Klub plastikového modelářství AVZO Cheb
Okresní kolegium AVZO Cheb
Propozice otevřené soutěže v plastikovém modelářství
Memoriál Jiřího Vojty
14. ročník
Cheb, 1. 11. 2014
Soutěž je pořádána ve spolupráci s městem Cheb, Kulturním centrem Svoboda v Chebu a
Klubem plastikového modelářství Chodov
Nad akcí převzal záštitu starosta města Cheb RNDr. Pavel Vanoušek
Pořadatel
Klub plastikového modelářství AVZO Cheb
Okresní kolegium AVZO Cheb
AVZO TSČ ČR
Plastikové modelářství Cheb
Karlova 17, BOX 49
350 02 Cheb
Česká republika
Datum konání
1. 11. 2014
Místo konání
Kulturní centrum Svoboda, Za Mostní branou 1791/5, 350 02 Cheb
GPS: 50°05'00.7"N 12°22'12.4"E
Soutěžní kategorie
Junioři *
●
●
●
●
●
●
J1
J2
J3
J4
J5
J6
1:72 a menší – letadla a vrtulníky (junioři)
1:48 letadla a vrtulníky (junioři)
1:72 tanky a vozidla (junioři)
1:48 a větší – tanky a vozidla (junioři)
dioráma (junioři, bez rozlišení měřítka)
ostatní (junioři, bez rozlišení měřítka)
Senioři *
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
LC
T1
T2
T3
T4
T5
H0
D1
D2
D3
F1
F2
F3
P1
P2
A1
K1
K2
M1
O1
1:144 letadla a vrtulníky
1:72 letadla – vrtulová
1:72 letadla – proudová
1:72 vrtulníky
1:48 letadla – vrtulová
1:48 letadla – proudová
1:48 vrtulníky
1:32 a větší – letadla a vrtulníky
letadla a vrtulníky – civilní (bez rozlišení měřítka)
1:72 tanky, pásová vozidla
1:72 polopásová, kolová vozidla
1:48 tanky a vozidla
1:35 tanky, pásová vozidla
1:35 polopásová, kolová vozidla
1:87 civilní a vojenská technika
1:72 dioráma
1:48 dioráma
1:35 dioráma
figury – do 60 mm
figury – nad 60 mm
figury – busty
lodě 1/500 a menší
lodě větší než 1/500
automobily civilní/závodní – (bez rozlišení měřítka)
kamiony a ostatní kolová vozidla nad 3,5t – do 1:43
kamiony a ostatní kolová vozidla nad 3,5t – nad 1:43
motocykly civilní/závodní – (bez rozlišení měřítka)
ostatní – (bez rozlišení měřítka)
* Rozhodujícím dnem je den 18. narozenin, od tohoto dne včetně se jedná o seniora.
Pořadatel si vzhledem k počtu vypsaných kategorií vyhrazuje právo sloučit kategorie v
případě minimálního počtu přihlášených, respektive rozdělit kategorie v případě mimořádně
velkého počtu modelů v dané kategorii. Slučování se netýká juniorských kategorií.
Program
8:00 - 16:00
8:00 - 10:00
10:00
10:30 - 12:30
16:00
výstava soutěžních modelů (otevřeno pro veřejnost)
přejímka modelů
slavnostní zahájení
hodnocení modelů
vyhlášení výsledků soutěže
Hodnocení
Soutěž bude hodnocena rozhodčími, kteří budou určeni v den konání soutěže. Hodnotit
budou porovnáním a na základě svých zkušeností vyberou tři nejlepší modely v každé
kategorii. Aby byla zajištěna objektivita rozhodování, rozhodčí budou z různých klubů.
Vyhodnoceni budou tři nejlepší modeláři s ohledem na umístění dalších modelů téhož
modeláře v dané kategorii. To znamená, že v jedné kategorii může jeden modelář získat
pouze jednu cenu. Soutěž není hodnocena podle pravidel SMČR.
Speciální kategorie
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
SIG Republic F-84F Thunderstreak (KPM AVZO Cheb)
Pohár Uschi van der Rosten (Alexander Glass)
SIG Jagdwaffe 1935 – 1945 (Modelplac)
Nejlepší model z produkce firmy Eduard (Eduard)
Nejlepší model ruského letounu (Mr. Paint)
Jezevčíkův chlup – model s nejlepší patinou (magazín Modelář)
Nejlepší juniorský model (magazín Modelář)
Nejlepší juniorský model (obchod Airbrushcentrum.cz)
No Guns – model vojenské techniky bez pevně zabudované výzbroje (KPM Mariánské
Lázně)
Cena práce – tradiční cena KPM Mariánské Lázně
Nejlépe ztvárněný juniorský model letadla z 2. světové války (Milan Doležal)
Nejlépe ztvárněný juniorský model letadla součastnosti (Milan Doležal)
Nejlépe ztvárněný juniorský model techniky (Milan Doležal)
Absolutní vítěz – Best of Show (KPM AVZO Cheb)
Ocenění
Třem nejlepším modelářům v každé kategorii bude udělen diplom a plaketa. Třem nejlepším
modelářům v každé kategorii juniorů bude udělena věcná cena. Ve společných a zvláštních
kategoriích speciálních budou uděleny diplomy a plakety.
Registrace a startovné
Možnost on-line registrace je otevřená do 1. listopadu 6 hodin ráno na internetové adrese
http://cheb.kpm04.cz. Registrace na místě je možná během přejímky modelů od 8 do 10
hodin po uhrazení manipulačního poplatku 40 Kč za soutěžícího.
Funkcionáři soutěže
Ředitel soutěže:
Technický ředitel:
Hlavní rozhodčí:
Přejímka modelů:
David Lengyel
Pavel Nykodým
Vojtěch Starý
Luboš Kuna, Jan Bečvář
Ostatní
Dospělí členové klubu AVZO Cheb se soutěže neúčastní. V prostorech konání soutěže možnost
modelářské burzy pro jednotlivce. Vítáni jsou rovněž prodejci z řad výrobců modelářských
potřeb a modelů. Všechny prostory k prodejní činnosti jsou k dispozici bezplatně.
Vysvětlivky
Samostatný model model může být umístěn na podložce se základním znázorněním terénu
(letištní plocha, komunikace apod.), rozměr podložky by neměl výrazně převyšovat rozměry
modelu, na podložce nebo modelu můžou být umístěny max. 3 figurky (např. posádka
tanku, letounu apod.). Ostatní modely budou zařazeny do kategorie diorám.
Hlavní partneři
●
●
●
Město Cheb
Kulturní centrum Svoboda
Muzeum Cheb
Mediální partneři
●
●
●
Modelář
Revi
Novinky MPM
Partneři
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Eduard
Uschi van der Rosten
Airbrushcentrum.cz
Mr. Paint
Sira Hobby
Agama / Draco
Svět křídel
JMC Hobby
Small Models
Copycentrum ve Valdštejnce
Prodejci
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Airbrushcentrum.cz
Kitcentrum.cz
Uschi van der Rosten
Rafale.cz
Agama / Draco
Armycast M&M
Small Models
JMPK Modell
Svět křídel
Internet
http://memorial.kpmavzocheb.cz/
https://www.facebook.com/events/340486579431694/
Kontakt
E­mail: [email protected] Telefon: (00420) 737 909 974 Aktualizováno: 31. července 2014
Download

Memoriál Jiřího Vojty