Sociopat je patologická osobnost
Sociopati lžou a kradou. Jsme všichni ve svém přirozeném egoismu zlí manipulátoři. Manipulaci se
učíme už od dětských let, kdy se snažíme, aby nám druzí dali to, po čem toužíme a co milujeme. Prvky
manipulativního chování používáme všichni, a určitá míra manipulace je zcela běžná a normální. Kdy
je však nutné mít se na pozoru, před sociopatickou osobností? Sociopat je člověk, který využívá
našich dobrých vlastností a ochoty pomoci k ovlivňování našeho chování a to trvale. Plyne mu z toho
zisk, kterým si potvrzuje svůj narušený pocit vlastní hodnoty. Sociopat potřebuje své oběti, na kterých
je závislý a vytváří i jejich závislost na jeho osobě. Ve chvíli kdy dostane partnera tam, kam ho
potřebuje dostat, to je do stavu závislosti a nízkého sebevědomí, změní se na tyrana a despotu s
devastujícím účinkem. Oběť si většinou paradoxně tento vliv svého manipulujícího sociopata
neuvědomuje a hledá chyby ve své osobě. Sociopat si nejraději hledá oběti, které žijí s pocitem viny.
Svým chováním v nich jejich vinu prohloubí a oběť je chycena v pasti! Většina obětí sociopata hned
na začátku intuitivně cítí, že není něco v pořádku. U sociopata nezáleží na vzdělání, často sám žádné
vzdělání nemá a ovládá i vzdělané lidi. Sociopat je dobrý posluchač, všemu porozumí a splňuje
všechny mé požadavky na vztah. Sociopat vždy působí jako milý a přívětivý člověk. Jeho chování se
projevuje přílišnou starostlivostí, oddaností, pozorností vůči druhému, ale současně i popíráním
vlastních přání a potřeb. Z počátku se chová, jak od něj očekáváme a dokonce i plni přání, nad naše
očekávání. Sociopat nepřizná pravdu, ve většině případů lže, překroutí situaci a zcela popírá fakta.
Staví se do pozice oběti, aby vyvolal soucit. Sociopat vytváří schémata tak, aby učinil svého partnera
na sobě závislým. Používá jich k posílení vlivu na partnera. Sociopat se z počátku snaží okouzlit
přátele a lidi, na kterých mu záleží. Teprve později začne usilovat o izolaci od přátel i rodiny. Sociopat
je žárlivý a snaží se získat nad partnerem nadvládu. Má majetnické sklony, které jsou egocentrické a
vedou k partnerově destrukci. Zlomovou situací, kdy se sociopat začíná projevovat je určitý závazek,
kdy je na něm partner dostatečně závislý. Tím okamžikem je společný byt, hypotéka, svatba, společný
podnik, nebo narození dítěte. Sociopat vyžaduje co největší odevzdanost a není nikdy spokojený, s
tím co dostává. Snaží se získat naprostou nadvládu, nad partnerovým životem. Chce udržovat úzký
vztah, tak aby vyloučil kontakt s jinými lidmi. Ostatní pro něj představují potencionální nebezpečí.
Sociopat s oblibou znevažuje druhé, aby měl pocit nadřazenosti. Nezajímají ho partnerovi potřeby a
názory. Pociťuje nutkavou potřebu dokazovat správnost svých myšlenek a to navzdory pravdě a
faktům. Snaží se dostat toho druhého do izolace, naznačováním a přesvědčováním. Kritizuje
partnerovi přátele, rodinu a snaží se citově vydírat. Sociopat naprosto odmítá diskusi, při pokusu o
rozhovor dává najevo, že ho rozhovor nezajímá (odcházejí z místnosti, dělají jinou činnost, mění téma
hovoru) a otevřeně lžou. Pokud je partner upozorní na jejich lež, urazí se a odchází z diskuse středem.
Oběť si často myslí, že se zbláznila. Ve chvíli kdy se oběť brání na veřejnosti, ukazují svoji
manipulativní hru a tváří se jako sympatická osoba plná porozumění. Svoji oběť nutí zažívat pocit
deziluze a často v ní vyvolají pocity, že si vše sama vymyslel a nejvíce se uchylují k citovému vydírání,
manipulaci a lhaní až zcela začnete pochybovat sami o sobě a berete veškerou vinu za problémy na
sebe. Sociopat patologicky lhal, jednal zcela bez výčitek svědomí, byl nezodpovědný, impulzivní, zcela
neschopný přijímat odpovědnost za své jednání a zároveň se neustále silně nadhodnocoval.
Manipulátor má vždy díky drogám znaky sociopata, a život s ním je dlouhodobě nemožný.
Manipulátor se nikdy dobrovolně nezmění k lepšímu, spíše bude větším sociopatem. Sociopat lže a
překrucuje pravdu, dává jasně najevo, že nezmění názor. Sociopat navozuje u ostatních pocit viny a
dovolává se lásky, přátelství rodinných vztahů. Sociopat jde za svým cílem důsledně a na úkor
druhých, nedbá na žádosti, přání a potřeby druhých. Sociopat využívá morálních zásad druhých k
naplnění vlastních potřeb, zpochybňuje dobré vlastnosti a schopnosti druhých, kritizuje a soudí.
Sociopat lichotí, dává dárky nebo je pozorný, ale vždy za to po čase něco vyžaduje. Sociopat lituje se a
dělá ze sebe oběť. Všichni mu ubližují, žil těžký život v rodině, v práci mu nerozumí, přátelé ho
využívají atd. Snaží se svalit vinu na druhé. Sociopat odpovídá neurčitě, neumí jasně definovat své
žádosti, neomaleně mění téma uprostřed hovoru. Sociopat nesnáší kritiku a popírá zcela zjevná fakta.
Skrytě vyhrožuje a citově vydírá. Sociopat zasévá podezřívavost, rozděluje lidi, mění názory dle
situace a chování dle osob, s nimiž je právě v kontaktu. Sociopat je egocentrický, vyvolává pocit, že
má navrch. Jeho slovní projev zní logicky a souvisle, ale jeho postoje svědčí o opaku. Přiměje nás
dělat věci, které bychom o vlastní vůli neudělali. Se sociopaty se v životě setkáme všichni. Je pouze na
našem vnitřním nastavení, zda nás sociopat ovlivní, anebo naše setkání s tímto manipulátorem bude
bezvýznamné. Obrana vůči sociopatovi je především v pochopení a odkrytí modelů lidského myšlení a
chování. Východiskem je odstranění starých vzorců altruistického myšlení a uvědomění si manipulace
ze strany autorit, nebo blízkých lidí a učinění příslušných egoistických kroků, k odstranění této
agresivní manipulace. Prvním krokem je odhalení zlého sociopata. Změnit své myšlení a začít si
zvedat sprostou myšlenkou sebevědomí. Díky bohu, se smát volům mohu, tak to je, že ten druhý vůl
je. Uvědomit si pocit vlastní svobodné vůle a svobody rozhodovat za svoji osobnost. Najít v sobě pocit
své vlastní důležitosti. Nepřipustit si nikdy za nic pocit viny, a změnit svá přesvědčení. Zrušit všechna
citová pouta, která nás k sociopatovi vážou. Uvědomit si, že se sociopatem se normálně komunikovat
nedá! Připustit si logický fakt, že každý zlý sociopat je patologická osobnost a on vaše námitky
nepochopí a nezmění se! Život je boj o to co je nám zde drogou, drogy dělají z lidí zlé sociopaty, kteří
umí jenom profesionálně lhát a krást, jako; prezidenti, řiditelé, celebrity, autority, atd.
Download

Sociopat je patologická osobnost.pdf 185KB 11.9. 2012 11