JUDr. Lubomír Zálešák, soudní exekutor
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cornovova 45, 618 00 Brno, tel. 542 21 79 19, 731 179 509, fax 542 21 79 20,
[email protected], www.exekuce-brno.cz, IDDS g6wg88g
Sdělení
pro vyvěšení na úřední desce soudu podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
Adresát
Boháčková Tereza
Kašparovská Jindřiška
Rybářová Pavla
Pařízek Petr {1973}
Pařízková Monika
Helena Horváthová
Arpád Horváth
Zina Willertová
Jana Marková
Gabriela Schusterová
Petr Jirák
Marcela Pavková
Jan Čáslavský
Michaela Kopčová
Adresa, na níž má být
písemnost doručena
Paní
Tereza Boháčková
nar. 26. 1. 1983
Masarykovo náměstí 100/7
664 51 Šlapanice
Kašparovská Jindřiška
nar. 31.12.1962
Husova 165/5
602 00 Brno-Město
Rybářová Pavla
nar. 24.2.1972
Kounicova 273/17
602 00 Brno
Pařízek Petr {1973}
nar. 13.08.1973
Ulice Kosmonautů 413/11
62500 Brno-Starý Lískovec
Pařízková Monika
nar. 12.3.1971
Ulice Kosmonautů 413/11
62500 Brno-Starý Lískovec
Helena Horváthová
nar. 11.10.1946
Táborská 556/194
615 00 Brno-Židenice
Arpád Horváth
nar. 13.10.1943
Táborská 556/194
615 00 Brno-Židenice
Zina Willertová
nar. 3.5.1960
Chrastová Lhota 50
569 04 Brněnec
Jana Marková, nar. 2.12. 1980
zákl zást. nezl. Nikola Poláková,
nar. 27.6.2000
T.G.Masaryka 5/35
568 02 Svitavy
Gabriela Schusterová
nar. 11.4.1972
Husova 165/5
602 00 Brno
Petr Jirák
nar. 25.03.1969
Kurská 301/8
625 00 Brno-Starý Lískovec
Marcela Pavková
nar. 30.9.1963
Slepá 1326/35
613 00 Brno-Černá Pole
Jan Čáslavský
nar. 9.02.1977
Husova 165/5
602 00 Brno
Michaela Kopčová
nar. 28.8.1967
Havlišova 2407/14
612 00 Brno-Královo Pole
Doručovaná písemnost
107 EX 326/04:- 153 Exekuční příkaz mzda
107 EX 930/09:- 74 Exekuční příkaz mzda pov. 1)
107 EX 174/12:- 50 Exekuční příkaz příkázáním pohledávky z účtu
107 EX 753/12:- 121 Exekuční příkaz mzda
107 EX 753/12:- 121 Exekuční příkaz mzda
107 EX 35/14:- Výzva ke splnění, č. l. 58 Vyrozumění o zahájení
ex., č. l. 57 Usnesení o zvýšené-spojení, ex. titul, návrh
107 EX 35/14:- Výzva ke splnění, č. l. 58 Vyrozumění o zahájení
ex., č. l. 57 Usnesení o zvýšené-spojení, ex. titul, návrh
107 EX 867/14:- Výzva ke splnění, návrh, ex. titul, .č l. 13
Vyrozumění o zahájení ex.
107 EX 874/14:- Výzva ke splnění, návrh, ex. titul, .č l. 13
Vyrozumění o zahájení ex.
107 EX 897/14:- 10 Exekuční příkaz PN, č l. 11 EP EZP
107 EX 897/14:- 10 Exekuční příkaz PN, č l. 11 EP EZP
107 EX 904/14: - Výzva ke splnění, návrh, ex. titul, č. l. 7
Vyrozumění o zahájení ex.
107 EX 909/14:- Výzva ke splnění, návrh, ex. titul, č. l. 5
Vyrozumění o zahájení ex.
107 EX 919/14:- Výzva ke splnění, návrh, ex. titul, .č l. 18
Vyrozumění o zahájení ex.
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která
by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl,
považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné
písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesílateli.
I přes skutečnost, že písemnost již byla doručena náhradním doručením, může si ji adresát vyzvednout u nadepsaného
soudního exekutora v úředních hodinách pondělí – čtvrtek 8,00 – 17,00 hod., pátek 8,00 – 15,00 hod.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Jméno a příjmení soudního doručovatele:
Datum 29.1. 2015
Veronika Smekalová,
pověřená soudním exekutorem
Podpis soudního doručovatele …………………...
Vyvěšeno dne: 29. 1. 2015
sňato dne:
Po tuto dobu byla výzva uveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, tzn. na elektronické úřední desce
exekutorského úřadu.
Download

Sdělení - JUDr. Lubomír ZÁLEŠÁK