ZAK® - HAKU navrtávací pas
obj.č.
výrobek
medium
5260
ZAK® – HAKU
navrtávací pas
pitná voda
5320
ZAK® – HAKU
uzávěrový
navrtávací pas
neagresivní
odpadní
voda
vnější ‡trubky [mm]
provedení
63
90
110
125
140
160
225
ZAK® 46
●
●
●
●
●
●
●
ZAK® 34
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
ZAK® 46
pro PE i PVC potrubí všech jmenovitých tlaků do PN 16
pro pitnou vodu, jiná media na dotaz!
è. 5260 navrtávací pas
Konstrukční charakteristiky:
●
●
●
těsnící systém HAKU je optimálním řešením při utěsňování
navrtávek potrubí z plastů
ZAK®
pryžová těsnění obou polovin HAKU-pasu doléhají celou
plochou k povrchu potrubí z PE nebo PVC a pro usnadnění
montáže jsou nalepena do pasu
větší počet těsnících kroužků se vzrůstajícím průřezem,
umístěných soustředně k vrtanému otvoru, rozděluje
přítlačný tlak na velkou plochu a ochraňuje kraj otvoru před
deformací
●
bezzávitový spoj
●
100% ochrana proti korozi
Materiál:
●
těleso pasu z tvárné litiny GGG 400 s epoxidovou
ochrannou vrstvou
●
pryžové těsnění z elastomeru
●
šrouby a podložky z nerezové oceli A2
è. 5320 uzávěrový navrtávací pas
ZAK®
ZAK® system:
●
bezzávitový spoj
●
jištění tahových sil
●
100% ochrana proti korozi
●
těsnění dvěma O-kroužky
●
snadná montáž
10.2013
HAWLE ARMATURY, spol. s r.o.
Říčanská 375
252 42 Jesenice u Prahy
www.hawle.cz
Telefon: +420 241 003 111
Fax:
+420 241 003 333
E-mail: [email protected]
F 7/1
ZAK® - HAKU navrtávací pas
è. 5260
navrtávací pas ZAK® HAKU
vnější ‡
H
L
L1
hmotnost
trubky provedení
[mm] [mm] [mm]
[kg]
[mm]
63
ZAK® 46
46
135
100
1,90
90
®
ZAK 46
46
150
110
3,00
110
ZAK® 46
46
170
120
3,10
125
ZAK® 46
39
190
120
3,80
140
®
ZAK 46
39
205
120
4,80
160
®
ZAK 46
39
230
120
5,00
225
ZAK® 46
39
300
120
7,00
Návod k navrtávání:
●
●
●
navrtávací pas HAWLE ZAK® HAKU namontovat
na potrubí z PE nebo PVC
namontovat šoupátko HAWLE ZAK č. 2810 s ISO
výstupem
●
po dokončení navrtávky vytáhnout vrták
●
uzavřít šoupátko
●
nastrčit PE-trubku – hotovo!
®
navrtávka otevřeným šoupátkem navrtávacím přístrojem HAWLE č. 5800 nebo č. 5805 (vyžádat speciální prospekt)
Maximální
‡
vrtáku:
●
ZAK® 34 - 25 mm
●
ZAK® 46 - 35 mm
è. 5320
uzávěrový navrtávací pas ZAK® HAKU
vnější ‡
H
L
L1
hmotnost
trubky provedení
[mm] [mm] [mm]
[kg]
[mm]
63
ZAK® 34
107
135
100
2,90
90
®
ZAK 34
73
150
110
3,35
90
ZAK® 46
72
150
110
3,55
110
ZAK® 34
73
170
120
3,75
110
ZAK® 46
74
170
120
4,00
140
ZAK® 34
76
208
120
5,00
140
®
ZAK 46
79
208
120
5,20
160
ZAK® 34
80
230
120
5,85
160
ZAK® 46
74
230
120
5,95
225
ZAK® 34
83
310
120
7,65
225
ZAK® 46
86
310
120
7,70
Návod k navrtávání:
navrtávání: odšroubovat krytku – provést navrtávku
přístrojem (navrtávací přístroje HAWLE viz v
části „nástroje”) přes adapter ZAK® č.5895 –
vrták vyjmout
připojení:
uzavření:
●
ZAK® 34 - 25 mm
●
ZAK® 46 - 35 mm
F 7/2
mezerník (obj. č. 8401 – viz stranu K3/1)
opatřit kluzným prostředkem – zasunutím
uzavřít
provést přípojku – vytáhnout mezerník –
zašroubovat krytku
Maximální ‡ vrtáku:
Veškerá vyobrazení, technické údaje, míry a hmotnosti jsou nezávazné.
Změny sloužící technickému pokroku si vyhrazujeme.
Rozměry výrobků jsou uvedeny v milimetrech.
10.2013
Download

Katalogový list - Hawle Armatury