TEKTONICKÉ PRAKTIKUM V (2. část)
Verze 0.0
Konstrukce geologické mapy z daného profilu.
4. Příkřeji nakloněné vrstvy upadající se svahem.
5. Příkřeji nakloněné vrstvy upadající proti svahu.
6. Pokles. Označte zlomovou linii v mapě příslušnou značkou, kde paprsky naznačují úklon dislokace. Při konstrukci je nutné protáhnout vrstvy v mapě ke zlomu.
7. Vrstvy přerušené údolím. Při konstrukci je nutné uvažovat v profilu již denudovanou část
vrstev.
δ
Podle podkladů Katedry geologie, přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Jméno a příjmení:
Obor a skupina:
Datum:
Download

TEKTONICKÉ PRAKTIKUM V (2. část) Konstrukce geologické mapy