujeme.
Rozměry výrobků jsou uvedeny v milimetrech.
100
2,70
125
3,50
150
3,60
200
4,30
250
4,80
300
4,90
10.2013
Download

Katalogový list - Hawle Armatury