8
13. listopadu 2013
Clarion Congress
Hotel Olomouc
POZVÁNKA
VSTUP PRO
PROFESIONÁLY
ZDARMA!
ŘEČNÍCI, KTEŘÍ VÁS BUDOU MOTIVOVAT A INSPIROVAT:
STANISLAV ZUKAL
gastronomický
poradce
JIŘÍ ROITH
majitel,
Restaurace Nad
Jezerem
ROBIN HANÁK
ředitel, Clarion
Congress Hotel
Olomouc
ACHIM ŠIPL
mistr světa
v přípravě
nealkoholických
koktejlů
LADISLAV POCHYLA
ředitel, Střední
odborná škola
obchodu a služeb
v Olomouci
ZDENĚK HLADÍK
člen
představenstva
AKC ČR a správní
rady Společnosti
pro výživu
PETR MAŠEK
senior manager
tax and legal
services,
PricewaterhouseCoopers
ROSTISLAV NYČ
wellnes & spa
manager
hotelu
Augustiniánský
dům
****superior
ADAM ZBIEJCZUK
nezávislý
konzultant
v oblasti
sociálních médií
MILOŠ TOMAN
ředitel, Intuitivní
marketing
MICHAL VORHALÍK
ředitel, Intuitivní
marketing
MAREK KŘÍŽ
zakladatel
Restjobs.cz
VIKTOR KUSTEIN
interim
konzultant, AWIS
Global Systems
PETR VOPÁTEK
gastro partner
a konzultant,
AWIS Global
Systems
JOSEF VENC
group manager,
ATOZ Horeka
JANA DORČÁKOVÁ
redaktorka,
časopis HOREKA
ZLATÍ PARTNEŘI:
STŘÍBRNÍ PARTNEŘI:
SPECIÁLNÍ PARTNEŘI:
PARTNER VAŘENÍ:
BRONZOVÍ PARTNEŘI:
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:
ORGANIZÁTOR:
PROGRAM
Termín: 13. listopadu 2013
> DopoleDní společná část

Moderátor:
Josef Venc, group manager, ATOZ Horeka
8.00–9.00 RegistRace
9.00–10.00 ZaHájení kongResu
a úvoDní přeDnáška
poHostinství očima stanislava Zukala
- zhodnocení aktuálního stavu pohostinství
v ČR
- vedení zaměstnanců a jejich motivace
- receptury a výběr surovin
- spolupráce s dodavatelem
- příklady a náměty, jak to dělat lépe
stanislav Zukal, gastronomický poradce
10.00–10.30
přestávka na kávu
a oBčeRstvení
10.30–12.00 panelová Diskuse
nikDo (vy)učený Z neBe nespaDl
- současný stav a budoucnost odborného
školství
- spolupráce škol s hotely a restauracemi
- jak přistupovat k absolventům?
- kde najít dobré zaměstnance, jak je udržet
a motivovat?
ladislav pochyla, ředitel, Střední odborná
škola obchodu a služeb v Olomouci
jiří Roith, majitel, Restaurace Nad Jezerem
Zdeněk pracný, ivana nepovímová,
Ministerstvo školství ČR
Robin Hanák, ředitel, Clarion Congress Hotel
Olomouc
marek kříž, zakladatel, Restjobs.cz
12.00–13.00
přestávka na oBěD
pRoHlíDka Hotelu
Místo: Clarion Congress Hotel Olomouc
> oDpoleDní část – RestauRace
> oDpoleDní část – Hotely

Moderátor:
Josef Venc, group manager, ATOZ Horeka
Moderátor:
Jana Dočáková, redaktorka, časopis HOREKA
13.00–13.45

13.00–13.45
jaké Hlavní pRoBlémy většinou oDHalí
mysteRy sHopping v RestauRaci?
- provozní slepota
- zaměstnanecké ztráty
- systematická gastronomie
viktor kustein, interim konzultant, AWIS
Global Systems
petr vopátek a lubomír urbančok, gastro
partneři a konzultanti, AWIS Global Systems
13.45–14.30
kneDlíková Revoluce
- knedlíky nejsou pouhým energetickým doplňkem
- nesmí chybět odvaha a kreativita
- pohled na nutričně vyvážený talíř
- chuť = základ úspěchu
- zisk na talíři
Zdeněk Hladík, člen představenstva AKC ČR
a správní rady Společnosti pro výživu
kDyž wellness není jenom
maRketingový taHák
- současný stav wellness & spa v ČR
- globální wellness trendy
- celková koncepce wellness
- standardy wellness hotelu
Rostislav nyč, wellnes & spa manager hotelu
Augustiniánský dům ****superior
13.45–14.30
sociální sítě - pRoč se příležitosti
často mění v RiZika
- Facebook - musíme tam všichni?
- 4 nebezpečí soc. sítí
- co pro vás Facebook může udělat - a co nikoli
- Foursquare
- jak důležité je naslouchat (monitoring soc. sítí)
adam Zbiejczuk, nezávislý konzultant v oblasti
sociálních médií
14.30–15.00
14.30–15.00
přestávka na kávu
a oBčeRstvení
přestávka na kávu
a oBčeRstvení
15.00–15.45
15.00–15.45
vyBRané Daňové aspekty pRovoZu
RestauRací
- práce načerno a švarcsystém
- obvyklé transakce a služby restaurací
z hlediska daně z příjmů a DPH
- daňová problematika spropitného
petr mašek, senior manager tax and legal
services, PricewaterhouseCoopers
15.45–16.30
mineRální voDa, jak ji neZnáte
- 7d / 24h
- zažijte ji všemi smysly
- poznejte ji jako ingredienci s přidanou hodnotou
- využijte ji jako zdroj marže během celého dne
achim šipl, mistr světa v přípravě
nealkoholických koktejlů
neDostatky v oBcHoDní činnosti Hotelů
- hlavní poznatky získané během sales auditů
- pracujte lépe než konkurence
- tipy pro snadné zvýšení efektivity obchodního
oddělení
- sales & marketing audit jako služba hotelům
- udělej si sám nebo zvol outsourcing?
michal vorhalík, hospitality konsultant,
ConsultPro
15.45–16.30
aBy se Hosté cítili jako Doma
- hotel není továrna
- kdo odpovídá za spokojenost hostů?
- s úsměvem jde všechno líp
- když se něco nepodaří
miloš toman, ředitel, Intuitivní marketing
PODMÍNKY REGISTRACE:
REGISTRACE PROFESIONÁLA:
1. a 2. účastník..............ZDARMA!
3. a další účastník .......1900 Kč
REGISTRACE DODAVATELE:
1. osoba..............................................................................2900 Kč
2. a každá další osoba ze stejné společnosti ........1900 Kč
Registrujte se co nejdříve na: www.horeka112.cz/registrace
Download

POZVÁNKA - horeka 112