1c. Prohlášení provozovatele potravinářskeho podniku o lihovině uvedené na trh v České republice, která byla vyrobena mimo území
České republiky
IČO, bylo-li prideleno
Provozovatel potravinářskeho podniku
(jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)
253 02 639
ST.NICOLAUS - trade CZ, a.s.
Místo podnikáni (u fyzických osob):
Obec:
Ulice/č.p:
PSČ:
tel:
Sídlo (u právnických osob)
Obec:
Ulice/č.p:
PSČ:
tel:
Brno
Obchodní název lihoviny:
Horní 32
Kategorie lihoviny:
639 00
číslo šarže/datum výroby
LEON R-30 tuzemak 30% 0,5l CZ
Velikost spotřebitelského balení, včetne %
obsahu alkoholu
Ostatní lihovina
L13.01.12-L05.11.12
13.1. - 5.11.2012
množství v litrech 100% etanolu
30% 0.5l
Země púvodu lihoviny:
420 543 216 319
množství ks spotřebitelského balení
137 386,00 20 607,90
Dodavatel:
Slovensko
ST.NICOLAUS, a.s., 1.mája 113, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovensko
Odpovědná osoba provozovatele potravinářskeho podniku:
Jméno a příjmení:
Tel:
E-mail:
Štefan Palovčík
Datum:
[email protected]
Otisk razítka:
420543216319
Podpis:
6.11.12
name MFG
LEON R-30 tuzemak 30% 0,5l CZ
LEON R-30 tuzemak 30% 0,5l CZ
LEON R-30 tuzemak 30% 0,5l CZ
LEON R-30 tuzemak 30% 0,5l CZ
LEON R-30 tuzemak 30% 0,5l CZ
LEON R-30 tuzemak 30% 0,5l CZ
LEON R-30 tuzemak 30% 0,5l CZ
LEON R-30 tuzemak 30% 0,5l CZ
LEON R-30 tuzemak 30% 0,5l CZ
LEON R-30 tuzemak 30% 0,5l CZ
kategória
Ostatní lihovina
Ostatní lihovina
Ostatní lihovina
Ostatní lihovina
Ostatní lihovina
Ostatní lihovina
Ostatní lihovina
Ostatní lihovina
Ostatní lihovina
Ostatní lihovina
datum vyroby
13.1.2012
19.1.2012
13.3.2012
30.5.2012
21.6.2012
14.8.2012
6.9.2012
8.10.2012
23.10.2012
5.11.2012
LOT
L13.01.12
L19.01.12
L13.03.12
L30.05.12
L21.06.12
L14.08.12
L06.09.12
L08.10.12
L23.10.12
L05.11.12
vyrobené množství
20 425,00
16 465,00
19 945,00
7 129,00
8 269,00
10 285,00
18 193,00
9 973,00
16 465,00
10 237,00
2012.11.06 08:40:20
CN=Štefan Palovčík
OU=670323
serialNumber=19 118 56
ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2
Download

LEON R-30 tuzemak 30% 0,5l - Jaroslav Prymus