www.tmachinery.cz
Chodbicování - technologie dobývání
Zajišování chodby pomocí ocelové obloukové výztuže
Možnosti uspoøádání technologie odtìžení
Technologická linka pro odtìžení vyrubaného uhlí
Délka kombajnu
3000 mm
Prùmìr sbíjecích orgánù
1400 - 1800 mm
Délka ramene
1366 - 1906 mm
Dobývaná mocnost
1,6 - 4,6 m
Produktivita (pøi øezném odporu uhlí max. 360 kN/m)
Šíøka sbíjejícího orgánu
Max. úklon podélný
Pojezdová rychlost kombajnu
3 t/min
625 mm
o
± 35
0 - 8 m/min
Tažná síla
300 kN
Hlavní motor - sbíjecí orgán
300 kW
Motor pojezdu
Provozní napìtí - øezný orgán / pojezd
Hmotnost kombajnu
Tel: +420 518 391 510
30 kW
1140 (1000) / 660 (500) V
28000 kg
Postup ražení - zaøezávání kombajnu MB 330 MONO - postupné a pøímé zaøezávání
Fax: + 420 518 391 598-9
e-mail: [email protected]
Download

MB 330 MONO - CHODBICOVÁNÍ