Všechny informace k předmětu „Anorganické praktikum“, které
probíhá v letním semestru, jsou k dispozici v aplikaci Moodle:
http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1794
Upozorňuji na povinnost absolvovat vstupní test do praktika.
Termíny vstupního testu do anorganického praktika
Vstupní test do anorganického praktika se bude konat v posluchárně CH1 v následujících termínech:
Čtvrtek
23. 1. od 13.00 hod.
Pondělí
27. 1. od 13.00 hod.
Čtvrtek
6. 2. od 13.00 hod.
Čtvrtek
13. 2. od 13.00 hod.
Doba testu je vždy 60 min. Na daný termín se není potřeba předem zapisovat.
Doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
Katedra anorganické chemie
číslo dveří 317
e-mail: [email protected]
Download

Všechny informace k předmětu „Anorganické praktikum“ jsou k