ÚHELNÍKY
ÚHELNÍKY PŘESNÉ
Pøesnost pro úhelníky dle ÈSN 25 5103
Úchylky kolmosti pøímìrných ploch k opìrným plochám jsou dvojnásobkem
úchylek tøídy pøesnosti 00 a musí odpovídat hodnotám:
Délka H,L
(mm)
32
40
63
100
160
250
400
630
Úchylky kolmosti pøímìrných ploch (µm)
Tøída pøesnosti
00
0
1
2
2,0
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
4,0
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
12,0
16,0
10,0
10,0
12,0
16,0
20,0
25,0
30,0
40,0
Úhelník pøesný kalený plochý
Provedení dle ÈSN 25 5103
Úchylky pravého úhlu jsou dvojnásobkem třídy
přesnosti 1.
Dodávka v pouzdøe
—
—
—
—
50
60
80
100
Velikost (mm)
63 x 40x 5
100 x 63 x 5,4
160 x 100 x 7,5
250 x 160 x 7,5
Obj. èíslo
4045
4046
4047
4048
Velikost (mm)
63 x 40x 5,0
100 x 63 x 6,0
160 x 100 x 8,0
250 x 160 x 8,0
Obj. èíslo
4058
4059
4060
4061
4058
4045
Úhelník pøesný kalený pøíložný
Provedení dle ÈSN 25 5103
Úchylky pravého úhlu jsou dvojnásobkem třídy
přesnosti 1.
Dodávka v pouzdøe
Úhelník pøesný nekalený plochý
4037
Provedení dle ÈSN 25 5103
Úchylky pravého úhlu: do rozměru 100 mm jsou dvojnásobkem tøídy pøesnosti 1
od rozměru 160 mm jsou dvojnásobkem tøídy pøesnosti 2
Dodávka v pouzdøe.
Velikost (mm)
Obj. èíslo
4034
63 x 35 x 5,0
4035
100 x 63 x 5,4
4036
160 x 100 x 7,5
4037
250 x 160 x 7,5
4038
400 x 250 x 9,6
4039
630 x 400 x 11,6
Úhelník pøesný nekalený pøíložný
Provedení dle ÈSN 25 5103
Úchylky pravého úhlu: do rozměru 100 mm jsou dvojnásobkem tøídy pøesnosti 1
od rozměru 160 mm jsou dvojnásobkem tøídy pøesnosti 2
Dodávka v pouzdøe.
Velikost (mm)
Obj. èíslo
4054
5/1
63 x 35 x 5,0
100 x 63 x 6,0
160 x 100 x 8,0
250 x 160 x 8,0
400 x 250 x 10,0
630 x 400 x 12,0
4051
4052
4053
4054
4055
4056
spol. s r. o.
UN i
ME TpA
Přesnost pro úhelníky dle DIN 875-1
a)Vztahy úhelníkù pro tolerance b)Vztahy úhelníkù pro
pravého úhlu funkèních ploch
rovinnost a pøímost
Tøída
Tolerance pravého
pøesnosti
úhlu t (µm)
00*)
2+l1/100**)
0
5+l1/50
1
10+l1/20
2
20+l1/10
*Nožové úhelníky
**Délka l1 se dosazuje v mm
Strana plochy
c) Tolerance pravého úhlu úhelníkù
I1
(mm)
50
75
100
150
200
250
300
500
750
1000
1500
Funkční plocha
Funkční plocha
Tøída
Tolerance rovinnosti
pøesnosti
a pøímosti (µm)
00
2+ln/250*)
0
2+ln/100
1
4+ln/50
2
8+ln/25
* ln (l1 + l2) se dosazuje v mm
Příložka
00
3
3
3
4
4
5
5
7
10
12
17
Úchylka pravého úhlu t (µm )
a tøída pøesnosti
0
1
2
------7
28
14
7
30
15
35
8
18
40
9
20
45
10
23
11
50
25
15
70
35
20
85
43
25
120
60
35
170
85
d) Tolerance rovinnosti a pøímosti
Strana plochy
Funkční plocha
Funkční plocha
Příložka
l1 (mm)
nebo
l2 (mm)
40
50
70
75
100
130
150
165
175
200
250
300
330
375
500
660
750
1000
1500
Úchylky rovinnosti a pøímosti (µm )
a tøída pøesnosti
00
2
2
2
2
2
3
3
3
--3
3
3
3
--4
5
5
6
8
0
--3
3
3
3
3
4
4
--4
5
5
5
--7
9
10
12
17
1
--5
5
6
6
7
7
7
--8
9
10
11
--14
17
19
24
34
2
--10
11
11
12
13
14
15
15
16
18
20
--23
28
--38
48
68
U nožových úhelníkù platí tyto hodnoty pro plochy, které tvoøí bøit a jsou
vychýlené od osy symetrie o ± 15°.
5/2
spol. s r. o.
UN i
ME TpA
Pøesný kontrolní úhelník
Provedení: dle DIN 875-1/0,
speciální ocel
Na poptávku
v provedení nerez
368 ...
Pøesný dílenský úhelník
Provedení: dle DIN 875-1/I,
nerez ocel
371 ...
Pøesný dílenský úhelník
Provedení: dle DIN 875-1/I,
speciální ocel
370...
Pøesný dílenský úhelník
Provedení: dle DIN 875-1/II,
speciální ocel
372...
5/3
Velikost
(mm)
Průřez
(mm)
75x50
100x70
150x100
200x130
250x165
300x200
400x265
500x330
15x5
20x5
28x6
32x7
35x8
40x8
45x10
50x10
Velikost
(mm)
Průřez
(mm)
75x50
100x70
150x100
200x130
250x165
300x200
400x265
500x330
600x400
750x500
1000x660
15x5
20x5
28x6
32x7
35x8
40x8
45x10
50x10
55x12
60x12
70x14
Velikost
(mm)
Průřez
(mm)
75x50
100x70
150x100
200x130
250x165
300x200
400x265
500x330
600x400
750x500
1000x660
15x5
20x5
28x6
32x7
35x8
40x8
45x10
50x10
55x12
60x12
70x14
Velikost
(mm)
Průřez
(mm)
75x50
100x70
150x100
200x130
250x165
300x175
400x200
500x250
600x300
750x375
1000x500
1500x750
2000x1000
15x5
20x5
25x6
28x7
30x7
32x7
35x8
40x8
40x8
45x10
50x10
55x12
60x12
Příložný
Hmotnost
Obj. číslo
(kg)
368 102
0,10
368 103
0,15
368 104
0,40
368 105
0,70
368 106
1,10
368 107
1,60
368 108
2,70
368 109
4,36
Plochý
Hmotnost
Obj. číslo
(kg)
369 102
0,08
369 103
0,10
369 104
0,25
369 105
0,50
369 106
0,70
369 107
1,15
369 108
1,75
369 109
2,80
Příložný
Hmotnost
Obj. číslo
(kg)
370 202
0,10
370 203
0,15
370 204
0,40
370 205
0,70
370 206
1,10
370 207
1,60
370 208
2,70
370 209
4,36
370 210
4,90
370 211
8,90
370 212
15,80
Plochý
Hmotnost
Obj. číslo
(kg)
371 202
0,08
371 203
0,10
371 204
0,25
371 205
0,50
371 206
0,70
371 207
1,15
371 208
1,75
371 209
2,80
371 210
3,30
371 211
6,40
371 212
13,00
Příložný
Hmotnost
Obj. číslo
(kg)
370 102
0,10
370 103
0,15
370 104
0,40
370 105
0,70
370 106
1,10
370 107
1,60
370 108
2,70
370 109
4,36
370 110
4,90
370 111
8,90
370 112
15,80
Plochý
Hmotnost
Obj. číslo
(kg)
371 102
0,08
371 103
0,10
371 104
0,25
371 105
0,50
371 106
0,70
371 107
1,15
371 108
1,75
371 109
2,80
371 110
3,30
371 111
6,40
371 112
13,00
Příložný
Hmotnost
Obj. číslo
(kg)
372 102
0,10
372 103
0,15
372 104
0,30
372 105
0,65
372 106
0,75
372 107
1,58
372 108
1,48
372 109
2,30
372 110
2,70
372 111
5,00
372 112
7,50
372 113
14,00
372 114
21,00
Plochý
Hmotnost
Obj. číslo
(kg)
373 102
0,08
373 103
0,10
373 104
0,24
373 105
0,45
373 106
0,55
373 107
0,80
373 108
1,10
373 109
1,60
373 110
2,00
373 111
3,50
373 112
6,00
373 113
10,50
373 114
15,00
ÚHELNÍKY ZÁMEČNICKÉ
Úhelníky zámeènické
- ploché
Dodávka v pouzdøe
Pozn.: Přesnost úhelníků není stanovena.
V případě požadavku kalibrace budou
v protokolu uvedeny pouze naměřené
hodnoty.
- pøíložné
4020-4024
Provedení: příložka šroubovaná
Dodávka v pouzdøe
Pozn.: Přesnost úhelníků není stanovena.
V případě požadavku kalibrace budou
v protokolu uvedeny pouze naměřené
hodnoty.
Velikost (mm)
100 x 63 x 3,0
160 x 100 x 4,0
250 x 160 x 4,0
400 x 250 x 6,0
630 x 400 x 8,0
Obj. èíslo
4010
4011
4012
4013
4014
Velikost (mm)
100 x 63 x 3,0
160 x 100 x 4,0
250 x 160 x 4,0
400 x 250 x 6,0
630 x 400 x 8,0
Obj. èíslo
4020
4021
4022
4023
4024
Úhelníky zámeènické HOREX / VOGEL
– ploché
Provedení: dle výrobní
normy
Materiál: do rozměru 1000 mm
pozinkovaná ocel, ostatní ocel
2101 4..
Velikost
Prùøez
(mm)
(mm)
100x70
20x5
150x100
20x5
200x130
20x5
250x160
25x5
300x180
25x5
400x230
30x5
500x280
30x5
600x330
30x5
750x375
30x5
1000x500 30x5
1500x750 30x6
2000x1000 30x6
Hmotnost
(kg)
0,070
0,145
0,250
0,350
0,400
0,575
0,77
1,0
1,2
1,85
2,70
3,40
Obj. èíslo
2102 404
2102 408
2102 410
2102 412
2102 414
2102 416
2102 418
2102 420
2102 424
2102 428
31 2464
31 2465
2102 4..
– pøíložné
(pøíložka není šroubovaná, ale
svaøovaná)
Provedení: dle výrobní normy
Materiál: pozinkovaná ocel
Velikost
Prùøez
(mm)
(mm)
100x70
20x5
150x100
20x5
200x130
20x5
250x160
25x5
300x180
25x5
400x230
30x5
500x280
30x5
600x330
30x5
750x375
30x5
1000x500 30x5
1500x750 30x6
2000x1000 30x6
Hmotnost
(kg)
0,105
0,235
0,350
0,475
0,550
0,800
1,10
1,40
1,85
2,95
4,40
5,80
Obj. èíslo
2101 404
2101 408
2101 410
2101 412
2101 414
2101 416
2101 418
2101 420
2101 424
2101 428
31 2484
31 2485
5/4
ispol. s r.Eo.T
A
ÚHELNÍKY SPECIÁLNÍ
Úhelníky nožové
Provedení: dle ČSN 255103 typ E, ocel
Dodávka v døevìné krabici.
Velikost (mm)
63 x 35 x 10
100 x 63 x 14
160 x 100 x 18
4001
Obj. èíslo
4001
4002
4003
Provedení
dle výrobní normy
dle ÈSN 25 5103E
dle ÈSN 25 5103E
Úhelníky nožové
Provedení: dle DIN 875-1/00, nerez nebo speciální ocel
Velikost
(mm)
50 x 40
75 x 50
100 x 70
150 x 100
200 x 130
300 x 200
500 x 330
388...
Prùøez
(mm)
14x4,5
16x4
20x5
28x6
30x7
40x8
40x10
Objednací èíslo
Speciální ocel
388 102
388 103
388 104
388 105
388 106
388 108
———
Objednací èíslo
Nerez ocel
388 202
388 203
388 204
388 205
388 206
388 208
388 210
Úhelník 135° (Horex)
Provedení: dle výrobní normy, speciální ocel
211...
Velikost
(mm)
120 x 80
150 x 100
200 x 130
Prùøez
(mm)
20 x 5
20 x 5
25 x 5
Obj. èíslo Velikost
příložný
(mm)
2118 106 50 x 50
2118 108 75 x 75
2118 110 100 x 100
Prùøez
(mm)
15 x 5
18 x 5
20 x 5
Obj. èíslo
plochý
2116 102
2116 103
2116 104
Úhelník 45° (Preisser)
Provedení: speciální ocel
Přesnost: odchylky pøesnosti odpovídají dvojnásobku odchylek dle DIN 875-1/II
379...
Velikost
(mm)
120 x 80
150 x 100
200 x 130
Prùøez
(mm)
20 x 5
20 x 5
25 x 5
Objednací èíslo
pøíložný
379 103
379 104
379 105
Objednací èíslo
plochý
379 113
379 114
379 115
Úhelník 60° (Horex)
Provedení: speciální ocel
Přesnost: odchylky pøesnosti odpovídají dvojnásobku odchylek dle DIN 875-1/II
379...
5/5
Velikost
(mm)
120 x 80
150 x 100
200 x 130
Prùøez
(mm)
20 x 5
20 x 5
25 x 5
Objednací èíslo
pøíložný
2112 106
2112 108
2112 110
Objednací èíslo
plochý
2113 106
2113 108
2113 110
spol. s r. o.
UN i
ME TpA
Úhelník 120° (Horex)
Provedení: speciální ocel
Přesnost: odchylky pøesnosti odpovídají dvojnásobku odchylek dle DIN 875-1/II
381...
Velikost
(mm)
50 x 50
75 x 75
100 x 100
Prùøez
(mm)
15 x 4
18 x 4
20 x 5
Objednací èíslo
plochý
2114 102
2114 103
2114 104
Úhelník støedicí (Preisser)
Provedení: speciální ocel, mm stupnice
Přesnost: odchylky pøesnosti odpovídají dvojnásobku odchylek dle DIN 875-1/II
380...
Velikost
(mm)
100 x 70
150 x 130
200 x 150
250 x 160
300 x 180
400 x 250
500 x 330
∅
høídele
(mm)
90
190
220
230
280
380
530
Objednací èíslo
380
380
380
380
380
380
380
103
104
105
106
107
108
109
b
Úhelník pøírubový (Horex)
a
383...
Provedení: speciální ocel, chromováno
Přesnost: odchylky pøesnosti odpovídají dvojnásobku odchylek dle DIN 875-1/II
Dodávka bez krabice
Velikost
(mm)
300 x 300
400 x 400
500 x 500
600 x 600
800 x 800
1000 x 1000*
Prùøez
(mm)
25 x 5
28 x 5
30 x 5
30 x 5
30 x 5
30 x 5
Objednací èíslo
2126 414
2126 416
2126 418
2126 420
2126 426
913FW
Rozměry (mm)
b
a
67
80
67
120
80
130
80
130
100
140
* provedení uhlíková ocel bez povrchové úpravy
5/6
spol. s r. o.
UN i
ME TpA
Granitový normál - úhelník 90°
Použití: etalony úhlu na metrologických pracovištích.
Provedení: dvì na sebe kolmé plochy lapovány, ostatní plochy broušeny.
Pøesnost: DIN 875-2/0, 875-2/00
136...
Rozmìr (mm)
300x200x60
400x250x60
500x300x80
630x400x80
800x500x100
1000x630x100
1200x800x150
Tø. pø. 00
Tø. pø.0
Úchylka (µm)
Obj. èíslo
Úchylka (µm)
Obj. èíslo
rovinnosti kolmosti
rovinnosti kolmosti
2,5
3/2,5
3/2,5
3
4/3
4/3
4,5/4
2,5
3
3,5
4,0
5,0
6,0
7,0
73300.00
73400.00
73500.00
73630.00
73800.00
731000.00
731200.00
5
6/5
6/5
7/6
7
8/7
9/7
5
6
7
8
10
12
14
Hmotnost
(kg)
6
10
20
35
90
120
230
73300.0
73400.0
73500.0
73630.0
73800.0
731000.0
731200.0
Granitový normál úhlu – plochý ètyøhranný 90°
Použití: ke kontrole souøadnicových, mìøicích a obrábìcích strojù a jako etalony
na metrologických pracovištích.
Provedení: všechny ètyøi úzké plochy jsou vzájemnì kolmé a lapované, boèní
plochy jsou leštìné, všechny úchylky jsou vztaženy vždy k delší
stranì.
Pøesnost: DIN 875-2/0, 875-2/00
140...
Rozmìr (mm)
5/7
300x200x 50
300x300x50
400x250x60
400x400x60
500x300x80
500x500x80
630x300x80
630x630x80
800x500x100
800x800x100
1000x500x100
1000x1000x100
Tø. pø. 00
Tø. pø.0
Úchylka (µm)
Obj. èíslo
Úchylka (µm)
Obj. èíslo
rovinnosti kolmosti
rovinnosti kolmosti
2,5
2,5
3/2,5
3,0
3/2,5
3
3/2,5
3
4/3
4
4/3
4
2,5
2,5
3,0
3,0
3,5
3,5
4
4
5
5
6
6
1402.05
1402.10 1402.15
1402.20
1402.25
1402.30
1402.35
1402.40
1402.45
1402.50
1402.55
1402.60
5
5
6/5
6
6/5
6
7/5
7
7/6
7
8/6
8
5,0
5,0
6,0
6,0
7,0
7,0
8,0
8,0
10,0
10,0
12
12
1403.05
1403.10
1403.15
1403.20
1403.25
1403.30
1403.35
1403.40
1403.45 1403.50
1403.55
1403.60
Hmotnost
(kg)
7
10
15
21
30
42
32
68
84
140
120
250
spol. s r. o.
UN i
ME TpA
Magnetické úhelníky
973
972
971
Magnetický úhelník s pevným úhlem 90°
Použití: k upínání součástí v pevném úhlu 90° během přípravy pro konstrukční,
montážní a svařovací práce
Provedení:
- obě ramena obsahují silné feritické magnety
- magnetické prvky jsou upevněny k nemagnetickému pouzdru
- tolerance úhlu: ±0,05 / 100mm
- typ 973 – se dvěma výtlačnými páčkami
Velikost
Přídržná
Hmotnost
Obj. číslo
dxvxš (mm)
síla (kg)
(kg)
971
140x140x35
40
1,4
972
225x225x22
75
2,2
973
300x300x35
200
4,7
Stavitelný magnetický úhelník
Použití: pro rychlé a přesné přidržení železných desek a trubek při svařování a
během montáže
952
Provedení:
- obsahuje silné, feritické magnety
- upínací ramena lze nastavovat v rozsahu od 25° do 280°
- označení hlavních úhlů 90°, 60°, 45° a 30° pro snadné rozlišení
Velikost
Přídržná
Hmotnost
Obj. číslo
dxvxš (mm)
síla (kg)
(kg)
952
190x200x11
20
0,49
Stavitelný magnetický úhelník pro silná zatížení
Použití: pro upínání součástí během svařování, výroby konstrukcí a montáže
s přidržovací silou 40kg, umožňuje jednoduché přidržení větších dílů.
974
Provedení:
- 2 magnetická ramena na otočném čepu
- ramena lze nastavit na úhel mezi 45° do 90°
- obsahuje silné, feritické magnety
- magnetické prvky jsou upevněny k nemagnetickému pouzdru
- inkrementální značky po 15° usnadňují polohování
Velikost
Přídržná
Hmotnost
Obj. číslo
dxvxš (mm)
síla (kg)
(kg)
974
35x140x140
40
1,4
Vícenásobný úhlový magnet
Použití: svařovací a montážní přípravek pro ploché a kulaté materiály
951
Provedení:
- s úhly 30°, 45°, 60°, 75° a 90°
- montáž pomocí otvorů v plochých stranách (∅ 5mm)
- odolává teplotám do 180°C
Velikost
Přídržná
Hmotnost
Obj. číslo
dxvxš (mm)
síla (kg)
(kg)
951
100,5x65x12
10
0,3
953
100,5x65x21
16
0,4
5/8
Upínací úhelníky s T-drážkou
Provedení: - z litiny
- rovinnost ploch dle DIN 876
- přesnost úhlu dle DIN 875
Tř. přesnosti 1 = DIN 876/2, DIN 875/1
Tř. přesnosti 3 = DIN 876/3, DIN 875/2
2474
Rozměr v mm
(A x B x C)
100x150x75
150x200x100
200x275x150
250x300x150
300x400x225
400x500x300
Počet
T-drážek
2
2
2
3
3
4
Hmotnost
(kg)
6
11
24
33
54
105
Obj. číslo
Tř. přesnosti 1 Tř. přesnosti 3
403.261
2474 430
403.273
2474 432
403.262
2474 434
403.274
2474 435
403.263
2474 436
403.275
2474 438
Na poptávku upínací úhelníky až do výšky 3000mm.
Upínací úhelníky s upínacími otvory
2475
Provedení: - z litiny
- rovinnost ploch dle DIN 876
- přesnost úhlu dle DIN 875
Tř. přesnosti 1 = DIN 876/2, DIN 875/1
Tř. přesnosti 3 = DIN 876/3, DIN 875/2
Rozměr v mm
(A x B x C)
100x150x75
150x200x100
200x275x150
250x300x150
300x400x225
400x500x300
Hmotnost
(kg)
4
8
20
24
45
85
Obj. číslo
Tř. přesnosti 1 Tř. přesnosti 3
403.286
2475 412
403.287
2475 414
403.288
2475 416
403.289
403.295
403.290
2475 418
403.291
2475 420
Na poptávku upínací úhelníky až do výšky 3000mm.
5/9
Download

Stáhnout - UNIMETRA spol. s ro