YPEEN® PREMIUM
alginátová otiskovací hmota
Výrobce:
SpofaDental a.s., Markova 238, CZ-506 46 Jičín, www.spofadental.com
Složení:
prášek: sůl alginátu, křemelina, přísady a pigmenty
Charakteristika:
YPEEN® PREMIUM je hydrokoloidní alginátová otiskovací hmota používaná ve stomatologické protetice a
v ortodoncii. Sádrové modely zhotovené z otisků YPEENU® PREMIUM mají hladký, nestíravý, tvrdý povrch
s dokonalou reprodukcí detailů. Otiskovací hmota má příjemnou mentolovou příchuť.
Indikace:
Otisk pro zhotovení částečné snímatelné náhrady.
Otisk pro zhotovení skeletu.
Otisk předběžný pro zhotovení individuálních lžic.
Otisk v ortodoncii pro zhotovení snímatelného aparátku.
Otisk pro zhotovení studijních modelů.
Otisk protiskusu.
Otisk pro zhotovení provizorního můstku razidlovou metodou.
Kontraindikace:
V případě známé přecitlivělosti na některou ze složek přípravku.
Nežádoucí účinky:
Ve výjimečných případech při styku sliznice s alginátovou otiskovací hmotou může dojít k reverzibilní změně
sliznice (podráždění, vysušení apod.).
Aplikace:
Před dávkováním a mísením otiskovací hmoty se doporučuje nádobu s obsahem YPEEN® PREMIUM
velmi důkladně protřepat, aby se prášek promísil. Prášek alginátové otiskovací hmoty YPEEN®
PREMIUM se odebere z kelímku nebo sáčku přiloženou odměrkou a zarovná se vhodným nástrojem. Jedna
odměrka představuje zhruba 9 g prášku. Pro přípravu otisku dolní čelisti se obvykle používají dvě odměrky
prášku, pro horní čelist 3 odměrky.
Před mísením prášku s vodou se do plastového kelímku nejprve odměří voda pomocí přiložené odměrky na
vodu, která je součástí balení alginátové otiskovací hmoty YPEEN® PREMIUM. Na odměrce na vodu jsou
vyznačeny dvě rysky odpovídající objemu zhruba 20 ml a 40 ml, tento objem odpovídá 1 a 2 odměrkám
prášku. Prášek se smísí s vodou v poměru 9g : 20 ml.
Mísení se provádí plastovou špachtlí tak, aby se prášek dokonale rozmísil s vodou nejvhodněji táhlými tahy
podél stěn mísícího kelímku. Mísení by nemělo být prováděno déle než 30 sekund.
Namíchaná alginátová hmota YPEEN® PREMIUM se vloží do otiskovací lžíce a zavede se do úst
nejpozději do 1:30 min po zahájení jejího mísení s vodou. Otisk se fixuje minimálně 1:30 min. Doba tuhnutí
od počátku mísení je maximálně 2:15 min při 23 °C. Otisk se doporučuje vyjmout z úst zhruba 1 minutu po
ztuhnutí, které lze ověřit zkouškou vrypem. Po vyjmutí se ztuhlý otisk opláchne proudem vody nebo ho lze
dezinfikovat např. v roztoku přípravku JODISOL® ředěném v poměru 1:10. Přestože lze zhotovený otisk
skladovat 24 hodin v prostředí se 100% vlhkostí (např. v PE sáčku nebo v hermetické transportní nádobě),
doporučuje se ho odlít vhodnou sádrou (např. MRAMORIT® nebo CONVERTIN® HART) bezprostředně
po zhotovení.
Upozornění:
K přípravě alginátové otiskovací hmoty se doporučuje používat vodu o teplotě zhruba 23 °C. Při vyšších
teplotách vody se doba zpracovatelnosti zkracuje. Rovněž tvrdost vody ovlivňuje dobu zpracovatelnosti. Čím je
voda tvrdší, tím se doba zpracovatelnosti zkrátí. Obvyklá doba zpracovatelnosti při používání destilované nebo
demineralizované vody o teplotě 23 °C bývá 1:45 min.
Prázdný obal a nepoužitý zbytek materiálu likvidujte společně s běžným odpadem vznikajícím na pracovišti.
Skladování:
V suchu a temnu, při teplotě od 5 °C do 25 °C, v dobře uzavřeném vnitřním obalu. Chraňte materiál před
teplotou vyšší než 25 °C.
Doba použitelnosti:
2 roky
Balení:
500 g v plastové nádobce, 20 x 450 g, 1 x 450 g - v hliníkových sáčcích
Download

YPEEN® PREMIUM