T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Temel Elektrik Laboratuvarı
DENEY 6
Tanımı
Enerjiyi elektrik alanda saklayan devre elemanına kondansatör denir. Gerilim bir periyot boyunca
değişken olması durumunda, enerji bir bölüm için saklanır, diğer bölümde kaynağa geri verilir.
Araçlar 0
Deney Bordu 4.7 µF,1kΩ,
Teori
Gerilimi
olan bir üretece, yüksüz bir kondansatörü bir direnç üzerinden bağlayın.
1
t>0 için KGY’nin uygulanmasıyla
+
+
=
elde edilir. Akım için = ( ) yazılmasıyla
=
Elde edilir.
>0
(5a)
Başlangıç koşulu eşitliği de şu biçimdedir:
(0 ) = (0 ) = 0
(5b)
Çözüm hem (5a)’yı hem de (5b)’yi sağlamalıdır. Özel çözüm ( ) = , (5 )′ sağlar ama (5b)’yi
/
sağlamaz. Doğal çözüm ( ) =
,özel çözüme eklenir ve genliği ayarlanırsa, alde edilen tam
çözümü, hem (5a)’yı hem de (5b)’yi sağlayabilir.
/
( ) = ( )+ ( ) = +
Başlangıç değer koşulundan (0 ) = + = 0 = − bulunur. Dolayısıyla tam çözüm:
( )=
(1 −
$
%&
)'( )
(=
2
Uygulama
1.
2.
3.
4.
5.
6.
30Hz 5V 2.5 offset için
Verilen şemaya göre devreyi kur.
Zaman sabitini (τ) bulun.
Voltajı ( )bulun.
10.saniyedeki Voltajı bulun.
Farklı frekanslardaki kondansatör şarj –deşarj ne şekilde değişir.
Sorular
1. Teori kısmında verilen bilgiler neticesinde uygulayıp elde ettiğiniz sonuçları karşılaştırınız.
3
Download

6.Deney Föyü - rifat benveniste