Modelové
a formovací
hmoty
Silikan
Silikan Universal
Silisan N
Gloria Special
Alabastrová Sádra
Mramorit Blue
Mramorit
Efektor
Convertin Hart
Ceradent
Tessex Al
Tessex
Stomaflex Varnish
Keramický Pásek Kp 50
Elektrolyt D
Isodent
38
38
38
38
39
39
39
39
40
41
41
41
43
42
42
42
38
M O DELOV É
A FORMOVACÍ HMOT Y
Z ATM E LOVAC Í
H MOT Y
Silikan
Fosfátová zatmelovací hmota
Velmi osvědčená fosfátová zatmelovací hmota pro vysokotavitelné slitiny, vhodná ke zhotovování
vání
licích modelů a licích forem pro kovové konstrukce snímatelných náhrad a třmenových konstrukcí.
ukcí.
Vlastnosti a výhody
●
●
●
●
určeno pro pomalé vypalování
krátká doba tuhnutí
vysoká pevnost
optimální objemové změny
Balení
Silikan
5 kg
10 kg
4521120
120
4521130
130
Silikan Universal
Univerzální fosfátová zatmelovací hmota
Fosfátová zatmelovací hmota pro fixní a snímatelné protetické práce. Přesná zatmelovací hmota
Fosfá
mota
konvenční postupné zahřívání. Vhodná pro vysoko i nízkotavitelné slitiny.
pro ko
Vlastn
Vlastnosti
a výhody
●
●
●
●
mo
možnost
regulace expanse v závislosti na
kontrakci odlévané slitiny
ko
vysoká žáruvzdornost
vys
jemnost zrna zajišťující přesnost odlitku
jem
snadné zpracování a dekyvetace
sna
Balení
Silikan Universal
4 kg
4523140
Silisan N
Speciální tekutina pro fosfátové zatmelovací hmoty
Expanzní mísící tekutina pro Silikan a Silikan
Exp
universál
zajišťující
optimální
vlastnosti
un
formovací hmoty.
for
Vla
Vlastnosti
a výhody
●
optimalizace vlastností fosfátových
zatmelovacích hmot
Balení
Silisan N
1000 g
4531110
45311
110
Gloria special
Sádrová formovací hmota pro nízkotavitelné slitiny
Formovací hmota na bázi křemene a sádry
s velmi dobrou reprodukcí a optimálními
objemovými změnami.
Katalog výrobků SpofaD
SpofaDental
Denttal
t l 20
2011/
2011/2012
11/201
11/
20122
201
Balení
Gloria Speciál
10 kg
4512110
110
Modelová sádra typ 2
Velmi oblíbená
oblíbe sádra typu 2 se širokým rozsahem použití v zubní laboratoři. Vhodná ke zhotovování
situačních m
modelů, forem pro snímatelné a fixní náhrady a k upevnění modelů do artikulátorů.
Vlastnosti a výhody
●
●
●
●
●
doba tuh
tuhnutí do 15min
mísící pom
poměr 100g/60 ml destilované vody
pevnost m
min. 5,4MPa
expanse max. 0,3%
snadná dekyvetace
d
hotových náhrad
Balení
Alabastrová Sádra
25k g pytel
4511325
MODELOVÉ A FORMOVACÍ HMOT Y
Alabastrová sádra
S ÁDRY
Mramorit Blue
Mramorit
Kamenná modelová sádra typ 3
Osvě
Osvědčená
ědčená kvalitní kamen
kamenná modelová sádra typu 3, ideální ke zhotovování forem pro snímatelné
náhrady,
náhra
ady, fixní náhrady a k upevnění modelů do artikulátorů.
Vlastnosti
Vlastnosti a výhody
●
●
●
●
do
doba
oba tuhnutí 8-12min
mísící
m
ísící poměr 100g/30 m
ml destilované vody
pevnost
pe
evnost min. 17 MPa
expanse
ex
xpanse max. 0,2%
Balení
Mramorit Blue
25 kg pytel
4511125
Mramorit
25 kg pytel
4511135
Efektor
Modelová sádra typ 2
Rychle tuhno
tuhnoucí sádra typu 2 splňující všechny požadavky pro pomocné práce v zubní laboratoři.
Vlastnosti a vvýhody
●
●
●
●
●
●
krátká do
doba tuhnutí 5-10 min
mísící pom
poměr 100g/60 ml destilované vody
pevnost m
min 5,4 MPa
expanse m
max 0,3%
snadná lo
lomivost
vhodná p
pro upevňování modelů do
artikulátorů
artikulátor
Balení
Efektor
25 kg pytel
4251135
l a b o r a t o ř
39
40
M O DELOV É
A FORMOVACÍ HMOT Y
SÁDRY
Convertin Hart
Kamenná modelová sádra typ 4
Prvotřídní kvalitní sádra typu 4, ideální ke zhotovování detailních situačních modelů pro fixní
protetiku. Vysoce pevná a skvěle zatékavá sádra, která vyhovuje požadavkům na detailní
reprodukci nejjemnějších detailů.
Vlastnosti a výhody
●
●
●
●
●
●
●
Alabastrová
sádra
Balení
nestíravý povrch
doba tuhnutí 12–15 min
mísící poměr 100g/22 ml destilované vody
pevnost min 55 MPa
nízká expanse; typicky 0,09%
vysoká okrajová pevnost
optimální zatékání do otisků
Mramorit
Mramorit Blue
Convertin Hart
1000 g Dóza
5 kg Vědro
20k g vědro Novinka
Convertin Hart
4511210
4511215
4511220
Efektor
Typ
2
3
3
4
2
Barva
světle šedá
bílá
modrá
žlutohnědá
červená
Mísící poměr
prášek : destil.voda
100 g : 60 ml
100 g : 30 ml
100 g : 30 ml
100 g : 22 ml
100 g : 60 ml
Pevnost
min. 5,4 MPa
min. 17 MPa
min. 17 MPa
min. 55 MPa
min. 5,4 MPa
Expanse
max. 0,3 %
max. 0,2 %
max. 0,2 %
max. 0,09 %
max. 0,3 %
Doba tuhnutí
5–15 min
8–12 min
8–12 min
12–15 min
5–10 min
Doba vytvrzení
20–30 min
25–30 min
25–35 min
25–35 min
15–20 min
40 sec
40 sec
40 sec
15 sec
15 sec
15 sec
Vakuové míchání
Ruční míchání
Katalog výrobků SpofaDental 2011/2012
15 sec
15 sec
Ploténkový modelovací vosk
Modelovací vosk optimalizované tvrdosti pro všestranné použití v zubní
zubn laboratoři.
Vlastnosti a výhod
výhody
●
●
●
snadno tvárný
lehce lepivý
tvarově stabiln
stabilní
Balení
Ceradent
4411115
1000 g vosku v destičkách 170 x 90 mm.
Šelakové bazální destičky
Tessex AL
Šelakové bazální destičky s příměsí hliníku
Bazální šelakové destičky ke zhotovování
individuálních otiskovacích lžic pro otiskování
bezzubých čelistí a výrobu bazí voskových
skusových šablon.
Vlastnosti a výhody
●
●
●
snadná adaptace
lehce opracovatelné
tvarově stabilní
Balení
Tessex
12 ks destiček pro horní čelist
12 ks destiček pro dolní čelist
4812112
4812113
Tessex AL
12 ks destiček pro horní čelist
12 ks destiček pro dolní čelist
4812212
4812213
l a b o r a t o ř
DEN TÁLN Í VOSKY A ŠE L A KOV É D E SKY
Tessex
MODELOVÉ A FORMOVACÍ HMOT Y
Ceradent
41
42
M O DELOV É
A FORMOVACÍ HMOT Y
D O PLŇ KOV É
MATE R IÁ LY
Keramický pásek KP 50
Keramický pásek do licích kroužků
Pásek do licích kroužků umožňující celkovou expanzi zatmelovacích hmot.
Vlastnosti a výhody
●
●
●
vyrobený ze žáruvzdorných
žáruvzd
keramických
vláken bez obsahu a
azbestu
dobře se přizpůsobuje
přizpůsobu tvaru licích kroužků
přesné odlévání zab
zabraňující vzniku prasklin
Balení
Keramický pásek KP 50
20 m pásku o šířce 50 mm
4815210
Elektrolyt D
Leštící roztok
Leštící roztok pro galvanické leš
leštění konstrukcí
protetických prací z vysokotavitelných
slitin.
vysokotavite
Balení
Elektrolyt D
1000 ml roztoku
4821210
Isodent
Izolační roztok
izolaci sádrových modelů
Zajišťuje dokonalou izola
sádra-sádra, sádra-pryskyřice.
a forem jako je sádra-sá
Vlastnosti a výhody
●
●
Katalog výrobků SpofaDental 2011/2012
snadná aplikace
rychleschnoucí
Balení
Isodent
250 g roztoku
4817220
Silikonová izolační hmota
Při výrobě snímatelných náhrad vytváří
potřebnou izolační a fixační vrstvu kolem
pryskyřičných zubů před zakyvetováním
snímací náhrady.
Vlastnosti a výhody
●
●
●
Inovace
Stomaflex Varnish Vám nyní garantuje:
●
●
●
barevně kontrastní – vosk-sádra, pryskyřicesádra
snadná aplikace
přesná replikace detailů
Stomaflex Varnish
140 g pasty
11,8 g vulkanitu
4817330
Nyní bez
ášku
smirkového pr
vynikající přilnavost k sádrovým podkladům bez nutnosti použití retenčních perel
ideální aplikaci bez stékání
snadné odstranění Stomaflex Varnish z dokončené náhrady
minimální deformace při vtlačování pryskyřičného těsta
DOPLŇ KOVÉ MAT E R IÁ LY
●
Balení
MODELOVÉ A FORMOVACÍ HMOT Y
Stomaflex Varnish
Důležité: Abyste Vy i Vaši spolupracovníci mohli
ocenit všechny výhody nového Stomaflex
Varnish, je nutné použít nový indikovaný mísící
poměr: 1 cm : 2 kapky.
l a b o r a t o ř
43
Download

Modelové a formovací hmoty