JUDr. Lubomír Zálešák, soudní exekutor
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cornovova 45, 618 00 Brno, tel. 542 21 79 19, 731 179 509, fax 542 21 79 20,
[email protected], www.exekuce-brno.cz, IDDS g6wg88g
Sdělení
pro vyvěšení na úřední desce soudu podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
Adresát
Vítězslav Weiss
Hanzl Petr
Matyášová Hana
Krupica Martin
Šimáčková Hana
Šimáčková Hana
Kozáček Jiří
Kazda Gustav
Obrdlík Miroslav
Dolejší Martin
Cibere David
Horňák Josef
Horňáková Irena
Adresa, na níž má být
písemnost doručena
Vítězslav Weiss
nar. 17.03.1958
Husova 5
602 00 Brno
Pan
Petr Hanzl
nar. 30. 10. 1975
Pekařská 22
602 00 Brno
Paní
Hana Matyášová
nar. 31. 8. 1963
Třískalova 568/22
638 00 Brno
Krupica Martin
nar. 11.02.1974
Pod Horkou 101/2
679 04 Adamov
Šimáčková Hana
nar. 25.8.1966
Loosova 215
664 62 Hrušovany u Brna
Šimáčková Hana
nar. 25.8.1966
Loosova 215
664 62 Hrušovany u Brna
Pan
Jiří Kozáček
nar. 20. 5. 1976
Husova 165/5
602 00 Brno
Kazda Gustav
nar. 11.11.1965
Budišov 6
675 03 Budišov
Pan
Miroslav Obrdlík
nar. 18. 7. 1974
Karlovo nám. 104/55
674 01 Třebíč
Pan
Martin Dolejší
nar. 12. 12. 1979
Cerekvička 30
588 33 Cerekvička-Rosice
Cibere David
nar. 24.11.1990
Husova 5
602 00 Brno
Pan
Josef Horňák
nar. 29. 5. 1966
Antonínská 565/20
602 00 Brno
Paní
Irena Horňáková
nar. 21. 5. 1964
Antonínská 565/20
602 00 Brno
Doručovaná písemnost
107 EX 1151/03:- 141 Exekuční příkaz příkázáním pohledávky z
účtu
107 EX 1226/03:- 159 Exekuční příkaz příkázáním pohledávky z
účtu
107 EX 1406/03:- 108 Exekuční příkaz mzda
107 EX 934/04:- 147a Exekuční příkaz mzda
107 EX 211/05:- 106a Příkaz k úhradě nákladů exekuce
107 EX 374/05:- 23a Příkaz k úhradě nákladů exekuce
107 EX 662/06:- 123a Příkaz k úhradě nákladů exekuce, č. l. 57
PÚNE
107 EX 287/08:- 70 Usnesení - pořádková pokuta plátci
107 EX 1110/08:- 123 Exekuční příkaz mzda
107 EX 8/09:- 130 Exekuční příkaz mzda
107 EX 33/09:- 96a Příkaz k úhradě nákladů exekuce
107 EX 496/09:- 100 Exekuční příkaz mzda
107 EX 496/09:- 100 Exekuční příkaz mzda
Sedláček Zdeněk{r. č.
680916/1293}
Kašparovská Jindřiška
Chlup Roman
Benuš Pavel
Benuš Pavel
Mgr. Vašica Martin
Ivana Vašicová
Chlup Roman
Kornfeil Ivo
Nevěděl Radek
Nevěděl Radek
Nevěděl Radek
Ličmanová Vlasta
Ličman Miroslav
Kysel Jan
Gottlieb Michal
Ing. Nissl Paul
Pan
Zdeněk Sedláček
nar. 16. 9. 1968
Hranická 74/21
751 24 Přerov
Kašparovská Jindřiška
nar. 31.12.1962
Husova 165/5
602 00 Brno-Město
Pan
Roman Chlup
nar. 21. 10. 1973
Komenského 2105/196
680 01 Boskovice
Pan
Pavel Benuš
nar. 28. 5. 1962
Husova 165/5
602 00 Brno
Pan
Pavel Benuš
nar. 28. 5. 1962
Husova 165/5
602 00 Brno
Pan
Mgr. Martin Vašica
nar. 18. 2. 1961
Merhautova 1009/139
613 00 Brno
Ivana Vašicová
nar. 26.5.1968
Merhautova 1009/139
613 00 Brno
Pan
Roman Chlup
nar. 21. 10. 1973
Komenského 2105/196
680 01 Boskovice
Kornfeil Ivo
nar. 3.06.1981
Palackého 1148
696 03 Dubňany
Nevěděl Radek
nar. 27.12.1962
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice
Nevěděl Radek
nar. 27.12.1962
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice
Nevěděl Radek
nar. 27.12.1962
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice
Ličmanová Vlasta
nar. 25.7.1972
Kollárova 2573/10
796 01 Prostějov
Ličman Miroslav
nar. 5.06.1982
Kollárova 2573/10
796 01 Prostějov
Kysel Jan
nar. 27.02.1972
Havlíčkovo náměstí 552/1
284 01 Kutná Hora
Gottlieb Michal
nar. 14.05.1977
Husova 165/5
602 00 Brno
Pan
Ing. Paul Nissl
nar. 25. 2. 1954
Jiráskova 241/41
602 00 Brno
107 EX 800/09:- 106 Exekuční příkaz mzda
107 EX 930/09:- 52 Exekuční příkaz mzda
107 EX 952/09:- 58 Usnesení - pořádková pokuta plátci
107 EX 54/10:- 113a Usnesení o zrušení EP
107 EX 54/10:- 113a Usnesení o zrušení EP
107 X 741/10:- 90 Usnesení o zrušení EP
107 EX 741/10:- 90 Usnesení o zrušení EP
107 EX 1188/10:- 61 Usnesení - pořádková pokuta plátci
107 EX 1332/10:- 102a Oznámení o ukončení ex.
107 EX 1424/10:- 87 Exekuční příkaz mzda
107 EX 1424/10:- 90 Usnesení o zrušení EP
107 EX 1424/10:- 91 Exekuční příkaz mzda
107 EX 1772/10:- 112 Exekuční příkaz mzda
107 EX 1772/10:- 112 Exekuční příkaz mzda
107 EX 282/11:- 84 Usnesení - pořádková pokuta plátci
107 EX 374/11:- 104 Exekuční příkaz mzda
107 EX 573/11:- 107 Usnesení o částečném zastavení ex.
Kolář Zdeněk
Kučera Libor
Pavlíková Bohumila
Březinová Eva
Havlíček Miroslav
Dvořák Jiří{1973}
Lukáš Kraut
Lucie Dvořáčková
Dana Vojáčková
zák. zást. Renata Kořínková
Renata Kořínková
Milan Šudák
Martina Jakoubková
Ing. Pavel Kouřil
Radek Pazderka
Karel Vyzibla
Karel Vyzibla
Milan Pěnčík
Kolář Zdeněk
nar. 4.09.1965
Tvarožná 40
664 05 Tvarožná
Kučera Libor
nar. 17.01.1969
Sevastopolská 357/3
625 00 Brno
Pavlíková Bohumila
nar. 30.10.1975
M. Ryšky 704
735 14 Orlová
Březinová Eva
nar. 6.4.1969
Dubová 641/13
637 00 Brno
Havlíček Miroslav
nar. 25.10.1974
Jungmannova 968
664 34 Kuřim
Dvořák Jiří{1973}
nar. 16.08.1973
Vychodilova 16
61600 Brno-Žabovřesky
Lukáš Kraut
nar. 12.12.1991
Rozsíčka 17
67974 Rozsíčka
Lucie Dvořáčková
nar. 6.3.1986
Loosova 215
66462 Hrušovany u Brna
Dana Vojáčková
nar. 28.7.1983
Loosova 215
664 62 Hrušovany u Brna
Renata Kořínková, nar.
27.11.1986
zákonný zástupce pov. Patricie
Kořínkové
Nádražní 172
664 62 Hrušovany u Brna
Renata Kořínková
nar. 27.11.1986
Nádražní 172
66462 Hrušovany u Brna
Milan Šudák
nar. 11.03.1976
Husova 5
602 00 Brno
Martina Jakoubková
nar. 23.7.1986
Železná 69
26601 Beroun
Ing. Pavel Kouřil
nar. 15. 4. 1963
Husova 165/5
602 00 Brno
Radek Pazderka
nar. 9.08.1969
Nová Ves 5
69123 Pohořelice
Karel Vyzibla
nar. 13.12.1966
Jedovnická 2347/6
62800 Brno-Líšeň
Karel Vyzibla
nar. 13.12.1966
Jedovnická 2347/6
62800 Brno-Líšeň
Milan Pěnčík
nar. 8.07.1962
Zborovská 4602
430 01 Chomutov
107 EX 1034/11: - 180a Usnesení o ceně
107 EX 160/12:- 69 Exekuční příkaz mzda
107 EX 194/12:- 68 Exekuční příkaz mzda
107 EX 486/12:- 297 Usnesení o zrušení EP
107 EX 565/12:- 58 Exekuční příkaz příkázáním pohledávky z účtu
107 EX 912/12:- 38 Příkaz k úhradě nákladů exekuce
107 EX 116/13:- 36 Exekuční příkaz mzda
107 EX 300/13:- Výzva ke splnění, návrh, oprava návrhu, ex. titul,
č. l. 30 Vyrozumění o zahájení ex.
107 EX 322/13:- 23 Exekuční příkaz EZP, č.l 24 EP PN
EX 257/13:- Doručení, 22 EXE 682/2013-19 usnesení OS Brnovenkov o odmítnutí odvolání pov.
107 EX 258/13:- Doručení, 22 EXE 680/2013-20 usnesení OS
Brno-venkov o odmítnutí odvolání pov.
107 EX 327/13:- 35 Exekuční příkaz mzda MP
107 EX 810/13:- 52 Exekuční příkaz mzda
107 EX 997/13:- 33 Usnesení o zrušení EP
107 EX 1101/13:- Výzva ke splnění, návrh, ex. titul, č. l. 12
Vyrozumění o zahájení ex.
107 EX 1105/13:- 27 Exekuční příkaz ŘP
107 EX 1105/13:- 27 Exekuční příkaz ŘP
107 EX 11/14:- 20 Exekuční příkaz příkázáním pohledávky z účtu
Erik Pacák
Rade Petkovič
Veronika Johanová
Radek Bělec
Radek Bělec
Michal Rada
Lenka Kroková
Ivo Adam
Izidor Parči
Mária Parčiová
Miroslav Goroľ
Luboš Jílek
Michal Janoušek
Dušan Malík
Ivan Polák
Radim Jedinák
Veronika Vávrová
Zuzana Peruthová
Zuzana Peruthová
Erik Pacák
nar. 17.05.1981
Morkůvky 113
69172 Morkůvky
Rade Petkovič
nar. 5.07.1985
Husova 165/5
60200 Brno-Město
Veronika Johanová
nar. 31.5.1987
nám. J. M. Marků 12
563 01 Lanškroun-Vnitřní Město
Radek Bělec
nar. 17.06.1986
Husova 165/5
618 00 Brno-Černovice
Radek Bělec
nar. 17.06.1986
Husova 165/5
618 00 Brno-Černovice
Michal Rada
nar. 10.09.1987
nám. Míru 31
676 02 Moravské Budějovice
Lenka Kroková
nar. 2.11.1963
Husova 165/5
602 00 Brno
Ivo Adam
nar. 6.04.1954
Husova 165/5
602 00 Brno
Izidor Parči
nar. 2.10.1944
Husova 165/5
602 00 Brno
Mária Parčiová
nar. 2.8.1951
Husova 165/5
602 00 Brno
Miroslav Goroľ
nar. 30.11.1973
Spáčilova 895/22
618 00 Brno-Černovice
Luboš Jílek
nar. 31.12.1975
Loosova 215
664 62 Hrušovany u Brna
Michal Janoušek
nar. 11.01.1991
Masarykovo náměstí 100/7
664 51 Šlapanice
Dušan Malík
nar. 7.12.1977
Viničné Šumice 23
664 06 Viničné Šumice
Ivan Polák
nar. 22.02.1974
Masarykova 248
664 11 Zbýšov
Radim Jedinák
nar. 3.07.1966
Maršovská 1519/14
415 01 Teplice
Veronika Vávrová
nar. 20.7.1978
Husova 5
602 00 Brno
Zuzana Peruthová
nar. 18.1.1965
Husova 5
602 00 Brno
Zuzana Peruthová
nar. 18.1.1965
Husova 5
107 EX 53/14: - Výzva ke splnění, návrh, ex. titul, č. l. 12
Vyrozumění o zahájení ex.
107 EX 54/14:- 28 Exekuční příkaz příkázáním pohledávky z účtu
107 EX 313/14:- Výzva ke splnění, návrh, ex. titul, č. l. 15
Vyrozumění o zahájení ex.
107 EX 249/14:- 22 Exekuční příkaz mzda MP
107 EX 249/14:- 32 Exekuční příkaz příkázáním pohledávky z účtu
107 EX 259/14:- Výzva ke splnění, návrh, ex. titul, .č l. 9
Vyrozumění o zahájení exekuce
107 EX 270/14:- Výzva ke splnění, návrh, ex. titul, č. l. 13
Vyrozumění o zahájení exekuce
107 EX 271/14: - Výzva ke splnění, návrh, ex. titul, č. l. 10
Vyrozumění o zahájení exekuce
107 EX 274/14:- Výzva ke splnění, návrh, ex. titul, č. l. 17
Vyrozumění o zahájení exekuce
107 EX 274/14:- Výzva ke splnění, návrh, ex. titul, č. l. 17
Vyrozumění o zahájení ex.
107 EX 298/14:- Výzva ke splnění, návrh, ex. titul, .č l. 9
Vyrozumění o zahájení ex.
107 EX 347/14:- Výzva ke splnění, návrh, ex. titul, č. l. 9
Vyrozumění o zahájení exekuce
107 EX 349/14:- Výzva ke splnění, návrh, ex. titul, .č l. 10
Vyrozumění o zahájení exekuce
107 EX 350/14:- Výzva ke splnění, návrh, ex. titul, č. l. 9
Vyrozumění o zahájení exekuce
107 EX 356/14:- Výzva ke splnění, návrh, ex. titul, č. l. 9
Vyrozumění o zahájení exekuce
107 EX 358/14:- Výzva ke splnění, návrh, ex. titul, č. l. 12
Vyrozumění o zahájení ex.
107 EX 362/14:- Výzva ke splnění, návrh, ex. titul, č. l. 8
Vyrozumění o zahájení ex.
107 EX 370/14:- 17 Exekuční příkaz mzda
107 EX 370/14:- 19 Exekuční příkaz PN, .č l. 20 EP EZP
602 00 Brno
Zuzana Peruthová
Michal Coufalý
Pavel Heberstein
Iveta Porembová
Jan Kašpar
Martin Witosz
Věra Koudelková
Zuzana Peruthová
nar. 18.1.1965
Husova 5
602 00 Brno
Michal Coufalý
nar. 6.01.1991
Nesvačilka 100
664 54 Nesvačilka
Pavel Heberstein
nar. 27.03.1975
Nám. 1.máje 250
679 02 Ráječko
Iveta Porembová
nar. 30.6.1978
Zbožíčko 69
289 25 Nymburk
Jan Kašpar
nar. 1.08.1981
Mezná 29
393 01 Mezná
Martin Witosz
nar. 12.09.1989
Čáslavská 987
735 81 Bohumín-Nový Bohumín
Věra Koudelková
nar. 19.1.1974
Blažkova 20/8
638 00 Brno
107 EX 370/14:- Výzva ke splnění, návrh, ex. titul, č. l. 9
Vyrozumění o zahájení exekuce
107 EX 371/14: - Výzva ke splnění, návrh, ex. titul, č. l. 9
Vyrozumění o zahájení ex.
107 EX 372/14:- Výzva ke splnění, návrh, ex. titul, .č l. 9
Vyrozumění o zahájení ex.
107 EX 373/14:- Výzva ke splnění, návrh, ex. titul, č. l. 10
Vyrozumění o zahájení ex.
107 EX 417/14:- Výzva ke splnění, návrh, ex. titul, č. l. 11
Vyrozumění o zahájení ex.
107 EX 420/14:-Výzva ke splnění, návrh, ex. titul, č. l. 8
Vyrozumění o zahájení ex.
107 EX 433/14:- Výzva ke splnění, návrh, ex. titul, č. l. 8
Vyrozumění o zahájení ex.
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která
by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl,
považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné
písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesílateli.
I přes skutečnost, že písemnost již byla doručena náhradním doručením, může si ji adresát vyzvednout u nadepsaného
soudního exekutora v úředních hodinách pondělí – čtvrtek 8,00 – 17,00 hod., pátek 8,00 – 15,00 hod.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Jméno a příjmení soudního doručovatele:
Datum 18.7. 2014
Veronika Smekalová,
pověřená soudním exekutorem
Podpis soudního doručovatele …………………...
Vyvěšeno dne: 18. 7. 2014
sňato dne:
Po tuto dobu byla výzva uveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, tzn. na elektronické úřední desce
exekutorského úřadu.
Download

Sdělení - JUDr. Lubomír ZÁLEŠÁK