JUDr. Lubomír Zálešák, soudní exekutor
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cornovova 45, 618 00 Brno, tel. 542 21 79 19, 731 179 509, fax 542 21 79 20,
[email protected], www.exekuce-brno.cz, IDDS g6wg88g
Sdělení
pro vyvěšení na úřední desce soudu podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
Adresát
Jiří Wágner
Jiří Wágner
Mitáš René
Zajac Aleš
Peška Miroslav
Milan Hökl
Pektor Pavel
Ing. Hovězák Milan
Věra Koudelková
LBBW Bank CZ a.s.
Cicka Roland
Bohuslav Wurm
Bénová Jarmila
Volavý Vlastimil
Leo Novák {1974}
Adresa, na níž má být
písemnost doručena
Jiří Wágner
nar. 16.9.1960
Čebín 21
664 23 Čebín
Jiří Wágner
nar. 16.9.1960
Čebín 21
664 23 Čebín
Mitáš René
nar. 28.08.1966
Francouzská 50
61500 Brno
Pan
Aleš Zajac
nar. 27. 9. 1976
Bruzovská 337
738 01 Frýdek-Místek
Pan
Miroslav Peška
nar. 23. 10. 1980
Podolí 1
664 03 Podolí
Milan Hökl
Sibiřská 907/55
621 00 Brno
Pektor Pavel
nar. 7.02.1970
Husova 165/5
602 00 Brno-Brno Město
Ing. Hovězák Milan
nar. 20.09.1955
Oderská 258/8
625 00 Brno
Věra Koudelková
nar. 19.1.1974
Blažkova 20/8
638 00 Brno
LBBW Bank CZ a.s.
Vítězná 126/1
150 00 Praha 5
Cicka Roland
nar. 14.09.1974
Husova 165/5
602 00 Brno
Bohuslav Wurm
nar. 16.09.1946
Vinohradská 35/25
120 00 Praha
Bénová Jarmila
nar. 9.7.1951
Peškova 964/4
152 00 Praha 5
Volavý Vlastimil
nar. 14.01.1956
M. Majerové 19
67401 Nové Dvory
Leo Novák {1974}
nar. 12.03.1974
Sídliště Za Chlumem 725
Doručovaná písemnost
107 EX 12/14:- 24 Exekuční příkaz EZP, č. l. 25 EP PN
107 EX 12/14:- Výzva, návrh, ex. titul, č. l. 12 Vyrozumění o
zahájení exekuce
107 EX 135/04:- 56a Usnesení o částečném zastavení ex.
107 EX 623/05:- 87a Příkaz k úhradě nákladů exekuce
107 EX 281/06: - 31a Příkaz k úhradě nákladů exekuce
107 EX 123/07:- 251a Usnesení o opravě DV
107 EX 525/09:- 45a Příkaz k úhradě nákladů exekuce, .č l. 55a
PÚNE
EX 1494/10:- č. l. 143a PÚNE
107 EX 1735/10:- 110a Příkaz k úhradě nákladů exekuce
107 EX 844/06- 38 Žádost o součinnost banka
107 EX 188/11:- 83a Exekuční příkaz příkázáním pohledávky z
účtu
107 EX 446/11:- 191a Exekuční příkaz příkázáním pohledávky z
účtu MP, č. l. 192a PÚNE
107 EX 446/11:- 191a Exekuční příkaz příkázáním pohledávky z
účtu MP, č. l. 192a PÚNE
107 EX 960/12:- 81 Příkaz k úhradě nákladů exekuce
107 EX 36/13:- 35 Příkaz k úhradě nákladů exekuce
41801 Bílina
Ing. Arch. Rostislav Chitov
Lukáš Mucha
Radek Zahradník
Kamil Bednář
Petra Strnadová
Ondřej Stejskal
Marie Šibilevová
Hana Himmerová
Josef Ehl
Jaroslav Bajer
Ludmila Vilecká Nováková
David Machai
Simona Tilková
Dana Kuncová
Ing. Arch. Rostislav Chitov
nar. 25.01.1968
Nad Opatovem 2140/2
14900 Praha 4
Lukáš Mucha
nar. 18.03.1988
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim
Radek Zahradník
nar. 7.04.1987
Ctidružice 66
671 54 Ctidružice
Kamil Bednář
nar. 19.05.1993
Moravská Chrastová 77
569 04 Brněnec
Petra Strnadová
nar. 7.6.1990
Deštná 120
679 61 Deštná
Ondřej Stejskal
nar. 11.03.1973
Purkyňova 2402
612 00 Brno
Marie Šibilevová
nar. 28.3.1987
Horní náměstí 382/69
746 01 Opava
Hana Himmerová
nar. 23.4.1974
Husova 5
602 00 Brno
Josef Ehl
nar. 9.12.1946
Zvěřinova 161/5
618 00 Brno-Černovice
Jaroslav Bajer
nar. 14.02.1975
Boženy Němcové 49
683 54 Otnice
Ludmila Vilecká Nováková
nar. 11.12.1972
Bartuškova 666/9
674 01 Třebíč
David Machai
nar. 6.11.1984
Obroková 1/12
669 02 Znojmo
Simona Tilková
nar. 25.5.1995
Podlesí 31
569 04 Brněnec
Dana Kuncová
nar. 5.6.1972
Spolková 302/15
602 00 Brno
107 EX 450/13:- 61 Exekuční příkaz příkázáním pohledávky z účtu
107 EX 235/14:- Výzva ke splnění, .č l. 20 Vyrozumění o zahájení
ex. - spojení
107 EX 535/14:- 30 Exekuční příkaz mzda
107 EX 464/14:- 27 Exekuční příkaz mzda
EX 493/14:- Výzva ke splnění, návrh, ex. titul. č.l. 18 Vyrozuměnmí
o zahájení ex., č. l. 40 EP PPÚ
107 EX 596/14:- 40 Usnesení o výzvě pov. k doplnění návrhu
107 EX 602/14:- 22 Exekuční příkaz příkázáním pohledávky z účtu
107 EX 606/14:- 28 Exekuční příkaz mzda
107 EX 625/14:- 25 Exekuční příkaz příkázáním pohledávky z účtu
107 EX 628/14:- 60 Příkaz k úhradě nákladů exekuce
107 EX 650/14:- 25 Exekuční příkaz příkázáním pohledávky z účtu
MP
107 EX 660/14:- 23 Exekuční příkaz příkázáním pohledávky z účtu
107 EX 730/14:- Výzva ke splnění, návrh, ex. titul, č. l. 13
Vyrozumění o zahájení ex.
107 EX 761/14:- Výzva ke splnění, návrh, ex. titul, č. l. 10
Vyrozumění o zahájení ex.
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která
by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl,
považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné
písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesílateli.
I přes skutečnost, že písemnost již byla doručena náhradním doručením, může si ji adresát vyzvednout u nadepsaného
soudního exekutora v úředních hodinách pondělí – čtvrtek 8,00 – 17,00 hod., pátek 8,00 – 15,00 hod.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Jméno a příjmení soudního doručovatele:
Datum 19.12. 2014
Veronika Smekalová,
pověřená soudním exekutorem
Podpis soudního doručovatele …………………...
Vyvěšeno dne: 19. 12. 2014
sňato dne:
Po tuto dobu byla výzva uveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, tzn. na elektronické úřední desce
exekutorského úřadu.
Download

Sdělení - JUDr. Lubomír ZÁLEŠÁK