Projekt CZ.1.07/2.2.00/15.0190
Inovace studijního programu Tělesná výchova a sport
se zaměřením na směr Rozhodčí kolektivních sportů
Konference a workshop
13. 2. 2012
MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ ROZHODČÍCH KOLEKTIVNÍCH SPORTŮ
Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, Univerzitní kampus, Kamenice 5, 625 00 Brno
Konference místnost A11/114
9:00-9:30
Registrace účastníků
moderuje PhDr. ThDr. Václav Mitáš Th.D. (FAČR)
9:30
Zahájení konference. Úvodní slovo děkana Fakulty sportovních studií MU
doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc., doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D. (FSpS)
9:35
Vzdělávání rozhodčích v členských zemích UEFA
David Elleray (člen komise rozhodčích UEFA)
10:30
Manažerské rozhodování
Mgr. Dagmar Damková (předsedkyně KR FAČR, členka KR UEFA)
11:15
Program profesionalizace rozhodčích v Českém svazu ledního hokeje
Ing. Vladimír Mana (člen komise rozhodčích ČSLH)
12:00
Právní aspekty ve sportu
JUDr. Kateřína Radostová, Mgr. Jiří Kubíček
Workshopy
Fotbal
místnost A11/205
Lední hokej místnost A11/206
moderuje: doc. RNDr. Evžen Amler, CSc. (UČFR)
moderuje: Milan Jirka (ČSLH)
14:00 Management mezinárodního utkání
Pavel Královec
14:20 Komunikační zařízení v řízení fotbalových
utkání
Ondřej Pelikán
14:40 Příprava rozhodčích na řízení
profesionálních soutěží a škola mladých
rozhodčích
Robert Hájek
15:00 Potřeba vzdělávání ve slovenském
regionálním fotbalu a jiných soutěžích
Ing. Vladimír Badura
14:00 Činnost rozhodčích z aspektu trenéra
Rostislav Čada
14:30 Příprava a účast rozhodčího na vrcholné
akcích IIHF a Euro Hockey Tour,
zkušenosti z výměnného programu
rozhodčích IIHF
Mgr. Martin Fraňo, Ing. Antonín Jeřábek
15:00 Možnosti používání komunikačního
zařízení v řízení hokejových utkání, vývoj,
technické aspekty, první zkušenosti
Ing. Lukáš Bejček
Inovace předmětů ve studijních oborech Fakulty sportovních studií
místnost A11/236
moderuje doc. PhDr. ZdenkoReguli, Ph.D. (FSpS)
10:00 Profily absolventů a výstupy z učení ve vybraných studijních oborech FSpS
doc. PhDr. Zdenko Reguli, Ph.D.
10:30 Inovace předmětu Sebeobrana ve studijním oboru Speciální edukace bezpečnostních složek
PhDr. Michal Vít, Ph.D.
11:00 Evaluace studijního oboru Speciální edukace bezpečnostních složek
Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
11:30 Inovace předmětů Karate a Teorie a didaktika karate ve studijních programech FSpS
Mgr. Jitka Chvátalová
12:00 Předmět Základní gymnastika ve studijních plánech oborů studijního programu TVS
Mgr. Lenka Svobodová
Financováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Download

Program - Rozhodčí kolektivních sportů