www.tmachinery.cz
MB 14
Dobývací kombajn
Kombajn MB 280E je určen k dobývání slojí
velmi nízkých mocností od 0,8 do 1,6 metru ve
dlouhých porubních stěnách. Důlní kombajn je navržen
pro obousměrné dobývání uhlí s proplástky o pevnosti
do 60 MPa (max. 20 % mocnosti sloje). Maximální
úklon sloje směrem na pilíř může být ± 20 stupňů
a úklon sloje podél pilíře ± 35 stupňů.
Délka kombajnu (osová vzdálenost sbíjecích orgánů)
от 0,8м
MB 280E
7 270
mm
Průměr sbíjecího orgánu
750 - 900
mm
Dobývaná mocnost
0,8 - 1,6
m
5-6
t/min
Produktivita při řezném odporu uhlí max. 360 kN/m
Minimální výška kombajnu od počvy (v závislosti na dopravníku)
680
mm
60 - 70
ot/min
Šířka sbíjecího orgánu
800
mm
Maximální úklon podélný
± 35
°
Maximální úklon příčný
± 20
°
Popuštění pod hřeblový dopravník
150
mm
Rychlost posuvu kombajnu
0 - 11,5
m/min
Tažná síla
2 x 160
kN
279,5
kW
Výkon hlavního motoru (sbíjecí orgán)
2 x 125
kW
Výkon motoru pojezdu
2 x 16
kW
Výkon motoru hydrauliky
1 x 7,5
kW
Otáčky sbíjecího orgánu
Celkový výkon motorů
Napájecí napětí
Hmotnost kombajnu
Tel: +420 518 391 510
Fax: + 420 518 391 598-9
660/1140
V
14 000
kg
e-mail: [email protected]
www.tmachinery.cz
MB 14
Dobývací kombajn
MB 410E
Kombajn MB410E je určen k dobývání slojí velmi nízkých mocností
od 0,9 do 1,8 metru ve dlouhých porubních stěnách. Důlní kombajn je
navržen pro obousměrné dobývání uhlí s proplástky o pevnosti do 60 MPa .
Maximální úklon sloje směrem na pilíř může být ± 20 stupňů a úklon sloje
podél pilíře ± 35 stupňů.
Sbíjecí orgány kombajnu jsou vybaveny střednětlakým vnitřním
skrápěním zamezujícím vznícení metanovzdušné směsi, kombajny mohou
pracovat v oblastech s nebezpečím výbuchu . Průměr sbíjecího orgánu
800 - 1000 mm. Volba nožů záleží na požadavcích zákazníka. Rameno může
být pro účinnější likvidaci prachu a omezení tvorby metanové vrstvy
v prostoru mezi řeznými orgány vybaveno tryskami vnějšího skrápění.
Klimatická odolnost důlního kombajnu včetně jeho příslušenství
dává záruku bezproblémového chodu v podmínkách zvýšeného
množství uhelného prachu, zvýšené relativní vlhkosti, teploty a také
v případě výskytu agresivní důlní vody.
Délka kombajnu (osová vzdálenost sbíjecích orgánů)
Průměr sbíjecího orgánu
Dobývaná mocnost
8 218
mm
800 - 1 000
mm
0,9 - 1,8
mm
Produktivita při řezném odporu uhlí max. 360 kN/m
6-9
t/min
Minimální výška kombajnu od počvy (v závislosti na dopravníku)
717
mm
Otáčky sbíjecího orgánu
63
ot/min
Šířka sbíjecího orgánu
800
mm
Maximální úklon podélný
± 35
°
Maximální úklon příčný
± 20
°
Popuštění pod hřeblový dopravník
Rychlost posuvu kombajnu
Tažná síla
Celkový výkon motorů
150
mm
0 - 12
m/min
2 x 220
kN
411,5
kW
Výkon hlavního motoru (sbíjecí orgán)
2 x 180
kW
Výkon motoru pojezdu
2 x 22
kW
Výkon motoru hydrauliky
Napájecí napětí
Hmotnost kombajnu
Tel: +420 518 391 510
Fax: + 420 518 391 598-9
1 x 7,5
kW
660/1140
V
18 000
kg
e-mail: [email protected]
www.tmachinery.cz
MB 14
Dobývací kombajn
Kombajn MB 630E je určen k dobývání slojí nízkých
a středních mocností od 0,9 do 3,0 metrů ve dlouhých porubních
stěnách. Důlní kombajn je navržen pro obousměrné dobývání uhlí
s proplástky o pevnosti do 60 MPa . Maximální úklon sloje směrem
na pilíř může být ± 20 stupňů a úklon sloje podél pilíře ± 35 stupňů.
MB 630E
Sbíjecí orgány kombajnu
mohou být vybaveny střednětlakým,
vnitřním skrápěním zamezujícím vznícení metanovzdušné směsi,
kombajny mohou pracovat v oblastech s nebezpečím výbuchu. Průměr
sbíjecího orgánu 1000 - 1500 mm. Volba nožů záleží na požadavcích
zákazníka. Rameno může být pro účinnější likvidaci prachu a omezení
tvorby metanové vrstvy v prostoru mezi řeznými orgány vybaveno
tryskami vnějšího skrápění.
Klimatická odolnost důlního kombajnu včetně jeho příslušenství
dává záruku bezproblémového chodu v podmínkách zvýšeného množství
uhelného prachu, zvýšené relativní vlhkosti a teploty a také v případě
výskytu agresivní důlní vody.
Délka kombajnu (osová vzdálenost sbíjecích orgánů)
Průměr sbíjecího orgánu
Dobývaná mocnost
Produktivita při řezném odporu uhlí max. 360 kN/m
Minimální výška kombajnu od počvy (v závislosti na dopravníku)
9 508
mm
1 000 - 1 500
mm
1,0 - 3,0
m
5 - 32
t/min
797
mm
Otáčky sbíjecího orgánu
60
ot/min
Šířka sbíjecího orgánu
800
mm
Maximální úklon podélný
± 35
°
Maximální úklon příčný
± 20
°
Popuštění pod hřeblový dopravník
200
mm
Rychlost posuvu kombajnu
0 - 11,5
m/min
Tažná síla
2 x 300
kN
Celkový výkon motorů
627,5
kW
Výkon hlavního motoru (sbíjecí orgán)
2 x 280
kW
Výkon motoru pojezdu
2 x 30
kW
Výkon motoru hydrauliky
Napájecí napětí
Hmotnost kombajnu
Tel: +420 518 391 510
1 x 7,5
kW
660/500 - 1140/1000
V
33 000
kg
Fax: + 420 518 391 598-9
e-mail: [email protected]
Download

TM_katalog_CZ 2014_2