1c. Prohlášení provozovatele potravinářskeho podniku o lihovině uvedené na trh v České republice, která byla vyrobena mimo území
České republiky
IČO, bylo-li prideleno
Provozovatel potravinářskeho podniku
(jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)
253 02 639
ST.NICOLAUS - trade CZ, a.s.
Místo podnikáni (u fyzických osob):
Obec:
Ulice/č.p:
PSČ:
tel:
Sídlo (u právnických osob)
Obec:
Ulice/č.p:
PSČ:
tel:
Brno
Obchodní název lihoviny:
Horní 32
Kategorie lihoviny:
639 00
číslo šarže/datum výroby
LEON Tuzemák 37,5% 0,5l CZ
Velikost spotřebitelského balení, včetne %
obsahu alkoholu
Ostatní lihovina
L18.12.12-L03.10.13
18.12.12-3.10.13
množství v litrech 100% etanolu
37,5%
0.5l
Země púvodu lihoviny:
420 543 216 319
množství ks spotřebitelského balení
63 621,00 11 928,94
Dodavatel:
Slovensko
ST.NICOLAUS, a.s., 1.mája 113, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovensko
Odpovědná osoba provozovatele potravinářskeho podniku:
Jméno a příjmení:
Tel:
E-mail:
Štefan Palovčík
Datum:
[email protected]
Otisk razítka:
420543216319
Podpis:
4.10.13
name MFG
LEON Tuzemák 37.5% 0,5l CZ
LEON Tuzemák 37.5% 0,5l CZ
LEON Tuzemák 37.5% 0,5l CZ
LEON Tuzemák 37.5% 0,5l CZ
LEON Tuzemák 37.5% 0,5l CZ
LEON Tuzemák 37.5% 0,5l CZ
LEON Tuzemák 37.5% 0,5l CZ
LEON Tuzemák 37.5% 0,5l CZ
LEON Tuzemák 37.5% 0,5l CZ
kategória
Ostatní lihovina
Ostatní lihovina
Ostatní lihovina
Ostatní lihovina
Ostatní lihovina
Ostatní lihovina
Ostatní lihovina
Ostatní lihovina
Ostatní lihovina
2013.10.04 07:56:02
CN=Štefan Palovčík
OU=670323
serialNumber=21 180 190
ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2
datum vyroby
18.12.2012
26.1.2013
8.2.2013
17.4.2013
30.5.2013
4.7.2013
19.7.2013
23.8.2013
3.10.2013
LOT
L18.12.12
L26.01.13
L08.02.13
L17.04.13
L30.05.13
L04.07.13
L19.07.13
L23.08.13
L03.10.13
vyrobené množství
7 777,00
6 037,00
7 645,00
8 473,00
8 437,00
5 929,00
5 341,00
8 053,00
5 929,00
Download

Leon Tuzemák 37,5% 0,5l