OBEC LIPŮVKA
Z historie obce
První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku
1371 v Moravských zemských deskách. Z
archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již
mnohem dříve. Dá se předpokládat, že sem proniklo
poměrně brzy i křesťanství, a to již v době, kdy ještě
byla na Moravě živá cyrilometodějská tradice.
Nasvědčuje tomu kostelík sv. Klimenta, který stával
na návrší asi 1,5 km jihozápadně od Lipůvka. Kostel
byl za reforem Josefa II. roku 1787 zrušen. Farním
kostelem Lipůvky zůstal až do roku 1750, kdy byl
postaven v obci současný kostel sv.Cecílie. Škola v
Lipůvce byla již v 17. století. Roku 1818 byla
postavena nedaleko kostela nová jednotřídní škola.
Další škola (dnešní budova MŠ) byla vystavěna roku
1902 a měla tři třídy. Současná základní škola byla
zprovozněna roku 1961. Roku 1784 byla zřízena při
císařské silnici erární dědičná pošta, která byla
zrušena roku 1876. Budova bývalé pošty stojí
dodnes (prodejna masa) a je po kostele sv.Cecílie
nejstarší stavbou v Lipůvce.
SDH LIPŮVKA
1879-2009
Historie SDH Lipůvka
slovem
Sbor dobrovolných hasičů byl v Lipůvce založen
1.května 1879. Bylo to na přímý popud tehdejšího
obecního zastupitelstva za starostování pana Jana
Kladivy. V obecní radě seděli dále Josef Málek,
František Mičánek, Václav Mičánek, Václav Vyskočil a
Josef Odehnal. Pan Jan Kladivo se tak stal historicky
prvním starostou našeho SDH. Sbor měl 24 členů.
Vzhledem k tomu, že většina domů byla kryta
doškovými střechami, ke svícení se užívalo svíček a
petrolejových lamp, bylo nebezpečí požárů velmi
vysoké. V té době měla obec asi 110 domů. K tomu je
potřeba připočítat chlévy, stodoly a jiná hospodářská
stavení. Většina z nich převážně dřevěná.
Podle hesla „Každý začátek je těžký“ také hasiči
v Lipůvce začínali od nuly. Výčet jejich výzbroje je,
očima dnešního člověka, až úsměvný. Plechové koše
na vodu, posunovací žebřík, hákový žebřík, požární
hák, lejta na vodu, berlová stříkačka apod. Výkřikem
techniky byla čtyřkolová koňská stříkačka. To vše v
ceně asi 1200 zlatých.
Historické mezníky
SDH Lipůvka
•
1875 - zakoupena čtyřkolová ruční stříkačka Hiller
za 800 zlatých
•
1879 - 1.května ustanovena Dobrovolná hasičská
jednotka v Lipůvce , starosta Jan Kladivo – rolník
a starosta obce, náčelník Martin Fikes – obuvník,
jednatel Antonín Málek – rolník
•
1895 - postaveno hasičské skladiště, zakoupen
hasičský vůz na nářadí a vůz s lejtou
•
1897 - obec Lipůvka má 110 domů, 652 obyvatel z
toho 35 hasičů.
•
1920 - zakoupen dvoukolový naviják na hadice
•
1923 – zbudován pomník padlým v 1. světové
válce
•
1951 – přidělena dvoukolová motorová stříkačka
•
1952 – zakoupen nákladní automobil MERCEDES
(zabavený hostinskému p. Mánkovi)
•
1959 – zahájena stavba Hasičské zbrojnice na
návsi, 1962 její dokončení
•
1968 – přidělena cisternová stříkačka ASC 16
Praga RN
•
1971 – ve zbrojnici zbudován vodovod, WC a
ohřívač vody
•
1974 – přidělena přenosná stříkačka PPS 8
•
1975 – přidělena Tatra 805 skříňová (Kačena),
počátek stavby druhé garáže
•
1984 – přidělena cisterna CAS 25 Š 706 RTHP
•
1987 – přiděleno vozidlo DVS 12 Avia 31/k
•
1999 – zakoupen podvozek cisterny Tatra 148
rozhodnuto o modernizaci zbrojnice a stavbě již 3.
garáže
•
2000 – dokončení rekonstrukce cisterny T 148,
zahájení stavby velké garáže.
•
2001 – zahájení jednání s Jednotou Boskovice o
odkupu pozemků a přilehlých hospodářských
budov
•
2004 – dokončení rekonstrukce Hasičské garáže a
budovy firmou ing. Zukala
•
2009 – rekonstrukce přilehlých hospodářských
budov na klubovnu a sklad
•
2003 – 2008 zakoupeno postupně vybavení pro
Výjezdovou jednotku např. plovoucí čerpadlo,
dýchací přístroje, motorová pila, elektrocentrála,
oblečení a další.
•
Finanční náklady v posledních letech krylo i naše
SDH z vlastních prostředků, které jsme získali z
pořádání celé řady kulturních akcí, sběru šrotu,
ale i díky našim sponzorům.
Ocenění práce dobrovolných
hasičů bylo vždy maximálně
diplomem nebo drobným
dárkem
Naší odměnou je především dobrý pocit
z dobře odvedené práce
Jediný dochovaný
pohled na budovu
starého Hasičského
skladiště
Na fotografii pravděpodobně Jan Kladivo s manželkou,
historicky první starosta hasičů na Lipůvce
Poplach k ohni v dávné době
Hašení ohně v dávné době
SPOLEČNÁ
FOTOGRAFIE Z ROKU
1927
V pozadí ruční stříkačka Hiller
1925 - 1927
1951 – přidělena dvoukolová motorová stříkačka
1968 – přidělena cisternová stříkačka ASC 16 Praga
1975 – přidělena T 805 skříňová (Kačena)
1984 – přiděleno vozidlo CAS 25 Š 706 RTHP
1987 – přiděleno vozidlo DVS 12 Avia
1999 – zakoupena a zrepasována tatra 148
rok 1986
Hasička včera a dnes
Rok 2003
Rok 2009
Výstavba velké garáže
Činnost při požárech,
záplavách, na silnici…
Podílíme se na organizaci hodů,Mikuláše,výročí, MDD a
dalších akcích
Práce s dětmi je naším dlouhodobým cílem
Jednou z největších akcí pořádaných naším SDH
je festival
Hoří má panenko
Staráme se o historickou
techniku
Hasičský sport
Máme cíle i pro další
období
• Výstavba schodiště na půdu
• Úprava půdního prostoru
• Úprava plochy za zbrojnicí do
podoby dětského hřiště
• Pokračování a rozšíření práce s
dětmi
Děkujeme všem členům za práci pro naše
SDH
děkujeme všem sponzorům za podporu
v naší činnosti.
Download

dokument 130 let SDH Lipůvka (formát PDF)