Semináře informačního vzdělávání – JARO 2014 (Bc. a Mgr.)
http://knihovna.sci.muni.cz/edu/jaro-2014
TÉMA
Hodnocení vlastního
odborného textu: Vsaďte na
myšlenkové klobouky
Využití nových technologií ve
vzdělávání
LEKTOR
Mgr.
Gabriela Šimková
UČEBNA
ÚK – obývák
(cca 15 míst bez PC)
TERMÍN
10. 3. 10:00 – 11:30
Mgr.
Michal Černý
GP2
(35 míst, s PC 20)
10. 3.
15:00 – 16:30
Hodnocení a interpretace
odborného textu
Mgr.
Jana Rybářová
19. 3.
10:00 – 11:30
Prezentační dovednosti –
intenzivní blok
MgA.
Eva Herzogová
Multimediální učebna
IC 01
(max. 18 míst, 12 PC)
ÚK – 2.NP (fyzika)
skupinová studovna
20. 3.
14:00 – 17:00
Myšlenkové mapy
Mgr.
Dagmar Chytková
ÚK – obývák
(cca 15 míst bez PC)
3. 4.
10:00 – 11:30
Jak vyhledat kvalitní
dokumenty a správně je
citovat
Bc.
Radmila Kouřilová
Multimediální učebna
IC 01
(max. 18 míst, 12 PC)
8. 4.
16. 4.
24. 4.
29. 4.
9:00 – 10:30
9:00 – 10:30
9:00 – 10:30
9:00 – 10:30
Jak využít sociální média pro
osobní rozvoj
Mgr.
Adam Zbiejczuk
ÚK – obývák
(cca 15 míst bez PC)
14. 4.
9:00 – 10:30
Vizualizace informací
Bc.
Tomáš Marek
Multimediální učebna
IC 01
(max. 18 míst, 12 PC)
17. 4.
10:00 – 11:30
Download

Bc. a Mgr.