PLASTY ODOLNOST
Odolnost plastů
Plastové materiály
PS
PP
PVC
LDPE
HDPE
PTFE
Polystyren
Polypropylen
Polyvinylchlorid
Low-density polyethylen
High-density polyethylen
Polytetrafluorethylen (teflon)
Fyzikální vlastnosti
Plast
PS
PP
PVC
LDPE
HDPE
PTFE
Teplota
MIN
MAX
+20
0
-30
-50
-50
-270
+70
+135
+70
+95
+110
+270
Sterilizace
Pára
Ethylenoxid Záření Ethanol,
121 °C
2,5
formalín
kGy
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Vlastnosti
Průhlednost
Pružnost
Skelně čirý
Průsvitný
Čirý
Průsvitný
Průsvitný
Neprůhledný
Tuhý
Tuhý
Tuhý
Vynikající
Neohebný
Vynikající
Chemická odolnost
Aldehydy
Alkoholy alifatické
Estery
Étery
Ketony
Uhlovodíky
- alifatické
- aromatické
- halogenní
Kyseliny slabé
Kyseliny silné
Kyseliny oxidující
Louhy
PS
+
-
PP
+
+
0
+
PVC
+
-
LDPE
+
+
0
0
HDPE
+
+
0
0
0
PTFE
+
+
+
+
+
0
0
-
+
0
0
+
+
0
+
+
+
+
+
0
0
+
+
0
+
+
+
0
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
-
Velmi dobrá odolnost,
déle než 30dní
Dobrá odolnost, 7-30 dní,
nepatrná poškození
Malá odolnost, okamžité
poškození
Chemos CZ – Klidná síla!
CHEMOS Cz, spol. s r.o., Sídlo/provozovna: Cítov č.78/80, 277 04, Cítov
Tel: 315 653 301; 315 653 302; 315 653 305; 606 098 477; Fax: 315 653 309
[email protected]; www.chemos.cz; www.chemoschemicals.eu
Download

Odolnost plastů