Digitální archiv geovědních
mapových dokumentů
Alena Čejchanová
Archiv České geologické služby
1
Fondy archivu ČGS
Fond mapových dokumentů
Zprávy
Mapy
Fond manuscriptů (zprávy, posudky)
2
Fond nepublikovaných zpráv a
posudků
Výsledky vlastní odborné činnosti (od založení
ústavu 1919)
Projekty v rámci grantových úkolů (GA ČR,)
Výsledky zahraničních projektů našich expertů
Diplomové a doktorandské práce
Výsledky odborné činnosti cizích institucí
Zprávy ze ze hraničních cest
Rukopisy, pozůstalosti, korespondence
3
Mapové fondy
Mapy
České
Zahraniční
Rukopisné
Tištěné
Evropa
Amerika
Rukopisné
Asie
Tištěné
Austrálie
Afrika
Svět
4
Digitální mapový archiv
Čtyřletý projekt v rámci MŽP (2000-2004)
Hlavní cíle projektu:
Digitální zpracování veškerého mapového fondu
archivu ČGS
Interaktivní zpřístupnění pomocí internetových
aplikací
Zpřístupnění ve studovně
Ochrana fondu (autorských originálů, historicky
cenných dokumentů)
5
Mapové fondy
Mapy
České
Zahraniční
Rukopisné
Tištěné
Legenda
Vysvětlivky
Geologický řez
Doprovodný text
Stratigrafická kolonka
6
Mapové fondy
Mapy
Vázané k listokladu
Bez listokladu
ZM 1: 25 000
SMO 5
Vojenské speciálky
S-42 Gauss Krüger 1: 25 000
236 listokladů, 33 listokladů ve vztahu k ČR
7
Charakter mapového dokumentu
Mapa
Mapa
Mapová příloha
Vysvětlivky
Grafická příloha
Doprovodný text
Plán
Zpráva
Atlas
Pasporty
8
Tematický obsah map
Geologické
Půdní
Hydrogeologické
Geochemické
Geofyzikální
Kvartérní
Ložiskové
Geofaktorů životního prostředí
109 tematických skupin
9
Struktura databáze
10
Načtení čárových kódů
Formáty větší A3, aplikace pro předávání a
příjem zpracovávaných dokumentů (CONTEX
8040 CROMA)
Formáty větší A4, A3,
vysvětlivky, doprovodné texty
(UMAX Power Look 2100 XL)
11
Výsledky procesu digitalizace
Skenování v rozlišení 400 DPI
Barevná hloubka 8 a 24bitová
Soubory ve formátu tiff
Komprimace (MrSid, giff, jpg,pdf)
Digitalizované mapy (tiff, MrSid, giff)
Textové dokumenty (tiff, jpg, pdf)
Zálohování na DLT páskách (50GB),DVD-ROM, CDROM
12
Jak a kde hledat mapy?
www.geology.cz
Studovna ČGS
13
14
Rychlé vyhledání (vyhledávání podle tematické skupiny, rok vydání,
autor, země, kontinent a měřítko)
Detailní vyhledání (vyhledávání podle tematické skupiny, téma, rok vydání, autor,
název mapy, ID dokumentu, země, kontinent, listoklad, číslo listu, jméno listu a
měřítko)
15
16
17
18
19
Společná studovna archivu a knihovny
20
Společná studovna archivu a knihovny
21
Archiv
České geologické služby
Klárov 3
Praha 1
[email protected]
[email protected]
22
Download

Digitální archiv geovědních mapových dokumentů