JAK POSTUPOVAT PŘI ELEKTRONICKÉM PODÁVÁNÍ NA OSSZ
a) s elektronickým podpisem
ELDP/Přihlášky-Odhlášky/Přehled o výši pojistného/Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění
postup známý ke dni 13.11.2013
1.
Dohodnout se se svou OSSZ o elektronickém podávání formulářů uvedených v nadpise.
Součástí vyřizování bude:
1x univerzální Plná moc k těmto úkonům
1x Oznámení OSSZ pro e-podání po 30.6.2011 – vyplní a odevzdá se až po získání elektronického podpisu
2.
Pořídit svůj certifikát - el. podpis na poště, nebo přes web na adrese http://www.postsignum.cz/. Proces je zpoplatněn částkou
okolo 390Kč/rok. Výsledkem vyřizování budou dva certifikáty-podpisy! Veřejný a Osobní. Podpis se musí každý rok obnovovat!
Součástí prvotního zařizování žádosti na PC budete během procesu vyzváni ke stažení malého programu iSignum.exe do svého
PC.
Poprvé stažený program použijete pro vygenerování vlastní papírové žádosti o certifikát.
Podruhé – o něco později, bude tento program ještě potřeba k vygenerování druhého tzv. Osobního certifikátu-podpisu.
Na základě podané žádosti na poště vám bude emailem doručen první - Veřejný podpis k vyzvednutí na webové adrese - soubor
QCAxxx.crt. Ten doporučujeme uložit někam na předem vyhrazené místo-složky na disku.
Po jeho uložení se podruhé spustí již zmíněný iSignum.exe s volbou importovat. Pomocí výběru nacestujete na uložený první
certifikát QCAxxx.crt a vytvoří se certifikát druhý - Osobní. Ten bude ihned automaticky nainstalován na své místo do PC.
Pokud se zdá postup nepochopitelný, nevadí :-). Nechte se vést pracovníky na HOT-LINE OSSZ tel.: 840 11 12 44.
3.
Nainstalovat do PC získaný první certifikáty - el. podpis - crt. Instalace se provádí jednoduše poklepáním na tento soubor a vždy
se souhlasem všech instalačních dotazů. Tuto veřejnou část podpisu nezapomeňte doručit na svou OSSZ! Podrobnosti k této věci
„Jak“ podá OSSZ.
4.
Nainstalovat do PC další tři - obecné certifikáty, podpisy – které jsou dodávány ČSSZ. Všechny tyto potřebné součásti dalších
veřejných certifikátů - el. podpisů. Jsou k dispozici ke stažení na stránkách ČSSZ zde: http://www.cssz.cz/cz/e-podani/ke-stazeni/.
Jedná se o DIS.CSSZ.201x (x je rok vydání a ), PostSignum Public CA 2 a PostSignum Root QCA 2. I zde doporučujeme uložení na
předem již vyhrazené místo-složky na disku. Do PC se tak instaluje celkem 2 + 3 certifikáty!
5.
Nainstalovat do PC podpůrný program pro formuláře ČSSZ – Software602 Form Filler ze stránek ČSSZ zde:
http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/EA64CE57-1CD2-4559-A538-71C5429651CD/0/software602_form_filler.exe.
Instalace
se provádí jednoduše poklepáním na tento odkaz a vždy se souhlasem všech instalačních dotazů.
6.
Vyzkoušet funkčnost elektronického podávání. Na stránkách ČSSZ zvolit formulář, zde: http://www.cssz.cz/cz/e-podani/.
Nejběžnější je Přehled o výši pojistného. V horním menu přes žlutou obálku načíst – importovat data z programu
C:/MZDY2013/FIRMA13.MZD/VYSTUPY/Prehl-10.xml (číslovka 10 značí měsíc - říjen). Překontrolovat a přes horní menu ikona
s českou vlajkou elektronicky odeslat. Při procesu budete ještě dotazování na elektronické podepsání, se kterým budete
samozřejmě souhlasit. O výsledku doručení, nebo případných chyb jste ihned informováni.
Postup pro větší firmy s velkým objemem zpracovaných výplat měsíčně
7.
Pořídit program k odesílání ELDP, Přihlášek/Odhlášek, Přehledů o … na ČSSZ od kterékoliv ze společností zajišťujících přenos dat
ve formátu xml s elektronickým podpisem na portál VREP. Např. program PartnerLink od firmy NZ Servis tel.: 311 202 111, cena
cca 800 Kč. http://www.partnerlink.cz/
8.
Aktivovat a nastavit program PartnerLink
Aktivovat moduly Důchodové a Nemocenské pojištění, Přihlášky/Odhlášky, Přehledy …
v horním menu Zobrazit/Průvodce aktivací - proces probíhá automaticky přes Internet s pomocí registračního kódu
dodaného s CD s programem, nebo kódu zaslaného e-mailem
Nastavit el. podpisy
v horním menu Nastavení/ČSSZ
Certifikát pro podepisování/Systémové úložiště - pomocí tří teček nacestovat na nainstalovaný Osobní el. podpis v PC
Šifrovací certifikát ČSSZ/Systémové úložiště - veřejná část certifikátu od ČSSZ, pomocí tří teček nacestovat na tento
nainstalovaný el. podpis v PC
9.
Do levého spodního menu ČSSZ načítat a odesílat ELDP, Přihlášky/Odhlášky, Přehledy o … - podepsané a šifrované xml soubory
na ČSSZ. Tento proces je velmi jednoduchý a rychlý a je tak adekvátní odměnou za počáteční proces se zavedením do PC.
POZOR před podepsáním formuláře a jeho odesláním zvolit v pravém dolním rohu „Odeslat pomocí: VREP“
10. O správnosti doručení a obsahu ELDP je pověřená osoba informována:
přímo programem PartnerLink několik sekund po odesílání - zelené zatržítko
e-mailem
JAK POSTUPOVAT PŘI ELEKTRONICKÉM PODÁVÁNÍ NA OSSZ
b) Datovou schránkou
Tento postup je výhodný pro firmy, které mají Datovou schránku a nechtějí zřizovat a platit elektronický podpis. Popř. mají svou externí
účetní bez podpisu. Podklady mohou být externím pracovníkem zasílány elektronicky a do Datové schránky vloženy jiným pověřeným
pracovníkem s oprávněným přístupem.
1.
Nainstalovat do PC podpůrný program pro formuláře ČSSZ – Software602 Form Filler ze stránek OSSZ zde:
http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/EA64CE57-1CD2-4559-A538-71C5429651CD/0/software602_form_filler.exe.
Instalace
se provádí jednoduše poklepáním na tento odkaz a vždy se souhlasem všech instalačních dotazů.
2.
Vyzkoušet podání do Datové schránky. Na stránkách ČSSZ zvolit formulář, zde: http://www.cssz.cz/cz/e-podani/. Nejběžnější je
Přehled o výši pojistného. V horním menu přes žlutou obálku načíst – importovat data z programu
C:/MZDY2013/FIRMA13.MZD/VYSTUPY/Prehl-10.xml (číslovka 10 značí měsíc - říjen). Překontrolovat a přes spodní menu ikona
Odeslat do datové schránky. Při procesu budete ještě dotazování na Uživatelské jméno a Haslo pro přístup do Datové schránky.
Formulář pak bude ihned odeslán. Výsledek dodání lze ověřit v Datové schránce – Zprávy odeslané.
Pokud je třeba data předat – přeposlat jiné osobě oprávněné obsluhovat Datovou schránku, uloží se vyplněný formulář na disk
ikonou vpravo dole Uložit data na disk. Soubor bude uložen s názvem: Data XML z PVPOJ_46_ostre_publikovano_12.6.2013.xml.
Z tohoto místa se pak jako příloha připojí k emailu a došle.
kolektiv oddělení software
Účetnictví MZ s.r.o., Přerov
581 705 430
www.em-zet.cz
www.leogang.cz
Download

Elektronická komunikace ČSSZ - jak vše udělat 2012 - EM