TEKTONICKÉ PRAKTIKUM II (2. část)
Verze 0.0
3. Antiklinála. Zlom se jeví na mapě posunem výchozů a vystoupením starších vrstev ve
vyzdvižené kře, nikoliv posunem osy antiklinály.
4. Synklinála.
5. Brachysynklinála a brachyantiklinála.
Podle podkladů Katedry geologie, přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Jméno a příjmení:
Obor a skupina:
Datum:
Download

TEKTONICKÉ PRAKTIKUM II (2. část) 3. Antiklinála. Zlom se jeví na