MĚSTYS SUCHDOL NAD ODROU
KOMENSKÉHO 318
742 01 SUCHDOL NAD ODROU
dle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje záměr prodat nemovitost ve vlastnictví městyse Suchdol nad Odrou, a to:


bytový dům č.p. 427 na parc.č. 719 – zastavěná plocha o výměře 967 m2
parc.č. 720 – zahrada o výměře 230 m2
Bližší informace: - Úřad městyse Suchdol nad Odrou, tel: 556 770 109
- [email protected]
vyvěšeno: 26.2.2015
sňato:
Technické informace:
Bytový dům 427 má 3 bytové jednotky
byt 2 + 1 – 66 m2, nájemní smlouva na dobu neurčitou
byt 2 + 1 – 68 m2, nájemní smlouva na dobu neurčitou
byt 2 + 1 – 72 m2, nájemní smlouva na dobu určitou
nebytový prostor 64 m2, nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
[email protected]
www.suchdol-nad-odrou.cz
tel.: 556 770 101
fax: 556 713 210
Bankovní spojení
Česká spořitelna, a. s., pobočka Nový Jičín
č. účtu: 1765624389/0800
IČ: 00298450
Úřední hodiny:
Po a St 8.00-11.30
12.00-17.00
Jednání po předchozí dohodě:
Út a Čt 8.00-11.30
12.00-15.00
Download

VÁŠ DOPIS ZN - Suchdol nad Odrou